Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Nye grader i ny ordning for militært personell

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

  @AGR416Vi underproduserer på GOU-nivå (KS, SKSK og LKSK) i Forsvaret, og vi har gjort det i mange år. Vi må for all del ikke gå ned på antallet på årskullene. Forøvrig lå Krigsskolen an til de laveste søkertallene noen sinne i år (siden 1750), det ble heldigvis tatt noe inn rett før fristen gikk ut. Allikevel er tallene for i år elendige.

  Denne er interessant lesning, selv om den er fra 2010:
  http://rapporter.ffi.no/rapporter/2010/01680.pdf

  Problemet med den nye ordningen, slik jeg ser det, er at vi ikke har noen grunnseleksjon i bunn. Vi skal ta inn teknikkere (LF skal begynne med dette allerede i år) på OR1-nivå, som skal kunne bli OR9 på sikt. Når de blir tatt inn på OR1-nivå har vi ingen seleksjon på om de i det hele tatt har et minimum av grunnleggende lederegenskaper, og disse skal anbefales videre utdanning. Jeg er redd for at "shit in, shit out" kommer til å treffe oss.
  Si vis pacem, para bellum.

  Kommentér


  • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

   Det stemmer ikke helt. Hvis jeg har forstått ordningen rett, så vil for det første ingen starte som tilsatt (T-35) som OR 1, det vil man bli som OR 2 (OR 1 er for soldater i førstegangstjeneste). I hvert fall i dag er det konkurranse om ansettelse som grenader, så det er jo en første siling der. Uten befalskurs vil man ha normalopprykk opp til OR 4, men ikke lengre. For å bli befal (OR 5) må man konkurrere seg inn på befalsutdannelse (GBK hvis man har gått OR-veien fra start), så der er det en siling. Fra OR 5 vil det være normalavansement til OR 6, men for å bli OR 7, OR 8 og eventuelt OR 9, må man søke på ledig stilling og konkurrere med andre søkere. Og antallet OR 9 stillinger vil være svært lavt.

   Men når det gjelder offiserer (med GOU) mener jeg du er klart inne på noe. I de land som har operert med OF/OR-skillet alltid, i hvert fall i de engelsktalende land, vil (dette gjelder for infanteri, litt annerledes for f.eks. artilleri) troppssjefsstillingen være begynnerstillingen for OF. Man vil aldri ha OF som lagfører, NK tropp (eller f.eks. fottroppfører), og man vil aldri ha OR som operativ troppssjef (unntatt i meget spesielle tilfeller). Med det hybridsystemet (avdelingsbefal) vi har hatt de siste årene har avdelingsbefal ofte tatt opp troppssjefsstillinger, mens KS-utdannede har startet som NK tropp eller fottroppfører. Hvis vi skal kopiere "de store" (noe jeg mener man bør på denne saken) vil man i f.eks. en CV90-oppsatt stormtropp ha en troppssjef rett fra KS som vil støtte seg på NK og fottroppfører som er OR 6 eller helst OR 7, og har meget lang erfaring som lagfører eller vognkommandør, og har som del av sin oppgave å mentorere troppssjefen. Og avansementsstilling for disse vil ikke være som troppssjef, men stillinger på kompani- eller bataljonsnivå, eller i Forsvarets skoler, staber etc.
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Kommentér


   • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

    Også rapportert på annen tråd, men tar det for ordens skyld her også - Luftforsvaret erstatter 'korporal' med 'spesialist', slik at gradene blir:
    OR2 Visespesialist
    OR3 Spesialist
    OR4 Ledende spesialist
    OR4+ Seniorspesialist

    BFO har mer om saken:
    Opprinnelig skrevet av BFO
    Luftforsvaret forlater korporalsgradene i ny OMT

    Luftforsvaret frykter at korporaler skal oppfattes som lavstatusstillinger og vil derfor innføre egne nye spesialistbegreper for OR 2-4 hos sitt personell.

