Kunngjøring

Collapse

Info

Problemer med innlogging/registering er løst, og e-post sendt til de berørte.
See more
See less

Nyhetstråd: den nye militære ordningen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  #31
  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Seleksjon og intervju av kommandersersjanter:
  I forrige uke startet seleksjonen av våre nye sjefs- og mestersersjanter. Nå skal Hærens bataljonssersjanter og fagsjefenes mestersersjanter velges. Rundt 130 søkte, og ca. 70 fikk møte til intervju på den gamle Krigsskolen i Tollbugata i Oslo.
  Seleksjonen av de nye sjefs- og mestersersjantene er en møysommelig og viktig prosess. Det eneste som kreves av utdanning er befalsskole, og vi har fått søkere fra hele skalaen av dagens grader. Her konkurrerer løytnanten og oberstløytnanten på like vilkår. Vårt mål har vært å finne den rette personen med en brennende lidenskap for sitt yrke og fag. Den beste kandidaten skal være et forbilde for sin avdeling og en handlekraftig leder som inspirerer til utvikling. Her skal ikke de beste offiserene selekteres, men de riktige sersjantene.
  Den rette kandidaten må ha bred tillit og appell. Seleksjonsprosessen er faktisk langt grundigere enn under tilsetning av en bataljonssjef. Prosessen vurderer kandidatenes egnethet opp mot elleve særegne egenskaper som sjefs- og mestersersjantene bør være meget gode på. Dette kontrolleres på sju ulike metoder der intervju kun er en metode. Seleksjonen ledes av Hærens sersjantmajorer støttet av Hærens personellmedarbeidere, Krigsskolens seleksjonskontor, tjenestemannsorganisasjonene og de mottakende avdelingers sjefer.
  Innstillingene til de nye stillingene blir fremsendt allerede i neste uke, og beslutningen tas av Forsvarssjefens råd i uke 50. Allerede i uke 1 skal alle møte på sjefs- og mestersersjantseminar i to uker, før de møter hos sine respektive avdelinger. Vi mener vi vil klare å finne de rette personene til å fylle de nye og viktige rollene og sørge for at den nye militærordningen får en skikkelig pangstart.

  Neste steg i seleksjonsprosessen er å finne kompanisersjantene. Det er nivået vi anser som det viktigste. Dette starter sannsynligvis i løpet av vinteren og gjør at de vil være på plass i god tid før hovedkonverteringen på sensommeren.
  (Jeg liker veldig godt at man tar en grundig seleksjon uavhengig av kandidatens nåværende gradsnivå, og ikke bare konverterer flatt bortover.)
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Comment


   #32
   Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

   På nettsiden til NOF finner vi følgende brev fra FST om konverteringsregler for grenaderer og matroser: http://www.nof.no/images/Marketing/a...ROF%20(MK).pdf
   Personell med mindre enn 4 års tjenesteerfaring blir OR2.
   Personell med 4 års tjenesteerfaring og inntil 10 års tjenesteerfaring blir OR3.
   Personell med 10 års tjenesteerfaring eller mer blir OR4.

   All militær tjenesteerfaring er med i beregningsgrunnlaget med unntak av førstegangstjeneste. Relevant sivil utdanning eller yrkeserfaring vil kunne gi tilleggsansiennitet.

   Grenaderer og konstabler blir fra 1. januar tilsatt i forsvarsgren og grad.
   Jeg må si det er skuffende dersom antall år på baken er eneste grunnlag for forfremmelse. Hva med realkompetanse i form av kurs, sertifiseringer, personlig egnethet etc?
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Comment


    #33
    Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

    Hm... Fikk åpnet linken, så har ikke lest alt. Var det ikke en gjeng som var med på noe prøveprosjekt, type korporalkurs for en stund tilbake? Må disse evt. ned i grad hvis ikke tjenestetid tilsvarer graden de har i dag?

