Kunngjøring

Collapse

Info

Problemer med innlogging/registering er løst, og e-post sendt til de berørte.
See more
See less

Hvordan beholde grenaderene?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  #61
  Som jeg har sagt tidligere, for å holde på sine vervede mannskaper og for å fortsette å ha et høyt nivå og lang ståtid blant disse, så er Forsvaret helt kritisk avhengig av;
  A) Penger inn i kassen til øving og ammo!
  B) Operasjoner utenlands for å sikre interessen blant mannskapene og en godt kvalifisert søkermasse!

  Får man ikke istand og sikret dette dette... vel da ender man med det Forsvar man betaler for IMHO.
  Jeg skjønner behovet for realisering og validering av trening, ref pkt B, men å forlange at man skal dra ut for å fortsette å jobbe blir litt merkelig. Jeg skjønner at det er noe av sjarmen ved å jobbe i grønt, men det er ikke slik at staten Norge har en plikt ovenfor soldatene å aktivisere de med jevne mellomrom.

  For øvrig enig vedrørende økte midler til øving og ammo, men det er jo en konstant faktor som har vedvart ganske så lenge. Uten at det er bra, selvfølgelig. Husker at ammosituasjonen var særs dårlig for rundt 4 år siden, da all ammo var øremerket SOF og HRS, i Hæren. Vi fikk knapt skutt helt grunnleggende tabeller med soldatene det innrykket.

  Jeg har og ganske god intel på det du tar opp vedrørende OR systemet. Det har vært snakket varmt om det i media osv, men det er en del interne stridigheter i FMO også, som nok gjør at det vil ta tid før det kommer på plass. Det vil nok komme på plass, men jeg tipper rundt 4-5 år. Organisasjonene er på dette, samt at det er en del av Stortingets Kompetansemelding, som kom tidligere i år.
  It's not about surviving, it's about winning.

  Comment


   #62
   Hva er det egentlig disse interne stridighetene går ut på? Jeg kjenner ingen (!) i Forsvaret som er negative mot OR-systemet ei heller navnet "underoffiserskorps". Eneste som har uttalt seg tvilende er en NOF-representant, som mente det stopper hos politikerne og er politisk uspiselig. Nå er det kanskje slik at de som vil bli omfattet av et underoffiserskorps er de mest positive, mens de som sitter på toppen vet vårt beste?

   Comment


    #63
    Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
    Jeg skjønner behovet for realisering og validering av trening, ref pkt B, men å forlange at man skal dra ut for å fortsette å jobbe blir litt merkelig. Jeg skjønner at det er noe av sjarmen ved å jobbe i grønt, men det er ikke slik at staten Norge har en plikt ovenfor soldatene å aktivisere de med jevne mellomrom.
    Det foreligger på ingen måte noe plikt fra staten sin side nei, men det er nå engang slik at det er dette de aller fleste som verver seg, ihvertfall blant yngre soldater vil jeg påstå, ønsker seg.
    Det blir vel som med det meste annet; Får man ikke stimuli i hverdagen, så går man lei og begynner å kjede seg. Begynner man å kjede seg og ikke ser noe mening i det man driver med - uansett hva det skulle være og hvor man skulle jobbe, så er veien kort(ere) til å finne på noe annet å drive med.
    I forsvarssammenheng kan positiv stimuli være f.eks. mye - og ikke minst interessant og meningsfull - skyting (altså ikke kompaniet på linje på 200m elektronisk bane gang på gang, lad opp ett magasin med fire patroner, på kommando ild), givende øvelser og trening som da vil si noe annet enn Øvelse Enkeltmannsferdigheter I/II/III og Øvelse FML I og II - totalt 28 døgn - gang på gang hvert år alle årene man er vervet, utveksling, trening og øving i utlandet med andre nasjoner, faglig påfyll i form av kurs og ikke minst utenlandsoppdrag for, som du sier, å validisere det en har trent og øvd på. IMHO kan man "helt fint" fjerne 1-2 av disse tingene uten at folk går på veggene, blir dritt lei og slutter, men fjerner man tre eller alle av disse tingene så vil jeg påstå at det for de aller fleste begynner å gå på felgen for hva dem gidder. Man skulle gjerne ha hatt det slik her i Norge at pliktfølelsen og troen på å tjene flagg og fedreland var mer enn nok for å sikre mer enn nok top-notch folk til Forsvaret, uansett hva status på ammo og utenlandsoppdrag måtte være, men sånn er bare ikke befolkningen her skrudd sammen, desverre.

