Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Offisersutdannelse

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Offisersutdannelse

  Med innføring av et spesialistkorps (OR) er det verdt å tenke igjen på hvordan våre offiserer (OF) blir utdannet. Jeg har skrevet en del om dette tidligere, men jeg mener det er verdt en egen tråd. Hvis vi sammenligner med våre viktigste allierte (USA og Storbritannia), har våre nyutdannede offiserer når de begynner sin tjeneste i tropp totalt etter fullført videregående utdannelse omtrent like lang utdannelse som våre allierte offiserer. Men når vi ser etter på detaljene, har norske offiserer i de 4-5 årene de har brukt etter VGS mye større mengde militære fag og mye mindre mengde sivile fag. Er dette noe som bør omvurderes?

  I Norge er altså ordningen enten BS (2 år inklusive praksisår) + 3-årig KS, eller gjennomgående 4-årig KS, det det første året i stor grad ligner på infanteriets gamle befalsskole (gevær/jeger-linje fra 70/80-tallet virker det mest som), først og fremst med grunnleggende stridsteknikk for enkeltmann og lag og til dels tropp for lett infanteri, ledelse og pedagogikk og fyfo. Man fortsetter videre tre år på KS (operativ) med i meget stor grad militære fag som går langt utover det som trengs som troppssjef, med strategi, stabstjeneste i høyere staber etc. Det er lite sivile fag, bortsett fra engelsk og en del samfunnsfag/statsvitenskap. Studiepoengfordeling for 3-årig Bachelor i militære studier (nå ser det ut til å stiftet navn til "Bachelor i militær teori, ledelse og landmakt) var i hvert fall for få år siden slik (fant ikke oppdatert pr i dag):
  Samfunnsfaglig metode: 15 stp
  Landmakt (taktikk og operasjoner og skyte- og våpentjeneste): 46 stp
  Stabstjeneste: 10 stp
  Militærteknologi: 10 stp
  Militær ledelse (militært lederskap, organisasjonsforståelse og lederutviklingsmetoder): 23 stp
  Militæretikk og juridisk grunnlag: 7 stp
  Engelsk: 15 stp
  Interkulturell kommunikasjon: 5 stp
  Strategi: 19 stp
  Fysisk fostring: 15 stp
  Bacheloroppgave: 15 stp

  Altså liten bredde og valgfrihet i sivile fag, mens det ser ut til at mye av tiden brukes på å lære ting man ikke vil trenge som troppssjef, men først som kompanisjef eller senere (i bataljonsstab eller brigadestab).

  I både Storbritannia og USA vektlegges sivile fag på en helt annen måte i og med at en full bachelor i sivile fag inngår, og den rent militære utdannelsen er mye kortere og mye mer direkte målrettet mot troppssjefsrollen. Videre utdannelse i taktikk for kompani og bataljon etc. vil gjerne komme etter ca 4 år før opprykk til kaptein.

  Hvis man skulle ta direkte det norske systemet og omgjøre til noe som ligner på UK eller amerikansk, skulle man ha som opptakskrav at man har gjennomført en sivil bachelorgrad ved et universitet eller en høyskole, så gjennomført noe som ligner på 1. året av gjennomgående krigsskole før man blir utnevnt til fenrik og så først gjennomfører et 4-6 måneders fagkurs i sin våpengren før man begynner som troppssjef (med en erfaren OR 6-7 som NK/troppssersjant og mentor) i den mest fundamentale troppstypen i våpengrenen (litt annerledes i våpengrener som er mindre troppsrettede som feltartilleri, der man i hvert fall i UK gjerne starter som kooffiser, og går videre til å bli OP-offiser etter et par år) og etter 1 1/2 til 2 år blir forfremmet til løytnant og blir f.eks. etter et kurs blir troppssjef i en spesialtropp (f.eks. i infanteriet kan det være BK-tropp, PV-tropp eller kommandoplasstropp). Etter ca. 4 år settes man igjen på skolebenken i f.eks. et 6 måneders kurs i kompani- og bataljonsoperasjoner som vektlegger rollene som kompanisjef og S3 i bataljonsstab, før man forfremmes til kaptein.