    Sent fra min GT-I9300 via Tapatalk

    Comment


     #34
     Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

     Fra Hærens sersjantmajor på Facebook:

     Da har vi mottatt prototyper på nye felthylser for grenaderer og sersjanter. Vi har foreløpig valgt å bruke 35mm bredde på gradstegnet. Hylsen nede til venstre viser dagens størrelse på vinkler.
     Hva tenker dere?
     Click image for larger version

Name:	12299286_1177849525563641_3605377730176412387_n.jpg
Views:	1
Size:	130,1 KB
ID:	865402
     Svolten og tyst, samband fyst

     Comment


      #35
      Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

      Limer inn denne fra Luftforsvarets sersjantmajor. Merk spesielt det han sier om at distinksjoner og betegnelser kanskje kan endres, og at tidsplanen kan bli forskjøvet.

      I tenkeboksen

      Luftforsvarets sersjantmajor
      10. desember 2015


      Det har vært stille en stund fra meg. Det betyr imidlertid ikke at det ikke jobbes. Tvert imot.

      Sammen med berørte avdelinger i Luftforsvarets ledelse har jeg gjennomført intervjuer av et betydelig antall kandidater til de utlyste sersjantstillingene på toppnivået i spesialistkorpset. Resultatet kunngjøres trolig om få dager - det er en viktig milepæl.

      I tillegg jobber jeg nå sammen med Luftforsvarets ledelse med Luftforsvarets grunnlag for den nye ordningen. Det er en viktig jobb. Luftforsvaret har nokså stor handlefrihet innenfor de rammene som er gitt av Stortinget og de føringene som er gitt av Forsvarsdepartementet og Forsvarssjefen.

      Hvordan bør vi bruke denne handlefriheten?

      Akkurat nå er vi i tenkeboksen. Det er særlig to problemstillinger vi jobber med. Det ene er tidsperspektivet. Vi ser at det er mye som treffer samtidig i 2016, og at det kanskje er for mye. Vi vurderer derfor om deler av implementeringen av spesialistkorpset som var planlagt i 2016 bør skyves til 2017. Dette kan bidra til at innføring av ny ordning ikke sammenfaller på en like uheldig måte med nedleggelser, flytting og innplassering i omstillingsløpet. Videre ser vi nærmere på hvordan ordningen bør innrettes i Luftforsvaret. I denne sammenhengen har det blant annet framkommet kritikk av det foreliggende forslaget til distinksjoner og betegnelser. Det utarbeides derfor nå alternative forslag som vi vil vurdere i dialog med fagmiljøene.

      Vi jobber også med prinsipper for hvilke stillinger som bør være i hvilken kategori og på hvilket nivå innenfor de ulike fagområdene. Dette er vanskelige, men viktige spørsmål som vil kunne få betydning for både status og den langsiktige lønnsutviklingen i spesialistkorpset. Jeg håper å kunne gi generalinspektøren et råd om disse forholdene i løpet av vinteren.

      John Reiersølmoen
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Comment


       #36
       Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

       Nå har det kommet en oversikt på forsvaret.no:
       https://forsvaret.no/aktuelt/ny-militaerordning#3
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Comment


        #37
        Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

        Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
        Det er nå utlyst fire toppstillinger som sersjantmajor i Luftforsvaret:

        - sjefssersjant logistikk
        - sjefssersjant flyoperativt
        - sjefssersjant bakkeoperativt
        - sjefssersjant forvaltning

        Sjefssersjantene vil ha sersjantmajorsgrad, som er høyeste nivå i spesialistkorpset (OR 9). Sammen med Luftforsvarets sjefssersjant utgjør de ledelsen av spesialistkorpset. De vil få en sentral rolle i implementering og videre utvikling av spesialistkorpset.

        Stillingsinnehaverne må være respekterte seniorer innen sitt område og fremstå som rollemodeller i spesialistkorpset. Det kreves stor ansvarsfølelse og personlig integritet, kombinert med gode samarbeidsevner. Intervju må påregnes.

        https://www.facebook.com/Luftforsvar...28417/?fref=ts
        https://www.facebook.com/Luftforsvar...18377624878141

        Luftforsvarets nye sjefssersjant for forvaltning, major Liv Strædet. I går ble Strædet utnevnt til den første kvinnelige sersjantmajoren i den nye militærordningen i Forsvaret.