    Fredag 1. april informerte Luftforsvarets sersjantmajor, John Reiersølmoen, om endringer i OR-strukturen i Luftforsvaret på sin Facebook-side
    Opprinnelig skrevet av BFO
    OR 2 går fra Vingsoldat til Visespesialist
    OR 3 går fra Ledende Vingsoldat til Spesialist
    OR 4 går fra Korporal til Ledende Spesialist
    OR 4+ går fra Vingkorporal til Senior Spesialist

    Vil unngå korporalsbegrepet som lavsstatusstilling
    Bakgrunnen for denne endringen er at man ønsker å gå vekk fra korporalsbetegnelsen, som har en lang historie og hvor allmenheten og Forsvaret assosierer dette med unge vernepliktige. For Luftforsvaret vil dette i stor grad være spesialister med høy og aldersuavhengig kompetanse, slik som for eksempel innenfor teknisk bransje, med tilsetting T60.
    Opprinnelig skrevet av BFO
    For BFO er det viktigste innholdet i selve ordningen, og ikke hva man kaller de ulike kategoriene.
    Et godt regelverk, god forvaltning og en tilpasset lønn og lønnsutvikling er her sentralt. BFO deler Luftforsvarets bekymring om at den nye ordningen for noen kan oppleves som en degradering, med dette vil også gjelde for de nye sersjantene, som også vil være spesialister, og dette vil ikke være forbeholdt kun Luftforsvaret.

    Endring av kulturen i Forsvaret og hvordan Forsvaret oppfattes i samfunnet, er et ansvar arbeidsgiver, ledere på alle nivåer, de ansatte selv og organisasjonene må bidra til. Slik unngår vi uønskede effekter av den nye personellordningen.

    Er spesialistbetegnelser rett medisin?
    Bør det være opp til hver enkelt Forsvarsgren å finne egne løsninger, både når det gjelder betegnelser og andre tilpasninger, eller bør dette være koordinert og felles, spør vi oss fra sentralt nivå i BFO.

    Hva mener du? BFO tar gjerne imot dine synspunkter i etablerte kanaler, skriftlig eller muntlig. For eksempel på våre Facebook-sider.
    Hva tenker milforums lesere? Bør dette være opp til hver forsvarsgren eller koordinert?


    https://no.wikipedia.org/wiki/Milit%...r_.28OR.29_1-9
    http://www.bfo.no/index.php/bfo/sak/...adene_i_ny_omt
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

     Sjøforsvaret har jo egne betegnelser, så fellesargumentet holder ikke. Jeg synes Luftforsvaret her gjør seg selv en bjørnetjeneste. Korporal er nøytralt ift at det både kan inneholde en nlf og en spesialist. Spesialist er bare spesialist.

     Skal nå en dugende person inne til førstegangstjeneste bli Visespesialist?
     "Gjør Ret, Frygt Intet"

     Kommentér


     • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

      Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
      Skal nå en dugende person inne til førstegangstjeneste bli Visespesialist?
      De blir vel Ledende Flysoldat?
      Tar du praten fra en trønder, sitter du ikke igjen med annet enn høy intelligens og et ulastelig utseende.

      Kommentér


      • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

       Opprinnelig skrevet av kornmo Vis post
       De blir vel Ledende Flysoldat?
       Man kan faktisk bli korporal i fgtj også.

       En del sansoldater jeg jobbet med ble det med ca 3-4 mnd igjen av tjenesten.
       As you wish.

       Kommentér


       • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

        Det var før i tiden. Kornmo har rett i at det nå er OR1 Ledende flysoldat som gis til dem som har spesielt ansvarsfulle stillinger i førstegangstjenesten.

        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


        • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

         Ser man det! Man blir fort utdatert etter bare 3 år utenfor gitt...
         As you wish.

         Kommentér


         • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

          Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
          Sjøforsvaret har jo egne betegnelser, så fellesargumentet holder ikke. Jeg synes Luftforsvaret her gjør seg selv en bjørnetjeneste. Korporal er nøytralt ift at det både kan inneholde en nlf og en spesialist. Spesialist er bare spesialist.

