Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Nyhetstråd: den nye militære ordningen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Det var ikke bra, jeg ville sett på lav pensjonsalder som et meget bra intensiv for å holde på OR personell.
  Trenger bare litt flaks, så går det godt

  Kommentér


  • Nyhetstråd: den nye militære ordningen

   Det er hærordningen av 1718 jeg kjenner best, både fordi den var i bruk i nærmere 100 år, og fordi min kones 4xtippoldefar var premierløytnant, kapteinløytnant og til sist kaptein i henhold til den (hennes 3xtippoldefar ble aldri mer enn premierløytnant, men i samme hærordning).

   Et ordinært infanterikompani hadde på papiret (i realiteten var det ofte vakanser):

   Offiserer:
   1 kaptein (kompanisjef)
   1 premierløytnant (nestkommanderende)
   1 sekondløytnant

   Underoffiserer og tamburer:
   1 capitaine des armes (omdøpt til kommandersersjant)
   2 sersjanter
   3 korporaler
   2 tamburer (trommeslagere, den tidens sambandssoldater)

   100 menige (hvorav noen var gefreitere, ledende menige)

   Som sagt ble i 1747 capitaine des armes omdøpt til kommandersersjant. Omkring 1800 ble sersjantene furerer, korporalene sersjanter og gefreiterne korporaler (som fra da ikke var å regne som underoffiserer, men som ledende menige, slik som i vår tid).

   Den adminstrative enhet var regimentet, men den taktiske enhet var bataljonen, som var et halvt regiment (dvs 6 kompanier, regimentet hadde 12 kompanier). Regimentssjefen var oberst, og sjef for den ene bataljonen, mens oberstløytnanten, regimentets nestkommanderende, var sjef for den andre bataljonen. I strid var det bataljonene som var enheten. Et regiment hadde i tillegg en major, som tok seg av administrasjonen. Men han var også kompanisjef i et av regimentets kompanier (som altså hadde major og ikke kaptein som kompanisjef). Disse tre var regimentets eneste stabsoffiserer.

   I navnet var også oberstløytnanten og obersten sjef for hvert sitt kompani, regimentets og 2. bataljons livkompanier (oberstens lønn var kompanisjeflønn + bataljonssjeflønn + regimentsjeflønn, forklaringen på hvorfor de to siste var så lave). De to livkompaniene hadde en litt annen struktur, de hadde altså henholdsvis obersten og oberstløytnanten som kompanisjefer. Som NK/fungerende kompanisjef hadde de en kapteinløytnant (stilling mellom premierløytnant og kaptein, bare brukt i livkompaniene). Bataljonene var de fanebærende enheter, derfor hadde livkompaniene i stedet for sekondløytnanten hver sin fenrik (med ansvar for fanen), som var regimentets to yngste offiserer.

   I de nasjonale regimentene (dvs. de utskrevne) var offiserene profesjonelle, opprinnelig var nesten alle rekruttert i utlandet (min kones 4xtipp August Friedrich von Rappe kom fra Mecklenburg, og kom som premierløytnant til Norge etter et par år som sekondløytnant i Danmark), de menige var det legdens plikt å skaffe. Hver legd skulle til enhver tid holde en soldat. Alle bondegårder var klassifisert etter størrelse som helgård, halvgård eller ødegård. Fra 1718 besto en legd av 1 helgård, 2 halvgårder eller 4 ødegårder, og hadde altså plikt til å ha en soldat (kunne være hvem som helst, yngre sønn av bonden, husmann el.l.). Å være underoffiser var svært populært, og de ble tatt fra "bygdas beste menn", ofte sønner til storbøndene etc. Kommandersersjanten sto i en særstilling, og var gjerne en av distriktets mest fremstående bønder.

