Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarets nye utdanningsordning

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Forsvarets nye utdanningsordning

  Som en del av langtidsplanen for Forsvaret vedtatt i Stortinget 15 Nov 2016 så ble det besluttet å reformere utdanningssystemet i Forsvaret.

  Forsvarsdepartementet ga ut disse pressemeldingene om reformen og hensikten med denne:

  04.07.2016
  Utdanningsreform i Forsvaret

  Regjeringen vil reformere utdanningssystemet i Forsvaret og skape bedre forutsetninger for kvalitet i utdanningen. Tiltakene vil samlet sett også være ressursfrigjørende.

  - Et relevant forsvar har riktig kompetanse til å løse oppdraget. Kravene til kompetanse er i stadig endring, og det er derfor viktig at Forsvaret har et fleksibelt utdanningssystem med robuste fagmiljøer, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

  Forsvarets seks akkrediterte høyskoler leverer militært rettet masterutdanning, bachelorutdanning og offisersutdanning. Sammen med seks befalsskoler og ti våpenskoler utgjør dette utdanningssystemet i Forsvaret.

  - Utdanningssystemet vi har i Forsvaret i dag er fragmentert med små fagmiljøer og komplekse styringslinjer. Vi må se mer helhetlig på utdanning, på tvers av forsvarsgrener, på tvers av skoler og institusjoner, og på tvers av skillene mellom fagutdanning og befals- og offisersutdanning, sier forsvarsministeren.

  Regjeringen vil derfor organisatorisk slå sammen høyskolene og befalsskolene. Det gir bedre forutsetninger for å skape et utdanningssystem, med høy kvalitet og fleksibilitet, som også er kostnadseffektiv. Én felles ny høyskole for nivådannende utdanning vil legge til rette for mer robuste fagmiljøer og styrke den forskningsbaserte utdanningen.

  Det er viktig å understreke at dagens lokalisering av skolene skal videreføres. De enkelte skolene beholder sine navn, og skal fortsatt ha egne skolesjefer.

  Mer felles og behovsprøvd utdanning

  - For å redusere utdanningskostnadene må Forsvaret endre måten utdanning leveres på. Det legges opp til mer felles, modulbasert og behovsprøvd utdanning. I sum vil dette frigjøre midler til økt operativ evne og kampkraft, fortsetter forsvarsministeren.

  Hovedgrepene i utdanningsreformen gjør også Forsvaret bedre forberedt til å møte regjeringens kvalitetsreform for høyere utdanning. Endringene er samtidig tilpasset de særskilte kravene som stilles for utdanning til en krevende profesjon.

  - Forsvarets utdanningssystem vil også i fremtiden levere offiserer, spesialister og befal med relevant fagkunnskap og kompetanse til å bekle de mest krevende stillingene.

  I 2015 ble det brukt omlag 2,5 mrd. kroner på utdanning og opplæring i Forsvaret. Utdanningsreformen vil, gjennom en rekke konkrete tiltak, gi en utgiftsreduksjon på 530 mill. kroner innen utgangen av 2020.
  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...ret/id2506990/


  12.10.2017
  Utdanningsvirksomheten i Forsvaret samles

  Utdanningsreformen er en struktur- og kvalitetsreform som følger opp utviklingen i den sivile universitet- og høyskolesektoren. En sentral del av reformen er den organisatoriske sammenslåingen av dagens høyskoler og befalsskoler i Forsvaret til én felles høyskole. Skolene vil geografisk fortsatt være der de er i dag.

  – Hensikten med reformen er å skape bedre forutsetninger for kvalitet i utdanningen og samtidig redusere utgifter, blant annet ved å redusere eller fjerne overlappende ledelseselementer og støttefunksjoner. Dette legger til rette for bedre utdanning i Forsvaret og frigjøring av om lag 560 millioner kroner innen 2020. Disse midlene skal benyttes til å styrke andre deler av Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

  Når utdanningsmiljøene i Forsvaret samles under Forsvarets høgskole, flyttes oppgaver og ressurser fra driftsenhetene som tidligere har hatt ansvaret for disse, slik at de samles under én felles ledelse. I forsvarsbudsjettet for 2018 samles bevilgningene som tidligere har vært spredt på ulike driftsenheter i Forsvaret under Forsvarets høgskole. Det vil ikke ha utslag på drift eller kjøpekraft i forsvarsgrenene fordi oppgavene er flyttet.

