Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Ledige stillinger: Forsvarets ledelse og fellesinstitusjoner

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Ledige stillinger: Forsvarets ledelse og fellesinstitusjoner

  FSA holder oversikt over det sikkerhetsmessige risikobildet som omgir Forsvaret, samt norsk militær aktivitet både hjemme og ute. Avdelingen er sentral klareringsmyndighet for personell i Forsvaret og utøver militær kontraetterretning. FSA er Forsvarssjefens og underlagte sjefers rådgiver innen sikkerhetstjeneste. Avdelingen representerer forsvarssjefen i samarbeidet med Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet i sikkerhetssaker. Forsvarets sikkerhetsavdeling representerer også forsvarssjefen i nasjonale og internasjonale samarbeidsorganer innen sikkerhetstjeneste. For ytterligere informasjon om Forsvarets sikkerhetsavdeling og Forsvaret generelt, se Forsvaret.no.  Førstekonsulent - personkontroll
  Kontor for personellsikkerhet ved Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) er det ledig stilling som førstekonsulent.

  Er du opptatt av sikkerhet og mennesker? Hvis du i tillegg har høy arbeidsmoral, kan jobbe selvstendig, er lojal og liker utfordringer har FSA en ledig stilling som kan passe for deg!
  Kontor for personellsikkerhet kan tilby et utfordrende, hektisk og godt arbeidsmiljø, som krever engasjerte, selvstendige og samarbeidsvillige medarbeidere.
  Som følge av å være landets største klareringsmyndighet behandler FSA ca 20 000 klareringsanmodninger hvert år. Dette stiller store krav til nøyaktighet, presisjon, integritet og evne til systematisk arbeid, da hver avgjørelse saksbehandler fatter er av stor betydning for den som søkes sikkerhetsklarert.


  Arbeidsoppgaver:
  • Forestå saksbehandling innen fagfeltet personellsikkerhetstjeneste iht. Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste. Dette innebærer kontroll og registrering av anmodning om sikkerhetsklarering, journalføring, ekspedering, saksbehandling og avskrivning av dokumenter.
  • Veilede sikkerhetsansvarlige i Forsvaret innenfor fagfeltet personellsikkerhet.
  • Saksbehandler skal også bidra med fagkompetanse innen personellsikkerhet ved inspeksjoner, undervisning, prosjektarbeid, møter og lignende.


  Kvalifikasjoner:
  • Du må ha 2-årig høgskole-/universitetsutdanning og min 2 års erfaring innen offentlig forvaltning.
  • Det stilles i tillegg krav til gode engelsk kunnskaper.
  • Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for strengt hemmelig/Cosmic Top Secret før tiltredelse.
  • Det er ønskelig at du har kunnskap om Forsvaret og personellsikkerhet, herunder kurs for saksbehandlere ved klareringsmyndigheter, grunnkurs forebyggende sikkerhet eller andre kurs som tilsvarer disse. Dette er kurs som må gjennomføres innen rimelig tid etter tilsetting i stilling.
  • Det er i tillegg ønskelig med erfaring fra Public 360.


  Personlige egenskaper:
  Det vektlegges meget gode samarbeidsevner samt evne til helhetsoversikt. Du må være samvittighetsfull, initiativrik, systematisk, fleksibel, mål- og resultatbevisst og ha meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Det kreves også stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team. Søkere bør ellers være utadvendte og ha meget god ordenssans.
  Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse.

  Personen som ansettes vil styrkedisponeres i stillingen ved krise/konflikt/krig.

  Forsvaret er for tiden under omstilling. Det tas derfor forbehold om endringer i stillingenes ansvars- og arbeidsområde.

  Vi tilbyr:
  • Stillingen avlønnes innenfor Statens lønnsregulativ, førstekonsulent 1408, LR 21 ltr 51 (kr 437.400 brutto per år). Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Det vil bli gitt nødvendig intern opplæring innen personellsikkerhet.
  • Interessante og krevende arbeidsoppgaver, samt fleksibel arbeidstid.
  • På Akershus festning har vi eget treningssenter, og du vil ha mulighet for å trene inntil 2 timer i arbeidstiden i uken.


  Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet samt søknaden vil være et av kriteriene ved utvelgelsesprosessen.

  Nærmere opplysninger om stillingens innhold kan du få ved henvendelse til
  kontorsjef Per Ringstad tlf 23 09 76 68 eller seksjonssjef Kari Smidt tlf 23 09 76 74.

  Søknadsfrist: 1 juli
  Søknadene merkes: FSA 03-2015

  Søknad (på norsk) med påført stillingens referansenummer, vedlagt CV med kopier av vitnemål og attester sendes:

  FSA Lederstøtte,
  Forsvarets arkivtjeneste (ATJ),
  Postboks 800, Postmottak,
  2617 Lillehammer

  Søknader uten vedlagt CV, kopier av vitnemål og attester vil ikke bli vurdert. Søknadspapirer returneres ikke.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

  Førstekonsulent - personkontroll - Forsvarets Sikkerhetsavdeling

  #2
  Stilling: Mediaanalytikere Forsvarets Mediasenter

  http://e24.no/jobb/stillinger/8861

  • Ta initiativ til og gjennomføre analyser av forsvarsrelaterte saker i media og sosiale medier.
  • Støtte i avdelingens øvrige analysearbeid.
  • Bistå i gjennomføringen av ulike publikumsmålinger og interne undersøkelser.
  • Planlegge, gjennomføre og presentere analyseprosjekter.
  • Utarbeide mediebrifer og klippmapper.

  Stillingen inngår i en turnusrotasjon med tidligvakter. Ved en eventuell innføring av beredskapsvakt, vil stillingene inngå i dette. Begge stillingene kan innebære noe reisevirksomhet, og kandidater må kunne holde presentasjoner for Forsvarets ledelse.
  Søknadsfrist i dag 18 januar!
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

  Comment


   #3
   Krigsskolen søker selvstendig og kreativ IKT-konsulent

   IKT-konsulent – 2 stillinger ved Krigsskolen på Linderud i Oslo

   http://jobb.tu.no/jobs/forsvar/82271...paign=job_link   Arbeidsoppgaver

   Planlegge, utvikle, kontrollere og vedlikeholde skolens ingeniørnettverk og frittstående datamaskinpark, inkludert simulator-system og skolens pedagogiske plattform (p.t. It`s learning).
   Planlegge og utvikle skolens IKT-løsninger for undervisning. Ivareta drift og vedlikehold av IKT-anlegget inkludert frittstående, bærbare og stasjonære pcer på nettverket.
   Være lokal driftskoordinator for FISBasis nettverksinfrastruktur i samarbeid med FLO IKT og INI OPS. Koordinere innkjøp og forvaltning av IKT-materiell til ansatte og kadetter ved KS.
   Rekvirere IKT-materiell mot etablerte rammeavtaler i FIL. Ivareta teknisk brukerstøttefunksjon og gi nødvendig støtte til brukerstøttepersonell herunder forslag til implementering av forbedringer innen hardware, software og mobiltelefoner.
   Bistå i utvikling, støtte, oppfølging og ledelse av lærlinger i tjeneste ved IKT. Utvikle, støtte og lede lærlinger i den daglige tjenesten ved IKT.

   Comment


    #4
    Sv: Krigsskolen søker selvstendig og kreativ IKT-konsulent

    Opprinnelig skrevet av opshunter Vis post
    ingeniørnettverk
    ?????
    "The shitter was full" - Eddie

    Comment


     #5
     Sv: Krigsskolen søker selvstendig og kreativ IKT-konsulent

     Opprinnelig skrevet av West Vis post
     ?????
     Lurer på om dei har eit lukket nettverk, som i den normale verden ville ha kalla det for ein nettverks Lab / labmiljø.

     Comment


      #6
      Sv: Krigsskolen søker selvstendig og kreativ IKT-konsulent

      Intranett?

      Sent fra min E5603 via Tapatalk
      Odd objects attract fire. You are odd.

