Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Nye grader i ny ordning for militært personell

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #61
  Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

  Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
  Mener at mestersersjantene til fagsjefene skal være OR-8
  Det høres rimelig ut. Sjef HVS vil ha en OR-9, hans undergitte fagsjefer vil da naturlig ha hver sin mestersersjant (kommandersersjant, OR-8).

  Kommentér


  • #62
   Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

   Opprinnelig skrevet av staticburst Vis post
   Det gjenstår fremdeles noen avklaringer angående uniformene til OR korpset iflg møtereferat fra siste møte i HUTR (Hærens Uniforms og Tradisjonsråd). For de med tilgang til Doculive ligger referatet tilgjengelig for lesing.
   Krigsskolen, som har oberst på topp ;-) , får også OR-9. Ellers så stemmer info fra Rittmester. Stillingene er utlyst på fisbasis og på ugradert (https://forsvaret.no/aktuelt_/Sider/...e-5f0323913f71). Søknadsfrist 28.okt!
   Etter hva jeg har forstått er alle sjefssersjantene på OR-9-nivå i Hæren ansatt: Wenneberg (GIH/HST), Fosland (Brigade Nord), Lian (FKL) og Simonsen (HVS). De øvrige av GIH/HSTs direkte underlagte avdelinger er da tiltenkt hver sin OR-8 som sjefs/-mestersersjant, på lik linje med bataljonene/tilsvarende.

   Kommentér


   • #63
    Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

    Nå aner jeg ikke hvilken informasjon de som oppdaterer Wikipedia-sidene sitter med (for Sjøforsvaret tror jeg det som ligger der er feil), men det har nå kommet en oppdatering de siste dagene: Ledende menig, som altså skal erstatte visekorporal for mannskaper som har ledende eller spesielt ansvarsfulle oppgaver under førstegangstjenesten, er satt opp med denne distinksjonen:


    Menige i Hæren har fortsatt denne:

    Forbehold om feil.
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #64
     Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

     Det ser etter mitt syn i alle fall ikke unaturlig ut, gitt at en antatt beholder grensmerkene. Dette ligner litt på svenske Menig 1. klasse distinksjonene, og stripen er i alle fall logisk. I motsettning til et tidligere forslag på merke bestående av en stor krone for OR-1+ som brøt veldig med grensmerket for menig, og øvrige underoffisersgrader forsåvidt. Sjøforsvarets distinksjoner er ganske åpenbart feil, men der har vel omtrent ingenting blitt offentliggjort annet en OR-9 og de forkastede testgradene fra i våres?

     Kommentér


     • #65
      Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

      Ledande menig er ei grad som har vore mykje brukt i sjøforsvaret. Fram til dette med konstabel kom no i seinare tid har det vore ledande menig ein har brukt på det som i hæren er visekorperal.

      Kommentér


      • #66
       Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

       Blir spennende å se kombinasjonen av årsstripehylse og ledende menig-distinksjon for de som avtjener 18 måneders førstegangstjeneste.

       skille

       Graden visekorporal blir nå forbehold grenaderer? Fint med et gradsskille som hever de ett hakk over mannskapene inne til førstegangstjeneste. Litt rart også med tanke på KOP, og at de ofte utfører de samme oppgavene.
       Tar du praten fra en trønder, sitter du ikke igjen med annet enn høy intelligens og et ulastelig utseende.

       Kommentér


       • #67
        Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

        Jeg er fortsatt spent på hva man gjør med reservister/HV-personell. Gitt at de fleste av disse vil ha en fullført førstegangstjeneste på 12 måneder bak seg, stiller de i utgangspunktet likt med en helt fersk grenader, og burde som sådan være OR-2 for å skille dem fra menige i førstegangstjenesten.

        Så kan man selvsagt argumentere med at en grenader med flere års erfaring vil ha bedre kompetanse enn en HV-soldat med like mange år med bare fem dagers tjeneste i året. På den annen side vil spesielt personell i HV-I, men også andre, over tid og gjennom deltakelse på kurs tilegne seg ferdigheter som rettferdiggjør gradsopprykk. Og i HV vil man garantert ha behov for flere nestlagførere og lagførere enn de man kan få overført utdannet i forsvarsgrenene.

        (Diskusjonen er kanskje mest relevant i denne tråden: http://milforum.net/forsvarets-nye-m...evernet-2.html )
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


        • #68
         Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

         Om en nå skråstiller årsstripene så blir det kanskje lettere? Visekorporal blir fra nå fastsatt med egne kriterier og forbeholdt grenaderer som laveste grad ja. Så vidt jeg forstår vil ingen i førstegangstjeneste eller vanlige vernepliktige soldater bære vinkler lenger.