  I British Army er det ikke i alle våpengrener absolutt krav om sivil bachelor, men minst 90% av de som tas opp til offisersutdannelsen har det. Selve offiserutdannelsen, "Commissioning Course" ved "Royal Military Academy" varer 44 uker og er beskrevet her (lenke). Undervisningen er delt i tre terminer som er bekrevet her: Termin 1, Termin 2 og Termin 3. Termin 3 avsluttes med utnevnelse til offiser (fenrik) i den britiske hær. Briter påstår (uten at jeg skal innestå for det) at RMAS' Commissioning Course er verdens beste lederutdannelse. Det er hele veien lett infanteri som er modellen som brukes i lederutdannelsen.  Etter at man er utnevnt til offiser er det første skritt videre å gjennomføre fagkurs i ens våpengren. Infanterioffiserer gjennomfører "Platoon Commanders' Battle Course" ved Infantry Battle School i Brecon, som varer 4 måneder og nettopp har som mål å utdanne gode geværtroppssjefer:
  This course focuses on producing tactically capable Platoon Commanders who are physically and mentally robust. Usually (though not exclusively) the Platoon Commanders’ Battle Course is completed immediately after commissioning from the Royal Military Academy Sandhurst (RMAS).

  The course is broken down into two distinct phases – the Tactics phase (11 weeks) and the Live Fire Tactical Training (LFTT) phase (5 weeks).

  Tactics constitutes a UK-based training phase and the Battle Camp phase, which involves deployment to Belize for the Final Exercise. Battle Camp is the framework which gives young officers a Mission Rehearsal Exercise: expeditionary, immersion training, challenging terrain/climate and realistic live firing.

  The Tactics phase is followed by the LFTT phase, which gives students the Skill at Arms (A) 90 Qualification. This enables them to plan and conduct realistic field firing exercises in their units.
  Har vi noe å lære av britene?
  Last edited by Rittmester; DTG 101028A Nov 16, . Begrunnelse: Ikke bare fokuser på Hæren
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  #2
  Sv: Offisersutdannelse i Hæren

  For lite vektlegging av sivile fag er i hvert fall ikke det som bekymrer meg. Da er jeg langt mer bekymret for at den 4 årige gjennomgående KS utdanner offiserer som ikke har noen tidligere erfaring (og mulighet for å "falle igjennom") ved oppsatt avdeling.

  Comment


   #3
   Sv: Offisersutdannelse i Hæren

   Du må huske at vi nå kommer over i et helt nytt regime med innføringen av spesialistkorpset og må tenke helt nytt. Den nye troppssjef vil være støttet av sersjanter som lagførere som har vært grenaderer i 4-5 år før de ble sersjanter, og av en NK/troppssersjant som kanskje har 5 års tjeneste som grenader og 5 års tjeneste som lagfører før han ble troppssersjant. I en profesjonell hær er det ikke meningen at troppssjefen skal være den mest erfarne soldaten, det er det troppssersjanten som skal være. Den nye troppssjef må bruke sin troppssersjant som mentor for seg selv. Dette er helt annerledes enn slik vi har hatt det i enhetsbefalstiden med pliktersjanter som NK tropp som troppssjefen må "holde i øra". Nå er det mer motsatt, det er troppssersjanten som skal lære opp troppssjefen til å bli erfaren slik at han kan gå videre og bli en god kompanisjef.
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Comment


    #4
    Sv: Offisersutdannelse i Hæren

    Ja, det trur eg, og det av fleire grunnar. Ei sivil utdanning kan i mange tilfelle vere god å ha. Som ein eller annan skreiv i i ein annan tråd så jobbar mange i UK på tvers av utdanninga si, ut i frå den tankegangen at har ein ei utdanna så vil ein lettare ta til seg annan kunnskap. På same måte tenke eg ein offiser vil kunne ta til seg kunnskap. I tillegg vil ein på den måten sørge for at vore offisere har ei utdanning som dei kan bruke viss dei skulle velje å slutte i forsvaret. Og det vil kanskje kunne gjer til at fleire vel ei annan karriere etter nokre år slik at vi slepp eit så topptungt forsvar.

