Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Opprinnelig skrevet av cwo-kp4 Vis post
  Jeg tenker at det også bør være en mulighet hvor Gjennomført førstegangstjeneste pluss sivil utdanning på bachelor/mastergrads nivå (relevant for tjenestestilling) kombinert med kurs og tjeneste bør kunne kvalifisere mot OF 1 Dersom avdelingens operative behov tilsier det.

  Eksempel
  Gjennomført førstegangstjeneste pluss eksempelvis medisinsk utdannelse kombinert med mil. kurs og erfaring på OR 5-7 nivå kan konverteres til OF1/2 da tenkt i stilling som Tr.sj.
  Er ikke begrunnelsen her at det da er en meget dugelig spesialist? Det bør da etter min mening da være OR og ikke OF. Dette er jo typisk utfordring troppsjef hund eller sanitet, som jeg ikke helt ser problemet med er en OR.

  Det som jeg derimot ser problem med er at en OF egentlig bare er en hundebrukekspert.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

  Kommentér


  • #32
   Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

   Dette med å skaffe nok områdesjefar trur eg kan bli eit stort problem etter denne ordninga. Slik det er i dag kan eit kvart befal uansett grad og uansett korleis ein har fått grada søke om å bli områdesjef. Så i dag kan ein HV sersjant søke på ei slik stilling og få den viss det ikkje er andre meir kvalifiserte søkarar. Han må sjølvsagt gå områdesjef kurs, men han kan tre inn i stillinga og vere kaptein før han går kursa. Langt i frå noko ideell løysing, men for å skaffe den som er villig til ei slik stilling er ikkje alltid like enkelt over heile landet.

   Noko anna er at FSAN planlegg å lage eit eige kurs for helsepersonell som skal inn i ein reserve. Dette er for å kunne skaffe helsetenester i forsvaret med personell som har dette som helse som ferskvare til ei kvar tid.

   Kommentér


   • #33
    Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

    Som sagt tidligere, det er verdt å se på hvordan de gjør dette med utdanning av reserveoffiserer (OF) og reservebefal (OR) i andre land, og spesielt i land som har noe som tilsvarer Heimevernet i Norge.

    Danmark, som alltid har hatt et skille mellom OR og OF, har for det første når det gjelder Hæren hatt en egen reserveoffisersutdanning ("løjtnantskolen") som har vært en del av Hærens Sergentskole, men med høyere krav til sivil utdannelse, og der man de siste månedene har vært for seg med utdannelse mer direkte rettet mot ledelse på troppsnivå (og over). Dette er svært likt det Sjøforsvaret i Norge hadde før 1985 med Sjøkrigsskolen Operativ linje/Marineavdeling III (OMA III) og Operativ linje/Kystartilleriavdeling (OKA). Den siste var helt parallell (A-klassen) med den vanlige Befalsskolen for kystartilleriet (B-klassen) de første 10 månedene på Oscarsborg, men med egen utdannelse ved Sjøkrigsskolen i Bergen de siste to månedene rettet mot ledelse på litt høyere nivåer. Mens de som gikk B-klassen ble kvartermestere, ble de fra A-klassen fenriker umiddelbart.

    Men i det danske Hjemmeværnet (HJV, som er frivillig) har man hele tiden sett at man ikke kan få tilstrekkelig antall med offiserer på denne måten. Der har man også en kursvei som ligner svært på norske HVs kurs som gir overgang fra OR til OF på et visst nivå, og hvor man kan nå offisersgrader i hvert fall opp til kaptein (jeg tror også høyere) etter å ha startet som menig HJV-soldat. Her (lenke) er alle utdannelse som gis i regi av Hjemmeværnsskolen. Av offiserskurs (som der bygger på befalingsmannsutdannelsen) finner man bl.a. Alment Officerskursus (AOK) som er rettet mot NK i Objektsikringstropp (Bevogtningsdeling), Videregående Officerskursus (VOK) rettet mot troppssjef i Objektsikringstropp, Næstkommanderendekursus, Underafdeling (NK UAFD) rettet mot NK i Hjemmeværnskompagni (HV-område) og Chefskursus (CH), rettet mot tilsvarende områdesjef i Norge. Og på toppen av dette kommer "Nordisk etterutdanningskurs for sjefer", det er nå krav om at alle områdesjefer (tilsv) i Norge, Danmark og Sverige skal ta dette kurset minst hvert 5. år for å være oppdatert. Alle disse kursene er spesiefisert som offiserskurs, men de bygger på befalingsmandskursene som er for ledelse opp til lagfører.

    Jeg tror rett og slett man må godta at det er i HVs ånd at man har sin egen kursutdannelse der man kan starte som soldat og ende som områdesjef (HV-kaptein, tidligere kunne man avansere til avsnittsjef og HV-major). I hvert fall da jeg var i HV var flertallet av områdesjefer HV-befal, noen var vernepliktig eller utskrevet befal, og det var ytterst få som hadde krigsskole.