        I tillegg til Strædet, ble følgende personer tildelt sersjantmajorstillinger i Luftforsvaret: Major Knut Wingstad ble sjefssersjant for bakkeoperativt,
        major Christian Aage Olsen ble sjefssersjant for logistikk og oberstløytnant Inge Andersen ble sjefssersjant for flyoperativt.
        Last edited by opshunter; DTG 121830A Dec 15, . Begrunnelse: Meir info funnet

        Comment


         #38
         Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

         Nye lønnsrammer på plass

         "Da er de nye lønnsrammene kommet på plass, underskrevet av LO Stat, KMD og de øvrige partene i staten. De nye lønnsrammene er tilpasset ny militær ordning, og viktig for å få OR/OF ordningen til å virke." (NOF.no)

         Comment


          #39
          Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

          Linken funket ikke på telefon
          It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

          Comment


           #40
           Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

           1.des publiserte NOF desse reglande for konvertering av matroser og grenaderer

           http://www.nof.no/pc-1465-67-Konvert...-matroser.aspx

           Click image for larger version

Name:	konverterng av grenaderer.PNG
Views:	1
Size:	91,3 KB
ID:	865443

           Comment


            #41
            Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

            Vet ikke om denne linken fungerer bedre på telefon: http://www.bfo.no/index.php/bfo/sak/...onell_pa_plass

            Selv om det for en utenforstående virker forvirrende at numrene på lønnsrammene ikke gir noen god indikasjon på lønnsnivået (f eks er LR48 lavere enn LR47, mens LR36 er lavere enn LR37, men begge er høyere enn de to første), kan man utlede noen poenger:
            - Det hersker fortsatt uklarhet rundt navnet på noen av gradene
            - Korporal kl 1 (OR4+) har ingen egen lønnsramme, men korporal har to alternative lønnsrammer, så jeg antar man etter en viss tid går over til høyere ramme og høyere grad
            - Sersjant, kadett og fenrik bruker samme lønnsramme
            - Sersjant kl 1 har en egen lønnsramme
            - Oversersjant og løytnant har to like lønnsrammer
            - Stabssersjant og kaptein har også to like lønnsrammer
            - Kommandersersjant og major har begge samme lønnsramme og samme lønnsspenn
            - Sersjantmajor og oberstløytnant har samme lønnsspenn
            Både rammene og spennene er såpass store at plassering i lønnstrinn for en stor grad kan bestemmes av hvilket alternativ man blir innplassert i, uten at jeg kjenner nøyaktige kriterier for dette. I teorien kan i hvert fall en stabssersjant med høyeste alternativ innenfor LR38 (ltr 68) tjene mer enn en generalmajor på laveste alternativ.
            -
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Comment


             #42
             Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

             Fra FB-siden til Hærens sersjantmajor:

             "En lagfører som er sersjant (OR5) har graden i fire år. Deretter er det normalopprykk til sersjant 1.klasse (OR5+) og normalopprykk til oversersjant (OR6) etter ytterligere seks år. Alt dette mens du kan jobbe som lagfører. Hvis fysikken og motivasjonen tillater det og du tilfredsstiller gjeldende krav, kan være lagfører så lenge du vil."

             Jeg var ikke klar over at man kunne fortsette som lagfører og OR-6.
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Comment


              #43
              Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

              En merkedag for Hæren. En merkedag for Forsvaret. Dagen da Hærens første kommandérsersjanter høytidelig trådte inn i det ferske, men stolte spesialistkorpset hadde kommet.

              https://www.facebook.com/media/set/?...0640851&type=3
              Odd objects attract fire. You are odd.

              Comment


               #44
               Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

               Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
               En merkedag for Hæren. En merkedag for Forsvaret. Dagen da Hærens første kommandérsersjanter høytidelig trådte inn i det ferske, men stolte spesialistkorpset hadde kommet.

               https://www.facebook.com/media/set/?...0640851&type=3
               Noen som veit kven desse kommandérsersjanter er og kven dei skal ha som makker i offisers korpset?