    Comment


     #5
     Offisersutdannelse i Hæren

     Det er vesentlig å huske at en offiser skal være på lavt nivå (troppssjef/kompanisjef) en forholdsvis liten del av karrieren, de første 10-12 årene. Det meste av karrieren (hvis man ikke går over i det sivile) skal være som stabsoffiser. Og det er der norske offiserer kan mangle en basis (og Forsvaret mangler en bredde der noen har realfagsbakgrunn, noen har bakgrunn i humaniora og noen i samfunnsfag) i å ha studert sivile fag.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Comment


      #6
      Sv: Offisersutdannelse i Hæren

      Jeg tror at nettopp det at norske kadetter lærer om og forstår mye av høyere nivås arbeidsoppgaver, operasjonsmiljø, planprosesser og samvirkekonsept, for å nevne noe, er det som gjør at de er så gode på oppdragsbasert/intensjonsbasert ledelse. De forstår hva de skal gjøre for å nå høyere og nest høyere sjefs intensjon, både på taktisk, operasjonelt (og kanskje strategisk) nivå. Litt flåsete kan man vel si at hvis man på KS utdanner kompanisjefer, vil vedkommende kunne leke seg gjennom troppssjefsjobben hun/han først skal gjøre.

      Jeg har stor tro på spesialistkorpset jeg selv med glede og iver ble del av på Bæreia i januar, men vi må på ingen måte undervurdere viktigheten av at også sjefene våre har gode militære ferdigheter og militær forståelse. Det er fortsatt offiserene som skal være sjefer, og som skal lede sin enhet/avdeling i striden på bakken. Troppssjefen behøver ikke lenger å være best i skarpskyting, best i primusfyring og best i kamuflering, så noe mer undervisningstid vil nok kunne bli viet teoretiske fag. Jeg kan likevel ikke se at vi har noe som helst å tjene på å erstatte «militære» med «sivile» fag, det er mer enn nok å ta tak i innenfor «militære» fag, og jeg tror på ingen måte at noen egentlig ønsker seg en norsk variant av britiske «Ruperts» som knapt er i stand til å kle på seg eller skyte i riktig kardinalretning.

      Comment


       #7
       Sv: Offisersutdannelse i Hæren

       Nå er selvfølgelig filmen over fra RMAS en reklemefilm, men det ser ikke ut som om den utdanner offiserer som knapt er i stand til å kle på seg eller skyte i riktig kardinalretning. Og som sagt, før man kommer ut som troppssjef i en infanteritropp skal en infanteritroppssjef gjennomgå Platoon Commanders' Battle Course. Rapport (etter hukommelsen fra artikkel i Forposten for noen få år siden) fra en norsk infanterioffiser med norsk befalsskole, norsk 3-årig krigsskole og erfaring som fottroppfører i Hæren sa et den var noe av det tøffeste og mest lærerrike han hadde opplevd hvor han virkelig lærte å være troppssjef i strid.
       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

       Comment


        #8
        Sv: Offisersutdannelse i Hæren

        Som jeg skrev over, vil en britisk nyutdannet infanterioffiser før han kommer til avdeling først gjennomgå Platoon Commanders' Battle Course, som varer 16 uker, først en 11 ukers Tactics phase, deretter 5 ukers Live Fire Tactical Training, der de blir kvalifisert til å planlegge og lede skarpskytingsøvelser. Siste del av Tactics phase er Battle Camp, som de siste årene har blitt holdt på Belize. Her er en youtube-film fra Battle Camp på Belize:

        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Comment


         #9
         Offisersutdannelse i Hæren

         Joda, Ruperts er selvsagt i hovedsak et komifenomen, men ingen røyk uten ild. RMAS-utdanningen varer, såvidt jeg vet, bare i 44 uker, og kan ikke sammenlignes med treårig krigsskoleutdanning. Jeg har begrenset erfaring med briter (kun seks mnd i Kabul i 08-09 ), men mitt inntrykk var og er at norske troppssjefer har et bredere perspektiv, større helhetsforståelse og bedre ferdigheter som militær leder enn disse. Britene blir da heller ikke kompanisjefer før de når majors grad. Jeg vet ikke, men jeg aner at det blant annet kan være fordi de trenger noe mer «modning» før de er klare for å ta skrittet videre til den jobben, og jeg formoder at det har noe med forutsetninger (les: relevant utdanning) å gjøre.