    Så over til et annet land, Storbritannia: Reservene (frivillige) der, først og fremst Territorial Army (TA), er kampstyrker som skal forsterke den stående hæren. Men de har altså sin egen sterkt forkortede offisersutdannelse som inkluderer en kortere tid ved Sandhurst, man kan lese om det her: Join the Army Reserve - British Army Website og Army Reserve - British Army Website.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • #34
     Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

     Med kilde "Kursrekke områdestrukturen pr. 12.12.2014" på hv.forsvaret.no er det interessant å gå gjennom hvilke tjenestestillinger det i dag er for befal (sersjant eller høyere) i et HV-område, dvs. et vanlig "geværområde" med objektsikringstropper eller overvåking- og kontrolltropper, for å lettere diskutere hva som bør tas over av OF og hva som bør tas over av OR på nivå OR5 og høyere, etter en splitting OR/OF:

     Overvåking & kontrolltropp eller objektsikringstropp:
     --------------------------------------------------------------
     Troppssjef: Løytnant
     NK tropp: Løytnant/fenrik
     Lagfører (normalt 4 stk): Sersjant

     Områdestab og stabstropp geværområde (slår sammen disse, da det stadig har vært endringer i hvem som offisielt tilhører staben og hvem som tilhører stabstroppen, i praksis spiller det ingen rolle)
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Områdesjef: Kaptein
     NK område: Kaptein/løytnant
     E&S-offiser: Løytnant/fenrik
     E&S-befal: Fenrik
     Personelloffiser: Løytnant/fenrik
     Sambandsoffiser: Løytnant/fenrik
     Kommandoplassbefal: Sersjant
     Administrasjonsoffiser: Løytnant/fenrik
     Stabstroppsjef: Løytnant
     Materiellbefal: Sersjant
     Sanitetsbefal: Sersjant
     Operasjonsoffiser: Løytnant/fenrik
     Liaisonoffiser: Kaptein/løytnant

     De to siste tror jeg må ha kommet til i det siste, finnes det på områdenivå i alle områder?

     Tidligere var admoff og stabtroppsjef en og samme stilling/person. Det er i stor grad det som i USA er First Sergeant og i GB Company Sergeant Major (begge OR-8), dvs kompaniets sjefssersjant. Dette mener jeg bør kopieres i Norge (dvs. slik var det i Norge også før 1930, dette var kompaniets kommandersersjant), og la dette være kompaniets sjefs-OR.

     Områdesjef og NK-område bør naturlig være OF. Der jeg er litt i tvil gjelder E&S-offiser og kanskje også sambandsoffiser, selv om det for det siste synes naturlig å være en OR-6 eller så som har gått gradene som sambandsspesialist. Men i hvert fall tidligere var områdets E-off normalt en tidligere erfaren troppssjef, som så gikk E-kurs, og normalt var områdets nr. 3 (etter områdesjef og NK), og i stor grad deltok i ledelsen av områdets operasjoner. Nå ser jeg i denne kursrekken at det også har kommet inn en operasjonsoffiser, som kanskje har tatt over en del av jobben E-off hadde tidligere? Og så har det kommet inn en E&S-befal (det fantes ikke tidligere, det var bare E-off i området, øvrig E-personell var i avsnittet). Det er stadig krav om gjennomgått Troppssjefskurs II for å ta E-kurs område.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #35
      Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

      Da får man begynne med der hvlt: tar feil, i og med at det skjer så sjelden i slike saker:
      Det er IKKE krav om troppssjefskurs II for å ta E-kurs område.

      Kravet er:
      Gjennomført Sikkerhetskurs område eller tilsvarende.

      Mens kravet for sikkerhetskurset er at man er minst sersjant fra før (altså GKL eller fast grad).

      Delvis skille

      Det kommer ny KOP for HV-områder fra nyttår. Jeg har ikke sett liste over alle endringene, men tror det var blant annet et ekstra E-befal med fenriksgrad og en P-ass med sersjantsgrad.

      Operasjonsoffiser er nr. 3 i rekken i et HV-område. Leder operasjoner og KO, Sjef og NK er ofte ute med troppene mens KO ledes av operasjonsoffiseren. Forøvrig er operasjonoffiser og liaisonoffiser samme person i de HV-områdene jeg kjenner til, men det er ikke så mange. Virker som områdesjef har ganske stor frihet til å definere endel slike ting selv.

      Jeg vil advare mot å slå sammen stabstroppsjef og admoff stillingene. Begge har allerede mer enn nok å gjøre. Det er forøvrig ingen NK i stabstroppen artig nok. For meg virker det mest naturlig å slå sammen NK og operasjonsoffiser, og la en ny områdesersjant gjøre oppgavene til NK (sjef for utdanning og trening, og ikke minst sjefens nærmeste rådgiver).

      Utover det synes jeg det er vanskelig å ta stilling til OF/OR i HV-område uten å vite om man skal kunne gå fra OR til OF og tilbake igjen. Dersom man ikke kan konvertere så bør hele HV-område være OR (utenom sjef og NK). Det vil knapt finnes OF på troppssjefnivå ferdig utdannet fra grenene. Dersom man kan konvertere er det enklere, da får troppssjefer, liaisonoffiser, e&s-offiser også være med på OF-kjøret.
      TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

      Kommentér


      • #36
       Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

       Jeg tok det herfra: https://forsvaret.no/hv/ForsvaretDoc...destruktur.pdf

       På side 4 står det "E&S-off: Minimum trsj kurs II før E&S kurs område". Derimot, i kurskatalogen for 2015 (https://forsvaret.no/hv/ForsvaretDoc...jour141210.pdf) står det som du sier. det er mulig det som står i kursstigen er noe man har glemt å endre fra tidligere versjoner, for i tidligere kurskataloger er det krav om troppssjefskurs II for å ta E&S-kurs område.
       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

       Kommentér


       • #37
        Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

        Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
        Jeg tok det herfra: https://forsvaret.no/hv/ForsvaretDoc...destruktur.pdf

        På side 4 står det "E&S-off: Minimum trsj kurs II før E&S kurs område". Derimot, i kurskatalogen for 2015 (https://forsvaret.no/hv/ForsvaretDoc...jour141210.pdf) står det som du sier. det er mulig det som står i kursstigen er noe man har glemt å endre fra tidligere versjoner, for i tidligere kurskataloger er det krav om troppssjefskurs II for å ta E&S-kurs område.
        Hmm, ja ser den forskjellen. På kurs i vinter ble det ikke presentert som at det var et krav. Og nå er ikke en person noen regel, men vet om et stykk E&S-offiser, og vedkommende har ikke troppsjefskurs.
        TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

        Kommentér


        • #38
         Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

         (Fra annen tråd) Denne er for så vidt mest relevant her:
         Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
         I land som USA og UK har det tradisjonelt vært mye raskere å utdanne en offiser enn en sersjant. Med det rette utgangspunktet (f eks en universitetsgrad og et lyst hode) tar det ett år å produsere en fenrik - i krigstid har det vært mye raskere (jfr "tremånedersløytnanter"). En sersjant tar flere år.