    Dette vet jeg du vet allerede AGR416, men for eventuelle andre, for at de fem punkter jeg skriver over skal være realistisk å gjennomføre, så fordrer jo dette at treningsnivået på den enkelte soldat, og hans avdeling, tilsier at man kan drive med dette;
    - Sitter ikke grunnleggende skyting kan man heller ikke drive med avansert skyting og driller.
    - Har man ikke basics godt nok inne kan man heller ikke forvente å drive med high-speed shit på øvelser.
    - Ditto med trening og utveksling utenlands - har man ikke nivået godt nok inne før man drar har det heller lite for seg å dra utenlands og, av mangel på bedre ord, "drite seg ut" framfor andre land sine militære styrker.
    - Er man på et helt grunnleggende nivå er det gjerne litt feil ende å starte på med å sende folk på alle mulige "kule" kurs på hva det skulle være; Et mek-kompani må sørge for å fungere som et mek-kompani før dem i det hele tatt begynner å tenke på å sende sine folk på grunnleggende sprengningskurs for å ha barebones grunnlaget som skal til for å kunne lære seg enkel eksplosiv breaching i SIBO-øyemed f.eks.
    - Er man ikke gode nok kan man heller ikke dra på operasjoner utenlands og drive med virket skarpt.

    Når man så får, til en viss grad allerede har, en slik turnaround på personellet der en stor del av disse slutter etter 0-2 år framfor 3+, for hva grunn det måtte være, så blir det jo fort en del følgefeil av dette. Altså at man aldri avanserer noe særlig forbi et ganske grunnleggende nivå, og at dette frafallet dermed igjen er med å forsterke nettopp den misnøye hos det resterende personellet om at man aldri egentlig kommer noen vei, som igjen fører til at disse resterende mister motet og slutter. Det er en rett ond sirkel dette.

    Sånn til sist, dette over er gjerne en del mer svartmalt og satt på spissen enn hva de faktiske realiteter er om dagen, ihvertfall for HRSen sin del - usikker på hvordan ståa er andre steder i Forsvaret. Men jeg er langt ifra fremmed for tanken om at noe slikt som dette kan være en realitet innen ikke så altfor lang tid om det ikke blir gjort noen nevneverdige grep.
    Elite Som En Trensoldat

    Comment


     #64
     @SARDOT:

     Det er på litt høyere nivå, typ HST mot FST. Er ikke alle i FST som er like store tilhengere av systemet, slik jeg skjønte det.

     De fleste jeg har jobbet med på mitt nivå er for innføringen av underoffiserer/spesialister/Name-of-the-week.

     NOF har vært i mot det innledningsvis, fordi Opedal brukte begrepet "underoffiserskorps" i en sammenheng, og da fikk NOF flashback til tider med klasseskille mellom offiserer og underoffiserer, med påfølgende PTSD og gikk full retard med å motarbeide hele greia. Det er tydelig på Facebook-siden "Spesialistkorpset", hvor de fra NOF hever seg over (under) debatten kun fordi de ikke vet hvem som står bak siden.
     It's not about surviving, it's about winning.

     Comment


      #65
      Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
      @SARDOT:
      Det er på litt høyere nivå, typ HST mot FST. Er ikke alle i FST som er like store tilhengere av systemet, slik jeg skjønte det.
      Hvorfor ikke? Mulig jeg ikke henger helt med, men jeg har fortsatt ikke fått med meg begrunnelsen for motstanden mot et OR-system.