   Det er litt morsomt at da man kom til syvårskrigen i 1756 var det blitt svært populært å være (mob)soldat. Bygdas soldater gikk i uniform på søndager og satt foran i kirken, før de hadde litt drill på kirkebakken etter gudstjenesten. Det var sikkert et bra sjekketriks. Dermed var de fleste soldatene sønner til mer velstående bønder. Da så en stor del av hæren ble mobilisert i 1756 for å være nøytralitetsvern i Holstein (de fleste norske avdelingen ble innkvartert i Itzehoe og ble værende der i syv år før de kom hjem igjen) ble det et kjemperush for å slippe, og bondesønnene fikk raskt byttet ut seg selv med en husmann/husmannssønn fra gården. Det er vist at i 1755 var flertallet av norske nasjonale soldater bondesønnene, men at de som reiste til Holstein i 1756 nesten utelukkende var fra husmannstanden. Men det gjaldt selvfølgelig ikke underoffiserene, de fulgte avdelingene sine til Holstein. Bror til en av min min kones 3xtippoldemødre, sersjant Sylfest Skrinde fra Skjåk, yngre sønn på det som den gangen var en storgård, var stasjonert syv år i Itzehoe og fikk sikkert mange impulser fra møtet med "den store verden" som han tok med seg hjem og siden brukte i sin brukskunst (han ble en av Norges mest kjente treskjærere, særlig kjent for sine skap).
   Last edited by hvlt; DTG 031828A Sep 16, .
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Kommentér


   • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

    28 sjefssersjanter beskikket i HV-08 i dag:
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

     HSM og BSM har vært på Sandhurst og deltatt på den britiske hærs årlige RSM convention:

     Jeg og Brigadens sersjantmajor har denne uken vært på Sandhurst på den britiske hærs årlige RSM convention. Ca 300 bristiske sjefssersjanter og en håndfull utenlandske sjefsersjanter delte erfaringer på godt og vondt. Alle de britiske toppgeneralene var innom og konferansen ble avsluttet med en formell middag med Prince Harry.
     I tillegg til viktig nettverksbygging, tok vi med oss mange gode observasjoner som kan og bør være relevant for oss.

     Noen få av svært mange takeaways er:
     -Soldatene skal komme i bedre form og det skal trenes mer, riktigere og bedre. Det skal følge opp at alle består testene og at ingen tillates å bli overvektige.
     -RSMer har en viktig oppgave med å sørge for at sjefene vet hva som opptar soldatene.
     -Innføring av kvinner i infanteri og andre stridende stillinger. Ingen endring av kampavdelingers fysiske krav som nå blir kjønnsnøytrale, kombinert med godt lederskap og riktig trening er deres oppskrift på å lykkes. Vi Canada og Danmark delte våer erfaringer.
     -De jobber med å identifisere de beste sersjantene i Hæren og sørge for at de jobber med rekruttering, rekruttutdanning og som instruktører på skolene. Dette er den samme innretningen US Army har.
     ´-Innføring av Commandteams og Command sergeant Majors etter en amerikask modell i fjor (som oss) har vært en stor suksess og vdereføres.
     -Det skal ikke lenger bare prioriteres utdanning av offiserer. Menige og NCOer skal nå prioriteres og gis betydelig bedre utdanning.
     -I motsetning til den norske Hæren sliter de med rekruttering og desverre har de i tillegg samme utfordring som oss; å beholde de beste lenge nok.

     Britene fremsto som meget troverdige, profesjonelle og som gode venner. Slike arenaer er viktig for å bygge tillit, øke samarbeidet og interoperabilitet. Som min kollega fra New Zealand sa "Trust doesn´t come at H-hour"

     Se også hva min danske kollega har skrevet:
     https://www.facebook.com/Hærchefserg...48047/?fref=ts


     https://www.facebook.com/norarmycsm/?fref=ts
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

      Ikke nødvendigvis ny militær ordning som sådan, men helt klart personellrelatert... Fikk denne linket på Facebook: http://www.nof.no/arkiv/NOF-og-BFO-t...-for-Forsvaret

      BFO og NOF trekker seg fra arbeidsgruppe for incentiver i Forsvaret.
      "Excellence leads to not being Force-choked"

      Kommentér


      • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

       50 stillinger som kompanisersjanter lyst ut. Også ikke stadig tjenestegjørende oppfordres til å søke:
       https://forsvaret.no/karriere/ledige...sjanter-haeren
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


       • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

        Rune Wennebergs kommentar til dette:
        Nå kommer de beste og mest krevende jobbene i Norge! Glem Hærens sersjantmajor eller bataljonssersjantene. Kompani-, batteri- og eskadronssersjantene blir de aller viktigste jobbene i spesialistsystemet. Og de morsomste. Dette er kritiske karrierestillinger som er spesialistenes ekvivalent til kompanisjef. Vi er på jakt etter de riktige guttene og jentene som har vært ute en vinterdag før.
        Jeg må be om støtte i sektor til å dele dette da vi også er på jakt etter mange av våre A-lagsbefal som har sluttet de siste årene.
        Hadde man bare vært ti år yngre.
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


        • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

         Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
         50 stillinger som kompanisersjanter lyst ut. Også ikke stadig tjenestegjørende oppfordres til å søke:
         https://forsvaret.no/karriere/ledige...sjanter-haeren
         Jeg kan svare på mange spørsmål om stillingene, alternativt formidle kontaktinformasjon til batalajonssersjantene i de aktuelle avdelingene :-)

         Kommentér


         • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

          Nå er drøftingen i Luftforsvaret klar:

          Struktur for ny ordning på plass

          Luftforsvarets sersjantmajor·6. oktober 2016
          Nå er strukturen for ordning for militært tilsatte (OMT) ferdig drøftet.

          Den 29. september ble møtet hevet og drøftingene på DIF-nivå var over. HR-sjef i Luftforsvaret, oberst Ken Gøran Bjørk, og prosjektgruppen han leder, har jobbet iherdig med strukturen siden april 2016. Han sier at det har vært et krevende, men helt nødvendig arbeid.
          - Dette er en svært viktig milepæl i implementeringen av ordning for militært tilsatte. Strukturen er grunnmuren for alt videre arbeid, forklarte oberst Bjørk rett etter møtet.
          Luftforsvarets nye struktur består av ca 3 000 stillinger. Stillingene kan deles i fire kategorier - sivile, spesialister (OR2-4), spesialistbefal (OR5-9) og offiserer (OF).
          - Det har vært et krevende arbeid å avgjøre hvilken kategori de militære stillingene skal være, men vi har holdt oss til noen hovedprinsipper. Stillinger som krever offisersutdanning skal være OF, og resten skal være OR. Stillinger som ikke krever lederutdanning, eller ledererfaring, skal være OR2-4.
          Nå som strukturen er på plass, vil arbeidet med karriere- og tjenesteplaner, nytt utdanningssystem og lønnspolicy intensiveres.
          - Ny struktur gjelder fra 1. januar 2017, men det er mange ting som skal på plass framover. Vi regner med at vi må bruke våren 2017 på å få alt på plass.
          OMT skal legge til rette for at både spesialister, spesialistbefal og offiserer kan få en mer målrettet kompetanseutvikling og karriere. Ordningen skal også sikre en mer balansert alders-, grads- og kompetansestruktur. I 2018 er det planlagt at hele ordningen skal evalueres.
          - Det er klart at ikke alt blir riktig fra starten av. Derfor må vi ta en større gjennomgang av både strukturen, karriere- og tjenesteplaner og lønnspolicy i 2018. Men nå er vi først og fremst glad for at vi har kommet i gang med arbeidet, avslutter Bjørk.

          https://www.facebook.com/notes/luftf...12168485518925
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

           Søknadsfrist til GBK i Hæren er 15 november: https://forsvaret.no/gbk
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • Nyhetstråd: den nye militære ordningen

            Luftforsvarets sjefssersjanter på ett brett.            Øverst fra venstre: Kommandérsersjant Odd Helge Wang (sjefssersjant 139 luftving), sersjantmajor Knut Wingstad (mestersersjant bakkeoperativt), sersjantmajor Inge Andersen (mestersersjant flyoperativt), kommandérsersjant Didrik Lindeberg Sand (sjefssersjant 135 luftving), kommandérsersjant Rune Stave (sjefssersjant 133 luftving) og sersjantmajor Liv Strædet (mestersersjant forvaltning).