         Nei, vi har pr i dag ikke det samme erfarne underoffiserskorpset som disse landene, og som gjør det mulig å bruke forholdsvis uerfarne offiserer, men vi er på vei dit.

         Enig med tidligere innlegg her om at det vil være tilgang på for få erfarne spesialistbefal, og for få KS-utdannede som fortsatt er på troppssjefsnivået som vil havne i HV. Jeg synes ikke det er noen god ide å kurse folk opp til oversersjant bare fordi vi trenger troppssjefer på det nivået, da en håndfull toukerskurs og noen ukeslange øvelser ikke er nok til å produsere erfarne spesialister. Derimot vil det noen få år etter at soldater med GBU (BS, UB) har dimittert og skaffet seg en sivil utdannelse, befinne seg mange av disse i HV-systemet. Gi dem de nødvendige kurs, og lag OF av dem. Vi skal ikke se bort fra at disse kan fungere svært bra, spesielt om det også finnes noen erfarne sersjanter med bakgrunn fra forsvarsgrenene i avdelingen.
         Konkret: Du tar UB eller BS, studerer sivilt i fem år mens du er inne til årlig tjeneste i HV som OR-5. Når du får en mastergrad får du også tilbud om et offiserskurs i HV, dersom du regnes som egnet, og blir fenrik. Du er troppssjef på de neste årlige øvelsene, og kan ta flere kurs for å avansere til løytnant (NK område) eller kaptein (områdesjef), dersom det ikke er nok KS-utdannede til å fylle disse stillingene.
         Last edited by Rittmester; DTG 131414B Oct 15, .
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • #39
          Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

          Det er intervju med Sersjantmajor Mjelle i siste HV-bladet.

          -Lagførere skal primært være sersjanter. Ikke avgjort om lagførere som i dag er OF skal konverteres.

          -Det skal inn en OR-stilling i troppsledelsene. Ikke avgjort om denne blir NK eller kommer i tillegg til sjef og NK. Troppssjefer vil antagelig fortsatt være OF.

          -Sjef, NK og ops-off i områdene fortsetter som OF.

          -Hvert distrikt får en sjefssersjant i løpet av neste vintr/vår (or-8)

          -Ved distriktsstabene vil ledere, G-er og "de tyngste stillingene" (Sjef, NK, S-er?) være OF. Det kommer til å være OR-5 -8-stillinger på distriktene. (Uklart om han mener bare i opl/f her, eller om det gjelder opl/k også. Det virker nå rimelig.)

          -lokale arbeidsutvalg skal gi innspill til struktur og utdanningsløp. (Håper opl/k blir dratt inn og lyttet til her.)
          "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
          - Dmitrij Boltenkov

          Kommentér


          • #40
           Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

           Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
           -Det skal inn en OR-stilling i troppsledelsene. Ikke avgjort om denne blir NK eller kommer i tillegg til sjef og NK. Troppssjefer vil antagelig fortsatt være OF.
           Har bare erfaring fra stabstropp I-styrke, men her håper jeg det kommer en OR i tillegg til sjef og NK. NK stabstropp er etter min mening en alt for "stor" stilling slik den foreligger i dag med kombinasjonen NK/ass-S4. Hvordan dette fungerer i de andre spesialisttroppene og innsatstroppene vet jeg ikke, men vil tro at mange ønsker det samme der?

           Sent fra min GT-I9300 via Tapatalk

           Kommentér


           • #41
            Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

            Hvis jeg forsto riktig (og husker riktig) av hva jeg for en tid siden leste på en amerikansk webside (husker ikke hva eller hvor) så var i en amerikansk inanteribataljon S'ene offiserer (S1 og S6 løytnanter, S2 og S4 kapteiner og S3 major), mens ass-S'ene var senior underoffiserer. Det høres ganske logisk ut, at f.eks. S2 er en operativ kaptein som skal ha bredde i erfaringene mens ass-S2 er en erfaren OR etterretningsspesialist som har gått gradene innen etterretning (og det samme for personell, operasjon, logistikk og samband).
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • #42
             Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

             http://fas.org/irp/doddir/army/fm34-8/ch3.htm#Chap3

             Denne beskrivelsen er hundgammel (1992), men her er S-2 Kaptein, ass S-2 løytnant (begge med etterretning som våpenart), en MSG fra manøvervåpnene er NCOIC ("ledende underoffiser"), en etterretningssersjant og en sambandsmann.

             Ass S-2 er da antagelig en "begynnerstilling" for etterretningsoffiserer.
             "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
             - Dmitrij Boltenkov

             Kommentér


             • #43
              Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

              Mulig det jeg leste gjaldt en eller flere av de andre S'ene. Det er selvfølgelig litt spesielt i US Army at Military Intelligence er en egen våpenart, og at MI-offiserer er i staben i en infanteribataljon. I urtiden i Norge var alle S'er i en infanteribataljon infanterioffiserer. På 70/80-tallet var S1 og S2 løytnanter, S3 major eller kaptein (jeg opplevde major som S3 i stående avdeling og kaptein som S3 i mob-avdeling) og S4 kaptein. Aner ikke hvordan det er nå.