      Comment


       #66
       Litt flåsete sagt, så er det noe av en gjengs oppfatning "her i Norge" at det skal være et klasseløst samfunn her hos oss. Og ordet klasse skal helst bare brukes om det man har i skolen og eventuelt i idretten.
       Tradisjonelt sett fra gammelt av i Europa, og t.d. i Frankrike og Storbritannia, så var - og til en viss grad stadig er - det slik at offiserene i disse landene gjerne kommer fra det litt mer bemidlede sjiktet i samfunnet, mens underoffiserene er/har vært folk fra arbeiderklassen som vervet seg som menige og siden har fulgt dette underoffisersporet fra menig og opp igjennom korporal- og siden sersjantsgradene. Offiserene hadde, og har stadig, da rollen som overhodet i sine respektive avdelinger, som har stått for planlegging og det mer overordnede, mens det har vært underoffiserene som har stått for den praktiske utøvelsen nedover, etter føringer fra sine overordnede offiserer. Å få ta en offisersutdannelse i gamle dager kom gjerne an på om du hadde et fint nok etternavn, sånn satt på spissen.

       Nå kommer nok hvlt her ganske snart og kan gjøre rede for datoer og slikt, men Norge gjorde av med sitt underoffiserskorps en eller annen gang i forrige århundre og innførte dette enhetsbefal-systemet man har idag.

       Motstanden mot et underoffiserskorps i Norge idag er da slik jeg ser det tuftet på to ting;
       1. Sur og gammelt ideologisk skrot om at Norge, herunder Forsvaret, fortsatt skal være klasseløst. Dette er vel noe som ligger mer på politisk plan enn "lokalt" i Forsvaret, med unntak da av enkelte steder på høyt nivå - derav FST, som AGR416 skriver.
       2. En motvilje fra enkelte deler av offisersstanden her i landet mot å slippe til og la det vokse opp et parallelt system som kan komme til å true posisjonen til nevnte offisersstand. God gammeldags maktkamp og markering av revir med andre ord.

       Begge deler av disse er helt fandens fullstendig av skiven IMHO.
       Last edited by MMB; DTG 012329A May 13, .
       Elite Som En Trensoldat

       Comment


        #67
        Vi har forsåvidt andre tråder til diskusjon av innføring av underoffiserskorps, selv om selvsagt et slikt korps kan tilby grenaderer en karrierevei. Men vi er der vi er nå, og noen grenaderer hverken skal eller vil bli underoffiserer. Hvordan holder vi på disse, eller er det greit at de avbryter kontrakten/ ikke tegner ny?
        "Gjør Ret, Frygt Intet"

        Comment


         #68
         Dette med sosiale klasser er jo også noe som kan diskuteres. Det var en gang en mann som sa at sosiale klasser er noe som eksisterer om man kun er bevisst på at de finnes. Ulikheter vil det jo alltid være, og bevisstheten om dem vil alltid være der, men det er fullstendig praktisk umulig å oppnå et klasseløst samfunn, det bør iallefall utdannede offiserer i FST forstå. Det lar seg ikke gjøre av menneskelig natur. Å etterstrebe det umulige er for meg helt idiotisk, og det er også dette klasse-argumentet fra høyere. Uansett er det nå ikke on-topic, så beklager for det.

         Comment


          #69
          Jeg er ikke enig, Sofakriger, i at grenaderene ikke skal bli en del av underoffiserskorpset. De burde kunne avansere mellom gradsskiktet OR 1-4, og med påfølgende kursing (les GBK tilsv), kunne fortsette avansement gjennom OR 5-9. Såklart etter eget ønske/skikkethet.

          Dette er også i tråd med kompetansemeldingen:

          7.4.2 Vervede mannskaper

          Forsvarets behov for spesialistkompetanse på lavere nivå er større enn tidligere, spesielt på grunn av utviklingen innenfor de tekniske fagområder, men også som følge av innsatsforsvarets økte engasjement i internasjonale operasjoner. Vervede mannskaper representerer en kjerne i dagens innsatsforsvar, som til enhver tid er klar til å løse oppdrag i Norge og i utlandet. I land med et OR-system inngår vervede mannskaper på lavere nivå.

          Målsettingen er at vervede mannskaper står kontraktsperioden ut. Økt ståtid vil redusere turnover, sikre en bedre kontinuitet av fagspesialister og medføre lavere personellkostnader. Vervede mannskaper er dessuten i likhet med avdelingsbefal en unik rekrutteringsbrønn til både militære og sivile stillinger i sektoren. Bevissthet knyttet til kompetansebygging og forberedelse til en videre karriere innenfor eller utenfor sektoren, bør derfor inngå i den enkeltes medarbeiderutvikling.

