Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Avansementsregler før og nå

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Avansementsregler før og nå

  Avansementsregler for HV har blitt diskutert i en annen tråd, men kan være interessant på generell basis.

  Hvordan har reglene vært, hvordan er de nå, og hvordan burde de være?

  Jeg starter med et av innleggene til hvlt i den aktuelle tråden, limt inn under i sin helhet:


  I mitt gamle eksemplar av Forsvarets Personellhåndbok fra 2001 står det om avansementsregler for utskrevet og vernepliktig befal:
  Disse avansementsregler gjelder for vernepliktig og utskrevet befal som ikke er stadig tjenestegjørende. Vernepliktig og utskrevet befal i Heimevernet følger også disse regler. Når det gis opprykk i HV i forbindelse med besettelse av avsnitts- og områdesjefsstillinger og befal ikke fyller kravene etter disse bestemmelser, kan bestemmelsene for Heimevernsbefal nyttes og vedkommende kan beskikkes til HV - grad.
  Dette ble i hvert fall praktisert så lenge jeg var i HV: Områdesjefer (som skulle være kaptein [tilsv]) og Avnsittssjefer [som skulle være major [tilsv]) og som ikke tilfredsstilte kravene (f.eks. tidskravene) til disse gradene, ble da gitt dette som HV-grad. Dette gjaldt kun for stilling som områdesjef og avnsittssjef (og avsnittssjefer forsvant i 2005), andre utskrevne og vernepliktige befal kunne ikke ha høyere HV-grad enn den graden de hadde som utskrevet eller vernepliktig befal. Det var langt fra uvanlig at en områdesjef kunne være utskrevet fenrik og HV-kaptein. Jeg vet ikke om dette nå er borte, og eventuelt når det ble borte.

  Opprykksreglene for utskrevet og vernepliktig befal har blitt helt endret, og må være fullstendig omkalfatret etter innføring av den nye militære ordningen. Det som gjaldt for utskrevet og vernepliktig befal i HV den gangen var:

  a) Avansement er betinget av at vedkommende anses skikket for den høyere grad.

  b) Avansement er betinget av at det er ledig tjenestestilling i krigsstrukturen som er tillagt graden.

  1) Ved fullført USK/UB-kurs og tjeneste som USK/UB-korporal innenfor førstegangstjenesten (9 + 3 måneder, eller senere 6 + 6 måneder) ble man beskikket til utskrevet sersjant.

  2) Ved fullført befalsskole og plikttjeneste (til sammen 2 år) ble man beskikket til vernepliktig fenrik.

  3) Avansement fra utskrevet sersjant til utskrevet fenrik kan tidligst skje 1 år etter beskikkelse til utskrevet sersjant. Det kreves å ha fullført 2 "årets trening" som sersjant og ha tatt kvalifiserende kurs. (Kvalifiserende kurs var her f.eks. det som da het Troppssjefskurs 2.)

  4) Avansement fra utskrevet/vernepliktig fenrik til utskrevet/vernepliktig løytnant kan tidligst skje 6 år etter beskikkelse til sersjant og tidligst 3 år etter beskikkelse til fenrik. Det kreves å ha gjennomført "årets trening" i tre år etter beskikkelse som fenrik, og ha gjennomført kvalifiserende kurs. (Kvalifiserende kurs var da f.eks. Troppssjefskurs 3.)

  5) Avansement fra utskrevet/vernepliktig løytnant til utskrevet/vernepliktig kaptein kan tidligst skje 16 år etter beskikkelse til sersjant og tidligst 3 år etter beskikkelse til løytnant. Man må ha gjennomført "årets trening" i tre år etter bekikkelse som løytnant, og ha gjennomført kvalifiserende kurs. (Kvalifiserende kurs var da Områdsjefskurs 1 og Områdesjefskurs 2.).
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 • #2
  Fra samme utgave av FPH (2001) tar jeg også med noen av de generelle reglene for avansement. Her er det verdt å merke seg at de som ikke var i HV hadde alternative regler for kvalifisering:

  Click image for larger version Name:	Løytnant.jpg Views:	0 Size:	70,5 KB ID:	1031227


  Click image for larger version Name:	Kaptein 1.jpg Views:	0 Size:	60,0 KB ID:	1031228
  Click image for larger version Name:	Kaptein 2.jpg Views:	0 Size:	20,1 KB ID:	1031229
  Last edited by Rittmester; DTG 071106 May 20, .
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér

  Fremhevede emner

  Collapse
   

  Forsvarets jobbsøkerregister

  Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.  https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
   

  Luftforsvarets organisering

  Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

  Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
  https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

  For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
   

  Sikkerhetsloven


  (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


  Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


  Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
   

  UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

  UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

  https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

  ...
   

  Fokus: Etterretningstjenesten


  Etterretningstjenesten


  Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

  Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
   

  100 ÅR ETTER

  100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
   

  Et nytt forsvarskonsept?

  I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
   

  Beskikkelser på Milforum

  Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
   

  NSM: Årlig risikovurdering


  Ole Gunnar Onsøien
  NTB scanpix

  – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

  – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
   

  Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering  Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
  http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

  Rapporten dekker hovedpunktene:
  Kode:
    Globale utviklingstrekk
    Nordområdene / Arktis
    Russland
    Afghanistan
    Pakistan
    Kina
    Midtøsten og Nord-Afrika
    Iran
    Sudan
    Somalia
    Terrorisme
    Spredning av
  ...
   

  Jente i kongens klær? Dette er tråden!

  Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
   

  Tema: Luftforsvaret

  Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
   

  Forsvarets veterantjeneste (FVT)

  Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


  – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

  Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

  http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

  Donasjoner

  Collapse
  Working...
  X