              Forresten i HV-avsnittet mitt (Oslo Sentrum, lagt ned med alle andre HV-avsnitt i 2005) var siste S2 kaptein, og det var vel da i henhold til KOP. Da var det S2, ass-S2 og E-off (lagfører for E-lag) i avsnittstaben.
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


              • #44
               Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

               Fornuftig at S'ene er offiserer, da de i tillegg til eget fagfelt må koordinere med andre S'er, og dermed være nok generalister til å ha kunnskap om disses.
               Likeledes bør alle ass S'er være OR, for å få tid nok til å bli skikkelig god innenfor fagfeltet.
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér


               • #45
                Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                Hva med staben i områdene? Antar stabstroppens folk naturlig blir OR, men i tillegg til sjef, NK og ops.off er det jo i dag flere offiserer i områdestaben: personelloffiser, etterretningsoffiser, sambandsoffiser, liaisonoffiser, og adm.off.

                Liaisonoffiser er vel vanskelig å ikke legge i OF. Ikke like åpenbart med de andre.


                Sent from my iPhone using Tapatalk
                TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                Kommentér


                • #46
                 Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                 Det er nå ti år siden jeg forsvant ut av HV, så jeg kjenner ikke forholdene i et HV-område som ikke er del av et HV-avsnitt. HV-avsnittet hadde en ganske kraftig stab (større enn i en infanteribataljon så vidt jeg forsto) med ganske stor kapasitet på stabsarbeid, mens området hadde minimal stab uten å kunne drive egentlig stabsarbeid. Etter nedleggelsen av avsnittene regner jeg med at områdestabene er blitt noe styrket, jeg ser at det nå er kommet til operasjonsoffiser, liaisonoffiser samt E&S-befal som "ass E&S-off", og dessuten en egen stabstroppssjef. Derfor har jeg ikke erfaring med nåværende struktur. Men utenom Områdesjef, NK, ops-off og liaison-off, burde ut fra det jeg kjente E-off også være OF, da han i hvert fall den gangen normalt skulle ha hatt tjeneste som troppssjef før E-kurs område, og gjerne var den operativt mest erfarne i området etter sjef og NK (men da hadde jo ikke området operasjonsoffiser).

                 Jeg er litt usikker på sambandsoffiser. Det er jo en svært viktig lederstilling i områdestaben (men jeg husker med gru vår gamle sambandsoffiser som en gang på 60-tallet hadde gått Befalsskolen for Hærens Samband og i enhver sammenheng fortalte meget lange historier om hvilket forferdelig slit det var å flytte brigade-ko på 60-tallet). Jeg vet ikke hva sambandsseksjonen består av nå, men i 2004 hadde vi i hvert fall i følge KOP sambandsoffiser (LT/FENR), sambandsbefal (SJT), sambandskorporal (KORP) og 3 sambandssoldater (MEN).                 I og med at jeg
                 At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                 Kommentér


                 • #47
                  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

                  Siden det så vidt jeg vet ennå ikke har kommet ut flere detaljer om hvordan reservister generelt og HV-soldater spesielt skal plasseres i grad, må det være lov å synse litt til. To observasjoner:

                  - Det er i dag slik at HV-grader ikke nødvendigvis lar seg konvertere til grader i forsvarsgrenene, noe som kan skape kluss f eks ved deployering utenlands. Et bedre alternativ ville etter min mening vært at man aksepterte at enkelte tjenestestillinger i HV hadde lavere grader enn tilsvarende i Hær/Luft/Sjø, men at personell til gjengjeld kunne byttet enklere mellom aktiv tjeneste og reservetjeneste uten å måtte konvertere grader. Eksempel: Selv om lagførere i Hæren primært skal være sersjanter, kunne man akseptert at man i HV også hadde korporaler i disse stillingene. Ja, jeg ser at sersjantmajor Mjelle sier at de primært skal være sersjanter.
                  - Alle i førstegangstjeneste vil ha OR1, og det vil være seleksjon og grunnleggende konstabel-/grenaderutdanning for å bli OR2. Altså kan det være naturlig at ikke-selektert personell beholder graden OR1 også som reservister. Se under.

                  Jeg synes derfor følgende opplegg kan virke rimelig. Her forutsetter jeg at det ikke vil utdannes nok personell gjennom regulær GBU til å fylle alle lagførerstillinger i HV, men at man bør kunne forutsette at NK'er og troppssjefer har GBU.

                  - Ved inntak i områdestrukturen beholder alle menig grad (OR1), men med et HV-merke på hylsen, tilsvarende det førstegangstjenestegjørende i forsvarsgrenene har i dag. Lokal sjef må kunne gi opprykk til ledende menig (også OR1) for alle som har spesielt ansvar, men ikke har formell utdannelse/kurs.
                  - Etter bestått første kvalifiserende kurs (typisk lagførerkurs, fagkurs skarpskytter, sanitet nivå 3, grunnkurs hund, CBRN-kurs etc) beskikkes vedkommende til visekorporal (OR2). Etter en viss tid i tjeneste, og gjennomført årlige treninger, gis graden visekorporal kl 1 (OR3) (i Hæren skjer dette etter fire års tjeneste). Typisk tjenestestilling kan være nestlagfører, eller så er man spesialist innen et fagfelt.
                  - Personell som blir tatt opp til HV-I får også graden OR2, siden de er selektert, og kan få opprykk til OR3.
                  - Etter gjennomført kurs på neste nivå (f eks grunnkurs ledelse, GKL), gis opprykk til korporal (OR4). I dag kvalifiserer dette kurset til å bli sersjant, men nivået korporal vil øke sjansene for at vedkommende kan få en relevant jobb ved tjeneste ute. Typisk tjenestestilling i HV vil være lagfører.
                  - Troppssjefskurs I gjeninnføres, og kvalifiserer til å bli sersjant (OR5). Som nevnt over bør det bare unntaksvis være behov for å bruke personell uten GBU til å bekle stillinger som NK tropp og troppssjef, men her har man i hvert fall muligheten. Sersjanter bør primært være senior lagførere.