          Ordningen med vervede mannskaper er av avgjørende betydning i avdelinger/enheter som har spesielt høye krav til reaksjons- og/eller yteevne. Den er også et viktig element i å sikre faglig kompetanse og kontinuitet i Forsvaret. Ordningen bør videreføres og samtidig i større grad ivareta den enkelte medarbeider. Den bør ses i sammenheng med en videreutvikling av befalsordningen. Spesielt må en vurdering omkring avdelingsbefalsordningen og en modell basert på et spesialistkorps, også inkludere vervede mannskaper. Disse vil i så fall inngå på lavere nivå i et spesialistkorps basert på OR-systemet.
          Jeg hadde syntes at det var helt fortreffelig at en som hadde jobbet som grenader 4-5 år fikk GBK, og ble pushet opp som lagfører. 3-4 år som LF, for deretter å bli NK tropp. 2-4 år som NK, og inn som kompanisersjant osv. Vil selvfølgelig bli konkurranse om stillinger det er få av, hvis man ønsker å avansere innenfor den horisontale karrierestigen.

          Utfordringen med et slikt system er derimot tilstede:

          1) Vi har en blanding mellom førstegangstjeneste og verving
          2) Vi har en særegen befalsutdanning, som går utenfor det som er et normalt karriereløp i andre NATO hærer
          3) Vi er et lite Forsvar, og det er ikke like mange stillinger av hver type tiltenkt underoffiserer som er tilgjengelig til enhver tid (man måtte håndheve tidsbegrensninger mye tydeligere)
          4) Vi har en offisersutdanning, hvor man har befalingsmenn med varierende grad av erfaring som gjennomfører dette. Vinklingen er omtrent slik at det er troppssjefen som skal være den mest kompetente innenfor håndverket, som et resultat av dette. Kontra løsningen i USA eller UK, hvor de som går KS vanligvis har null militær erfaring, og hjelpes av erfarne underoffiserer. Videre har de en modell hvor man er mye kortere i stilling før man blir dyttet opp og frem.

          Det er greit at man som grenader sier opp kontrakten, eller ikke tegner ny. Jeg er bare personlig uenig i grunnene, selv om jeg godt forstår hvor de kommer fra (unntatt lønn).
          It's not about surviving, it's about winning.

          Comment


           #70
           Jeg tror poenget til Sofakriger er at det selv om man legger til rette og "pusher" de som er (mer eller mindre) egnet som underbefal, så vil det fortsatt være de som ikke er egnet og/eller ikke ønsker å ha kommando (selv over noen få). Hvordan beholder man disse? Eller er det ikke ønskelig å beholde dem særlig lenge?
           Who needs 72 virgins? How about 72 slutty women who know what they are doing?

           Comment


            #71
            Joda, jeg skjønte det. Derfor jeg tok med at det måtte være basert på frivillighet blant de som var skikket. Kjenner amerikanere som med vilje har sabotert sin egen forfremmelseshøring, for å unngå å rykke opp et nivå.

            Og som jeg sa, vil de slutte så vil de slutte. Er ikke så mye å gjøre med, egentlig.

            Jeg er enig i at mye kan gjøres for at hverdagen i Forsvaret kan bli bedre, ref mer penger til øving og ammo osv. Men lønn er farlig å begynne å diskutere/være misfornøyd med - plutselig dukker det opp en enighet om høyere fastlønn uten tillegg, og da sitter man der kanskje med masse skjegg i postkassen.

            Og jeg synes jobbens innhold er bra, selv om jeg kanskje er litt for petimeter til å kunne uttale meg objektivt om hva som motiverer folk ift utdanningsinnhold i hverdagen. Jeg liker å terpe basics, til jeg blir grønn i trynet....blir jo kjedelig innimellom, såklart.

            Jobbens innhold veier opp for at man har vært lokalisert litt utenfor sentrale strøk. Man har jo ofret litt sosialt ved å være så lenge der jeg har vært, men det har jo vært et bevisst valg. Ikke alltid like kult, men sånn er det nå.
            It's not about surviving, it's about winning.