               Comment


                #45
                Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                Jeg stusser over at det er så mange som 25, inkl de to som ikke er avbildet. Betydelig fler enn antall bataljoner og skoler i Hæren. Kanskje noen ved fellesinstitusjoner?
                Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                Comment


                 #46
                 Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                 Det er kommandersersjanter som sjefssersjanter i bataljoner og enkelte kompanier og skoler i Hæren. I tillegg er det utnevnt mestersersjanter ved HVS og FKL som gjør at antallet blir såpass.


                 Her er forresten artikkelen på https://forsvaret.no/aktuelt/pressem...sialistkorpset

                 Og for de som ønsker å se ett utdrag av seremonien så ligger det en video ute på Fjasboka.

                 https://m.facebook.com/story.php?sto...20124031348847

                 Tastet fra en Samsung.
                 Svolten og tyst, samband fyst

                 Comment


                  #47
                  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                  Disse 25 nye kommandersersjantene, er det da snakk om 25 nye årsverk, eller kun en omdisponering?
                  Tar du praten fra en trønder, sitter du ikke igjen med annet enn høy intelligens og et ulastelig utseende.

                  Comment


                   #48
                   Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                   Se der har vi en kjent og kjær skikkelse fra Feltartilleriet ja!

                   Forøvrig mannen bak matretten "TacoHelvete", med tjukk hedmarks L

                   Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
                   Det er kommandersersjanter som sjefssersjanter i bataljoner og enkelte kompanier og skoler i Hæren. I tillegg er det utnevnt mestersersjanter ved HVS og FKL som gjør at antallet blir såpass.


                   Her er forresten artikkelen på https://forsvaret.no/aktuelt/pressem...sialistkorpset

                   Og for de som ønsker å se ett utdrag av seremonien så ligger det en video ute på Fjasboka.

                   https://m.facebook.com/story.php?sto...20124031348847

                   Tastet fra en Samsung.
                   Last edited by 88charlie; DTG 081405A Jan 16, . Begrunnelse: sitat mistet innhold
                   Artillery is the God of War

                   Comment


                    #49
                    Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                    Opprinnelig skrevet av kornmo Vis post
                    Disse 25 nye kommandersersjantene, er det da snakk om 25 nye årsverk, eller kun en omdisponering?
                    Noen er friske stillinger mens andre må omdisponeres først og så kommer resten etterhvert.

                    Tastet fra en Samsung.
                    Svolten og tyst, samband fyst

                    Comment


                     #50
                     Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                     Her er det en på FB som har meninger om hvem de 25 er:

                     "Hei!

                     Joda, det er nok så mange.

                     Brigade Nord:
                     2. bataljon
                     Panserpataljonen
                     Telemark bataljon
                     Artilleribataljonen
                     Sambandsbataljonen
                     Stridstrenbataljonen
                     Sanitetsbataljonen
                     Etterretningsbataljonen
                     Ingeniørbataljonen
                     Militærpolitikompaniet

                     Hærens våpenskole:
                     Manøver
                     Samband
                     Sanitet
                     Ingeniør
                     Artilleri

                     Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte:
                     Forsvarets logistikkskole
                     Fagavdeling logistikk
                     Forsvarets transportskole
                     Forsvarets hundeskole
                     Forsvarets ammunisjons- og eksplosivryddeskole
                     Forsvarets militærpolitiavdeling

                     Krigsskolen, herunder Hærens befalsskole (én nytilsatt sersjantmajor samt to kommandérsersjanter)

                     Øvrige:
                     Hans Majestet Kongens Garde
                     Garnisonen i Sør-Varanger
                     Operasjonsstøtteavdelingen

                     (Håper at jeg ikke har glemt noen i farta.)"
                     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                     Comment


                      #51
                      Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                      Rittmester: Det var jeg som skrev det du har limt inn fra Hærens side på Facebook over. Jeg er en av de nyutnevnte kommandérsersjantene. Ellers vil jeg anbefale alle interessert å følge Hærens sersjantmajor på Facebook – på den siden kommer det informasjon og oppdateringer fortløpende.