          Skal nå en dugende person inne til førstegangstjeneste bli Visespesialist?
          Vel, vedkommende kan jo være spesialist i ledelse på lavt nivå, i stedet for i et fag e.l. - men jeg er uansett enig.

          Dessuten er visespesialist et veldig klønete uttrykk, hvem har lyst til å være det?

          Kommentér


          • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

           Tenker også det kan bli klønete i møte/samvirke med land hvor spesialist er en grad mellom menig og (vise)korporal.

           <a href="http://tc.tradetracker.net/?c=17468&m=12&a=232146&r=LYS-forside&u=%2Flys-lykter%2Fcat-c%2Fc1000141" target="_blank"><img src="http://milforum.net/banners/milrab-lys.jpg" alt="Milrab lys - taktisk militært utstyr" /></a>
           Ved kølle skal ondt fordrives!

           Kommentér


           • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

            En måte ordet visespesialist kanskje kan forståes (med godvilje) er hvis det bare ble brukt om lærlinger. Altså folk som holder på å ta et fagbrev i Forsvaret og som når de har fått fagbrev blir spesialist. Men det er fremdeles et rart ord.
            "Gjør Ret, Frygt Intet"

            Kommentér


            • Nye grader i ny ordning for militært personell

             Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
             Sjøforsvaret har jo egne betegnelser, så fellesargumentet holder ikke. Jeg synes Luftforsvaret her gjør seg selv en bjørnetjeneste. Korporal er nøytralt ift at det både kan inneholde en nlf og en spesialist. Spesialist er bare spesialist.

             Skal nå en dugende person inne til førstegangstjeneste bli Visespesialist?
             Nei. Visespesialist er OR 2 i Luftforsvaret. Personell i førstegangstjeneste kan kun være OR 1, altså flysoldat eller ledende flysoldat.

             Kommentér


             • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

              Når det gjelder korporal 1. klasse / senior spesialist, som så vidt jeg skjønner kan få T60, så ramlet jeg borti noe tilsvarende på den glimrende tråden til Max: angående Caporal Chef /Brigadier Chef. Limer den inn her:
              Opprinnelig skrevet av Max Vis post
              Caporal Chef/Brigadier Chef (To grønne og en gull eller sølvstripe):

              Dette er en grad som stort blir gitt til eldre korporaler som det ikke forventes at de skal gå vidre og bli underoffiserer. De utgjør den tekniske støtten og er en viktig del av grunnmuren i Legionen. De er ofte mekanikere, sjåfører, sambandsfolk, sanitet, osv... Det er skjelden at de er i stridstroppene, men det forekommer og det er da ofte de mest erfarne blandt de «menige».
              En Caporal Chef/Brigadier Chef har generelt sett langt mer enn 5 års tjeneste bak seg.

              På den litt mer kompliserte siden så er det også viktig å vite at man har egentlig to typer av CCH.
              De som har en teknisk underoffisers eksamen av første nivå (CT1) men mangler den Militære underoffisers eksamen (CM1) som trenges for å bli sersjant, og de som ikke har noen kvalifikasjoner mer enn en vanlig caporal.
              Vi kan derfor finne en «vanlig» Caporal Chef som jobber som F.eks mekaniker mens hans leder også en Caporal Chef med en CT1 eksamen er verksteds formann. På samme måte kan vi finne en Brigadier Chef som er vognfører, mens vognkommandøren er en Brigadier Chef med CT1.
              De som har en CT1 vil bruke en kepi noir (sort lue) mens de andre vil ha en Kepi blanc.
              I denne sammenheng er det kanskje også verdt å notere at etter 15 års tjeneste vil alle CCH bruke en Kepi Noir.

              [ATTACH=CONFIG]775[/ATTACH]

              Tråden: http://www.milforum.net/showthread.p...remmedlegionen
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér


              • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

               Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
               Når det gjelder korporal 1. klasse / senior spesialist, som så vidt jeg skjønner kan få T60,
               Alle militært tilsatte skal kunne få T-60. Det er aldersuavhengig kompetanse, og ikke grad, som er av betydning.