            Nederst fra venstre: Kommandérsersjant Stig Snekvik (sjefssersjant 132 luftving), sersjantmajor Christian Aage Olsen (Luftforsvarets sjefssersjant) og kommandérsersjant Per Gunnar Cruickshank (sjefssersjant 131 luftving).
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

             Fra Hærens sersjantmajor sin Facebook side.             Videregående befalsutdanning (VBU) skal bidra til å utvikle et spesialistkorps med dyktige militære ledere og spesialister. I dag ble 35 sersjanter uteksaminert fra Krigsskolens VBU2 kurs. Disse erfarne soldatene har i snitt over 16 års tjeneste.
             Med et gjennomgående tema som er spesialistens rolleforståelse, er hovedfagene; profesjonskunnskap, lederskap, operasjoner, utdanning, militær idrett/trening og engelsk.
             Vi gratulerer KS med å etablere en utmerket utdanning og Hæren som nå får et kull med "hel ved" som vil gjøre Hæren bedre.
             Hærens sersjantkorps tar form!
             https://m.facebook.com/story.php?sto...22314101117193
             Svolten og tyst, samband fyst

             Kommentér


             • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

              Sjøforsvaret har konvertert 150 nye spesialister, 70 på KNM Otto Sverdrup og 80 på KNM Harald Haarfagre:
              https://forsvaret.no/aktuelt/spesialistene-trer-frem
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér


              • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

               Fra Hærens facebookside i dag

               [ATTACH]5036[/ATTACH]

               I går ble Brigade Nords kompanisersjanter utnevnt. Stabssersjant Jannicke Steien i Sanitetsbataljonen er en av de 34 nye kompanisersjantene i brigaden. De har nå den kanskje viktigste jobben i spesialistkorpset. Kjernen er å følge opp standarder og få sjefens beslutninger omsatt til handling, slik at vi får et spesialistkorps i verdensklasse.

               https://www.facebook.com/Norwegianar...264520312999:0
               Attached Files
               Svolten og tyst, samband fyst

               Kommentér


               • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                Ikke bare brigadens, men alle Hærens.

                Kommentér


                • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                 Kom. avdelingen var nok litt rask i avtrekket.

                 HSM sin facebookside sier også når de deler bildet:
                 Vi gjennomfører denne uken kompanisersjantseminar med alle Hærens nye kompanisersjanter. Hensikten er å gi dem forståelse av den nye rollen og gi dem forutsetning for å lykkes fra dag en. Endelig er vi i ferd med å få på plass de siste og sannsynligvis viktigste støttespillere for å få full effekt av Hærens sersjantkorps. Vi kommer tilbake med mer informasjon i løpet av uka.

                 https://www.facebook.com/norarmycsm/...38557946159462
                 Last edited by 93A; DTG 102327A Jan 17, . Begrunnelse: La til mer info
                 Svolten og tyst, samband fyst

                 Kommentér


                 • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                  Hæren har redigert sitt innlegg nå.

                  Kommentér


                  • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                   Hærens sersjantmajor har publisert interessant statistikk om de nyutnevnte kompanisersjantene:

                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Kommentér


                   • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                    Denne kan man jo sammenligne med de som er OR-8 og 9:

                    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                    Kommentér


                    • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                     ABBA-indikatoren blir høyere jo større snittet for intopskont, kan det tilsynelatende se ut til.
                     One of the universal rules of happiness is: always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. -- (Terry Pratchett, Jingo)

                     Kommentér


                     • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                      Og ikke minst fullstendig sammenheng mellom kamperfaring og hårfeste i bevegelse.


                      Sent from my iPhone using Tapatalk
                      TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                      Kommentér


                      • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                       Er lettere sjokkert over at 7% av Hærens kompanisersjanter IKKE drikker kaffe!