                      Comment


                       #52
                       Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                       Flott! Det er alltid hyggelig når noen med førstehånds kjennskap til temaet kan uttale seg. Håper også du eller noen andre etter hvert kan si litt om hvordan ordningen fungerer i praksis.
                       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                       Comment


                        #53
                        Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                        Ja, det må vi kunne få til. Jeg svarer gjerne på spørsmål, men inntil videre vil svaret kunne være «det vet vi ikke, men det jobbes med» eller noe lignende. Før vi kan si noe om hvordan ordningen fungerer, må vi få ordningen på plass og i drift. Neste store milepæl er 1. august, når sjefssersjanter på kompaninivå tiltrer og konvertering til OR vil finne sted for en stor del av Hærens personell. Jeg gjentar også det jeg skrev i forrige post: på Facebook-siden «Hærens sersjantmajor» finner dere oppdatert (offentlig tilgjengelig) informasjon.

                        Comment


                         #54
                         Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                         Postet av [MENTION=84399]opshunter[/MENTION] i tråden om HV:
                         Opprinnelig skrevet av opshunter Vis post
                         Nyhetssak om dei nyeste kommanderserjantene i HV. Artikkelen innholde namn på dei nye kommanderserjantene

                         https://forsvaret.no/hv/aktuelt/nyhe...tene-inntar-hv

                         Sent fra min SM-G900F via Tapatalk

                         KOMMANDÉRSERSJANTER INNTAR HV-DISTRIKTENE
                         BESK​IKKET NAVN
                         Kommandérsersjant HV-01 Trond Erlend Sakshaug (kaptein)
                         ​Kommandérsersjant HV-02 ​Paal Tore Feet (rittmester)
                         ​Kommandérsersjant HV-03 ​Torleiv Nordhus (major)
                         ​Kommandérsersjant HV-08 ​Terje Framnes (kaptein)
                         ​Kommandérsersjant HV-09 ​Toralf Mehammer (major)
                         ​Kommandérsersjant HV-11 ​​Thomas Evensen (løytnant)​
                         ​Kommandérsersjant HV-12 Thore Allan Grønning (kaptein)
                         ​Kommandérsersjant HV-14 ​Torbjørn Kristensen (major)
                         ​Kommandérsersjant HV-16 ​Thomas Georg Jacobsen Moelv (løytnant)
                         Kommandérsersjant HV-17 Roy Hermann Ytrehauge (løytnant)​​
                         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                         Comment


                          #55
                          Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                          Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                          Her er det en på FB som har meninger om hvem de 25 er:

                          "Hei!

                          Joda, det er nok så mange.

                          Brigade Nord:
                          2. bataljon
                          Panserpataljonen
                          Telemark bataljon
                          Artilleribataljonen
                          Sambandsbataljonen
                          Stridstrenbataljonen
                          Sanitetsbataljonen
                          Etterretningsbataljonen
                          Ingeniørbataljonen
                          Militærpolitikompaniet

                          Hærens våpenskole:
                          Manøver
                          Samband
                          Sanitet
                          Ingeniør
                          Artilleri

                          Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte:
                          Forsvarets logistikkskole
                          Fagavdeling logistikk
                          Forsvarets transportskole
                          Forsvarets hundeskole
                          Forsvarets ammunisjons- og eksplosivryddeskole
                          Forsvarets militærpolitiavdeling

                          Krigsskolen, herunder Hærens befalsskole (én nytilsatt sersjantmajor samt to kommandérsersjanter)

                          Øvrige:
                          Hans Majestet Kongens Garde
                          Garnisonen i Sør-Varanger
                          Operasjonsstøtteavdelingen

                          (Håper at jeg ikke har glemt noen i farta.)"
                          Jeg rotet inn en feil. «Fagavdeling logistikk» skal ut av lista, «Teknisk avdeling» skal inn. Beklager! ��

                          Comment


                           #56
                           Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                           Opprinnelig skrevet av sbaar Vis post
                           Ja, det må vi kunne få til. Jeg svarer gjerne på spørsmål, men inntil videre vil svaret kunne være «det vet vi ikke, men det jobbes med» eller noe lignende. Før vi kan si noe om hvordan ordningen fungerer, må vi få ordningen på plass og i drift. Neste store milepæl er 1. august, når sjefssersjanter på kompaninivå tiltrer og konvertering til OR vil finne sted for en stor del av Hærens personell. Jeg gjentar også det jeg skrev i forrige post: på Facebook-siden «Hærens sersjantmajor» finner dere oppdatert (offentlig tilgjengelig) informasjon.
                           Sbaar :Kan du kommentere om planen er ca sånn som dette?

