Kunngjøring

Collapse

Info

Problemer med innlogging.
See more
See less

Befals- og spesialistutdannelse

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Sv: Befals- og spesialistutdannelse

  Hæren har de siste årene fokusert sin utdanning på å være utdanne lagførere, mens sjø og luftforsvaret har fokusert på å utdanne ledere. Forskjellen i hovedsak er at:
  Lagføreren er best på stridsledelse; ting som fungerer når det er krig.
  Lederen har et bredere spekter, med og gjerne mer fokus på menneske; fint på høyere nivåer og i fredstid.
  Hæren får muligheten til å gi alle grenaderer en felles 3mnd infanterilagfører modul for så å kunne fungere som lagfører, korporal, i de fleste lag.

  Kanskje er det kjipt å måtte gå både LF-skole og Befalskole (i grunnen et befalskurs); men det gir faktisk noe tilbake: utdanning for OR i Hæren. Før kunne man gå befalskole rett fra VGS og med mindre man gikk KS så var det ikke mer utdanning å hente på OR-nivå.
  (Det var vel befalskolen på høyere nivå og KS 1 og 2 før, men det begynner å bli noen år siden.)

  Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

  Comment


   Sv: Befals- og spesialistutdannelse

   Som @Hulkator skriver over så er utdanningen ganske forskjellig selv om fagene er ganske like. Etter å ha fått brief fra både FBS og LFS så er det for meg tydelig forskjell mellom utdanningene, og for Hærens del så kommer de på riktig tidspunkt og fyller hverandre godt ut.

   Lagførerskolen på 10 uker utdanner i rammen av fotlaget.

   Fagene er disse:
   • Profesjonsforståelse
   • Ledelse
   • Instruksjon
   • Planprosess
   • Stridsteknikk
   • Militær fysisk trening


   Profesjonsforståelse:
   • Hva innebærer det å være en militær leder?
   • Plakaten på veggen
   • Troskapsformaningen
   • Klar i kveld!
   • Min plass i striden
   • RAM – Respekt, ansvar, mot
   • Krigens regler


   Ledelse:
   Hva gjør en lagfører?
   • Løs oppdraget og ta vare på dine menn
   • Situasjonsbestemt ledelse
   • PIKSIB
   • Planprosess og risikovurdering
   • Oppdragsløsning i lags og troppsrammen


   Instruksjon:
   Hvordan lære bort militære ferdigheter?
   • Snakke til en gruppe mennesker
   • Praktiske leksjoner
   • MAKIE
   • Skyting
   • Militær fysisk trening
   • Stridsteknikk


   Fotlaget er valgt som metode for å utdanne lagførerene. Elevene rullere på å være lagfører som gir de mye praksis i rollen som lagfører og instruktør
   All undervisning er bygget opp med en teoretisk innledning og påfølgende praktisk trening. De bruker mye tid på problemløsning og erfaringslæring, og bruk av lagets ressurser for å finne løsninger.

   Utdanningen består av mer enn lagførerskolen. Elevene skal etterpå igjennom et fagkurs ift troppeart og stilling de skal bekle etter utdanningen som vil variere i lengde.

   Videre så har LFS kapasitet til å utdanne langt flere lagførere i året til Hæren enn FSB. Hvis Hæren kun hadde brukt FBS så hadde vi hatt problemer med å fylle Hærens behov.
   Svolten og tyst, samband fyst

   Comment


    Sv: Befals- og spesialistutdannelse

    Mens Lagførerskolen er veldig spisset mot lagføreren så er befalsskolen en mer generell lederutdanning. Mens Lagførerskolen kun har elever fra Hæren så vil FBS ha elever fra hele forsvaret med et stort spenn i bakgrunn og ferdigheter. Du vil finne alt fra spesialjegere via kokken på fregatt til flysoldaten som var i vakt og sikring på Ørlandet. Derfor blir også utdanningen annerledes.

    For å illustrere dette så skal jeg lime inn et avsnitt fra studieplanen til FBS. Det som kommer tydelig frem er at valg av beskrivelse er mye mindre spisset og generisk, og dette kommer også frem i utdanningen.

    Fase I - Den enkelte:
    Fase I har fokus på den enkelte. Eleven skal lære om seg selv, om sin rolle som befal samt begynne å arbeide med egen ledelsesfilosofi. Undervisningslære gjennomføres også i denne fasen. Dette gjøres for at befalsskolen så tidlig som mulig kan anvende elvenes forkunnskaper til felles beste. Risikovurdering og ordregivning i systematisert form (5-punkts ordre) er ferdigheter som skal trenes igjennom hele befalsskolen. Undervisning knyttet til disse temaene gjennomføres derfor allerede i fase I.

    Arena I har fokus på å trene instruksjon, profesjonsforståelse og bærende soldatferdigheter. Det siste som gjøres for å legge grunnlag for å få best mulig utbytte av arena II og III.

    Innledningsvis i fase I gjennomføres en lagkonkurranse for å kickstarte gruppeprosesser og synligjøre den enkeltes handlingsmønster og tilbøyeligheter. Konkurransen er utformet slik at elevene har utbytte og læring uavhengig av kompetanse og forutgående tjenesteerfaring.

    Fase II - gruppen/laget/teamet:
    I denne fasen settes fokus på ledelse av personell innen rammen av lag/gruppe/team samt e dypere forståelse for gruppedynamikk. Videre skal eleven utvide sin forståelse av den militære profesjon.

