Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Hva innebærer det å være offiser?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Hva innebærer det å være offiser?

  KOL stiller spørsmålet Hva innebærer det å være offiser? på sin nettside. Kan milforums lesere hjelpe til her?
  En trist erkjennelse:
  Etter KOLs syn er det dessverre liten forståelse og kunnskap utenfor Forsvaret om hva det innebærer å være offiser. For mange oppleves offisersprofesjonsbegrepet diffust, og er det å være offiser er i stor grad ensbetydende med «å være militær».

  «En offiser er en person som har jobbet i militæret i mange år» – hører vi ofte…

  KOL synes det er trist at vår profesjon er så utydelig, og jobber derfor aktivt for å sette offisersprofesjonen på kartet. I den forbindelse har vi hatt møter med, og presentert konkrete forslag for, både FST, FD, Forsvarsministeren og Sjef Forsvarets Høgskole.

  KOLs visjon for offisersprofesjonen:
  Det må være like naturlig å vite hva det er å være offiser, som det i dag er å vite hva det vil si å være tannlege, snekker, lege og brannmann osv

  KOLs forslag til tiltak:
  KOL mener det må tydeliggjøres på befals-, krigs-, stabs- og høyskole hva som faktisk er offisersfag. Herunder er trolig det første og viktigste steget å tydeliggjøre faginnholdet på krigsskolene.

  Offisersutdanningen skal bl.a sette offiserene i stand til å utøve ledelse og styring innenfor en rekke fagområder og bransjer i Forsvaret. Eksempelvis innenfor økonomi, logistikk, etterretning, navigasjon, maskin, artilleri, luftvern osv. For å nå dette målet må utdanning innenfor slike bransjefag rammes inn av en rekke offisersfag. Eksempelvis: operasjoner, taktisk og strategisk planlegging, etikk, internasjonal politikk, NATO, sikkerhetspolitikk, filosofi, lederskap osv. Det er på dette området KOL mener at dagens offisersutdanning har størst forbedringspotensiale.


  Click image for larger version

Name:	KOL.PNG
Views:	1
Size:	181,1 KB
ID:	873137  http://kol.no/hva-innebaerer-det-a-vaere-offiser/
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  #2
  Sv: Hva innebærer det å være offiser?

  Jøss. Den teksten må de jobbe med. ..

  Visjon for profesjonen er neppe at andre skal vite hva du jobber med. Visjon for profesjonen må være å levere på en rolle for å levere på en oppgave. Verdier som er unike for offisersrollen bør vektlegges (feks IKKE "profesjonell")

  Ledelse og styring? Hva er styring???
  En offiser skal lede. Ikke fremst bak likemenn (OR-jobb) men lede operasjoner på alle nivå. Alt dette rundt ymse bransjer og fag lukter forsvar av OF-roller det det burde vært en OR. MRF er OR, S-4 er OF.

  Det de kaller bransjefag handler om å vite hvordan våpensystemet (feks et kanonbatteri) kan brukes med best effekt. Hvordan å få det til å skyte fort og presist er OR-jobb.

  Forbedringsområdene er jeg enige i, men det hjelper ikke bare å utdanne - en må også anvende dette i det offentlige rom for at folk skal forstå offisersrollen. Ta etter Mood og han karen i Sjøforsvaret som skrev "unnskyld morfar" innlegget nettopp og delta i ordskiftet.

  Dette kan bli mye bedre KOL.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

  Comment


   #3
   Sv: Hva innebærer det å være offiser?

   Og så kan de jo ta tak i endel holdninger i egne rekker. Når fokus er på rabattavtaler, mest mulig fritid og selvrealisering, så spiller det liten rolle om andre tenker at jeg er en som har jobbet lenge i forsvaret. Det kan godt gjøres ett arbeid med holdningen mange har til det å være offiser. Altfor mange som ser på forsvaret som hvilken som helst bedrift, og unnlater å ta innover seg hva det kan komme til å bety den dagen man står der i stilling og venter på stormen
   It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

   Comment


    #4
    Sv: Hva innebærer det å være offiser?