               Kommentér


               • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                Noe nytt om BS? Regner med man beholder S'n og lønn som før og deretter oppnår sjt grad. Hva med Fenriksgraden etter endt tjeneste som sjt i avdeling?


                Sent from my iPhone using Tapatalk
                Artillery is the God of War

                Kommentér


                • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                 Det sier vel seg selv at opprykk til fenrik etter pliktår som sersjant utgår. Man skal ha GOU, enten full KS eller akademisk grad +en eller annen form for kvalifiseringskurs for å få OF-grad.
                 "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                 - Dmitrij Boltenkov

                 Kommentér


                 • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                  Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                  Det sier vel seg selv at opprykk til fenrik etter pliktår som sersjant utgår. Man skal ha GOU, enten full KS eller akademisk grad +en eller annen form for kvalifiseringskurs for å få OF-grad.
                  Dette mener jeg det er veldig viktig å ikke utvanne. Det vil være svært dyktige OR som ønskes som OF og ønsker å bli det, men som ikke har akademisk anlegg for å klare kvalifisering gjennom de aktuelle veiene. Der må man være konsekvent.

                  En annen ting er hvilke sivile akademiske grader og temaer som er aktuelle. Kunsthøgskolen og pedikyrterapaut er kanskje enkelt, men hva med en revisor eller en historiker?
                  "Gjør Ret, Frygt Intet"

                  Kommentér


                  • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                   Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                   Dette mener jeg det er veldig viktig å ikke utvanne. Det vil være svært dyktige OR som ønskes som OF og ønsker å bli det, men som ikke har akademisk anlegg for å klare kvalifisering gjennom de aktuelle veiene. Der må man være konsekvent.

                   En annen ting er hvilke sivile akademiske grader og temaer som er aktuelle. Kunsthøgskolen og pedikyrterapaut er kanskje enkelt, men hva med en revisor eller en historiker?
                   Ikke for mange av de sistnevnte. Det kan jo faktisk føre til at man begynner med fornuftig bruk av pengene og i tillegg ikke gjentar historiske feil.
                   Artillery is the God of War

                   Kommentér


                   • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                    I Norge har man generelt, i forhold til i hvert fall USA og Storbritannia, et veldig snevert syn på akademisk utdannelse. I Norge ser man i stor grad på akademisk utdannelse som en direkte fagutdannelse, man skal jobbe med akkurat det man har studert.

                    Da jeg bodde i Storbritannia for 25-30 år siden ble jeg svært overrasket over at der var det helt annerledes. Der er det nærmest normen at folk jobber med noe annet enn det de har studert. Man ser mer på de mer generelle ferdighetene man får av et akademisk studium, akademisk tankemåte og først og fremst at man har lært å lære, og har vist at man raskt kan ta til seg ny kunnskap og lære nye ting. Faget du skal anvende vil du i stor grad lære først når du har startet i et firma. Jeg traff programmerere som hadde studert nordisk språk og i "City", altså i finans, finner du alle slags utdannelser, fra historie til fysikk. En britisk finansinstitusjon ansetter heller en som har vist seg som en toppstudent i f.eks. kunsthistorie med bare Aer fra Oxford eller Cambridge enn en siviløkonom med C eller D som gjennomsnittskarakter. Den første regner de med at allikevel raskt kan komme opp på det nødvendige nivået i økonomi, og i tillegg vil kunne være den som finner på nye ting og kan bringe bedriften fremover i fremtiden. Den andre vil stort sett anvende det han/hun har lært og ikke komme så mye videre enn det.