    Fasen avsluttes med arena II der det gis mengdetrening i ledelse av team. Arenaen vil være casedrevet med fokus på plan og beslutningsprosesser samt dilemmatrening knyttet til både militære, juridiske og etiske problemstillinger.

    Fase III - helhet, robusthet og mestring:
    Fase III har som ambisjon å sammenstille de ulike elementene i utdanningen til et mer helhetlig bilde. Dette gjøres gjennom å engasjere foredragsholdere som evner å sette ulike tema inn i en større sammenheng.

    Profesjonen stiller krav til at befal fungerer under press og usikkerhet. Det betyr at den enkelte vil bli testet på fysisk og mental robusthet. Under arena III vil elevene derfor få muligheten til å trene ledelse under krevende forhold.

    [ATTACH]7293[/ATTACH]
    Tekst til figur:
    Hver fase avsluttes med en arena der elevene trener ledelse og får praktiske erfaringer. Disse skal brukes til å videreutvikling og til å gi innsikt. Pilene mellom arena I og II indikerer at innholdet i arena I og det faglige innholdet i fase I og II skal bidra inn mot arena II.
    Attached Files
    Svolten og tyst, samband fyst

    Comment

     
    • Filter
    • Tid
    • Show
    • New Topics
    Clear All
    new posts
    No content found
    Show More
     
    • Filter
    • Tid
    • Show
    • New Topics
    Clear All
    new posts
    Please log in to your account to view your subscribed posts.
    Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
    Oppstillingsplassen
    Tekniske driftsmeldinger
    Tekniske driftsmeldinger.
    Tråder: 8 Innlegg: 649
    Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
    8 649
    Kunngjøringer fra ledelsen
    Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
    Tråder: 15 Innlegg: 1.086
    Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
    15 1.086
    yamaha
    Meldinger til/fra S-1
    av yamaha
    Kommentarer fra rekkene
    Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
    Tråder: 3 Innlegg: 446
    Nyeste innlegg: Feilmeldinger
    3 446
    SlakaBall
    Feilmeldinger
    Fagforum S-1: Personell & administrasjon
    S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
    Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
    Tråder: 2.454 Innlegg: 41.994
    Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
    2.454 41.994
    Rittmester
    Livet i tjeneste
    Underforum:
    Treningsdagbøker (11/1.130)
    S-1 2. Utdanning og tjeneste
    Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
    Tråder: 65 Innlegg: 2.858
    65 2.858
    Underforum:
    S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
    Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
    Tråder: 30 Innlegg: 492
    30 492
    S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
    Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
    Tråder: 8 Innlegg: 283
    8 283
    Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
    S-2 1. Generelle nyheter.
    Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
    Tråder: 1.054 Innlegg: 33.827
    Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
    1.054 33.827
    S-2 2. Etterretning
    Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
    Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
    Tråder: 395 Innlegg: 28.350
    395 28.350
    Underforum:
    Tema: Russland (58/6.882)
    Tema: Asia (102/4.213)
    S-2 3. Sikkerhet
    Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
    Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
    Tråder: 59 Innlegg: 5.302
    59 5.302
    Underforum:
    22.juli 2011 (32/4.562)
    S-2 4. Nyhetsfeed
    Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
    Tråder: 204 Innlegg: 259
    204 259
    Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
    S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
    Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
    Tråder: 2.549 Innlegg: 62.548
    2.549 62.548
    Underforum:
    Hæren (41/1.518)
    Sjøforsvaret (36/1.959)
    Luftforsvaret (62/1.285)
    Heimevernet (564/17.508)
    S-3 2. Totalforsvaret
    Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
    Tråder: 584 Innlegg: 19.529
    Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
    584 19.529
    Underforum:
    Politiet (235/12.996)
    S-3 3. Ledelse
    Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
    Tråder: 9 Innlegg: 177
    Nyeste innlegg: Ledelse
    9 177
    Rittmester
    Ledelse
    S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
    Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
    Tråder: 21 Innlegg: 2.270
    Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
    21 2.270
    pioff
    Den store PI-tråden
    av pioff
    Fagforum S-4: Logistikk & materiell
    S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
    Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
    Tråder: 109 Innlegg: 10.277
    109 10.277
    S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
    Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
    Tråder: 65 Innlegg: 827
    65 827
    Underforum:
    Landsystemer (28/624)
    Sjøsystemer (4/5)
    Luftsystemer (6/41)
    INI-systemer (23/128)
    Fagforum S-5: Planer & policy
    S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
    Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
    Tråder: 93 Innlegg: 6.070
    93 6.070
    S-5 3. Militærhistorie
    Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
    Tråder: 411 Innlegg: 10.511
    Nyeste innlegg: David Fletcher's Tank Chats
    411 10.511
    Underforum:
    S-5 4. Veteranforum
    Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
    Tråder: 89 Innlegg: 1.564
    Nyeste innlegg: Team Rubicon.
    89 1.564
    magskor
    Team Rubicon.
    av magskor
    Fagforum S-6: Samband & IKT
    S-6 1. Fagforum Samband
    Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
    Tråder: 119 Innlegg: 1.706
    Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
    119 1.706
    Underforum:
    01 Fagområder (16/297)
    02 Felttriks (23/301)
    S-6 2. Tekniske forum
    Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
    Tråder: 170 Innlegg: 3.017
    170 3.017
    Markedsplassen
    Kjøp og salg
    Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
    Buy and sell kit. Non-commercial use only.
    Tråder: 537 Innlegg: 2.182
    537 2.182
    Milforums testarena
    Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
    Tråder: 3 Innlegg: 16
    3 16
    Bedriftspresentasjoner
    Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
    Tråder: 2 Innlegg: 2
    2 2
    Working...
    X