      Comment


       #7
       Sv: Krigsskolen søker selvstendig og kreativ IKT-konsulent

       [127.0.0.1]

       Comment


        #8
        Midlertidig ledig stilling som vervet ved Militærmisjonen i Brussel (MMB), Belgia

        Midlertidig ledig stilling som vervet ved Militærmisjonen i Brussel (MMB), Belgia

        https://forsvaret.no/karriere/ledige...l-(mmb)-belgia

        Ved NATOs hovedkvarter i Brussel er det ledig stilling for vervet personell som Korporal/Ledende konstabel stillingskode 1563 for tre år fra tiltredelse. Tiltredelse 1. august 2017.

        ARBEIDSOPPGAVER
        Arbeidsområdet i stillingen omfatter «Information Management» ved NOR MilRep stab. Dette innebærer å registrere og distribuere elektroniske dokumenter. I tillegg skal stillingsinnehaver utføre arbeid innenfor informasjonsflyt, støtte og administrasjon i lederstøtteseksjonen.
        Stillingen er organisatorisk og administrativt underlagt den norske Militærmisjonen i Brussel. Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

        Comment


         #9
         Brussel : Konsulent ved støtte- og forvaltningsseksjonen

         Lyst på en spennende og interessant jobb ved NATOs hovedkvarter i Brussel? Søknadsfrist: 4. des.

         https://forsvaret.no/karriere/ledige...ningsseksjonen

         Stillingen som konsulent er ledig for to år fra tiltredelse, med mulighet for to års forlengelse etter søknad.
         Tiltredelse 1. august 2018.

         ARBEIDSOPPGAVER
         Arbeidsområdet i stillingen omfatter i hovedsak drift og oppfølging av oppgaver tillagt forkontor MMB, herunder planlegging av møter, seminar, besøk og protokoll for SJ MMB og hans stab.
         Stillingen er en del av støtte- og forvaltningsseksjonen i MMB, og stillingsinnehaver bidrar med administrativ støtte til MMBs personell i henhold til seksjonens samlede oppgaveportefølje.
         Stillingen er organisatorisk og administrativt underlagt den norske Militærmisjonen i Brussel.
         Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

         Comment


          #10
          Sv: Brussel : Konsulent ved støtte- og forvaltningsseksjonen

          Forfremmelse på [MENTION=14212]MMB[/MENTION] der altså [emoji16]

          Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
          Odd objects attract fire. You are odd.

          Comment


           #11
           Sv: Brussel : Konsulent ved støtte- og forvaltningsseksjonen

           Haha

           Sent fra min E5823 via Tapatalk

           Comment


            #12
            Sjøforsvarsprest ved KNM Harald Haarfagre

            om noken føler eit kall

            KNM Harald Haarfagre er en av Forsvarets største rekruttskoler og ligger i Stavanger. Avdelingen utdanner rekrutter til Sjøforsvaret og Luftforsvaret, og gir grunnleggende befals- og konstabelutdanning for Sjøforsvaret. I tillegg gir KNM Harald Haarfagre støtte til andre militære avdelinger i Rogaland.

            I Feltprestkorpset er det et ledig vikariat fra 1. juli til 31. desember 2018.

            https://www.finn.no/job/fulltime/ad....kode=120586898

            Comment


             #13
             Ledige stillinger: Forsvarets ledelse og fellesinstitusjoner

             Militærmisjonen i Brussel har nå en ledig stilling som seniorrådgiver.*
             Stillingen inngår i Norsk militær representant (NOR Mil Rep) sin stab, og skal støtte denne i rollen som Forsvarssjefens stedlige representant og som militærfaglig rådgiver for den norske NATO-ambassadøren.*

             https://forsvaret.no/karriere/ledige...rr%C3%A5dgiver

             Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
             Last edited by Rittmester; DTG 281311A Jan 19, .
             Odd objects attract fire. You are odd.