  Disse tekniske budsjettendringene innebærer at Hærens budsjett reduseres med om lag 368 millioner kroner, Luftforsvarets budsjett reduseres med 190 millioner kroner og Sjøforsvarets budsjett reduseres med 264 millioner kroner. I tillegg reduseres Cyberforsvarets budsjett med om lag 55 millioner kroner. Disse midlene overføres til Forsvarets høgskole. Regjeringen følger med dette opp langtidsplanen for forsvarssektoren 2017–2020.
  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...les/id2575114/

  I perioden etter langtidsplanen så har det vært gjennomført en utredning på hvordan man skulle klare å realisere innsparingskravene og oppfylle kravene til bedre kvalitet. Fra 1 august 2017 så ble befals- og krigsskolene i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret og Forsvarets ingeniørhøgskole overført til Forsvarets Høyskole med personell, økonomi og EBA.

  Resultatet av utredningen av reformen ble presentert for Forsvarssjefen nå i november og et oppdrag om gjennomføring av reformen gitt til FHS 29 nov. (https://www.nrk.no/rogaland/befalssk...det-1.13803232)

  Denne tråden er ment for å diskutere den nye utdanningsordningen og å samle nyheter om den ettersom det kommer fra FHS, Forsvaret og FD.

  Relevante linker så langt:
  Forposten med fokus på utdanningsreformen: https://forsvaret.no/hogskolene/Fors...Nettutgave.pdf

  F.min svar til BFO i dagbladet: https://www.dagbladet.no/kultur/utda...isser/64931001
  F.min svar til skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren: https://www.stortinget.no/no/Saker-o...mal/?qid=67892

  Aldrimer.no :
  https://www.aldrimer.no/offisersforb...ningsreformen/
  https://www.aldrimer.no/krever-540-m...t-i-utdanning/

  Khrono.no : https://khrono.no/node/424350
  Svolten og tyst, samband fyst

 • #2
  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

  Har lett litt rundt på det store internett, uten hell. Er det noen som sitter på tall over hvor mange grenaderer som er ansatt i hæren, årlig behov for nye befal i hæren og hvor mange befal som utdannes gjennnom hhv ordinær befalsskole og GBK?
  Ubique quo fas et gloria ducunt

  Kommentér


  • #3
   Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

   Jeg tok utgangspunkt i artikkelen i Forposten, som beskriver deler av et mulig utdanningsforløp, men med forbehold om at en endelig beslutning blir tatt 1.november. Nå er den datoen passert, så det skal bli spennende å se hva det endelige resultatet blir. Hovedtrekkene i forslaget var altså at de første 6-12 månedene skulle være felles for offiserer uansett forsvarsgren, og også dekke GOK (nå GOP) for de med sivil kompetanse som skulle bli offiserer. De aller første 3 månedene skulle også være felles med GBK.
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #4
    Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

    https://www.nrk.no/ostlandssendingen...det-1.13803243
    9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

    Kommentér


    • #5
     Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

     Linken står i førsteposten.
     Svolten og tyst, samband fyst

     Kommentér


     • #6
      Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

      Da har det begynt å skje ting på forsvaret.no også:

      https://forsvaret.no/utdanning

      Alle KS-linjene har fått ny vri på navnene, med "nye" opptakskrav og beskrivelser. Har bare sjekket gamle KS Operativ, nå "Militære studier, ledelse og landmakt" og "Militære studier, ledelse og luftmakt" men etter hva jeg kan se nå er det studiekompetanse og sesjon som er opptakskrav, som forespeilet.

      Sidene som omhandler BS er foreløpig fjernet (jeg finner dem i alle fall ikke noe sted) og kommer vel tilbake i ny stil også.
      As you wish.

      Kommentér


      • #7
       Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

       Nja, de gamle befalsskolene forsvinner i sin nåværende form, som nevnt annetsteds.
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


       • #8
        Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

        BS kommer i fremtiden til å være forbeholdt personell med minimum gjennomført førstegangstjeneste, helst noen år som vervet OR-2-4, og blir kortere enn dagens modell - mer som dagens GBK.

