Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Ledige stillinger: Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Ledige stillinger: Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  Vi har ledig 100% stilling som kommunikasjonsrådgiver.

  Arbeidsoppgaver

  • rådgiver/prosjektleder for små og store kommunikasjonstiltak for DSBs fagavdelinger
  • planlegge, gjennomføre og evaluere kampanjer og kommunikasjonstiltak med vekt på digitale kanaler
  • bidra i kommunikasjonsavdelingens daglige innholds- og nyhetsproduksjon i ulike kanaler
  • delta i DSBs pressevaktordning  Kommunikasjonsrådgiver

  DSB hjemmeside: Forside - dsb.no
  Last edited by Rittmester; DTG 281410A Jan 19, .

  #2
  Sivilforsvaret: Leiar - operativt team  Søker teamleder og eventuelt beredskapsmedarbeider/områdeansvarlig til Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt i Kirkenes. Søknadsfrist er 15. juli 2015.

  Leiar - operativt team  Sivilforsvaret er ein statleg forsterkningsressurs under DSB. Sivilforvaret er organisert i 20 distrikt, hovudsakleg delt inn etter fylkesgrensene. Det er ca. 220 fast tilsette, samt ca. 8 000 tenestepliktige som er fordelte på 135 operative einingar.
  www.sivilforsvaret.no
  ___________________________________ ___________________________________ _________________________
  Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt søkjer ein teamleiar som vil vere ein av tre medarbeidarar i operativt team ved kontoret i Kirkenes. Ved eventuelt internt opprykk vil det bli ledig stilling som beredskapsmedarbeidar/områdeansvarleg i teamet.
  I søknaden må det opplysast om kva stilling det søkast på (teamleiar eller beredskapsmedarbeidar/områdeansvarleg), og eventuelt om det blir søkt på begge stillingane.
  Arbeidsoppgåver

  • leie operativt team, og planleggje/koordinere aktivitetar ved distriktet i samarbeid med distriktssjef og operativt team
  • sikre god samhandling med logistikkteam og administrativt team i distriktet.
  • leggje til rette for gjennomføring av kurs og øvingar for distriktet sine mannskap, befal og avdelingar
  • leggje til rette for samvirkeaktivitetar med nød- og beredskapsetatane
  • vere med i vaktordning og hjelpe i stabs-/leiarfunksjonar ved innsatsar og hendingar
  • administrative oppgåver og saksbehandling


  Kvalifikasjonar

  • høgare utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
  • pedagogisk kompetanse og/eller erfaring som instruktør er ein fordel
  • erfaring frå rednings- og beredskapsarbeid
  • operativ leiarerfaring er ønskeleg
  • god IKT-forståing
  • førarkort klasse B, gjerne utvida med C1E/D1E


  Personlege eigenskapar

  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevne
  • løysingsorientert og handlekraftig
  • utviklingsorientert
  • strukturert
  • sjølvstendig og ansvarsfull Generelle opplysningar
  • DSB legg vekt på å sikre mangfald med omsyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn i rekrutteringa vår
  • opplysningar om søkarane kan bli offentleggjort jf. Offl. §25
  • sivilforsvaret brukar uniform som arbeidsantrekk