         Kommentér


         • #69
          Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

          Distinksjonene for Sjøforsvaret som ligger på Wiki er feil. Nye er vedtatt og approbert av Generalinspektøren, men de "korrekte" er unntatt fra offentlighet...

          Kommentér


          • #70
           Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

           For å spekulerer litt, kan det tenkes at de vil ligne på noe alá dette?
           Menige:
           - OR-1: Anker i rødt
           - OR-1+: Anker over en vannrett stripe i rødt
           Konstabelkorpset:
           - OR-2: Anker over en smal vinkel i gull
           - OR-3: Anker over en smal vinkel og en stripe i gull?
           - OR-4: Anker over to smale vinkeler i gull
           - OR-4+: Anker over to smale vinkeler og en stripe i gull?
           Befalskorpset:
           - OR-5: Anker over tre smale vinkeler i gull
           - OR-5+ ?
           - OR-6: Anker over en smal og en bred vinkel i gull
           - OR-7: Anker over to smale og en bred vinkel i gull
           - OR-8: Anker over tre smal og en bred vinkel i gull
           - OR-9: Anker m/laubærkrans over tre smale og en bred vinkel i gull

           Kommentér


           • #71
            Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

            Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
            Ledande menig er ei grad som har vore mykje brukt i sjøforsvaret. Fram til dette med konstabel kom no i seinare tid har det vore ledande menig ein har brukt på det som i hæren er visekorperal.
            Før visekorporalgraden etc. forsvant en eller annen gang i tiden var da ULM (Utskrevet ledende menig) i Marinen og ULKA (Utskrevet ledende kystartillerist) i Kystartilleriet rangert likt med korporal i Hæren og Luftforsvaret. Den laveste graden over menig var da visekorporal i Hæren og vingsoldat i Luftforsvaret (en vinkel), og jeg tror den tilsvarende graden i Sjøforsvaret var "menig i særklasse" eller noe slikt.
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • #72
             Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

             Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
             Før visekorporalgraden etc. forsvant en eller annen gang i tiden var da ULM (Utskrevet ledende menig) i Marinen og ULKA (Utskrevet ledende kystartillerist) i Kystartilleriet rangert likt med korporal i Hæren og Luftforsvaret. Den laveste graden over menig var da visekorporal i Hæren og vingsoldat i Luftforsvaret (en vinkel), og jeg tror den tilsvarende graden i Sjøforsvaret var "menig i særklasse" eller noe slikt.
             Stemme, hukommelsen svikta meg.

             Kommentér


             • #73
              Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

              Siste oppdatering av OR-Gradstegn
              Fra facebook - Hærens sersjantmajor

              De nye distinksjonene er fortsatt under utarbeidelse, men her kan dere se hvor de nå står. Det vil også komme noen endringer på årsstripene. I arbeidet er det tatt hensyn til ulik uniformshistorie, i tillegg til grenvise kulturforskjeller, under kyndig ledelse av Forsvarets heraldiske rådgiver, oberst Jan Eide.

              12247718_1171859956162598_2223684956689418870_o.jpg

              Kommentér


              • #74
               Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

               Det er første gangen jeg ser hele rekka til Sjøforsvaret, og der var det jo mye nytt. Ikke bare for en utenforstående, tydeligvis, for selveste Sjøforsvarets flaggmester var inne på Facebook-siden til Wenneberg med et spørsmål om utformingen av sine egne distinksjoner. Det står ikke om Sjøforsvaret skal ha funksjoner tilsvarende sjefssersjantene, og evt om hvordan disse distinksjonene skal utformes. Ser at ankeret til flaggmester har krimskrams som de andre ikke har, men uklart om det kun er knyttet til OR-9, eller knyttet til funksjonen som 'sjefsmester'.

               Skal jeg kritisere noe ellers, så er det distinksjonen til sersjant 1. kl, som skiller seg visuelt fra de øvrige.
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér


               • #75
                Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                BFO har lagt ut dette bilde på sin Facebook side

                Da er gradsstrukturen med ny ordning for militært tilsatte bestemt. Dette har vært drøftet og vært gjennom heraldisk råd og er nå altså vedtatt. Skrivefeil er forhåpentlig rettet opp og er altså publisert på Forsvarets intranettsider.

                Lik og del gjerne. 1. Januar så går startskuddet!

                BFO.jpg

                Kommentér


                • #76
                 Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                 Må vel seie eg er litt enig i usymmetrien for buen for sersjant kl.1. med resten av gjengen.