        Samtidig ser det ut til at det vil bli mulig å være f.eks. rekruttskoleinstruktør som OR-2-4, dvs uten BS, men med en form for intern opplæring. Det minner mistenkelig om gammel UB-ordning, men med lønn og tilsetting til T-35 direkte etter seleksjon.

        https://forsvaret.no/karriere/ledige...rald-haarfagre
        "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
        - Dmitrij Boltenkov

        Kommentér


        • #9
         Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

         Og en annen viktig forskjell - 12 mnd førstegangstjeneste før man påbegynner utdanningen. Uhyre viktig med rekruttskoleinstruktører som ikke er helt blodferske selv.
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • #10
          Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

          For å bli rekruttskoleinstruktør i den amerikanske hæren ("Drill Sergeant") må man først være Staff Sergeant (OR-6) eller Sergeant First Class (OR-7) og så bli tatt opp til og gjennomføre Drill Sergeant Academy før man kan være instruktør for ferske rekrutter. Det er beskrevet næreme her på US Army's hjemmeside: U.S. Army Drill Sergeant.
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

           Jo, men ett år ekstra er nå bedre enn ingenting. Og slik jeg oppfatter det vil det også være befal til å lede rekruttene.
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • #12
            Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

            Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
            Nja, de gamle befalsskolene forsvinner i sin nåværende form, som nevnt annetsteds.
            Ja var det jeg mente med "ny stil"
            As you wish.

            Kommentér


            • #13
             Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

             Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
             Hovedtrekkene i forslaget var altså at de første 6-12 månedene skulle være felles for offiserer uansett forsvarsgren, og også dekke GOK (nå GOP) for de med sivil kompetanse som skulle bli offiserer. De aller første 3 månedene skulle også være felles med GBK.
             De første seks månedene blir felles og samlokalisert for krigsskolene. De neste seks blir grenvis, men med noe harmonisering av innholdet.

             At de første tre månedene på GBU og KS skal være felles må man nesten gå bort fra når det blir slutt på GBU rett fra gata. Å sende befalselever med minimum førstegangstjeneste og helst tid som vervet på "rekruttskole" vil være meningsløst.
             "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
             - Dmitrij Boltenkov

             Kommentér


             • #14
              Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

              Vil omleggingen av befalskolene føre til at det ikke vil gjennomføres FOS i sommer? Selv ikke for sivile søkere som tidligere har fgt og for alle OR-2/3 som ønsker å prøve seg på opptak? Blir Befalskolen kun for personer som blir anbefalt av avdeling?

              Blir eneste måten å komme seg inn igjenn i forsvaret å gå KS? Hva med grenaderopptaket som pleier å bli gjennomført på våren? Vil ikke dette føre til at forsvaret plutselig mangler et par hundre sjanter i stillinger som tidligere var fylt opp av pliktsjanter? Vil det ikke føre til stor mangel på "grenaderer" om alle disse sjantene hentes derifra? Virker litt som planen min om å fullføre bacheloren for så å søke seg inn igjen var litt dumt.

              Kommentér


              • #15
               Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

               Foreløpig er det vel planlagt med å gjennomføre FOS for krigsskolene, ingeniørskolen og etterretningsskolen i hvert fall.

               Om du ser innlegget mitt litt lenger opp, tas det opp personell med fullført førstegangstjeneste til OR-2-utdanninger litt hist og her, både med og uten krav til fullført førstegangstjeneste, så KS vil ikke bli eneste vei inn igjen.

               Jeg aner ikke om det er bestemt (eller en gang tenkt på) om det fortsatt skal være slik at det er mulig å komme inn på OR-5 utdanning etter eget ønske/søknad/seleksjon fra OR-2-4-stilling eller fullført fgtj, eller om det blir kun på anbefaling fra avdeling. Som du peker på, kan det lage noe rekrutteringsproblemer.