         Dette har selvsagt vært – og er stadig – et viktig og hett diskusjonstema. Et enstemmig sjefssersjantkorps på OR 8- og 9-nivå i Hæren og samtlige offiserer jeg har diskutert dette med mener at treårig krigsskoleutdanning må bestå. Det sitter imidlertid noen tallknusere i FD, som skal spare penger, så det er ikke utenkelig at Forsvaret på sikt i større eller mindre grad må utdanne offiserer i form av sivil bachelor pluss (modifisert) kvalkurs. Jeg håper at vi ikke må gjøre det, for jeg (og mange med meg) tror det vil svekke offiserene spesielt og Forsvaret generelt i betydelig grad.
         Last edited by sbaar; DTG 162342A Apr 16, .

         Comment


          #10
          Sv: Offisersutdannelse i Hæren

          Et annet aspekt å ta med i vurderingen er det faktum at vi har en bitteliten hær, som helst skal fungere på tross av svært stram økonomi, så vi har ikke mulighet til å bruke flere år i avdeling på å lære opp ferske offiserer. De er nødt til å virke så snart som mulig, og da trenger de solid militær utdanning på krigsskolene.

          Comment


           #11
           Sv: Offisersutdannelse i Hæren

           Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
           Du må huske at vi nå kommer over i et helt nytt regime med innføringen av spesialistkorpset og må tenke helt nytt. Den nye troppssjef vil være støttet av sersjanter som lagførere som har vært grenaderer i 4-5 år før de ble sersjanter, og av en NK/troppssersjant som kanskje har 5 års tjeneste som grenader og 5 års tjeneste som lagfører før han ble troppssersjant. I en profesjonell hær er det ikke meningen at troppssjefen skal være den mest erfarne soldaten, det er det troppssersjanten som skal være. Den nye troppssjef må bruke sin troppssersjant som mentor for seg selv. Dette er helt annerledes enn slik vi har hatt det i enhetsbefalstiden med pliktersjanter som NK tropp som troppssjefen må "holde i øra". Nå er det mer motsatt, det er troppssersjanten som skal lære opp troppssjefen til å bli erfaren slik at han kan gå videre og bli en god kompanisjef.
           Ideelt sett ja - men har vi egentlig nok av disse erfarne OR6 og høyere til at troppssjefen med sikkerhet vil ha en slik å støtte seg på, i alle avdelinger?

           Jeg mener for øvrig at det er riktig at KS underviser relativt grundig i hvert fall opp til bn nivå. Selv om det er lenge til kadettene blir sjef på dette nivået, så er det vel ikke så lenge til noen av de enten vil være i stab på dette nivået, eller være i en samvirkerolle - og systemforståelse er uansett en fordel.

           Comment


            #12
            Sv: Offisersutdannelse i Hæren

            En troppssjef skal uansett ha en erfaren troppssersjant å støtte seg på. Spørsmålet gjelder mer hvordan en norsk major eller oberstløytnant gjør det sammenlignet med en britisk eller amerikansk, som har en bredere sivil utdanning. Det jeg spesielt savner hos norske er at det er knapt noen (bortsett fra rene tekniske offiserer) som har en skikkelig sivil bakgrunn i realfag og teknologi. En vesentlig andel (kanskje 30%) av britiske og amerikanske operative offiserer har i hvert fall en bachelorgrad i realfag eller ingeniørfag og kan forstå bedre teknologiens muligheter og begrensninger.

