Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Ny ordning for militært personell

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  #61
  Sv: Ny ordning for militært personell

  En grunn til at det kan være fornuftig å starte litt lavere i Norge er at vi ikke har disse tradisjonene, og det derfor kan være vanskelig å skaffe mange nok gode OR-8 og 9 i starten. Dessuten kan det være en måte å unngå gradsinflasjon på. Det er uansett lettere å jekke kompanisersjantene opp etter hvert.

  I presentasjonen ble det nevnt at Luft og HV for en stor grad støttet Hærens opplegg, mens Sjø hadde et annet system (nevnt tidligere i en av trådene i dette subforumet). Siden GIH ikke nevnte noe om reservister, antar jeg at GIHV får den ballen, siden flesteparten av hans OR'er kommer til å være det.

  GIH åpnet også for muligheten til at offiserer kunne utdannes på ett år, som i UK, men at dette ville ta 'minst 15 år'. Altså at det er så lang tid det vil ta før OR-systemet setter seg.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Comment


   #62
   Sv: Ny ordning for militært personell

   Jeg gjentar det jeg skrev for noen uker siden i en annen tråd. Jeg fant denne statistikken på nett. I US Army er for forskjellige OR-grader dette gjennomsnittlig tid (men det er stor variasjon) fra de ble vervet som soldat første gang (normalt som 18-19-åringer) til de oppnådde graden:
   OR-5 (Sergeant): 4,2 år
   OR-6 (Staff Sergeant): 8,5 år
   OR-7 (Sergeant First Class): 13,6 år
   OR-8 (Master Sergeant/First Sergeant): 17,0 år
   OR-9 (Sergeant Major etc.): 20,8 år
   Og i US Army er altså i infanteriet OR-5 typisk for nestlagfører, OR-6 for lagfører, OR-7 for "troppssersjant", OR-8 for "kompanisersjant" eller spesialist på høyere nivå.

   I tillegg til nestlagfører: En del stillinger som i Norge har blitt holdt av korporaler eller til og med menige, har i USA blitt innehatt av sersjanter eller til og med stabssersjanter. F.eks. så jeg min (meget) gamle tunge bombekastertropp fra 1. gangstjeneste og rep-øvelser. I kommandoplassen hadde vi bl.a.:
   Kommandoplassbefal (ko-off): Fenrik/Sersjant, i USA FDC Chief, grad Sergeant First Class (OR-7)
   Kommandoplassassistent 1: Korporal, i USA Chief Computer, grad Staff Sergeant (OR-6)
   Kommandoplassassistent 2: Menig, i USA Computer, grad Sergeant (OR-5)

   Vi beregnet skytedata like hurtig som amerikanerne....
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Comment


    #63
    Sv: Ny ordning for militært personell

    Jeg er som sagt stort sett positiv, men har likevel noen kritiske kommentarer:
    1. "Tre nede og fire oppe", som er presentert for sersjantmajoren, synes jeg er lite visuelt pent. Heller en krone (og heller evt bruke et annet merke for den foreslåtte seniorsersjanten), evt bryte helt med stripene, og ha noe lignende som WO1 i UK, evt det fanejunkermerket som var presentert i et tidligere forslag.
    2. Vi burde kunne klare oss med en grad pr OR-nivå. For så vidt OK med funksjonsmerker for sjefssersjantene, men jeg synes ikke vi trenger en spesiell seniorsersjantgrad for erfarne lagførere. Heller bruke flytende grader, slik at vi får litt overlapp mellom f eks erfarne lagførere og NK-tropp.
    3. Dersom det er et poeng å ha fire nivåer for grenaderer/konstabler, kunne man heller latt dem starte på OR-1 og gått til OR-4, fremfor å ha OR-2-3-4-4.
    Og så ser jeg frem til å se hva man tenker rundt ikke stadig tjenestegjørende.
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Comment


     #64
     Sv: Ny ordning for militært personell

     Krone over sersjantvinklene vil være pent, og bære med seg en tradisjon. Kronen skal være like bred som vinklene. Sersjantmajorene trenger ikke 4 striper. Med krone over vinklene kan sersjantmajorene være "skikkelig konge" for å si det med litt snert..!
     Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

     Comment


      #65
      Sv: Ny ordning for militært personell

      Hvor sorteres akademikere som leger i det nye systemet? OF som i statene?
      In the age of information, ignorance is a choice.