  Vi tilbyr

  • spanande og variert jobb som gjev høve for samfunnsengasjement og brei kontaktflate
  • god blanding av utviklingsoppgåver, operativt arbeide og administrative oppgåver
  • engasjerte medarbeidarar og godt arbeidsmiljø
  • fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordningar i Statens pensjonskasse
  • teamleiar blir løna som sivilforsvarsinspektør (0332) med årsløn frå 423.800 til 483.700 i høve til kvalifikasjonar.
  • beredskapsmedarbeidar blir løna som sivilforsvarsadjutant (0331) med årsløn frå 398.100 til 475.400 i høve til kvalifikasjonar.
  • for begge stillingar kan ein vurdere høgare lønstrinn for særleg kvalifiserte søkarar.
  • Om stillinga(ne) og distriktet
  • Det operative teamet i distriktet består av tre medarbeidarar som har opplæring og øving av Sivilforsvaret sitt befal, mannskap og avdelingar som hovudoppgåve. I tillegg legg dei til rette for samvirke med nød- og beredskapsetatane. Teamleiar har eit særleg ansvar for å leie planlegginga, gjennomføringa og etterarbeidet knytt til desse aktivitetane. Oppgåvene til teamleiar inkluderer også budsjettansvar innanfor øvingsområdet. Teamleiar og dei områdeansvarlege vil alle ha ansvar for særleg opplæring og oppfølging av sine respektive avdelingar innanfor distriktet, under dette oppgåver innan personell- og materiellforvalting.
   Operativt team skal ut over dette bidra i planarbeid, delta i vaktordninga, bidra ved innsatsar og i samhandlinga med dei andre nød-/beredskapsetatane, fylkesmannen og kommunane.
   Ved større innsatsar og hendingar, der bistand frå sivilforsvaret er aktuelt, blir det forventa at ein kan rykke ut på aksjonar og yte støtte til avdelingane våre og samarbeidspartnarar etter behov. Det er nødvendig at den som blir tilsett har god fysikk og psykisk helse. Begge stillingane vil føre med seg ein del reiseverksemd.
   Den som blir tilsett må kunne tryggingsklarerast og vere villig til å gjennomføre nødvendige kurs og opplæring. Opplæring vil bli planlagd og tilrettelagd som ein del av tilsetjinga.
   Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt dekkjer 10 kommunar i Øst-Finnmark. Distriktet har operative avdelingar med over 200 tenestepliktige i 7 kommunar. Distriktskontoret ligg i Kirkenes med avdelingskontor i Vardø. Distriktet har totalt 8,2 årsverk. Hovudoppgåva vår er å sjå til at distriktet sine avdelingar gjennom opplæring, årlege øvingar og materielltilsyn er i stand til å forsterke nød- og beredskapsetatane ved behov. Eventuell bruk av sivilforsvaret sine ressursar blir koordinert gjennom distriktskontoret som også har døgnkontinuerleg beredskapsvaktordning. Elles har vi ansvar for andre beredskapsmessige oppgåver knytt til mellom anna varsling av befolkninga og tilsyn med tilfluktsrom
   Les mer på vår facebook-side.


   Leiar - operativt team


  Comment


   #3
   Ledige stillinger: Sivilforsvaret

   https://www.finn.no/job/management/a...kode=133078269

   Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
   Last edited by Rittmester; DTG 281316A Jan 19, .
   Odd objects attract fire. You are odd.

   Comment


    #4
    Sv: Ledige stillinger: Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

    Passende at når man går inn for å lese om uværet i nord, så kommer følgende stillingsannonse opp:
    Beredskapsmedarbeider i sivilforsvaret, distrikt nordland:
    https://www.an.no/vis/annonsebilag/s...pen-i-nordland
    One of the universal rules of happiness is: always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. -- (Terry Pratchett, Jingo)

    Comment


     #5
     Sv: Ledige stillinger: Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

     Hovedredningssentralene søker redningsledere.

     https://www.jobbnorge.no/ledige-stil.../redningsleder     Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
     Odd objects attract fire. You are odd.