                           OR-9 : Ferdig
                           OR-8 er igang
                           OR-6-7 blir konvertert 1.august
                           OR-5 : Dei som kjem ut av befalsskulen og dei som har fullført pliktår etter BS?.
                           OR-2 -> 4 Er for "verva" personell som blir konvertert iht tjenestetid 1,4,10 år
                           OR-1 : Vernepliktig personell

                           Comment


                            #57
                            Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                            Og oppfølgingsspørsmål: planen for ikke stadig tjenestegjørende, typisk hærreserven eller HV?
                            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                            Comment


                             #58
                             Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                             Og siden vi er i gang: kan du si noe omtrentlig om hvor mange av avdelingsbefalet som kommer til å få t-60? Og gjerne konkretisere hva som menes med "aldersuavhengig kompetanse" som skal legges til grunn? Kan godt besvares i tråden her, hvor spørsmålet er tatt opp for grenaderene: http://milforum.net/showthread.php/7...vertere-til-OR
                             "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                             - Dmitrij Boltenkov

                             Comment


                              #59
                              Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                              De som er tilsatt til nå er tilsatt i stillinger som sjefs- og mestersersjanter på sersjantmajor- og kommandérsersjantnivå. Denne prosessen er i all hovedsak ferdig for Hærens del. Imidlertid kan det komme flere stillinger som sersjantmajor og kommandérsersjant når stillinger konverteres, dog ikke som sjefs-/mestersersjanter. Slik sett er det ikke nødvendigvis riktig å si at OR 9 og OR 8 er ferdig, men alle sjefs-/mestersertsjantstillingene på dette nivået, som er besluttet til nå, er identifisert (og man har fått tilsetning i de fleste).

                              1. august 2016 vil «hovedkonverteringen» finne sted. Da vil en stor andel stillinger i spennet fenrik–oberstløytnant etter planen bli konvertert til nytt gradssystem. Ikke bare OR 6–7, altså. Det du skriver om OR 1–4 er korrekt. Det er viktig å huske at det vil være en overgangsperiode frem mot 2020/2021, og vi vil kunne oppleve at ikke alle aktuelle spesialister konverterer 1. august 2016.

                              Planen for hærreserven og HV kjenner jeg ikke godt nok til at jeg tør å uttale meg. Jeg foreslår at du fremmer spørsmålet til Hærens sersjantmajor på Facebook.

                              Når det gjelder «aldersuavhengig kompetanse» blir det ren synsing fra min side, og det vil jeg helst avstå fra. Det er et spørsmål som primært bør rettes til FST/P, men også her er det mulig at Hærens sersjantmajor kan gi deg et klarere svar.

                              Comment


                               #60
                               Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

                               Takk for svar! Og en ting til: hva er forskjellen på sjefs- og mestersersjanter? Så vidt jeg kan se har alle en stjerne i midten.
                               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                               Comment

                                
                               • Filter
                               • Tid
                               • Show
                               • New Topics
                               Clear All
                               new posts
                               No content found
                               Show More
                                