                  - Personell som har GBU kommer inn i HV som minimum sersjant (OR5). De går da naturlig inn i stillinger som lagfører eller NK tropp.
                  - Etter gjennomført Troppssjefskurs II får de opprykk til oversersjant (OR6). De kan da tjenestegjøre som NK tropp (og troppssersjant, dersom dette blir to forskjellige stillinger), eventuelt troppssjef. Jeg ser at man tenker seg troppssjefsstillinger som OF, men synes ikke det er strengt nødvendig.
                  - Troppssjefskurs III kan eventuelt kvalifisere for opprykk til stabssersjant (OR7) og en relevant troppssjefsstilling.

                  - Områdesjef, NK område, opsoff, e&s-off og liasonoff bør primært rekrutteres fra folk som har KS. Siden det kan være et problem å få tak i offiserer som ikke allerede har for høy grad for en del av disse stillingene, bør det fortsatt være mulig å bekle stillingene med GBU-utdannede. Disse får gis et eget offiserskurs, eventuelt får man omforme Troppssjefskurs III til å bli det, og tilsettes som OF1 eller OF2 avhengig av stilling.
                  Last edited by Rittmester; DTG 101456B Dec 15, .
                  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                  Kommentér


                  • #48
                   Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

                   Jeg tror ikke det er nok KS utdannede til å fylle selv områdesjef stillingene. Så det HV må nok fortsette å utdanne mange av offisers-stillingene selv. Jeg tenker at offiserskurs er en fornuftig retning å gå, slik som foreslått av andre tidligere i tråden.

                   Tenker at man få mange veier inn i gradene:
                   KS->OF
                   GBU/BS->OR->Offiserskurs->OF
                   FGTJ->GKL->OR->Sivil høyere relevant utdanning->Offiserskurs->OF

                   F.eks. så vi jo på Facebook forleden dag at flere politikere har stabsroller i noen HV-områder. Deres kombinerte sivlie og militære kompetanse gjør dem godt utrustet som liasonoffiser f.eks. (Dog bør det politiske vervet medføre at de har en rolle i kriseledelsen i egen kommune.)

                   Og rundt om i landet finnes mange ingeniører med meget høy kompetanse på kartsystemer (GIS), selv uten KS eller GBU kan disse gjøre stor nytte på etteretningssiden i et område. Spesielt etter at områdene fikk egen opsoff. som er nr. 3 i området.

                   Så kan man jo spørre om ikke disse like så godt kan være OR. Og det er egentlig ikke så nøye for meg, bare man fortsetter å bruke den sivile kompetansen i HV.
                   TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                   Kommentér


                   • #49
                    Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

                    Kan bruke meg selv som eksempel her. Fungerer i dag som sys.ing i en innsatsstyrke. Er på bakgrunn av sivil komptetanse og erfaring blitt fenrik, selv om kursing gjennom HV strengt tatt kun kvalifiserer til sjersant. Stillinger som sys.ing./sys.tek. og mange andre sambandsfunksjoner, utenom sb.tr.sjef og S6, bør definitivt være OR-stillinger.

                    Som fenrik skal jeg i teorien kunne hoppe inn som troppsjef ved behov. Dette tror jeg ikke ville bli noen suksess. Derimot så har jeg stålkontroll på alle blinkende og pipende dingser inne K2IS. Noe som krever en helt annen, men like tung kompetanse, som en troppsjefs.
                    "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away." Philipp K. Dick

                    Kommentér


                    • #50
                     Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

                     Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
                     FGTJ->GKL->OR->Sivil høyere relevant utdanning->Offiserskurs->OF
                     Sånn ut av nysgjerrighet: hva tenker du (og andre) at er relevant sivil høyere utdanning? Er det noen høyere utdanninger som er irrelevante for å fungere som militær generalist/leder/planlegger - altså OF?

                     Hvis det blir et separat of-løp i HV: bør høyere utdanning være et kvalifikasjonskrav? (Jeg tror ærlig talt det kan gjøre det problematisk å rekruttere nok of.)
                     "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                     - Dmitrij Boltenkov

                     Kommentér


                     • #51
                      Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

                      Strengt tatt så kan HV godt utvide kursrekkene sine og gi folk flere kurs og dypere faglig kompetanse innenfor militær ledelse.

                      Kommentér


                      • #52
                       Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

                       Kursene i HV er steinbra. Jeg har opp til troppsjef + fagkurs+et år i TMBN NATO solreiser, jeg kan ikke lede en tropp i strid godt nokk. Hvorfor? HV sin kursrekke lærer meg ingen ting om krig. Jeg lærte fempunkts ordre, ORM og slike freds aktiviteter. Jeg vill lære å håndtere en tropp i krig, jeg vill lære mye mere. Jeg tror ikke høyere sivil utdanning blant troppssjefer er et må krav, men at de virker.