               Ellers er det vanskelig å få klare svar så lenge så mye er uavklart rundt utdanningsreformen.
               "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
               - Dmitrij Boltenkov

               Kommentér


               • #16
                Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

                Facebook Hærens sjefssersjant

                https://forsvaret.no/aktuelt_/Forsva...il%20prove.pdf
                Vi har gleden av å utgi "Hærens sersjanter" til prøve i Hæren.
                Dette dokumentet er utarbeidet for å understøtte implementeringen av militærordningen, og gi fyldigere beskrivelser av sersjanten, relatert til andre personellkategorier i Hæren. Dokumentet har til hensikt å bidra til videreutvikling av rolleforståelse og lederskap, og er særlig innrettet mot forholdet mellom offiserer og sersjanter. Det bør leses i sammenheng med «Hærens offiserer» (kommer ila vinteren). Hærens personell bør lese begge dokumentene, og betrakte også disse som komplementære.
                Spesiell takk til sersjantmajor Jørgen Bull som er hovedarkitekten bak dokumentet.
                #verdålese

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

                 Egen diskusjonstråd om Hærens sersjanter: https://www.milforum.net/showthread....ens-sersjanter
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

                  Forsvaret.no har pusset opp noen av nettsidene sine om utdanning.

                  Her finner vi en oversikt hvor det er delt opp i spesialist og offiser: https://forsvaret.no/karriere/utdanning

                  Og her finnes en oversikt over grunnutdanning for å tilsettes som spesialist: https://forsvaret.no/karriere/ledige...6re-stillinger


                  Merk at de fleste utdanningene har frist 15.april, så her må man bestemme seg raskt!
                  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

                   Stemmer det at utdannelsen som før var ved Luftforsvarets tekniske befalsskole nå er lagt ned, og at Luftforsvaret regner med å rekruttere tilstrekkelig antall flymekanikere inn etter at de sivilt og på eget initiativ har utdannet seg til avioniker, flymotormekaniker, flystrukturmekaniker eller flysystemmekaniker ved en av de fire videregående skolene som gir utdannelse i flyfag i Norge (Sola, Skedsmo, Bodø og Bardufoss)? Hvis det virkelig stemmer, må jeg si man er svært optimistiske....
                   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

                    Rekordmange søkere til bachelorutdanningene: https://www.dagbladet.no/nyheter/rek...varet/69717250

                    Det er selvfølgelig veldig bra, men så er jo også antallet søknadsberettigede utvidet noe voldsomt.
                    "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                    - Dmitrij Boltenkov

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

                     Hadde vi ikke en annen nyhetstråd om spesialistkorpset?

                     Anywho:
                     Forsvarets veteransenter har nå gjennomført konvertering av to offiserer til spesialistkorpset – i tråd med den nye militære ordningen. Foran deltagerne på årets golfmesterskap ble major Steffan Ruyter konvertert til kommandérsersjant og veteransenterets sjefssersjant. Den nye sjefssersjantens første oppgave ble å konvertere kaptein Tommy Tomteberget til stabssersjant. Gratulerer til begge!

                     Med det har Forsvarets veteransenter nå to offiserer – sjef og prest. De resterende militære stillingene er spesialister.

                     https://m.facebook.com/story.php?sto...20124031348847

                     Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
                     Odd objects attract fire. You are odd.

                     Kommentér

                     Annonse i emne

                     Collapse

                     Fremhevede emner

                     Collapse
                      

                     Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

                     Bli en del av spesialstyrkene

                     Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
                      

                     Roller i Geværlaget

                     Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

                     Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
                     Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
                     Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
                      

                     Sikkerhetsloven


                     (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                     Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                     Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                      

                     Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

                     Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

                     Håper dette er starten på noe vedvarende.

                     https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
                      

                     UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                     UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                     https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                     ...
                      

                     Mentorordning i Heimevernet

                     Hei,

                     Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
                      

                     Informasjon: Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                     Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                     Forsvaret tilbyr flere utdannelsesretninger som alle fører frem til en bachelor, og gir rett til yrkestilsetting som offiser.

                     For tiden dreier det seg om disse:

                     - Militær logistikk
                     - Marineingeniør maskin
                     - Marineingeniør elektro
                     - Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data
                     -...
                      

                     Troppssersjant

                     Hei!

                     Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
                     Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
                      

                     NSM: Årlig risikovurdering


                     Ole Gunnar Onsøien
                     NTB scanpix

                     – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                     Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                     – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

                     Donasjoner

                     Collapse
                     Working...
                     X