                               • Filter
                               • Tid
                               • Show
                               • New Topics
                               Clear All
                               new posts
                               Please log in to your account to view your subscribed posts.
                               Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
                               Oppstillingsplassen
                               Tekniske driftsmeldinger
                               Tekniske driftsmeldinger.
                               Tråder: 8 Innlegg: 655
                               Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
                               8 655
                               Kunngjøringer fra ledelsen
                               Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
                               Tråder: 15 Innlegg: 1.086
                               Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
                               15 1.086
                               Kommentarer fra rekkene
                               Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
                               Tråder: 3 Innlegg: 450
                               Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
                               3 450
                               Fagforum S-1: Personell & administrasjon
                               S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
                               Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
                               Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
                               Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
                               2.453 41.955
                               Rittmester
                               Livet i tjeneste
                               Underforum:
                               Treningsdagbøker (11/1.130)
                               S-1 2. Utdanning og tjeneste
                               Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
                               Tråder: 66 Innlegg: 2.900
                               Nyeste innlegg: Luftforsvarets flygeskole
                               66 2.900
                               Underforum:
                               S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
                               Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
                               Tråder: 30 Innlegg: 492
                               30 492
                               S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
                               Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
                               Tråder: 8 Innlegg: 283
                               8 283
                               Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
                               S-2 1. Generelle nyheter.
                               Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
                               Tråder: 1.054 Innlegg: 33.843
                               1.054 33.843
                               S-2 2. Etterretning
                               Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
                               Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
                               Tråder: 395 Innlegg: 28.352
                               Nyeste innlegg: Fokus: Hong Kong
                               395 28.352
                               Rittmester
                               Fokus: Hong Kong
                               Underforum:
                               Tema: Russland (58/6.883)
                               Tema: Asia (102/4.214)
                               S-2 3. Sikkerhet
                               Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
                               Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
                               Tråder: 59 Innlegg: 5.302
                               59 5.302
                               Underforum:
                               22.juli 2011 (32/4.562)
                               S-2 4. Nyhetsfeed
                               Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
                               Tråder: 209 Innlegg: 264
                               209 264
                               Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
                               S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
                               Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
                               Tråder: 2.549 Innlegg: 62.550
                               Nyeste innlegg: FN Mali: Operasjon MINUSMA
                               2.549 62.550
                               Underforum:
                               Hæren (41/1.518)
                               Sjøforsvaret (36/1.959)
                               Luftforsvaret (62/1.285)
                               Heimevernet (564/17.509)
                               S-3 2. Totalforsvaret
                               Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
                               Tråder: 584 Innlegg: 19.529
                               Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
                               584 19.529
                               Underforum:
                               Politiet (235/12.996)
                               S-3 3. Ledelse
                               Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
                               Tråder: 9 Innlegg: 179
                               Nyeste innlegg: Ledelse
                               9 179
                               93A
                               Ledelse
                               av 93A
                               S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
                               Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
                               Tråder: 21 Innlegg: 2.271
                               Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
                               21 2.271
                               Fagforum S-4: Logistikk & materiell
                               S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
                               Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
                               Tråder: 109 Innlegg: 10.281
                               109 10.281
                               S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
                               Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
                               Tråder: 65 Innlegg: 827
                               65 827
                               Underforum:
                               Landsystemer (28/624)
                               Sjøsystemer (4/5)
                               Luftsystemer (6/41)
                               INI-systemer (23/128)
                               Fagforum S-5: Planer & policy
                               S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
                               Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
                               Tråder: 93 Innlegg: 6.070
                               93 6.070
                               S-5 3. Militærhistorie
                               Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
                               Tråder: 411 Innlegg: 10.512
                               411 10.512
                               Underforum:
                               S-5 4. Veteranforum
                               Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
                               Tråder: 89 Innlegg: 1.564
                               Nyeste innlegg: Team Rubicon.
                               89 1.564
                               magskor
                               Team Rubicon.
                               av magskor
                               Fagforum S-6: Samband & IKT
                               S-6 1. Fagforum Samband
                               Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
                               Tråder: 119 Innlegg: 1.706
                               Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
                               119 1.706
                               Underforum:
                               01 Fagområder (16/297)
                               02 Felttriks (23/301)
                               S-6 2. Tekniske forum
                               Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
                               Tråder: 170 Innlegg: 3.017
                               170 3.017
                               Markedsplassen
                               Kjøp og salg
                               Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
                               Buy and sell kit. Non-commercial use only.
                               Tråder: 537 Innlegg: 2.182
                               537 2.182
                               Milforums testarena
                               Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
                               Tråder: 3 Innlegg: 16
                               3 16
                               Bedriftspresentasjoner
                               Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
                               Tråder: 2 Innlegg: 2
                               2 2
                               Working...
                               X