            Hvis jeg får tid i morgen skal jeg skrive mer om de tre veiene til å bli offiser i US Army, men bare for kort å ta US Military Academy West Point, som er den veien færrest tar, men som har mest prestisje og som nok er bakgrunnen for det største antallet av de som blir generaler: Dette er en 4-årig utdannelse som er lagt opp i stor grad som et amerikansk sivilt college med en sterk militær tilstedeværelse. Kadettene er under militær displin og i militær uniform, det er militære oppstillinger etc. Men selve skoleårene er for det aller meste brukt til sivile fag. Den rent militære opplæringen foregår for det meste utenfor "skoletiden", om kvelder og særlig i de akademiske sommerferiene, og har det samme hovedinnholdet som i de to andre veiene til å bli offiser, ROTC og OCS, Basic Combat Training (10 ukers rekruttskole) og BOLC A (Basic officer Leadership Course A, tilsvarende 12 uker fulltid), selv om mange i sommerferiene tar en god del mer, bl.a. tar Airborne School, Air Assault School etc. Det er også et krav at man fritiden skal være aktiv i en konkurranseidrett. men selve den akademiske delen skal gi en Bachelor of Science-grad av den typen man får ved de beste liberal arts colleges. Ca. halve tiden (de to første årene) følger alle et obligatorisk "core curriculum" med 30 kurs delt omtrent likt mellom realfag og humaniora/samfunnsfag. Ca. den andre halvparten av studiet går til å spesialisere seg i en valgfri "major", der man kan velge mellom ca. 40 majors.

            De obligatoriske kursene (dvs. det er mulig å velge mer avanserte kurs i stedet hvis man har spesiell bakgrunn) er:
            CH101 General Chemistry I
            CH102 General Chemistry II
            IT105 Introduction to Computing and Information Technology
            IT305 Theory and Practice of Military Information Technology Systems
            SS201 Economics: Principles and Problems
            EN101 English Composition
            EN302 Advanced English Composition through Culture
            Two courses in a foreign language
            HI105 History of the United States
            HI108 Regional Studies in World History
            SS307 International Relations
            LW403 Constitutional and Military Law
            PL100 General Psychology
            PL300 Military Leadership
            EN102 Literature
            MA103 Mathematical Modeling and Introduction to Calculus
            MA104 Calculus I
            MA205 Calculus II
            MA206 Probability and Statistics
            HI301 History of the Military Art I
            HI302 History of the Military Art II
            PY201 Philosophy
            EV203 Physical Geography
            PH201 Physics I
            PH202 Physics II
            SS202 American Politics
            Tre kurs i en ingeniørretning, der man kan velge mellom
            Civil Engineering
            Cyber Engineering
            Electrical Engineering
            Environmental Engineering
            Mechanical Engineering
            Nuclear Engineering
            Systems Engineering

            De siste to årene følger man altså et av ca. 40 forskjellige opplegg til en "major":
            American Politics
            Art, Philosophy and Literature
            Chemical Engineering
            Chemistry
            Civil Engineering
            Comparative Politics
            Computer Science
            Defense and Strategic Studies
            Economics
            Electrical Engineering
            Engineering Management
            Engineering Psychology
            Environmental Engineering
            Environmental Geography
            Environmental Science
            Foreign Area Studies
            Foreign Languages
            Geospatial Information Science
            History
            Human Geography
            Information Technology
            International Relations
            Kinesiology
            Leader Development Science
            Legal Studies
            Life Science
            Management
            Mathematical Science
            Mechanical Engineering
            Nuclear Engineering
            Operations Research
            Physics
            Psychology
            Sociology
            Systems Engineering
            Systems Management

            Ved fullført USMA utnevnes man til offiser, og gjennomfører deretter våpengrenvis BOLC B som varer 15-20 uker og kanskje et spesialkurs før man kommer ut som troppssjef.

            Det interessante er kanskje ikke å sammenligne norske og britiske eller amerikanske løytnanter, men å sammenligne oberster og generaler.