                       Kommentér


                       • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                        Opprinnelig skrevet av Eeo Vis post
                        Er lettere sjokkert over at 7% av Hærens kompanisersjanter IKKE drikker kaffe!
                        De syv prosentene drikker ikke kaffe, de spiser den eller setter den intravenøst. [emoji6]

                        Kommentér


                        • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                         Ah, selvsagt! Den tøffe kompanisersjanten sitter og tygger i seg kaffebønner og snus og renser seg mellom tennene med en bajonett mens han skuler stygt på de vettskremte rekruttene!
                         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                         Kommentér


                         • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                          Fra HSM sin facebookside nå:

                          Sersjantmajor Jørgen Bull en en av de som forteller sin dramatiske historie på Max 2130 i kveld.
                          Dette er den rå og brutale virkeligheten som våre soldater opplever i kamp. Se unike filmklipp vi aldri har vist før.
                          Våre soldater er mine helter og jeg er uendelig mer stolt av dem enn noen norsk idrettsutøver. De leverer når det gjelder og denne dyrkjøpte erfaringen har gjort Hæren betydelig bedre!

                          Sersjantmajor Jørgen Bull er tilgjengelig i dette kommentarfeltet for spørsmål og kommentarer før og etter programmet. Benytt denne unike muligheten!
                          https://www.facebook.com/norarmycsm/...62113730470550
                          Svolten og tyst, samband fyst

                          Kommentér


                          • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                           HSM sier også:

                           Dette er de prioritetene alle Hærens sjefssersjanter skal jobbe mot i 2017 på vegne av Hæren. Lokalt vil de i tillegg ha andre prioriteter.
                           16299228_1562080947140495_2465835866022544008_n.jpg

                           https://www.facebook.com/norarmycsm/...080947140495:0
                           Svolten og tyst, samband fyst

                           Kommentér


                           • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                            Luftforsvaret har nok ikke kommet like langt med implementeringen som Hæren. Nå har blant annet Luftforsvarets sersjantmajor vært på Sørreisa og Bardufoss og orientert om ordningen, kan vi lese på Facebook: https://www.facebook.com/Luftforsvar...c_ref=NEWSFEED

                            Fra teksten:
                            HR-sjefen i Luftforsvaret, oberst Ken Gøran Bjørk, informerte de ansatte ved 139 luftving Bardufoss om ordningen for militært tilsatte. Bjørk fortalte at både strukturen og nye karriere-og tjenesteplaner er ferdig, og at det nå er grønt lys for ansatte å konvertere. Det jobbes på spreng med å ferdigstille lønnspolicyen, ifølge Bjørk. Lønn var naturligvis et populært tema i salen.
                            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                            Kommentér


                            • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                             Ja her kan man se altså!

                             http://www.duffelblog.com/2014/12/ar...n-sergeant-lt/

                             *Satirevarsel*
                             Tar du praten fra en trønder, sitter du ikke igjen med annet enn høy intelligens og et ulastelig utseende.

                             Kommentér


                             • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                              Denne kommer fra Luftforsvarets sersjantmajor, men gjelder generelt:

                              Fem kjappe om beordringssystemet
                              LUFTFORSVARETS SERSJANTMAJOR
                              15. FEBRUAR 2017

                              Hva innebærer beordringssystemet?
                              - De ansatte vil få vite hvilken beordring de har fått i henhold til tjenesteområde, avdeling og fagområde innen februar hvert år. Det er avdelingen du er beordret til som i forbindelse med sin årlige bemanningsplanlegging disponerer deg i en konkret stilling.
                              Etter at bemanningsplanen er drøftet ved avdeling, vil den enkelte få et disponeringsskriv som beskriver hvilke stilling den enkelte skal tjenestegjøre i. Styrkesjefene har fått beordringsmyndighet, og det er derfor de som vil behandle villighetene.

                              Hvem omfattes av beordringssystemet?
                              - OF 1-2 og OR 2-4 og OR 5-6 tilhører beordringssystemet, inntil fylte 38 år. Alt personell som faller inn under dette gradsspennet, ble overført til beordringssystemet fra 1. august 2016. Øvrig personell omfattes av søknadssystemet.