                    I USA ser jeg at man har mye av den samme tankegangen. For å bli offiser i USA er det (bortsett fra noen meget sjeldne tilfeller i reservestyrkene) krav om at man har en bachelorgrad. Den vanligste veien (av stort sett tre forskjellige) til å bli offiser i US Army (og tilsvarende i de andre forsvarsgrenene) er gjennom ROTC. Dette er militær trening som gis til amerikanske universitetsstudenter ved en rekke universiteter, stort sett i fritiden og i feriene mens de er studenter. De kan studere hva som helst, så lenge det fører fram til en bachelorgrad. ROTC-studenter få stipend som dekker studieutgiftene, noe som selvfølgelig er attraktivt i USA der det er dyrt å være student. Den militære treningen de får i løpet av studiet tilsvarer vanlig 10 ukers rekruttskole (Basic Combat Training) og Basic Officer Leaders Course A (BOLC A, som ellers kan gis på fulltid (OCS) som et 12 ukers kurs).

                    Den dagen de mottar sin bachelor-grad blir de utnevnt til fenriker i US Army med fire års plikttjeneste, og har altså bak seg en vilkårlig sivil bachelorgrad og det som tilsvarer 22 ukers militær fulltidstrening (spredt over kvelder, helger og ferier). Etter utnevnelse til offiser gjennomgår de deretter et våpenspesifikt (infanteri, feltartilleri, panser etc.) kurs BOLC B som for infanteri varer 17 uker, for panserstyrkene 19 uker, for feltartilleriet 18 1/2 uker. Etter dette (og eventuelt et kort spesialkurs) går de rett ut som troppssjef/tilsvarende. På dagen 18 måneder etter at de mottok sin sivile bachelorgrad (og beskikkelse som offiser) blir de forfremmet til løytnant.

                    I Storbritannia er det ikke et absolutt krav (i noen våpengrener som ingeniørvåpenet er det det) om sivil bachelorgrad, men de fleste (over 80-90% har det) som kommer inn på offisersutdannelse har det. Selve offisersutdannelsen i British Army, Commissioning Course ved Royal Military Academy Sandhurst, varer 44 uker (og britene skryter hemningsløst av at dette er verdens beste lederutdannelse) og ender med beskikkelse som fenrik i den britiske hær, hvor første tjeneste er fagkurs i ens våpengren, noe som varer 4-6 måneder (for Infanteriet det fire måneders Platoon Commanders' Battle Course), før man starter som troppssjef i ens våpengren.

                    Dette gjaldt altså vanlige operative offiserer. For spesielle felt (PQO, noe tilsvarende de som er VAB i Norge) har man ved Royal Military Academy Sandhurst offiserskurs for leger, veterinærer, tannleger, sykepleiere, jurister, fysioterapeuter, farmasøyter og prester. Dette varer 10 uker. I hvert fall leger starter tjenesten med beskikkelse til kaptein.
                    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                    Kommentér


                    • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                     I Norge er vel det det siste avsnittet som er nærmest modellen i dag og i overskuelig fremtid.
                     "Gjør Ret, Frygt Intet"

                     Kommentér


                     • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                      Ja, jeg antar det er det som i Storbritannia kalles Professionally Qualified Officers det var snakk om. Hos oss har vi jo også hatt ordningen med KS-sivil, hvor studenter som alt har full vanlig befalsskole kan samtidig tas opp til et sivilt studium av spesiell interesse for Forsvaret og offisielt som kadett ved KS, og fått lønn som KS-kadetter. Dette har bl.a. vært sykepleierutdanning, politihøgskolen, bachelor i HR, økonomi eller noen ingeniørutdanninger. Etter den sivile utdanningen har de så tatt Krigsskolens kvalifiseringskurs på 6 måneder før de ble ansatt som yrkesoffiserer. Plikttjenesten har vært den dobbelte av den sivile utdannelsens lengde, altså normalt 6 år. Det spesielle er selvfølgelig kravet om gjennomført befalsskole først. jeg vet ikke i hvilken grad dette vil bli fortsatt? Det kan virke som om det nå er et ønske om at alt slikt skal endres fra OF til OR?
                      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                      Kommentér


                      • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                       Jobber i et erkebritisk konsern og der er det slik som hvlt skriver, iallfall på den britiske siden. En jeg trodde var legal advisor med jusbakgrunn viste seg å være biolog. I tillegg har vi på både norsk og britisk side flust med økonomer som driver med ledelse.