            Som sagt tidligere: En amerikansk offiser vil normalt ha fire års plikttjeneste ( 18 måneder som fenrik, 30 måneder som løytnant) i aktiv tjeneste (+ 4 års "verneplikt" i inaktiv reserve, til sammen 8 år) fra utnevnelsen til offiser. Etter plikttjenesten vil en stor andel slutte frivillig for å satse på en sivil karriere som man har både en sivil utdannelse, en militær lederutdannelse og militær erfaring som leder til å bygge på. De fleste vil innen utgangen av de fire årene være NK kompani eller tilsvarende. De som fortsetter i Hæren vil først, fire år etter at de ble offiser, gjennomgå Captains' Career Course innen sin våpengren, som varer ca 6 måneder, for maneuver (infantry, cavalry, armor) med hovedvekt på kompani- og bataljonsopersjoner, rettet mot rollene som kompanisjef og S3 i bataljon. De vil så tjenestegjøre 6 år som kaptein, før de gjennomgår første "opp eller ut" siling, de beste kapteinene blir majorer, de øvrige må slutte i Forsvaret. Slik er det hvert 6. år til de gjenværende blir oberster. Og selvfølgelig med skoler underveis for faglig påfyll, mastergrad og eventuelt doktorgrad.

            Tanken med de første årene er at man for det første skal legge det nødvendige grunnlaget for å fungere bra som troppssjef, men for det andre bygge en stor sivil faglig bredde (og dybde innen en major) som først og fremst vil være militært viktig når man skal agere på de høyere nivåene som stabsoffiser og general, men som også er av stor nytte hvis man forlater forsvaret for en sivil lederkarriere. Det spesifikke militære man trenger etter hvert som kompanisjef, bataljonssjef, brigadesjef etc. vil man kurses til når man trenger det.
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Comment


             #13
             Sv: Offisersutdannelse i Hæren

             For å ha dette samlet på ett sted: U.S. Army har tre utdannelsesveier til yrkesoffiser, som i prinsippet er likestilte. U.S. Military Academy West Point gikk jeg gjennom i litt detalj over. Det er den som utdanner færrest, men har størst prestisje. De tre forskjellige veiene er altså likestilte, men en temmelig stor del av de som har blitt generaler har startet med West Point (kanskje mest fordi det er svært høye krav for å komme inn). Allikevel, mange har også kommet fra de to andre utdanningsveiene, Colin Powell gikk for eksempel ROTC mens han studerte geologi ved City College of New York.

             En vei, Officer Candidate School (OCS), er åpen for alle som har fullført en bachelorgrad ved et amerikansk universitet eller college, enten de har tjenestegjort som OR i Hæren allerede, eller ikke. De som ikke har vært OR, men som kommer rett fra universitetet, gjennomfører først U.S. Army's rekruttskole, den 10 uker lange Basic Combat Training.

             OCS ved Fort Benning varer bare 12 uker der BOLC A (Basic Officer Leader Course, del A) gjennomføres, og ved avslutningen blir man utnvent til offiser i US Army som fenrik, på samme måte som ved avslutningen av USMA (West Point). Her er en reklamefilm:             Som for de som har gått USMA, er første trinn for en nyutnvent fenrik BOLC B for sin våpengren. For feltartilleriet varer BOLC B 18 1/2, uke, for infanteriet 17 uker. Deretter f.eks. et spesialkurs som Airborne, Air Assault, VK-kurs på Bradley eller på Stryker før man tropper på som troppssjef (tilsv).

             Den veien som er den vanligste til offiser i US Army er ROTC (Reserve Officer Training Corps). Det ligner på OCS, men rekruttskole og BOLC A gjennomføres på fritid og i ferier mens man er student ved et amerikansk 4-årig universitet/college. Hvis man binder seg til ROTC tidlig i studiet får man stipend som gjør hele utdannelsen gratis. Det er ingen krav til hvilket fag man skal ha som "major". Som de som har vært borti amerikanske forhold vet, er amerikansk bachelor-utdannelse basert på en "liberal arts" tradisjon med mye større krav til bredde enn vi har i Norge. Man velger en "major" som sin hovedretning, men det er store breddekrav slik at f.eks. hvis man har et realfag som "major", må man også ta en del kurs i humanistiske og samfunnsvitenskaplige fag, og motsatt. Det er 6 amerikanske universiteter som er spesielle "militæruniversiteter", der man under hele studiet er under militær disiplin, bor på brakke, har morgenoppstilling og kveldsoppstilling, er kledd i uniform og har krav om å gjennomføre ROTC, men det er et meget stort antall universiteter der man er "vanlig sivil student" og bare er i uniform under de spesielle ROTC-klassene (stort sett på kveld og i helger). ROTC-kadetter blir utnevnt til offiser samtidig som de blir bachelor fra sitt universitet, og går da videre til BOLC B på samme måte som de som har gjennomført OCS eller USMA.