                       HV offiserer burde starte på troppsjef som fenrik, Nk område og operasjons offiser burde være løytnant, områdejef kaptein. Alle andre burde havne i OR rekka. Men hvis HV området skal ligne et hær kompani, så burde områdene ha lik oppbygging på OR og OF.
                       Trenger bare litt flaks, så går det godt

                       Kommentér


                       • #53
                        Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

                        Henger ikke helt med, Troppsjef II kurs varer vel 13 dager og omhandler en del objektsikring mens Troppsjef III kurset er like langt men tar for seg UTS og planlegging/gjennomføring av de tre beskjempnings formene HV skal bedrive; Bakhold, Ildoverfall og Overfall.


                        Sent from my iPhone using Tapatalk

                        Kommentér


                        • #54
                         Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

                         Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                         Sånn ut av nysgjerrighet: hva tenker du (og andre) at er relevant sivil høyere utdanning? Er det noen høyere utdanninger som er irrelevante for å fungere som militær generalist/leder/planlegger - altså OF?

                         Hvis det blir et separat of-løp i HV: bør høyere utdanning være et kvalifikasjonskrav? (Jeg tror ærlig talt det kan gjøre det problematisk å rekruttere nok of.)
                         You got me! Har ikke tenkt igjennom dette veldig nøye. Det handler ganske mye om hvor man setter streken for grensen mellom OF og OR, og hva man forventer av OF kontra OR.

                         Skal OF være "master", altså en noe mer teoretisk tilnærming til det hele. Med ansvar for planleging og strategiske tanker f.eks. så så kan høyere utdanning generelt i alle fall være et tegn på at man har noen av de riktige egenskapene. Men dersom OF kun skal være militære sjefer for manøveravdelinger blir det annerledes (altså troppssjef/områdesjef/NK/opsoff).

                         JEG ser for meg OF som ledelsesnivået i de forskjellige avdelingene, mens OR er utførere. Altså OF planlegger operasjon, OR gjennomfører. I et slikt opplegg er ikke alle OF nødvendigvis sjefer, men også ledende planleggings-støtte til sjef. F.eks. E&S-off og adm.off. Det finnes mange utdanninger som er relevante for planleggings-delen av operasjoner.

                         Men du har nok rett i at det blir en veldig utfordring å rekruttere mange nok kvalifiserte OF. Og etter å ha tenkt meg om så er det nok den enkeltes egenskaper og kompetanse, mer enn formell kompetanse som må legges til grunn.
                         TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                         Kommentér


                         • #55
                          Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

                          Opprinnelig skrevet av Pinch Vis post
                          Henger ikke helt med, Troppsjef II kurs varer vel 13 dager og omhandler en del objektsikring mens Troppsjef III kurset er like langt men tar for seg UTS og planlegging/gjennomføring av de tre beskjempnings formene HV skal bedrive; Bakhold, Ildoverfall og Overfall.
                          Man legger stadig om kursoppleggene. 2016 versjonen finner man her: https://forsvaret.no/hv/ForsvaretDoc...log%202016.pdf

                          Troppsjefkurs II er nå to ulike kurs, et for UTR/Innsats og et for objektsikring/OK. De har forskjellig innretting.

                          Troppsjefskurs II - Gevær er 10 dager:
                          Opprinnelig skrevet av HVSKS
                          Utdanningsmål: Etter endt kurs skal elevene kunne fungere som NK-tropp, samt være i stand til å planlegge, koordinere og lede oppdragsløsning med egen tropp.
                          Innhold: Kurset gir spesialisert fagutdanning innen deler av objektsikrings og overvåkning/kontroll-troppens oppdrag, organisasjon, materiell og stridsteknikker. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning.
                          Troppsjefskurs III - Gevær er 11 dager
                          Opprinnelig skrevet av HVSKS
                          Utdanningsmål: Etter endt kurs skal elevene inneha kunnskaper og ferdigheter til selvstendig utføre forberedelser, planlegging og ledelse samt trene troppen for å kunne løse aktuelle oppdrag.
                          Innhold: Kurset gir fagutdanning innen objektsikringstroppens og O/K troppens oppdrag, organisasjon og stridsteknikker. Kurset har fokus på utvikling til strid og ledelse av troppen i oppdragsløsning. Kurset vektlegger treningsplanlegging. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning.
                          TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                          Kommentér


                          • #56
                           Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

                           Jeg er selvfølgelig forutinntatt, ut fra mitt nick ser vel alle at jeg er (tidligere) HV-befal. Men jeg er uenig med Rittmester, jeg ser ikke noen god grunn til at reservebefal (vernepliktig/utskrevet) og spesielt HV-befal skal kunne gå fram og tilbake mellom "mob-stillinger" og stadig tjenestegjørende stillinger i fredsforsvaret eller i INTOPS og automatisk ha samme grad. For de aller fleste er det lite aktuelt.

                           Det har nettopp vært et kjennetegn ved HV at folk som har vært menige i førstegangstjeneste som senere i livet får annen inspirasjon (det gjaldt i stor grad meg) og kanskje har videregående sivil ledeleserfaring kan gjøre nytte for seg som militære ledere, dvs. som HV-befal. Og jeg må faktisk si at på de kurs på litt høyere nivå (troppssjef II og troppssjef III) og også under "årets trening" var det ikke noen generell følelse at HV-befal gjorde det dårligere enn vernepliktig befal som hadde gått befalsskole "i ungdommen".

                           Nå er min HV-erfaring fra 90-tallet og den spede begynnelsen av 2000-tallet, men jeg tror ikke ting har endret seg drastisk, selv om kursbetegnelsene og oppdrag har endret seg.