                       Sent from my iPhone using Tapatalk
                       Artillery is the God of War

                       Kommentér


                       • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                        Og ikke minst er det mulig å bli tatt opp som Cadet innen en rekke akademiske fag i UK, usikker på US.

                        Disse ordningene innebærer plikttjeneste i X antall år, mot at forsvarsgrenen betaler for utdanningen din.
                        For eksempel har jeg en kamerat som nå i vår er ferdig utdannet RAF Anestesilege. Han fikk da sponset (deler av) utdanningen sin ved Cambridge, samtidig som han deltok på militære samlinger. Siden han er tilknyttet RAF har han i tillegg fått flygerutdanning (dog sikkert ikke mer enn PPL) i en egen RAF Cadet Pilot Club.
                        Nå er an altså anestesilege og skal jobbe med Aeromedical Evacuation på helikopter og/eller større transportfly i et visst antall år/resten av karrieren.

                        Det er SLIK man skaffer og beholder gode folk med ettertraktet utdanning.
                        As you wish.

                        Kommentér


                        • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                         Og de militære samlingene han har deltatt i har vært skikkelige greier, ikke slappfisk-VAB-kurs som vi har her hjemme. Her snakker vi god gammeldags disiplin og militære ferdigheter.
                         As you wish.

                         Kommentér


                         • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                          Inflasjon er et interessant element. Idag tar majoriteten i mange land en bachelor, og i mange forsvar har korporalgraden i perioder blitt brukt til folk med "lett" kompetanse.

                          Det at noen opplever korporal å ikke være en "fin" nok betegnelse på en korporal, det bør løses med å se sideveis (til andre land), og bakover. Det å avskaffe en tradisjonsrik betegnelse på en militær grad, det virker historieløst og meningsløst.

                          Når bachelor har blitt den nye videregående, og alle skal ha videregående, da er det ikke naturlig å se på en sivil ikke fagspesifikk bachelor som inngang til en offiser karriere.

                          Ad korporal i teknisk tjeneste så linker jeg til dansk annonse:

                          https://www.jobzonen.dk/job/6728591/...ige-livgarde/#

                          PS. Når Danmark gjenopprettet korporalgraden, da fikk et utvalg av spesialister i luft- og sjø opprykk til korporal.
                          Minsk, det nye Utopia

                          Kommentér


                          • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                           Forskjellen er at dette trolig var overkonstabel/overkonstabel av første grad-stillinger før? Da oppleves endring til korporal som et opprykk. Og Danmark har lang og ubrutt tradisjon for konstabler i slike stillinger. I Norge har slike stillinger i 40 år vært sjt/fenr/lt. Da oppleves selvfølgelig omdefinering til korporal som nedrykk. Selv om lønna er den samme. Det er selvfølgelig rent følelsesmessig. Men følelser betyr mye for trivsel.
                           "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                           - Dmitrij Boltenkov

                           Kommentér


                           • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                            Korporal er grad over flyverspecialist, som er grad over flyveroverkonstabel. Følelser går raskt over.
                            Minsk, det nye Utopia

                            Kommentér


                            • Nye grader i ny ordning for militært personell

                             Wikipedia-sidene for "Ranks and insignias of NATO armies/navies/air forces" har blitt oppdatert med de nye norske gradene, for dem som er interessert i å sammenligne med andre land.

                             https://en.wikipedia.org/wiki/Ranks_...rmies_enlisted
                             https://en.wikipedia.org/wiki/Ranks_...avies_enlisted
                             https://en.wikipedia.org/wiki/Ranks_...orces_enlisted

                             (De har ikke fått med seg OR5+, og for Luftforsvaret henger fortsatt korporal igjen istf spesialist.)