                 Visekorp kl.1 og korp kl.1, sersjant kl.1 burde hatt samme "tak"

                 Kommentér


                 • #77
                  Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                  Ser de har glemt distinksjonen for rittmester der.
                  Regner med de kanskje tar utgangspunkt i kaptein, men legger på skarlagen bunn, ekeløv og sverd, og med selve stjernene i form av diamanter. Eller noe sånn.
                  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                  Kommentér


                  • #78
                   Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                   Trodde rittmester var sersjant med poni emblem i midten��
                   Trenger bare litt flaks, så går det godt

                   Kommentér


                   • #79
                    Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                    Opprinnelig skrevet av 4312 Vis post
                    Trodde rittmester var sersjant med poni emblem i midten��
                    "Gjør Ret, Frygt Intet"

                    Kommentér


                    • #80
                     Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                     BFO er flinke med ny info for tiden - Fra BFO facebook

                     OG SLIK BLIR LØNNA* - med det nye gradssystemet.
                     * Forsvaret og tjenestemannsorganisasjonene, deriblant BFO, er enige om nye lønnsplaner og rammer. De ser du i bildet.
                     Nå gjenstår endelig godkjenning mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Hovedsammenslutningene (YS).
                     - For BFOs del har det vært viktig å sørge for et lønnssystem som er attraktivt og som gir muligheter for livslang og god lønnsutvikling; både for OR- og for OF-søylen. Det får vi nå, såfremt Forsvaret forvalter dette på en god måte, sier BFOs forhandlingsledere.

                     BFO lønn.jpg

                     Kommentér


                     • #81
                      Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                      For oss som ikke jobber i det offentlige til daglig, kan noen forklare hvorfor man opererer med en blanding av lønnstrinn (som 53-84) og lønnsrammer (som LR34), og hvorfor noen grader har flere lønnsrammer?

                      Og hva er forskjellen på lønnsplan 05.100 og 05.101?

                      For øvrig ser jeg at de er tro mot den opprinnelige planen - at OR-9 lønnsmessig skulle tilsvare OF-4, og så videre nedover.
                      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                      Kommentér


                      • #82
                       Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                       Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                       For oss som ikke jobber i det offentlige til daglig, kan noen forklare hvorfor man opererer med en blanding av lønnstrinn (som 53-84) og lønnsrammer (som LR34), og hvorfor noen grader har flere lønnsrammer?

                       Og hva er forskjellen på lønnsplan 05.100 og 05.101?

                       For øvrig ser jeg at de er tro mot den opprinnelige planen - at OR-9 lønnsmessig skulle tilsvare OF-4, og så videre nedover.
                       Googla litt og fant dette https://www.forskerforbundet.no/om-o...mmer-og-spenn/

                       Kommentér


                       • #83
                        Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                        Uten å kjenne mye til dette i Forsvare, men med kunnskap som tillitsvalgt i en annen virksomhet under hovedavtalen:

                        Lønnrammer (LR) brukes i lavere nivå stillinger der det er stort volum ansatte og stillingene har liten grad av individuell tilpassning. Feks hos oss: teknikkere, vedlikeholdere, ingeniører. I en Lønnsramme forhandler den enkelte i liten grad lønn. Man blir innplasert etter ansenitet og lønna øker i tråd med ansiniteten.

                        Lønnspenn (feks 53-84) brukes på seniorstillinger, lederstillinger og stillinger der det er stor grad av tilpassning på den enkelte stillinger: senioringeniører, seksjonssjefer, direktører. Her forhandler den enkelte lønn, og lønna blir justert etter den enkeltets ansvar og kompetanse. Det betyr feks høyere lønn for en seksjonssjef som leder en stor seksjon kontra en liten. I Forsvarets tilfelle vil jeg tenke at det er forskjell på en OR-9 på brigadenivå kontra Hærens sersjantmajor og at det skal gjennspeiles i lønn.

                        At det er to LR/spenn på samme grad kan enkelt forklares med at man ønsker å gi sjefssersjantene en litt høyere lønn en andre OR på samme grad. Det kan også være stillingens karakter som gjør at man trenger høyere kompetanse eller spesialutdannelse som utløser behov for å gi høyere lønn.

                        Lønnsplan er en måte å gruppere like stillinger på. Her er det OF i den ene og OR i den andre. Hos oss er det vaskere/vedlikeholdere i en. Ingeniører i en osv. Talle refererer bare til kapittel i virksomhetens avtale.

                        Kristian
                        Universitetet i Oslo
                        HV Fenrik som lurer på hva jeg er på neste øvelse

                        Kommentér


                        • #84
                         Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                         OK, da ble jeg litt klokere.