            Comment


             #72
             Opprinnelig skrevet av Herr Brun Vis post
             Jeg tror poenget til Sofakriger er at det selv om man legger til rette og "pusher" de som er (mer eller mindre) egnet som underbefal, så vil det fortsatt være de som ikke er egnet og/eller ikke ønsker å ha kommando (selv over noen få). Hvordan beholder man disse? Eller er det ikke ønskelig å beholde dem særlig lenge?
             Hvis man bruker begrepet spesialistbefal, så ligger det i ordet at man er spesialist i noe, ikke nødvendigvis at man har kommandoen over noen. Mest rendyrket finner vi det vel i dag innen teknisk bransje, hvor man i hvert fall kan avansere til kaptein uten å få større lederansvar enn å være veileder for andre teknikere.

             Jeg ville slå et slag for at alle OR-grader var basert på realkompetanse innen eget fag, i større grad enn hvor mange man er sjef for, eller på hvilket organisatorisk nivå man er på.

             Med dette mener jeg også at det kanskje ikke er ønskelig å beholde en som er OR-2 så veldig lenge, ut over kanskje 3-6 år. Ønsker han å fortsette må han tilegne seg kompetanse til å bli OR-5 eller høyere, men det betyr ikke at han må bli sjef - han må bare bli god på det han driver med.
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Comment


              #73
              Hvis jeg var ung ;-) Hvis jeg skulle valgt å bli grenader i Norge, har jo vært det i int.ops så tror jeg faglig utbytte, godt miljø ville vært de viktigste motivatorene. Gå å trø gress ville vært drepen. Lønn betyr jo noe, bolig betyr noe men hjelper ikke med leilighet og god lønn hvis man ikke får utfordringer på jobb. Så burde det vært et eller annet opplegg slik at man fikk en utdannelse underveis (fagbrev) eller utdanningsstipend etter endt tjenste.

              Men tror godt miljø og gode kammerater hadde vært en stor gulrot, ihvertfall i starten av tjueårene, så ville boligstandar og utdanning vært viktigere og viktigere etterhvert som man ble eldre ;-)
              "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

              Comment


               #74
               Fagbrev ila tjenesten som grenader, ihvertfall i en manøveravdeling eller kampstøtteavdeling, er bortimot umulig. Det vil ikke være mulig å være så mye borte fra tjenesten, hvis man samtidig skal bli god i faget sitt som soldat.
               It's not about surviving, it's about winning.

               Comment


                #75
                Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
                Fagbrev ila tjenesten som grenader, ihvertfall i en manøveravdeling eller kampstøtteavdeling, er bortimot umulig. Det vil ikke være mulig å være så mye borte fra tjenesten, hvis man samtidig skal bli god i faget sitt som soldat.
                Ja, derfor jeg skrev utdanningsstipend, men finnes mange stillinger som forskjellige teknikkere, vognfører osv hvor dette er mulig.
                "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

                Comment


                 #76
                 Hvis jeg hadde vært 19, ville jeg godt kunne latt meg motivere av kameratskap, eventyrlyst etc og latt meg verve eller gått inn som kontrakts- eller avdelingsbefal i noen år. Likevel, på et eller annet tidspunkt, sannsynligvis før jeg fylte 25, ville fremtidsutsiktene blitt påtrengende, og jeg ville vurdert min fremtidige yrkeskarriere.

                 I vurderingene om jeg ønsket å fortsette i Forsvaret ville det selvsagt være faktorer som lønn, boforhold, arbeidspress, risiko etc på bordet, men det ville vært to ting som ville fått meg til å bli:
                 1) Muligheter for en livslang karriere med interessante oppgaver etterhvert som jeg ble eldre. Jeg kan ikke se for meg å fortsatt være MG-1'er når jeg er 50, derfor må det ligge inne jobber som instruktør, eller mer administrative oppgaver, tilpasset alderen.
                 2) At Forsvaret gir meg et springbrett til en sivil karriere, og dermed frister meg til å bli noen år til. Fagbrev der det er aktuelt, eventuelt mesterbrev for de som allerede har fagbrev, utdanningsstipend for de som har akademisk legning, etc. Skulle jeg tatt valget om å fortsette en stund med disse forutsetningene, måtte jeg vite at jeg ikke tapte for mye i forhold til mine sivile jevnaldrende når det gjaldt sivil kompetanse, derfor er kanskje dette mest aktuelt hvis man ikke er i en kampavdeling.
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Comment