             Comment


              #14
              Ledige stillinger: Forsvarets Logistikkorganisasjon stab

              FLO stab utlyser stilling som sambandsteknisk befal hos Forsvarets kompetansesenter for logstikk, FKL på Sessvollmoen.

              https://www.finn.no/job/fulltime/ad....ynd_type=agent
              Shaking the ground with the force of a thousand guns

              Comment


               #15
               Sv: Ledige stillinger: Forsvarets ledelse og fellesinstitusjoner

               Det ligger en hel haug stillinger ute: https://forsvaret.no/karriere/ledige...r/?rowlimit=50

               (Gjelder for så vidt ikke bare stillinger i fellesinstitusjoner, men mye forskjellig, både sivilt og militært.)
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Comment


                #16
                Sv: Stilling: Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA)

                Søkerlisten til Sjef Forsvarets høyskole er offentliggjort.

                Brigader Morten Eggen (52) – er i dag sjef for landkapasiteter i Forsvarsmateriell.

                Flaggkommandør Svein-Erik Bakke (51) – jobber i dag som nestkommanderende i økonomiavdelingen i Forsvarsstaben.

                Brigader Arne Opperud (54) – jobber i dag i Forsvarsstaben som sjef for styringsavdelingen.

                Brigader Ingrid Margrethe Gjerde (51) – er i dag nestkommanderende kommunikasjonsavdelingen.

                Brigader Henning-André Frantzen (51) – jobber i dag i Forsvarsdepartementet i avdeling for sikkerhetspolitikk (FD II).

                Flaggkommandør Lars Arne Aulie (57) – jobber i dag som stabssjef ved Forsvarets høgskole.

                Brigader Jon Morten Mangersnes (56) – er i dag avtroppende sjef for Hærens våpenskole.

                https://forsvaretsforum.no/disse-vil...-h%C3%B8gskole
                Svolten og tyst, samband fyst

                Comment


                 #17
                 Sv: Ledige stillinger: Forsvarets ledelse og fellesinstitusjoner

                 Ledig stilling som forskar hos FSAN. https://www.finn.no/job/fulltime/ad....Jqn3rIcLEeQvEk

                 Vi ser etter deg som ønsker en interessant og spennende jobb som militær forsker ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS). Stillingen har gradsnivå major/orlogskaptein - OF3, og er underlagt forskningsleder.

                 Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til å utvikle det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer.

                 Comment


                  #18
                  Forsvarets sanitet søker personell for fast ansettelse og utenlandsoppdrag.

                  Din stilling i denne strukturen inngår i FSAN sitt ROLE 2 Feltsykehus. 

                  VI HAR BEHOV FOR FØLGENDE KATEGORIER:

                  Anestesi- og intensivsykepleier

                  Operasjonssykepleier

                  Sykepleier

                  Spesialist i Ortopedisk kirurgi

                  Spesialist i Generell kirurgi

                  Spesialist i Anestesi

                  Lege til arbeid i akuttmottak

                  Elektriker med fagbrev med minimum gjennomført førstegangstjeneste

                  Mekaniker med fagbrev, aggregat og/eller lastebil med minimum gjennomført førstegangstjeneste.

                  https://forsvaret.no/aktuelt/forsvar...8ker-personell

                  Sent fra min SM-G960F via Tapatalk

                  Odd objects attract fire. You are odd.

                  Comment

                   
                  • Filter
                  • Tid
                  • Show
                  • New Topics
                  Clear All
                  new posts
                  No content found
                  Show More
                   
