Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Ledige stillinger: Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Ledige stillinger: Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  Vi har ledig 100% stilling som kommunikasjonsrådgiver.

  Arbeidsoppgaver

  • rådgiver/prosjektleder for små og store kommunikasjonstiltak for DSBs fagavdelinger
  • planlegge, gjennomføre og evaluere kampanjer og kommunikasjonstiltak med vekt på digitale kanaler
  • bidra i kommunikasjonsavdelingens daglige innholds- og nyhetsproduksjon i ulike kanaler
  • delta i DSBs pressevaktordning  Kommunikasjonsrådgiver

  DSB hjemmeside: Forside - dsb.no
  Last edited by Rittmester; DTG 281310A Jan 19, .

 • #2
  Sivilforsvaret: Leiar - operativt team  Søker teamleder og eventuelt beredskapsmedarbeider/områdeansvarlig til Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt i Kirkenes. Søknadsfrist er 15. juli 2015.

  Leiar - operativt team  Sivilforsvaret er ein statleg forsterkningsressurs under DSB. Sivilforvaret er organisert i 20 distrikt, hovudsakleg delt inn etter fylkesgrensene. Det er ca. 220 fast tilsette, samt ca. 8 000 tenestepliktige som er fordelte på 135 operative einingar.
  www.sivilforsvaret.no
  ___________________________________ ___________________________________ _________________________
  Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt søkjer ein teamleiar som vil vere ein av tre medarbeidarar i operativt team ved kontoret i Kirkenes. Ved eventuelt internt opprykk vil det bli ledig stilling som beredskapsmedarbeidar/områdeansvarleg i teamet.
  I søknaden må det opplysast om kva stilling det søkast på (teamleiar eller beredskapsmedarbeidar/områdeansvarleg), og eventuelt om det blir søkt på begge stillingane.
  Arbeidsoppgåver

  • leie operativt team, og planleggje/koordinere aktivitetar ved distriktet i samarbeid med distriktssjef og operativt team
  • sikre god samhandling med logistikkteam og administrativt team i distriktet.
  • leggje til rette for gjennomføring av kurs og øvingar for distriktet sine mannskap, befal og avdelingar
  • leggje til rette for samvirkeaktivitetar med nød- og beredskapsetatane
  • vere med i vaktordning og hjelpe i stabs-/leiarfunksjonar ved innsatsar og hendingar
  • administrative oppgåver og saksbehandling


  Kvalifikasjonar

  • høgare utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
  • pedagogisk kompetanse og/eller erfaring som instruktør er ein fordel
  • erfaring frå rednings- og beredskapsarbeid
  • operativ leiarerfaring er ønskeleg
  • god IKT-forståing
  • førarkort klasse B, gjerne utvida med C1E/D1E


  Personlege eigenskapar

  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevne
  • løysingsorientert og handlekraftig
  • utviklingsorientert
  • strukturert
  • sjølvstendig og ansvarsfull Generelle opplysningar
  • DSB legg vekt på å sikre mangfald med omsyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn i rekrutteringa vår
  • opplysningar om søkarane kan bli offentleggjort jf. Offl. §25
  • sivilforsvaret brukar uniform som arbeidsantrekk


  Vi tilbyr

  • spanande og variert jobb som gjev høve for samfunnsengasjement og brei kontaktflate
  • god blanding av utviklingsoppgåver, operativt arbeide og administrative oppgåver
  • engasjerte medarbeidarar og godt arbeidsmiljø
  • fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordningar i Statens pensjonskasse
  • teamleiar blir løna som sivilforsvarsinspektør (0332) med årsløn frå 423.800 til 483.700 i høve til kvalifikasjonar.
  • beredskapsmedarbeidar blir løna som sivilforsvarsadjutant (0331) med årsløn frå 398.100 til 475.400 i høve til kvalifikasjonar.
  • for begge stillingar kan ein vurdere høgare lønstrinn for særleg kvalifiserte søkarar.
  • Om stillinga(ne) og distriktet
  • Det operative teamet i distriktet består av tre medarbeidarar som har opplæring og øving av Sivilforsvaret sitt befal, mannskap og avdelingar som hovudoppgåve. I tillegg legg dei til rette for samvirke med nød- og beredskapsetatane. Teamleiar har eit særleg ansvar for å leie planlegginga, gjennomføringa og etterarbeidet knytt til desse aktivitetane. Oppgåvene til teamleiar inkluderer også budsjettansvar innanfor øvingsområdet. Teamleiar og dei områdeansvarlege vil alle ha ansvar for særleg opplæring og oppfølging av sine respektive avdelingar innanfor distriktet, under dette oppgåver innan personell- og materiellforvalting.
   Operativt team skal ut over dette bidra i planarbeid, delta i vaktordninga, bidra ved innsatsar og i samhandlinga med dei andre nød-/beredskapsetatane, fylkesmannen og kommunane.
   Ved større innsatsar og hendingar, der bistand frå sivilforsvaret er aktuelt, blir det forventa at ein kan rykke ut på aksjonar og yte støtte til avdelingane våre og samarbeidspartnarar etter behov. Det er nødvendig at den som blir tilsett har god fysikk og psykisk helse. Begge stillingane vil føre med seg ein del reiseverksemd.
   Den som blir tilsett må kunne tryggingsklarerast og vere villig til å gjennomføre nødvendige kurs og opplæring. Opplæring vil bli planlagd og tilrettelagd som ein del av tilsetjinga.
   Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt dekkjer 10 kommunar i Øst-Finnmark. Distriktet har operative avdelingar med over 200 tenestepliktige i 7 kommunar. Distriktskontoret ligg i Kirkenes med avdelingskontor i Vardø. Distriktet har totalt 8,2 årsverk. Hovudoppgåva vår er å sjå til at distriktet sine avdelingar gjennom opplæring, årlege øvingar og materielltilsyn er i stand til å forsterke nød- og beredskapsetatane ved behov. Eventuell bruk av sivilforsvaret sine ressursar blir koordinert gjennom distriktskontoret som også har døgnkontinuerleg beredskapsvaktordning. Elles har vi ansvar for andre beredskapsmessige oppgåver knytt til mellom anna varsling av befolkninga og tilsyn med tilfluktsrom
   Les mer på vår facebook-side.


   Leiar - operativt team


  Kommentér


  • #3
   Ledige stillinger: Sivilforsvaret

   https://www.finn.no/job/management/a...kode=133078269

   Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
   Last edited by Rittmester; DTG 281216A Jan 19, .
   Odd objects attract fire. You are odd.

   Kommentér


   • #4
    Sv: Ledige stillinger: Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

    Passende at når man går inn for å lese om uværet i nord, så kommer følgende stillingsannonse opp:
    Beredskapsmedarbeider i sivilforsvaret, distrikt nordland:
    https://www.an.no/vis/annonsebilag/s...pen-i-nordland
    I forhold til en løpende problematikk tilgjengeliggjøres kompetansehevingen utenom vesentligheten.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Ledige stillinger: Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

     Hovedredningssentralene søker redningsledere.

     https://www.jobbnorge.no/ledige-stil.../redningsleder     Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
     Odd objects attract fire. You are odd.

     Kommentér

     Annonse i emne

     Collapse

     Donasjoner

     Collapse
     Working...
     X