    Tjah, det er noen utfordringer med å beskrive en profesjon som omfatter alt fra geværtroppssjefen, skiftsjefen på CRCen, S-4 i en innsatsstyrke, jagerflygeren, forsvarsattacheen, sjefen på skytebaneadministrasjonen, læreren på krigsskolen, stabsoffiseren i FD, osv, etc. Alle svært forskjellige jobber og hverdager.

    Militær spesialist (for det krever militær spesialkompetanse å bekle alle stilingene over, ikke sant?), leder, planlegger, forvalter, tenker og formidler kanskje?
    "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
    - Dmitrij Boltenkov

    Comment


     #5
     Sv: Hva innebærer det å være offiser?

     Mener du det er gjengs [MENTION=16427]jaffar[/MENTION] eller mener du som et lite ytterpunkt?

     Jeg tror jeg kan telle på en hånd de offiserer jeg kjenner eller har møtt som ikke er stolte av sin profesjon.
     "The shitter was full" - Eddie

     Comment


      #6
      Sv: Hva innebærer det å være offiser?

      Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
      Tjah, det er noen utfordringer med å beskrive en profesjon som omfatter alt fra geværtroppssjefen, skiftsjefen på CRCen, S-4 i en innsatsstyrke, jagerflygeren, forsvarsattacheen, sjefen på skytebaneadministrasjonen, læreren på krigsskolen, stabsoffiseren i FD, osv, etc. Alle svært forskjellige jobber og hverdager.

      Militær spesialist (for det krever militær spesialkompetanse å bekle alle stilingene over, ikke sant?), leder, planlegger, forvalter, tenker og formidler kanskje?
      Men vi er vel enige om at alle offiserer er en del av samme profesjon? Det skal KOL tross alt ha, profesjonskultur er viktig - og OF kan kanskje drukne litt i disse OR-tider. Men jeg tviler på om en fagforening er rett arena for å etablere den. Men absolutt diskutere den.
      "Gjør Ret, Frygt Intet"

      Comment


       #7
       Sv: Hva innebærer det å være offiser?

       Opprinnelig skrevet av West Vis post
       Mener du det er gjengs [MENTION=16427]jaffar[/MENTION] eller mener du som et lite ytterpunkt?

       Jeg tror jeg kan telle på en hånd de offiserer jeg kjenner eller har møtt som ikke er stolte av sin profesjon.
       Stolt kanskje, men de fleste har vel møtt en major stappmett som trives best i lave brune sko og/eller 8-15? Og som er mer opptatt av lønnsarter enn stridsevne? Jeg har ihvertfall møtt noen sånne, og sett de møte realitetsveggen i sitt første utenlandsoppdrag som godt voksen.
       "Gjør Ret, Frygt Intet"

       Comment


        #8
        Sv: Hva innebærer det å være offiser?

        Jo, absolutt. Jeg vil til og med telle inn militærjuristen, -legen, -sykepleieren og veterinæren som tar med seg en tung sivil kompetanse inn for å bruke i en militær kontekst.

        Poenget er at det er en profesjon med et voldsomt spenn i type arbeidsoppgaver, ikke bare mellom ulike karriereveier, men også i løpet av en karriere. Karakteristikkene nederst var et forsøk på å peke på det som er felles mellom alle disse.
        "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
        - Dmitrij Boltenkov

        Comment


         #9
         Sv: Hva innebærer det å være offiser?

         Ser den [MENTION=13645]Sofakriger[/MENTION]. Ble nok litt snevsynt inn i mitt normale miljø hvor det heldigvis ikke gjengs.
         Må vel innrømme at jeg nok har passert en slik major eller to ja
         "The shitter was full" - Eddie

         Comment


          #10
          Sv: Hva innebærer det å være offiser?

          Kva som er ein offiser er ikkje så enkelt å sei. Ikkje berre er spennet på arbeidsoppgåver veldig stort, i tillegg er det ikkje berre i militære ein finn offiserer. Spesielt i engelsk talande land er det mange stillingar som for benevnelsen offiser, blant anna blant politiet. I tillegg til statlege offiserer har ein og offiserer i handelsflåten og blant anna i Frelserarmen.