                  • Filter
                  • Tid
                  • Show
                  • New Topics
                  Clear All
                  new posts
                  Please log in to your account to view your subscribed posts.
                  Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
                  Oppstillingsplassen
                  Tekniske driftsmeldinger
                  Tekniske driftsmeldinger.
                  Tråder: 8 Innlegg: 661
                  Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
                  8 661
                  Kunngjøringer fra ledelsen
                  Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
                  Tråder: 15 Innlegg: 1.086
                  Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
                  15 1.086
                  Kommentarer fra rekkene
                  Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
                  Tråder: 3 Innlegg: 466
                  Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
                  3 466
                  Fagforum S-1: Personell & administrasjon
                  S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
                  Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
                  Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
                  Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
                  2.453 41.955
                  Underforum:
                  Treningsdagbøker (11/1.130)
                  S-1 2. Utdanning og tjeneste
                  Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
                  Tråder: 67 Innlegg: 2.917
                  67 2.917
                  Underforum:
                  S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
                  Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
                  Tråder: 30 Innlegg: 494
                  30 494
                  S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
                  Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
                  Tråder: 8 Innlegg: 283
                  8 283
                  Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
                  S-2 1. Generelle nyheter.
                  Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
                  Tråder: 1.054 Innlegg: 33.846
                  1.054 33.846
                  S-2 2. Etterretning
                  Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
                  Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
                  Tråder: 395 Innlegg: 28.355
                  Nyeste innlegg: Fokus: Mali
                  395 28.355
                  Znuddel
                  Fokus: Mali
                  av Znuddel
                  Underforum:
                  Tema: Russland (58/6.884)
                  Tema: Asia (102/4.214)
                  S-2 3. Sikkerhet
                  Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
                  Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
                  Tråder: 59 Innlegg: 5.302
                  59 5.302
                  Underforum:
                  22.juli 2011 (32/4.562)
                  S-2 4. Nyhetsfeed
                  Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
                  Tråder: 212 Innlegg: 268
                  212 268
                  Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
                  S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
                  Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
                  Tråder: 2.549 Innlegg: 62.551
                  Nyeste innlegg: Tema: Luftforsvaret
                  2.549 62.551
                  Underforum:
                  Hæren (41/1.518)
                  Sjøforsvaret (36/1.959)
                  Luftforsvaret (62/1.286)
                  Heimevernet (564/17.509)
                  S-3 2. Totalforsvaret
                  Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
                  Tråder: 584 Innlegg: 19.529
                  Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
                  584 19.529
                  Underforum:
                  Politiet (235/12.996)
                  S-3 3. Ledelse
                  Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
                  Tråder: 9 Innlegg: 179
                  Nyeste innlegg:
                  9 179
                  Blåfugl
                  S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
                  Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
                  Tråder: 21 Innlegg: 2.271
                  Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
                  21 2.271
                  pioff
                  Den store PI-tråden
                  av pioff
                  Fagforum S-4: Logistikk & materiell
                  S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
                  Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
                  Tråder: 109 Innlegg: 10.285
                  109 10.285
                  S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
                  Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
                  Tråder: 65 Innlegg: 827
                  65 827
                  Underforum:
                  Landsystemer (28/624)
                  Sjøsystemer (4/5)
                  Luftsystemer (6/41)
                  INI-systemer (23/128)
                  Fagforum S-5: Planer & policy
                  S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
                  Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
                  Tråder: 93 Innlegg: 6.071
                  Nyeste innlegg: Strategier for en småstat
                  93 6.071
                  S-5 3. Militærhistorie
                  Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
                  Tråder: 411 Innlegg: 10.512
                  411 10.512
                  Underforum:
                  S-5 4. Veteranforum
                  Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
                  Tråder: 89 Innlegg: 1.564
                  Nyeste innlegg: Team Rubicon.
                  89 1.564
                  magskor
                  Team Rubicon.
                  av magskor
                  Fagforum S-6: Samband & IKT
                  S-6 1. Fagforum Samband
                  Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
                  Tråder: 119 Innlegg: 1.706
                  Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
                  119 1.706
                  Underforum:
                  01 Fagområder (16/297)
                  02 Felttriks (23/301)
                  S-6 2. Tekniske forum
                  Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
                  Tråder: 170 Innlegg: 3.017
                  170 3.017
                  Markedsplassen
                  Kjøp og salg
                  Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
                  Buy and sell kit. Non-commercial use only.
                  Tråder: 537 Innlegg: 2.182
                  537 2.182
                  Milforums testarena
                  Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
                  Tråder: 3 Innlegg: 16
                  3 16
                  Bedriftspresentasjoner
                  Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
                  Tråder: 2 Innlegg: 2
                  2 2
                  Working...
                  X