                           Med førstegangstjeneste og et par rep-øvelser som BK-koass i infanteriet, en kontingent i NORBATT (som troppsass i geværtropp), høyere realfagsutdannelse, sivil erfaring som leder (leder for en offentlig institusjon med 50 ansatte og årsbudsjett på 50 mill), samt progresjon mellom kurs i HV (ut fra datidens kursrekke: Grunnkurs lederskap, Troppssjefskurs I, Troppssjefskurs II objektsikring og Troppssjefskurs III gevær) med mellomliggende tjeneste hver gang noen år i "årets trening" på hvert enkelt nivå (nestlagfører, lagfører, NK tropp og troppssjef) følte jeg (og fikk tilbakemeldinger på) at jeg var fullt kapabel som sjef for en objektsikringstropp og kunne lede planlegging for og utførelse av oppdrag og utdannelse av en tropp hvis primæroppdrag var objektsikring, men som også sekundært kunne få i oppdrag å utføre objektforsvar (forberedt statisk forsvar) og bekjempelse ved ildoverfall og bakhold. Andre oppdrag, som f.eks. å lede en tropp som var f.eks. "fremre høyre tropp" i et kompaniangrep, ville jeg derimot slite enormt med, men det var ikke et aktuelt oppdrag for en objektsikringstropp. Hadde jeg vært yngre hadde det også vært aktuelt med områdesjefskurs I og II, og jeg tror jeg greit kunne vært f.eks. NK område. Det er ikke SÅ vanskelig.

                           Jeg synes nettopp blandingen av vernepliktig/utskrevet- og HV-befal i HV var en styrke, man fikk virkelig (med gjensidig virkning) utnyttet sivile erfaringer som leder i HV. Jeg tror det i HV i enda større grad enn i en stadig tjenestegjørende styrke bør være kort mellom OR og OF, at det med sivil utdannelse/erfaring og interne kurs skal være lett å gå fra OR til OF. Slik er det også i det danske Hjemmeværnet, der man ellers i alle år har hatt skillet OR/OF. I større grad vil det være naturlig (som i DK) at man går via lagfører og NK tropp til troppssjef, kompanisjef etc., men da supplert med egnede kurs og sivil erfaring.

                           Jeg ser også at i den britiske hærs reservestyrker (http://www.army.mod.uk/reserve/31781.aspx, http://www.army.mod.uk/join/The-Army-Reserve.aspx) har en stor del av offiserene først vært OR i reserven før de går et tre ukers reservoffiserskurs ved Sandhurst. Interssant å se at maksimumsalderen for å bli tatt opp til det kurset er 48 år og 9 måneder...
                           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                           Kommentér


                           • #57
                            Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

                            Er einig med Hvlt. Om eit HV befal må skifte grad når han skal i intops eller på annan måte tenestegjere andre plassar i forsvaret, så er det ikkje viktig i det heile. Sjølv opplevde eg å gå opp ei grad når eg reiste ut med marinen.
                            Ein av HV si styrke er måten HV vel ut sitt befal, samtidig som det ikkje ville ha fungert i resten av forsvaret.

                            Kommentér


                            • #58
                             Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

                             OK, jeg ser poengene deres, men vil gjerne debattere følgende:
                             1) Muligheten for å skifte mellom reservetjeneste og aktiv tjeneste så jeg for meg dels i lys av at systemet også må dekke reserver i forsvarsgrenene, dels i en mulig fremtidig landstyrke som en sammensmelting av Hær og HV. Jeg skjønner at det for den vanlige HV-soldat kanskje ikke er så stort behov for å konvertere, men synes fortsatt at man for å unngå et B-lag, hvor gradene er mindre verdt, burde bestrebe seg på å ha samme kompetanse pr grad i HV som i resten av Forsvaret.
                             2) Jeg skjønner at det finnes dyktige folk som ikke ser for seg noen militær karriere når de er 19-20, men som senere kan være både interessert i og velegnet til lederstillinger i HV. Disse bør gis muligheter for avansement, og kanskje bør det likevel være mulig å nå helt opp til f eks NK område.
                             3) Når det gjelder det nye systemet, gis OF-gradene restriktivt til de med KS eller KS-kvalkurs. Her er jeg uenig; man burde f eks med en sivil mastergrad og et kortere offiserskurs kunne fått en operativ offisersgrad, også i aktiv tjeneste. Relevant for HV - burde man knytte OF-grader tettere til akademiske grader?
                             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                             Kommentér


                             • #59
                              Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

                              Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                              OK, jeg ser poengene deres, men vil gjerne debattere følgende:
                              1) Muligheten for å skifte mellom reservetjeneste og aktiv tjeneste så jeg for meg dels i lys av at systemet også må dekke reserver i forsvarsgrenene, dels i en mulig fremtidig landstyrke som en sammensmelting av Hær og HV. Jeg skjønner at det for den vanlige HV-soldat kanskje ikke er så stort behov for å konvertere, men synes fortsatt at man for å unngå et B-lag, hvor gradene er mindre verdt, burde bestrebe seg på å ha samme kompetanse pr grad i HV som i resten av Forsvaret.
                              2) Jeg skjønner at det finnes dyktige folk som ikke ser for seg noen militær karriere når de er 19-20, men som senere kan være både interessert i og velegnet til lederstillinger i HV. Disse bør gis muligheter for avansement, og kanskje bør det likevel være mulig å nå helt opp til f eks NK område.
                              3) Når det gjelder det nye systemet, gis OF-gradene restriktivt til de med KS eller KS-kvalkurs. Her er jeg uenig; man burde f eks med en sivil mastergrad og et kortere offiserskurs kunne fått en operativ offisersgrad, også i aktiv tjeneste. Relevant for HV - burde man knytte OF-grader tettere til akademiske grader?
                              Jeg tror nok også HV står ved et kjerneproblem som de fleste land har opplevd, at rekrutteringsbrønnen for ledere er annerledes i krig enn i fred. Det er mange eksempler på glimrende citizensoldiers uten militær bakgrunn tilsvarende graden de har midlertidig. Det er dessverre også en del eksempler på yrkesoffiserer som ikke har levert i skarpe operasjoner. Mitt poeng er at eksponeringen til faktiske operasjoner, liv og død - gir en annen gruppe som ledere en øvelse og fredsvirksomhet.