          Fellestrekket eg ser at alle desse skal på ein eller annan måte leie andre, og eller er i ein overordna situasjon i samfunnet enten synleg eller trer i kraft i spesielle situasjonar (feks krig). I tillegg har dei som regel ein teoretisk bakgrunn/utdanning som varierer med kva type offiser ein er. Offiserer har og ofte (ikkje alltid) ein underordna/medhjelpar som tar seg av dei meir praktiske detaljane.

          Comment


           #11
           Sv: Hva innebærer det å være offiser?

           Opprinnelig skrevet av West Vis post
           Mener du det er gjengs [MENTION=16427]jaffar[/MENTION] eller mener du som et lite ytterpunkt?

           Jeg tror jeg kan telle på en hånd de offiserer jeg kjenner eller har møtt som ikke er stolte av sin profesjon.
           Jeg skrev altfor mange. Da mener jeg det.
           It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

           Comment


            #12
            Sv: Hva innebærer det å være offiser?

            Fra et fagforeningssynspunkt burde det jo være interessant om sivile arbeidsgivere oppfattet at en offiser har verdifull kompetanse de kan hente verdi av. Da øker verdien av deres medlemmers utdannelse - og de kan dermed piske lønn og goder.

            Jeg har mange veldig gode erfaringer med offiserer som går over til sivilt rett etter plikttjenesten, spesielt Sjøkrigsskolen, men meget varierende erfaring med de som har jobbet i Forsvaret en del år. Mange er bundet i tankemåter og referanserammer som ikke fungerer godt, og mange legger ikke av seg uniformen selv om de tar på seg sivile klær. Man kan godt mene at klar ledelse, villighet til å ta beslutninger, evnen til å gi definerte oppgaver, fremdrift og frister er områder Forsvaret kan lære det sivile mye - men da må det sitte faglig og omsettes i en kulturell kontekst.

            Offiserer er nyttig sivilt, hvis de vet hva de er gode på - og hvordan den sivile verden er annerledes.
            "Gjør Ret, Frygt Intet"

            Comment


             #13
             Sv: Hva innebærer det å være offiser?

             De militære skal kunne planlegge og gjennomføre veibygging, drifte en kompleks logistikk organisasjon, ha på plass et helsevesen i verdensklasse, sikre god informasjonsflyt, etablere og drifte kommunikasjonssystem, pluss mye mer.

             Hvis offiserene skal fokusere på å markedsføre seg som noe, da tror jeg det ikke bør være på fag, men på verdier som er forankret i offiseren.
             Minsk, det nye Utopia

             Comment


              #14
              Sv: Hva innebærer det å være offiser?

              Jeg synes Hærens offiserskodeks sier det bra.
              Jeg er villig til å kjempe for Norge og våre felles verdier. Som offiser går jeg foran. Jeg er som leder betrodd de ytterste maktmidlene samfunnet rår over. Jeg kan komme i situasjoner der jeg er nødt til å ta liv. Mine beslutninger kan også føre til at jeg må ofre liv, mitt eget eller andres. Jeg vil streve etter ære for min avdeling, og skal i all min framferd strekke meg etter å være modig, handlekraftig, dyktig, omsorgsfull og lojal.
              https://no.m.wikipedia.org/wiki/H%C3...offiserskodeks
              Svolten og tyst, samband fyst

              Comment


               #15
               Sv: Hva innebærer det å være offiser?