                         Har jeg skjønt det riktig, er alle lavere og noen midlere stillinger plassert i en lønnsramme, og det er i utgangspunktet kun ansiennitet som bestemmer hvilken lønn man får. Dog med noen modifikasjoner:
                         - Man kan bli innplassert i et høyere alternativ innenfor lønnsrammen, etter forhandlinger (men uklart for meg hvilke kriterier som gjelder)
                         - Som arbeidsleder kan man få tilleggslønnstrinn
                         - Det kan gis spesielle tillegg (f eks ved risikabelt arbeid)
                         - Og man kan konkurrere seg til en høyere stilling som har en annen lønnsramme

                         For midlere og høyere stillinger plasseres man i et spenn. Man starter i et lønnstrinn, og det er kun forhandlinger som avgjør om man havner i høyere lønnstrinn etter hvert.

                         EDIT: La inn dette før jeg så innlegget til KristianRJ. Takk!
                         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                         Kommentér


                         • #85
                          Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                          Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                          For oss som ikke jobber i det offentlige til daglig, kan noen forklare hvorfor man opererer med en blanding av lønnstrinn (som 53-84) og lønnsrammer (som LR34), og hvorfor noen grader har flere lønnsrammer?

                          Og hva er forskjellen på lønnsplan 05.100 og 05.101?

                          For øvrig ser jeg at de er tro mot den opprinnelige planen - at OR-9 lønnsmessig skulle tilsvare OF-4, og så videre nedover.
                          Jeg er jo i det systemet....

                          Basisen er lønnstrinn. Til hvert lønnstrinn er en fast lønn. Noen stillinger (gjerne ledende, høyere) er gitt et lønnsspenn (som kan være svært stort). F.eks. kontorsjef 47-89, senioringeniør 58-93 eller professor 69-101. Dette gir laveste og høyeste lønnstrinn mulig for stillingen, hvor den enkelte plasseres er basert på forhandlinger, lokal lønnspolitikk etc. Det er ikke noen automatisk lønnsøkning med ansiennitet, endring til et høyere lønntrinn skjer kun ved lokale eller sentrale justeringsforhandlinger.

                          De stillingene som ikke er plassert i et lønnsspenn er i en lønnstige. Som regel i staten er dette noe mer underordnede stillinger. F.eks. førstekonsulent LR21 eller avdelingsingeniør LR22. Disse finner man i lønnsplanheftet i Hovedavtalen for Staten: https://www.regjeringen.no/globalass...a/hta_2014.pdf

                          Her ser du f.eks. Lønnsramme 21 og 22 på side 53. Her er det fast opprykk etter diverse antall år med ansiennitet. Men man kan også (ved forhandling ved ansettelsen og senere lønnforhandlinger) flytte nedover til høyere alternativer. F. eks. for LR22, alternativ 1, starter man med 0 års ansiennitet i lønnstrinn 36, får lønntrinn 37 etter ett år, 38 etter 3 år, 39 etter 5 år, 40 etter 7 år, 41 etter 9 år og 43 etter 10 år, samt som trøstepremie ltr. 45 etter 28 år. Men man kunn også f.eks. vært ansatt i alternativ 8 med ltr. 43 ved 0 års ansiennitet, økende opp til 52 ved 28 års ansiennitet.

                          Så finner du lønnsplanene for Forsvaret på side 60, der 05.100 er for yrkes-, avdelings- og kontraktbefal. Sersjanter i LR33, fenriker i LR34, løytnanter i LR36, kapteiner/rittmestere LR37 eller LR38, mens man fra major og oppover har lønnsspenn, f.eks. 49-80 for major eller 71-101 fopr generalløytnant.

                          Edit: Skrev dette uten å ha lest foregående (startet i forrige pause, fullførte nå), derfor litt om igjen.
                          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                          Kommentér


                          • #86
                           Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                           Prototyper på Hærens nye distinksjoner på felthylser. Disse er 35mm brede; en i dagens størrelse nede til venstre.

                           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                           Kommentér


                           • #87
                            Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                            Ser at noen nå har oppdatert wiki med korrekte gradstegn også for Sjøforsvaret: https://no.wikipedia.org/wiki/Milit%...r_.28OR.29_1-9. Det mangler dog senior kvartermester (en og en halv stripe). Et par hull også for Luftforsvaret, hvor det også er sagt at disse distinksjonene ikke nødvendigvis er endelige.

                            Som seg hør og bør har de tre forsvarsgrenene forskjellige tilnærming og forskjellige navn, selv om jeg synes de kunne klart å harmonisere bruken av 'senior', 'ledende' og 'klasse 1' bedre.