             Jeg kan til slutt nevne U.S. Marine Corps som har sin helt egen offisersutdannelse. Et mindre antall offiserer kommer fra Navy ROTC ved et universitet eller fra US Naval Academy i Annapolis (som er Marinens versjon av USMA), men de fleste kommer fra Platoon Leaders Class (PLC). Platoon Leaders Class består av to 6-ukers perioder i to sommerferier for amerikanske studenter ved 4-årige college/universiteter. De har ikke noen militære aktiviteter i skoleåret, hele den 12 ukers utdannelsen skjer i løpet av to sommerferier, ferien mellom 1. og 2. (freshman og sophomore) eller 2. og 3. klasse (sophomore og junior) og ferien mellom 3. og 4. klasse (junior og senior). De som har gjennomført PLC blir utnevnt til offiser (fenrik) samtidig som de får sin bachelorgrad fra sitt universitet. Her er en informasjonsfilm:             Når de har blitt utnevnt til offiser må alle US Marine offiserer, uansett våpengren, gjennomføre The Basic School som varer 6 måneder. Etter den gjennomfører man fagkurs i den våpengren man har valgt/blitt tildelt. For eksempel vil infanterioffiserer gjennomføre Infantry Officers Course som varer 10 uker, feltartillerioffiserer gjennomfører Hærens 18 1/2 ukers feltartilleri-BOLC B, jagerflyverutdannelsen tar 2 år.
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Comment


              #14
              Sv: Offisersutdannelse i Hæren

              Vi kan også sammenligne med et land som har hva som i hvert fall på papiret er en lengre militær utdannelse, Frankrike. Den franske krigsskolen, École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, eller bare Saint-Cyr i dagligtale, er treårig, og opptakskravet er at man (de fleste) har etter videregående den meget prestisjefulle og meget krevende toårige Classe préparatoire aux grandes écoles (prépas, sitat: "The workload is one of the highest in the world (between 35 and 45 contact hours a week, plus usually between 4 and 6 hours of written exams, plus between 2 and 4 hours of oral exams a week and homework filling all the remaining free time)."), men man kan også komme inn med en treårig bachelorgrad fra et vanlig universitet. Man blir så tatt opp etter opptaksprøver med eksamener som tester generell kunnskap, intelligens og egnethet, samt intervju og fysiske tester.

              Selve Saint-Cyr varer tre år, med en blanding av militær trening og akademisk undervisning i militære og først og fremst sivile fag (spesielt i de to siste årene). Man kan velge mellom forskjellige studieretninger i de sivile fagene, og ender opp med en mastergrad i enten "strategi og statsvitenskap", i "administrative fag" eller i "teknologi" samtidig som man blir utnevnt til løytnant i den franske hær. De som er uteksaminert er altså minst 5 år etter det som tilsvarer VGS, men en meget vesentlig del av den tiden har gått til sivile fag på universitetsnivå.
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Comment


               #15
               Sv: Offisersutdannelse i Hæren

               Hvor "sivile" er egentlig kursene i strategi og statsvitenskap, administrative fag og teknologi? Er de helt generelle eller spisset mot militær anvendelse, slik de "sivile" fagene på de norske krigsskolene er?

               I lys av denne tråden er det litt artig at en vesentlig del av kritikken mot krigsskolene i McKinseys rapport var at det var for mange "sivile" fag. (Da stort sett basert på titlene i studiehåndbøkene.)