                  #77
                  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                  1) Muligheter for en livslang karriere med interessante oppgaver etterhvert som jeg ble eldre. Jeg kan ikke se for meg å fortsatt være MG-1'er når jeg er 50, derfor må det ligge inne jobber som instruktør, eller mer administrative oppgaver, tilpasset alderen.
                  N E T T O P P !
                  Last edited by armyduden; DTG 021635A May 13, .

                  Comment


                   #78
                   Også i land med et helprofesjonelt forsvar er det et mindretall som verver seg for å være soldat "på livstid". De fleste verver seg med tanke på å være soldat noen forholdsvis få (la oss si 2-6) år, for å få opplevelser og tjene opp penger, før man gjør noe annet i livet. USA er selvfølgelig et kjent eksempel, der det i stor grad er utdannelsesbonuser som er trekkplasteret. Men man må huske at det amerikanske samfunnet er annerledes enn det norske, utdannelse koster mye penger, og kommer man fra trange kår er ofte utdannelsesbonus gjennom militæret nesten den eneste måte å finansiere utdannelse. Slik er det ikke i Norge.

                   Jeg er helt enig i at muligheter til å avanser til underoffiser er viktig, men flertallet av vervede soldater vil nok uansett bare ønske å bli en eller to vervingsperioder. At mange ikke tegner kontrakt nr. 2 ville jeg ikke regne som et stort problem, problemet er vel mer at svært mange slutter før første 3-årskontrakt er utløpt. I mange land er vervingskontraktene uoppsigelige, man skriver en kontrakt for f.eks. 3 eller 5 år, og blir straffeforfulgt for desertering hvis man forsøker å slutte før kontrakten er utløpt. Men det er nok et dårlig alternativ for Norge.
                   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                   Comment


                    #79
                    Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                    I mange land er vervingskontraktene uoppsigelige, man skriver en kontrakt for f.eks. 3 eller 5 år, og blir straffeforfulgt for desertering hvis man forsøker å slutte før kontrakten er utløpt. Men det er nok et dårlig alternativ for Norge.
                    Ikke at jeg er uenig, men hvorfor det?
                    Who needs 72 virgins? How about 72 slutty women who know what they are doing?

                    Comment


                     #80
                     Tja, hvilke muligheter har man i dag til å omgå tjenestemannsloven? Man kan ha plikttjeneste etter gratis utdanning, men jeg regner med at det blir vanskelig å få til ellers?

                     Forresten, da jeg i 1977 skrev 2-årig beredskapskontrakt med Hæren for å stå på beredskap for den norske FN-bataljonen sto det uttrykkelig i kontrakten at den var uoppsigelig fra min side. Og da gonggongen slo (dvs. innkallingen kom i alle nyhetssendinger på radio og TV) var det ikke noe snakk om å si nei, dette vil jeg ikke (ikke var jeg nå inne på tanken heller).
                     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                     Comment


                      #81
                      Dersom det er politisk vilje så får man det til, det er ikke noe problem for Stortinget å føye til en paragraf i tjenestemannsloven om at den ikke gjelder for gruppe x, f. eks. for vervede mannskaper som omfattes av lov y. Så lager man en lov y om vervede mannskaper. Lover er ikke til hinder for politikken, så lenge man tar seg bryet med å endre dem.

                      Men om det er verdt bryet, eller politisk spiselig? Det er en annen sak. Og forsåvidt mer interessant - er det noe med Norge som nasjon, eller det norske forsvaret, som gjør at en slik løsning passer dårligere enn i andre land?
                      Who needs 72 virgins? How about 72 slutty women who know what they are doing?

                      Comment


                       #82
                       Trenger ikke lov en gang. Bare å flytte vervede mannskaper fra tjenestemannsforskriften § 2 nummer 1 til § 1 første ledd.
                       Would you, Quintus? Would I?