     Comment

      
     • Filter
     • Tid
     • Show
     • New Topics
     Clear All
     new posts
     No content found
     Show More
      
     • Filter
     • Tid
     • Show
     • New Topics
     Clear All
     new posts
     Please log in to your account to view your subscribed posts.
     Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
     Oppstillingsplassen
     Tekniske driftsmeldinger
     Tekniske driftsmeldinger.
     Tråder: 8 Innlegg: 644
     Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
     8 644
     Kunngjøringer fra ledelsen
     Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
     Tråder: 15 Innlegg: 1.086
     Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
     15 1.086
     yamaha
     Meldinger til/fra S-1
     av yamaha
     Kommentarer fra rekkene
     Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
     Tråder: 3 Innlegg: 445
     Nyeste innlegg: Feilmeldinger
     3 445
     Sjef Milforum
     Feilmeldinger
     Fagforum S-1: Personell & administrasjon
     S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
     Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
     Tråder: 2.454 Innlegg: 41.994
     Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
     2.454 41.994
     Underforum:
     Treningsdagbøker (11/1.130)
     S-1 2. Utdanning og tjeneste
     Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
     Tråder: 65 Innlegg: 2.858
     65 2.858
     Underforum:
     S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
     Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
     Tråder: 30 Innlegg: 492
     30 492
     S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
     Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
     Tråder: 8 Innlegg: 283
     8 283
     Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
     S-2 1. Generelle nyheter.
     Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
     Tråder: 1.054 Innlegg: 33.827
     Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
     1.054 33.827
     S-2 2. Etterretning
     Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
     Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
     Tråder: 395 Innlegg: 28.349
     395 28.349
     Underforum:
     Tema: Russland (58/6.881)
     Tema: Asia (102/4.213)
     S-2 3. Sikkerhet
     Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
     Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
     Tråder: 59 Innlegg: 5.302
     59 5.302
     Underforum:
     22.juli 2011 (32/4.562)
     S-2 4. Nyhetsfeed
     Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
     Tråder: 202 Innlegg: 257
     202 257
     Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
     S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
     Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
     Tråder: 2.548 Innlegg: 62.543
     2.548 62.543
     Underforum:
     Hæren (41/1.518)
     Sjøforsvaret (36/1.959)
     Luftforsvaret (62/1.285)
     Heimevernet (563/17.503)
     S-3 2. Totalforsvaret
     Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
     Tråder: 584 Innlegg: 19.529
     Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
     584 19.529
     Underforum:
     Politiet (235/12.996)
     S-3 3. Ledelse
     Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
     Tråder: 9 Innlegg: 177
     Nyeste innlegg: Ledelse
     9 177
     Rittmester
     Ledelse
     S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
     Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
     Tråder: 21 Innlegg: 2.270
     Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
     21 2.270
     pioff
     Den store PI-tråden
     av pioff
     Fagforum S-4: Logistikk & materiell
     S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
     Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
     Tråder: 109 Innlegg: 10.277
     109 10.277
     S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
     Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
     Tråder: 65 Innlegg: 827
     65 827
     Underforum:
     Landsystemer (28/624)
     Sjøsystemer (4/5)
     Luftsystemer (6/41)
     INI-systemer (23/128)
     Fagforum S-5: Planer & policy
     S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
     Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
     Tråder: 93 Innlegg: 6.070
     93 6.070
     S-5 3. Militærhistorie
     Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
     Tråder: 411 Innlegg: 10.509
     411 10.509
     Underforum:
     S-5 4. Veteranforum
     Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
     Tråder: 89 Innlegg: 1.564
     Nyeste innlegg: Team Rubicon.
     89 1.564
     magskor
     Team Rubicon.
     av magskor
     Fagforum S-6: Samband & IKT
     S-6 1. Fagforum Samband
     Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
     Tråder: 119 Innlegg: 1.706
     Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
     119 1.706
     Underforum:
     01 Fagområder (16/297)
     02 Felttriks (23/301)
     S-6 2. Tekniske forum
     Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
     Tråder: 170 Innlegg: 3.017
     170 3.017
     Markedsplassen
     Kjøp og salg
     Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
     Buy and sell kit. Non-commercial use only.
     Tråder: 537 Innlegg: 2.182
     537 2.182
     Milforums testarena
     Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
     Tråder: 3 Innlegg: 16
     3 16
     Bedriftspresentasjoner
     Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
     Tråder: 2 Innlegg: 2
     2 2
     Working...
     X