               Grensen mellom sivile og militære fag er ikke alltid så lett å dra.
               "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
               - Dmitrij Boltenkov

               Comment

                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               No content found
               Show More
                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               Please log in to your account to view your subscribed posts.
               Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
               Oppstillingsplassen
               Tekniske driftsmeldinger
               Tekniske driftsmeldinger.
               Tråder: 8 Innlegg: 644
               Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
               8 644
               Kunngjøringer fra ledelsen
               Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
               Tråder: 15 Innlegg: 1.086
               Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
               15 1.086
               yamaha
               Meldinger til/fra S-1
               av yamaha
               Kommentarer fra rekkene
               Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
               Tråder: 3 Innlegg: 445
               Nyeste innlegg: Feilmeldinger
               3 445
               Sjef Milforum
               Feilmeldinger
               Fagforum S-1: Personell & administrasjon
               S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
               Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
               Tråder: 2.454 Innlegg: 41.994
               Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
               2.454 41.994
               Underforum:
               Treningsdagbøker (11/1.130)
               S-1 2. Utdanning og tjeneste
               Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
               Tråder: 65 Innlegg: 2.858
               65 2.858
               Underforum:
               S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
               Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
               Tråder: 30 Innlegg: 492
               30 492
               S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
               Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
               Tråder: 8 Innlegg: 283
               8 283
               Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
               S-2 1. Generelle nyheter.
               Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
               Tråder: 1.054 Innlegg: 33.827
               Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
               1.054 33.827
               S-2 2. Etterretning
               Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
               Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
               Tråder: 395 Innlegg: 28.349
               395 28.349
               Underforum:
               Tema: Russland (58/6.881)
               Tema: Asia (102/4.213)
               S-2 3. Sikkerhet
               Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
               Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
               Tråder: 59 Innlegg: 5.302
               59 5.302
               Underforum:
               22.juli 2011 (32/4.562)
               S-2 4. Nyhetsfeed
               Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
               Tråder: 202 Innlegg: 257
               202 257
               Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
               S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
               Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
               Tråder: 2.549 Innlegg: 62.544
               2.549 62.544
               Underforum:
               Hæren (41/1.518)
               Sjøforsvaret (36/1.959)
               Luftforsvaret (62/1.285)
               Heimevernet (564/17.504)
               S-3 2. Totalforsvaret
               Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
               Tråder: 584 Innlegg: 19.529
               Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
               584 19.529
               Underforum:
               Politiet (235/12.996)
               S-3 3. Ledelse
               Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
               Tråder: 9 Innlegg: 177
               Nyeste innlegg: Ledelse
               9 177
               Rittmester
               Ledelse
               S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
               Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
               Tråder: 21 Innlegg: 2.270
               Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
               21 2.270
               pioff
               Den store PI-tråden
               av pioff
               Fagforum S-4: Logistikk & materiell
               S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
               Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
               Tråder: 109 Innlegg: 10.277
               109 10.277
               S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
               Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
               Tråder: 65 Innlegg: 827
               65 827
               Underforum:
               Landsystemer (28/624)
               Sjøsystemer (4/5)
               Luftsystemer (6/41)
               INI-systemer (23/128)
               Fagforum S-5: Planer & policy
               S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
               Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
               Tråder: 93 Innlegg: 6.070
               93 6.070
               S-5 3. Militærhistorie
               Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
               Tråder: 411 Innlegg: 10.510
               411 10.510
               Underforum:
               S-5 4. Veteranforum
               Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
               Tråder: 89 Innlegg: 1.564
               Nyeste innlegg: Team Rubicon.
               89 1.564
               magskor
               Team Rubicon.
               av magskor
               Fagforum S-6: Samband & IKT
               S-6 1. Fagforum Samband
               Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
               Tråder: 119 Innlegg: 1.706
               Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
               119 1.706
               Underforum:
               01 Fagområder (16/297)
               02 Felttriks (23/301)
               S-6 2. Tekniske forum
               Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
               Tråder: 170 Innlegg: 3.017
               170 3.017
               Markedsplassen
               Kjøp og salg
               Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
               Buy and sell kit. Non-commercial use only.
               Tråder: 537 Innlegg: 2.182
               537 2.182
               Milforums testarena
               Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
               Tråder: 3 Innlegg: 16
               3 16
               Bedriftspresentasjoner
               Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
               Tråder: 2 Innlegg: 2
               2 2
               Working...
               X