                            Jeg er spent på hvordan man nå vil tillegge grad til stillinger, og i hvor stor grad man vil ha et system med normalavansement ut fra ansiennitet eller bruke flytende grader hvor den enkeltes realkompetanse spiller inn på gradsnivået.
                            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                            Kommentér


                            • #88
                             Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                             Virker på meg som det fortsatt er litt usikkerhet rundt Flaggmesters distinksjon, den har så langt blitt vist med en bred vinkel og tre "normale", så plutselig kommer en tilnærmet identisk med Orlogsmester.. Den med bred stripe vil jeg anta egentlig er den mest historisk riktige, ettersom underoffiser 1. grad(avviklet rundt 1915) vel hadde tilsvarende utforming. Det ville i alle fall passet inn i førkrigstidens marine, og samtidig trekke linjer til gammel Kommandørs grad. Problemet er at jeg ikke har klart å hoste opp bilde av 1. grad, men mener å ha sett at underoffiser/offiser fulgte hverandres trekk.
                             Snip20151214_11.png
                             Mener distinksjonene ellers ser bra ut, men er missfornøyd med seniorsersjant/1. klasse, som jeg mener burde hatt krone over vinklene heller en å være gjennbruk av gammel oversersjant.
                             Er forøvrig enig i at navnene særlig fra OR2-5+ burde tilstrebet mer harmoni. Mener i alle fall OR-5+ alle burde hatt senior-tittel gjennomgående, og at OR-4+ burde trukket på OR-6 med Over/Ving mer helhetlig.
                             "Over" betegnelsen er også noe som går igjen historisk i marinen blant annet Overkanonér, Overminør, Overmaskinist, Overfurér ets. fra før 1927, derfor burde den kunne trekkes inn som Overkonstabel.
                             Håper ærlig de ikke mener det heter "klasse 1" over 1. klasse...
                             Om jeg fikk endre noe ville jeg satt det opp slik:
                             Hæren:
                             OR01 - Menig
                             OR01 - Menig 1. Klasse

                             OR02 - Visekorporal
                             OR03 - Visekorporal 1. Klasse
                             OR04 - Korporal
                             OR04 - Overkorporal

                             OR05 - Sersjant
                             OR05 - Seniorsersjant

                             Marinen:
                             - OR01 - Menig
                             - OR01 - Menig 1. Klasse

                             - OR02 - Visekonstabel
                             - OR03 - Visekonstabel 1. Klasse
                             - OR04 - Konstabel
                             - OR04 - Overkonstabel

                             - OR05 - Kvartérmester
                             - OR05 - Senior Kvartérmester

                             Luftforsvaret:
                             - OR01 - Flysoldat
                             - OR01 - Flysoldat 1. Klasse

                             - OR02 - Visekorporal
                             - OR03 - Visekorporal 1. Klasse
                             - OR04 - Korporal
                             - OR04 - Vingkorporal

                             - OR05 - Sersjant
                             - OR05 - Seniorsersjant

                             Kommentér


                             • #89
                              Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                              Jeg mener fortsatt graden OR5+ er unødvendig. Det er bra å skille mellom helt ferske lagførere (f eks) og de med mange års erfaring, men da kunne man heller tillagt stillingen flytende grad OR5-6, og latt de mest erfarne lagførerne blitt oversersjanter. Som nevnt annet sted ville dette ikke lagd problemer i kommandostrukturen, da troppssersjanten fortsatt ville skille seg ut med en stjerne i distinksjonen.

                              Når det gjelder bruk av krone, mener jeg det heller burde vært forbeholdt OR-9 i Hær og Luft. I stedet for fire buer ville tre buer og en krone på toppen skilt seg bedre ut, samtidig som det visuelt ligner mer på det skillet man i Sjø har mellom OR-8 og 9.
                              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                              Kommentér


                              • #90
                               Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

                               Vingsoldat er jo historisk brukt i Luftforsvaret, graden tilsvarende visekorporal i Hæren før ca. 1990 (husker ikke når disse gradene ble fjernet, slutten av 1980-tallet?) het jo vingsoldat i Luftforsvaret (og menig i særklasse i Sjøforsvaret). For de med hukommelse er det kanskje litt rart (men det er jo logisk) at den høyere OR1-graden i sjø nå skal hete ledende menig, når ledende menig (ULM i Marinen og ULKA i Kystartilleriet) tidligere tilsvarte korporal i Hær og Luft og var klassifisert som OR4.
                               At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                               Kommentér

                               Annonse i emne

                               Collapse

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X