               Ja, lurte på hvorfor KOL ikke bare hadde kopiert inn den. Den er god. Spesielt liker jeg "Jeg er som leder betrodd..." som beskriver forskjellen på soldat og offiser for meg.
               "Gjør Ret, Frygt Intet"

               Comment

                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               No content found
               Show More
                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               Please log in to your account to view your subscribed posts.
               Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
               Oppstillingsplassen
               Tekniske driftsmeldinger
               Tekniske driftsmeldinger.
               Tråder: 8 Innlegg: 644
               Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
               8 644
               Kunngjøringer fra ledelsen
               Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
               Tråder: 15 Innlegg: 1.086
               Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
               15 1.086
               yamaha
               Meldinger til/fra S-1
               av yamaha
               Kommentarer fra rekkene
               Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
               Tråder: 3 Innlegg: 445
               Nyeste innlegg: Feilmeldinger
               3 445
               Sjef Milforum
               Feilmeldinger
               Fagforum S-1: Personell & administrasjon
               S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
               Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
               Tråder: 2.454 Innlegg: 41.994
               Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
               2.454 41.994
               Underforum:
               Treningsdagbøker (11/1.130)
               S-1 2. Utdanning og tjeneste
               Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
               Tråder: 65 Innlegg: 2.858
               65 2.858
               Underforum:
               S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
               Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
               Tråder: 30 Innlegg: 492
               30 492
               S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
               Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
               Tråder: 8 Innlegg: 283
               8 283
               Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
               S-2 1. Generelle nyheter.
               Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
               Tråder: 1.054 Innlegg: 33.827
               Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
               1.054 33.827
               S-2 2. Etterretning
               Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
               Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
               Tråder: 395 Innlegg: 28.346
               Nyeste innlegg: Fokus: Danmark - Forsvar
               395 28.346
               Underforum:
               Tema: Russland (58/6.881)
               Tema: Asia (102/4.213)
               S-2 3. Sikkerhet
               Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
               Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
               Tråder: 59 Innlegg: 5.302
               59 5.302
               Underforum:
               22.juli 2011 (32/4.562)
               S-2 4. Nyhetsfeed
               Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
               Tråder: 201 Innlegg: 256
               201 256
               Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
               S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
               Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
               Tråder: 2.548 Innlegg: 62.540
               2.548 62.540
               Underforum:
               Hæren (41/1.518)
               Sjøforsvaret (36/1.959)
               Luftforsvaret (62/1.285)
               Heimevernet (563/17.503)
               S-3 2. Totalforsvaret
               Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
               Tråder: 584 Innlegg: 19.529
               Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
               584 19.529
               Underforum:
               Politiet (235/12.996)
               S-3 3. Ledelse
               Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
               Tråder: 9 Innlegg: 177
               Nyeste innlegg: Ledelse
               9 177
               Rittmester
               Ledelse
               S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
               Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
               Tråder: 21 Innlegg: 2.270
               Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
               21 2.270
               pioff
               Den store PI-tråden
               av pioff
               Fagforum S-4: Logistikk & materiell
               S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
               Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
               Tråder: 109 Innlegg: 10.277
               109 10.277
               S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
               Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
               Tråder: 65 Innlegg: 827
               65 827
               Underforum:
               Landsystemer (28/624)
               Sjøsystemer (4/5)
               Luftsystemer (6/41)
               INI-systemer (23/128)
               Fagforum S-5: Planer & policy
               S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
               Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
               Tråder: 93 Innlegg: 6.070
               93 6.070
               S-5 3. Militærhistorie
               Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
               Tråder: 411 Innlegg: 10.509
               411 10.509
               Underforum:
               S-5 4. Veteranforum
               Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
               Tråder: 89 Innlegg: 1.564
               Nyeste innlegg: Team Rubicon.
               89 1.564
               magskor
               Team Rubicon.
               av magskor
               Fagforum S-6: Samband & IKT
               S-6 1. Fagforum Samband
               Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
               Tråder: 119 Innlegg: 1.706
               Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
               119 1.706
               Underforum:
               01 Fagområder (16/297)
               02 Felttriks (23/301)
               S-6 2. Tekniske forum
               Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
               Tråder: 170 Innlegg: 3.017
               170 3.017
               Markedsplassen
               Kjøp og salg
               Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
               Buy and sell kit. Non-commercial use only.
               Tråder: 537 Innlegg: 2.182
               537 2.182
               Milforums testarena
               Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
               Tråder: 3 Innlegg: 16
               3 16
               Bedriftspresentasjoner
               Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
               Tråder: 2 Innlegg: 2
               2 2
               Working...
               X