                       Comment


                        #83
                        Er ikke dette ganske enkelt?
                        Forsvaret ønsker å dra større nytte av kompetansen som opparbeides ved å profesjonalisere hæren. Dersom majoriteten fullfører sin 1. kontrakt har man allerede oppnådd det. Hvis 25-30% fullfører 2. kontraktsperiode tror jeg man skal være fornøyd.

                        Utskifting er både sundt og naturlig. Mulighet for livslang karriere vil uansett begrenses av ledige stillinger i andre deler av systemet. Gjennomsnittsalderen for menige/grenaderer bør heller ikke bli for høy.

                        I tillegg er det viktig å sette dette i sammenheng med arbeidet omkring ny struktur for landmakten, eventuell kadreordning og HV. Her kan det jo utvikles ordninger som er attraktive på en ny måte. Og som ivaretar kompetansen i et lengre perspektiv.

                        Et annet viktig spørsmål er; hvem ønsker man skal være grenaderer?
                        Høyt evnenivå er alltid en fordel. Det blir ikke mindre med mer komplekse systemer. Derfor tror jeg på tilbud om studiefinansiering som motivasjonsfaktor. De som ikke finner det meningsfylt å fortsette når muligheten for utops blir mindre, bør ganske enkelt avslutte sin karriere i forsvaret. Det gjelder bæde grenaderer og befal.

                        Comment


                         #84
                         En tanke; hva med et eget opptak på politihøyskolen for grenaderer/underoffiser med gode skills og egenskaper?

                         Comment


                          #85
                          Opprinnelig skrevet av rangle Vis post
                          En tanke; hva med et eget opptak på politihøyskolen for grenaderer/underoffiser med gode skills og egenskaper?
                          Hvordan er det relevant for å holde på grenaderene?

                          Comment


                           #86
                           Ikke at jeg synes forslaget er realistisk, men hvis man hadde som krav for å delta på opptaket at man måtte ha tjenestegjort minimum 6 år som befal/grenader, så kanskje?

                           ;-)
                           It's not about surviving, it's about winning.

                           Comment


                            #87
                            Usikker på hvor fordelaktig det hadde vært. De som vil inn på PHS og er fysisk gode nok og ellers skikket vil ikke ha noen problemer med å konkurrere seg inn på PHS slik situasjonen er i dag, i og med at eneste tilleggskrav er karaktersnitt på cirka fire blank og minst tre i norsk hovedmål. Tre til seks år som grenader eller et halvt til ett år med å ta opp fag?
                            Would you, Quintus? Would I?

                            Comment


                             #88
                             Opprinnelig skrevet av rangle Vis post
                             En tanke; hva med et eget opptak på politihøyskolen for grenaderer/underoffiser med gode skills og egenskaper?
                             De bør vel konkurere på like vilkår med alle andre.
                             "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

                             Comment


                              #89
                              Hvordan beholde grenaderene?

                              Det er jo ikke en hemmelighet at vi sliter med ståtiden hos grenaderene. Og i disse spesialistkorps-tider er jo dette relevant som aldri før. Med en gjennomsnittlig ståtid på langt under 3-årskontrakten, og stadig flere avanserte systemer på vei inn, ser jeg problemer i vente.

                              Så, hvordan beholde gutta på gulvet?
                              Dona Ferrea

                              Comment


                               #90
                               Sv: Hvordan beholde grenaderene?

                               Du nevner selv spesialistkorpset. En av hensiktene er jo å få til bedre karrieremuligheter også for dagens grenaderer. Jeg har troen på at dette vil hjelpe.
                               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                               Comment

                                
                               • Filter
                               • Tid
                               • Show
                               • New Topics
                               Clear All
                               new posts
                               No content found
                               Show More
                                