                              Hva er forskjellen på søknadssystemet og beordringssystemet?
                              - Forskjellen er først og fremst hvordan prosessen foregår. Selv om det heter beordring, er det en målsetting at du skal beordres etter villighet. Den enkelte avgir sin villighet elektronisk i FiF mot et tjenesteområde, en avdeling og et fagområde, mens man på søknadssystemet søker på en konkret stilling.

                              Hvor lenge varer en beordring?
                              - Den enkeltes beordringsperiode skal normalt være minimum tre år. Beordringslengden styres av karriere- og tjenesteplaner, den ansattes villighet og Forsvarets behov.

                              Hvorfor ble det innført?
                              - Beordringssystemet ble innført blant annet for å gi større fleksibilitet, samt bidra til økt forutsigbarhet og kontinuitet for arbeidsgiver og den enkelte ansatt.
                              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                              Kommentér


                              • Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                               Spørsmål og svar på FB-siden til Hærens sjefssersjant (byttet navn fra Hærens sersjantmajor):

                               Spørsmål:
                               Tjenesteplaner: Tillater meg noen spørsmål på åpent nett nå når arbeidet kanskje har kommet lengre enn da det ble orientert om karriere- og tjenesteplaner for Hæren i mai i fjor.

                               1. Vil alle som tilsettes som OR-2 avansere til OR-3 og 4 kun etter normalavansementet, eller vil det være spesifikke stillinger på OR-4 (f eks NLF) som man søker direkte til, og får opprykk selv om man ikke har 10 års tjeneste?

                               2. Hvordan vil Hæren bruke OR-4+? Vil det være spesifikke stillinger, eller vil OR-4 avansere til OR-4+ etter en viss tid? Vil tildeling av graden OR-4+ være koblet til T-60?

                               3. Vil alle som har fullført GBU havne i stillinger som er OR-5/6, hvor det kun er ansiennitet som styrer tildeling av OR-5+ og OR-6, slik at de eneste stillinger som er rene OR-6 er sjefssersjanter?

                               4. Til slutt - vil de mer detaljerte tjenesteplanene pr våpengren/tjenestefelt publiseres ugradert?

                               Svar:
                               Gode og relevante spørsmål jeg skulle ønske jeg hadde gode svar på. Dessverre er mye av det du spør om ikke blitt jobbet med på lenge på grunn av en svært utfordrende situasjon for våre P-medarbeidere. De har et for høyt arbeidspress og det er alt for mange prosesser som skjer samtidig i HR-søyla. Det har rett og slett ikke hatt mulighet å prioritere dette arbeidet. Jeg kan uansett si noe om hva vi vet og tenker.

                               1. I utgangspunktet ja. Vi ønsket ikke normalopprykk for grenaderene men slik ble det, og det må vi forholde oss til. Vi anser at vi har mulighet og ønsker å "fasttracke" enkelte talenter innenfor alle personellkategorier og jeg håper vi får mulighet til dette med våre beste grenaderer.

                               2. Ikke avgjort. Planen var å bruke den som eneste grad du ikke kunne få normalopprykk i for å skille ut de som kunne gis samme ansvar og stillinger som en sersjant. Nå ser det ut som resten av etaten ønsker å bruke den som en grad for grenaderer på søknadsystemet. Ikke det vi trenger mest men så vi får se.

                               3. Fra 5-6 er det dessverre normalopprykk (min personlige mening, ikke Hærens). Som sagt vil enkelte talenter i teorien kunne "fasttrackes". Selv om det vil være mange sjefssersjantstillinger som oversersjant pga troppsersjantfunksjonen, tror jeg de fleste overssersjanter ikke vil være sjefssersjanter.

                               4. Ja de er så vidt jeg husker ble de nedgradert for lenge siden. Ikke noe i veien for å publiserere dette. Skal sette noen på saken. Forøvrig håper vi å gjennomføre en oppdatering av K&T planene da vi, tro det eller ei, har blitt betydelig smartere når det gjelder dette siste året.

                               Med vennlig hilsen,
                               Hærens sjefssersjant
                               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                               Kommentér

                               Annonse i emne

                               Collapse

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X