                              HV har så korte øvingsperioder og er så avhengig av personlige egenskaper at jeg tror vi finner noe av det samme der. Akademisk grad kan være en relevant kvantifisering av potensiale, men langt fra alle er egnet. En kan også glippe glitrende ledere ved å kreve akademisk grad, men det tror jeg er et lite mindretall. Jeg vil ihvertfall ikke ha troppsjefer i HV med utålmodigheten til en grunder som ikke har tatt seg til til utdanning.

                              For å besvare dine punkter:
                              1) At et HV-befal eller en HV OR går ned i grad ved engasjement i Hær/sjø/luft synes jeg er helt greit - så lenge HV er en egen forsvarsgren. HV har behov for å differensiere internt og må derfor få bruke gradssystemet. Den dagen HV er reservehæren så er det vanskeligere.
                              2) Enig, men det trengs ikke nødvendigvis settes en absolutt grense. KS-utdannet er å foretrekke i utgangspunktet, men rekruttering og egnethet kan gi høyere stilling når man må. (Her ligger det en ting rundt utdanningsstøtte i HV, slik at befal som er inne noen få dager i året ikke blir stående med leksjonsutvikling etc alene)
                              3) Enig. Jeg har selv gått med offisersgrad midlertidig pga kompetanse, ikke befalsutdanning. Det er kulturelt utfordrende for "fredstidsforsvaret" - men se ellers over. Absolutt formell knytning har jeg ikke tro på, verken som kvalifikator eller diskvalifikator.
                              "Gjør Ret, Frygt Intet"

                              Kommentér


                              • #60
                               Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

                               <-- Jeg ser at milforum alt er gått i gang med å innføre nye grader. I siste pro patria var det intervju/reportasje med de nye sersjantmajorene, der ble det sagt at man så for seg at bare områdesjefene og NK område skulle være Of. Så det er tydeligvis litt bevegelse. Jeg tror intervjuet i HV-bladet er nyere, bevegelsen er i så fall mot flere Of i styrkestrukturen enn man først så for seg. Der ble det også sagt at folk skulle få beholde grad så lenge de var i stilling, og så vurderes for konvertering ved stillingsbytte. Om jeg forstod det riktig, betyr detbat vi kommer til å få en lang overgangsperiode med Of og Or i samme stillinger i ulike tropper/områder/i-styrker.
                               "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                               - Dmitrij Boltenkov

                               Kommentér

                               Fremhevede emner

                               Collapse
                                

                               Forsvarets jobbsøkerregister

                               Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.                               https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
                                

                               Sikkerhetsloven


                               (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                               Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                               Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                                

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                               https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                               ...
                                

                               COVID-19 virusutbrudd

                               En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

                               Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
                               Mest sannsynlig...
                                

                               Fokus: Militærmisjonen i Brussel (MMB)

                               Forsvaret i NATO

                               Norge har en egen delegasjon ved NATOs hovedkvarter i Brussel, NORDEL, som ledes av en ambassadør. NATO-ambassadøren er Norges faste representant til NATOs Råd. Utenriksministeren møter vanligvis i Rådet to ganger i året.

                               Forsvarsdepartementet er representert i NORDEL med en forsvarsråd.

                               Politiske avgjørelser i rent militære saker treffes i komiteen...
                                

                               Fokus: Etterretningstjenesten


                               Etterretningstjenesten


                               Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                               Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                                

                               Generell nyhetstråd om Forsvarets sanitet

                               NATO har en flernasjonalt militært sykehus i Kabul, der flere land bidrar med personell og midler. Fra neste år vil Norge bidra med om lag 35 personer til sykehuset. Av disse skal de fleste lede, organisere og drifte sykehuset, mens et mindre antall personer inngår i et kirurgisk team.

                               https://www.regjeringen.no/no/aktuel...tan/id2680324/
                                

                               Fokus: Forsvarets logistikkorganisasjon

                               Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en selvstendig driftsenhet i Forsvaret.


                               FLO har ansvaret for forsyning til Forsvaret, herunder forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon og transportkontroll. I tillegg har FLO de verkstedene i Forsvaret som utfører tungt vedlikehold mot alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen, i...
                                

                               Tema: Forsvarets ledelse og fellesinstitusjoner

                               I går ble viseadmiral Elisabeth Natvig innsatt som ny sjef for Forsvarsstaben, og nr 2 i Forsvaret.

                               https://forsvaret.no/aktuelt/natvig_ny_sjeffst...
                                

                               100 ÅR ETTER

                               100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
                                

                               Tema: Cyberforsvaret

                               Sjef Cyberforsvaret har en særskilt rolle i å være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret; både for å utnytte teknologi som kan øke Forsvarets operative evne, og for å høste økonomiske gevinster gjennom modernisering av Forsvaret.

                               Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer...
                                

                               NSM: Årlig risikovurdering


                               Ole Gunnar Onsøien
                               NTB scanpix

                               – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                               Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                               – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                                

                               Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                               Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                               http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                               Rapporten dekker hovedpunktene:
                               Kode:
                                 Globale utviklingstrekk
                                 Nordområdene / Arktis
                                 Russland
                                 Afghanistan
                                 Pakistan
                                 Kina
                                 Midtøsten og Nord-Afrika
                                 Iran
                                 Sudan
                                 Somalia
                                 Terrorisme
                                 Spredning av
                               ...

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X