                               • Filter
                               • Tid
                               • Show
                               • New Topics
                               Clear All
                               new posts
                               Please log in to your account to view your subscribed posts.
                               Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
                               Oppstillingsplassen
                               Tekniske driftsmeldinger
                               Tekniske driftsmeldinger.
                               Tråder: 8 Innlegg: 654
                               Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
                               8 654
                               Kunngjøringer fra ledelsen
                               Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
                               Tråder: 15 Innlegg: 1.086
                               Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
                               15 1.086
                               Kommentarer fra rekkene
                               Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
                               Tråder: 3 Innlegg: 450
                               Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
                               3 450
                               Fagforum S-1: Personell & administrasjon
                               S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
                               Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
                               Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
                               Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
                               2.453 41.955
                               Rittmester
                               Livet i tjeneste
                               Underforum:
                               Treningsdagbøker (11/1.130)
                               S-1 2. Utdanning og tjeneste
                               Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
                               Tråder: 66 Innlegg: 2.900
                               Nyeste innlegg: Luftforsvarets flygeskole
                               66 2.900
                               Underforum:
                               S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
                               Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
                               Tråder: 30 Innlegg: 492
                               30 492
                               S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
                               Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
                               Tråder: 8 Innlegg: 283
                               8 283
                               Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
                               S-2 1. Generelle nyheter.
                               Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
                               Tråder: 1.054 Innlegg: 33.841
                               1.054 33.841
                               S-2 2. Etterretning
                               Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
                               Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
                               Tråder: 395 Innlegg: 28.350
                               395 28.350
                               Underforum:
                               Tema: Russland (58/6.882)
                               Tema: Asia (102/4.213)
                               S-2 3. Sikkerhet
                               Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
                               Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
                               Tråder: 59 Innlegg: 5.302
                               59 5.302
                               Underforum:
                               22.juli 2011 (32/4.562)
                               S-2 4. Nyhetsfeed
                               Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
                               Tråder: 206 Innlegg: 261
                               206 261
                               Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
                               S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
                               Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
                               Tråder: 2.549 Innlegg: 62.550
                               Nyeste innlegg: FN Mali: Operasjon MINUSMA
                               2.549 62.550
                               Underforum:
                               Hæren (41/1.518)
                               Sjøforsvaret (36/1.959)
                               Luftforsvaret (62/1.285)
                               Heimevernet (564/17.509)
                               S-3 2. Totalforsvaret
                               Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
                               Tråder: 584 Innlegg: 19.529
                               Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
                               584 19.529
                               Underforum:
                               Politiet (235/12.996)
                               S-3 3. Ledelse
                               Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
                               Tråder: 9 Innlegg: 179
                               Nyeste innlegg: Ledelse
                               9 179
                               93A
                               Ledelse
                               av 93A
                               S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
                               Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
                               Tråder: 21 Innlegg: 2.271
                               Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
                               21 2.271
                               pioff
                               Den store PI-tråden
                               av pioff
                               Fagforum S-4: Logistikk & materiell
                               S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
                               Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
                               Tråder: 109 Innlegg: 10.281
                               109 10.281
                               S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
                               Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
                               Tråder: 65 Innlegg: 827
                               65 827
                               Underforum:
                               Landsystemer (28/624)
                               Sjøsystemer (4/5)
                               Luftsystemer (6/41)
                               INI-systemer (23/128)
                               Fagforum S-5: Planer & policy
                               S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
                               Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
                               Tråder: 93 Innlegg: 6.070
                               93 6.070
                               S-5 3. Militærhistorie
                               Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
                               Tråder: 411 Innlegg: 10.512
                               411 10.512
                               Underforum:
                               S-5 4. Veteranforum
                               Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
                               Tråder: 89 Innlegg: 1.564
                               Nyeste innlegg: Team Rubicon.
                               89 1.564
                               magskor
                               Team Rubicon.
                               av magskor
                               Fagforum S-6: Samband & IKT
                               S-6 1. Fagforum Samband
                               Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
                               Tråder: 119 Innlegg: 1.706
                               Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
                               119 1.706
                               Underforum:
                               01 Fagområder (16/297)
                               02 Felttriks (23/301)
                               S-6 2. Tekniske forum
                               Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
                               Tråder: 170 Innlegg: 3.017
                               170 3.017
                               Markedsplassen
                               Kjøp og salg
                               Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
                               Buy and sell kit. Non-commercial use only.
                               Tråder: 537 Innlegg: 2.182
                               537 2.182
                               Milforums testarena
                               Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
                               Tråder: 3 Innlegg: 16
                               3 16
                               Bedriftspresentasjoner
                               Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
                               Tråder: 2 Innlegg: 2
                               2 2
                               Working...
                               X