                             <a href="http://tc.tradetracker.net/?c=17468&m=12&a=232146&r=LYS-forside&u=%2Flys-lykter%2Fcat-c%2Fc1000141" target="_blank"><img src="http://milforum.net/banners/milrab-lys.jpg" alt="Milrab lys - taktisk militært utstyr" /></a>
                             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                             Kommentér


                             • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                              Ikke for å skape unødvendig støy, men jeg liker fortsatt ikke opplegget til Luftforsvaret når det gjelder bruken av OR4/4+ for teknisk personell uten lederansvar på T60. Fra diskusjonen på FB-siden til Luftforsvarets sersjantmajor:
                              Opprinnelig skrevet av LSM
                              OR 2-4 brukes på stillinger uten formelt lederansvar og hvor befalsutdanning ikke er et krav. Det er imidlertid ikke noe i veien for å ta befalsutdanning og fortsette i samme jobb som OR 5-6 i påvente av en lederstilling. Og som sagt, vi vil bruke flere mekanismer enn grad for å sikre en fornuftig lønn.
                              Opprinnelig skrevet av LSM
                              (...)Stillingen kan imidlertid få et annet gradsnivå avhengig av lederfunksjon. Har den ingen lederfunksjon, blir det OR 2-4, er det første ledernivå blir det OR 5-6, osv.

                              Lønnspolicy er ennå ikke besluttet, men det er vel nokså åpenbart at det vil måtte bli en kombinasjon av lønn og tillegg for å kunne sikre et hensiktsmessig samlet lønnsnivå.
                              En annen skriver at det i teknisk bransje bare blir 8% offiserer, og kritiserer at flymekanikere som går 5 år før de blir utsjekket starter på OR2-4.

                              Personlig mener jeg at spesialistgrader/befalsgrader bør behandles på en helt annen måte enn offisersgrader.

                              For offiserer gir det mening at grad og stilling følger hverandre (ganske) tett etter kommandonivå, slik at en kompanisjef har høyere grad enn sine underlagte troppssjefer, og bataljonssjefen høyere grad enn ham igjen. Også slik for stabsoffiserer, f eks vil G-1 ved brigaden ha et faglig foresatt ansvar overfor S-1 i alle underlagte bataljoner, slik at det også gir mening at han har høyere grad enn disse. Slike stillinger konkurrerer man om, og den som blir regnet som best egnet får dem, uten at han/hun nødvendigvis er den mest erfarne.

                              Sjefssersjanter følger samme logikk som offiserer, siden rollen er tett bundet til kommandonivået. Øvrig befal, derimot, bør etter min mening gis grad etter hvilken kompetanse de har bygget seg opp over tid. Ikke bare normalavansement etter tid i grad, men også knyttet til kompetanse gjennom kurs/skoler, og subjektive vurderinger ifm tjenesteuttalelser. En som i dag er kaptein i teknisk bransje, uten noe spesielt ledelsesansvar, men med dyp kompetanse som flymekaniker (f eks) bør således konverteres flatt til OR-7, som er lønnsmessig ekvivalent. Om verkstedsjefen hans tilfeldigvis skulle være en OR-6 kan ikke være noe problem - gi heller de som har et slikt ledelsesansvar en sjefsstjerne for å vise rollen deres. Skulle dette være vanskelig, tåles det sikkert mer enn 8% offiserer. Som vi har vært inne på før, det er ikke så mange land som tillater korporaler som er 60 år gamle.

                              Luftforsvarets sersjantmajor har tidligere problematisert dette ved å vise til at teknisk befal avkreves befalsutdannelse, noe som gir dem feilaktige oppfatninger av at de skal få et ledelsesansvar, når de slett ikke får det. Det problemet burde enkelt kunne løses ved å gi de OR-4 som står for tur til forfremmelse et GBK som er tilpasset den bransjen de er i, og ikke nødvendigvis fokuserer på ledelse av lag og tropper.

                              Vet ikke hva Hæren tenker om denne problemstillingen. sbaar:?
                              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                              Kommentér


                              • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                               Hei! Spørsmålet er av såpass prinsipiell karakter at det bør rettes Hærens sersjantmajor, eksempelvis på Facebook, så jeg unngår å si noe som ikke stemmer. Beklager at jeg ikke kan svare mer konkret, Rittmester:.

                               Kommentér

                               Annonse i emne

                               Collapse

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X