      Comment


       #66
       Sv: Ny ordning for militært personell

       De kategoriene som i dag kommer under VAB-ordningen, dvs. leger, veterinærer, tannleger, psykologer, farmasøyter, prester og jurister, ser det ut til fortsatt vil være OF (basert på internasjonal tradisjon), men med en vurdering av ordningen, hvilken militær basis- og ledelsesutdannelse de skal ha etc. (Man trenger å ansette betydelig flere enn man får inn gjennom VAB i førstegangstjenesten, så dette gjelder spesielt de man vil ansette uten at de har vært VAB i førstegangstjenesten antar jeg.) Mulig man også vil innføre spesielle merker så man lettere ser de ikke er operative offiserer (det har vel Sjøforsvaret alltid hatt med røde striper mellom gallonene for de innen sanitet). Det var noe om det i Stortingsproposisjonen.
       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

       Comment


        #67
        Sv: Ny ordning for militært personell

        Jeg har GBU, så VAB er ikke aktuelt. Var noe snakk om CIV-grader en gang i tia, skjedde det noe i det hele tatt der?
        In the age of information, ignorance is a choice.

        Comment


         #68
         Sv: Ny ordning for militært personell

         Civ-gradene skal brukes av sivilt ansatte i Forsvaret når de er deployert i operasjoner (først bare i utlandet, men nå også i Norge?) Forsvarsbygg, FLO, Cyber og E er de jeg har sett bruke slike grader. Forsvaret har ikke sivilt ansatte leger så det er ikke aktuelt for dere. Med GBU + lege vil du nok uten videre bli OF. Alle (?) våre allierte gir leger OF-grader.
         "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
         - Dmitrij Boltenkov

         Comment


          #69
          Sv: Ny ordning for militært personell

          Tidligere i hvert fall har befalsskole + medisinsk embedseksamen gitt akkurat samme militære status som gjennomført førstegangstjeneste som medisinsk embedseksamen + førstegangstjeneste som VAB (med der tilhørende sanitetsoffiserskurs), bortsett fra at hvis du har gjennomført befalsskole er du vernepliktig offiser (med verneplikt ut året du fyller 55), mens du med kun sanitetsoffiserskurs er utskrevet offiser med verenplikt ut året du fyller 44.

          Gamle regler for vernepliktig og utskrevet akademisk befal (fra 2001) er som følger:

          Befal som er utdannet ved befalsskole/tilsvarende og overføres til Forsvarets sanitet, Feltprestkorpset eller Veterinærkorpset beholder sin grad og kategori. Ved avlagt embetseksamen gis avansement til utskrevet (hvis UB) eller vernepliktig (hvis full GBU) løytnant.
          Videre avansement som vernepliktig befal skjer i samsvar med pkt 9.5.1 (som for de som har vært VAB og har sanitetsoffiserskurs).
          Beskikkelse til utskrevet/vernepliktig kaptein/kapteinløytnant kan tidligst foretas 4 år etter beskikkelse til utskrevet/vernepliktig løytnant. I tillegg til avtjent førstegangstjeneste må følgende tjeneste være utført som utskrevet/vernepliktig løytnant:

          •2 repetisjonsøvelser, eller

          •1 repetisjonsøvelse og 3 måneders tjeneste, eller

          •6 måneders tjeneste.

          Beskikkelse til utskrevet/vernepliktig major/orlogskaptein kan tidligst foretas 10 år etter embetseksamen og 4 år etter beskikkelse til utskrevet/vernepliktig kaptein/kapteinløytnant. Den som beskikkes må være mobiliseringsdisponert i stilling tillagt den høyere grad og må ha utføret følgende tjeneste etter
          beskikkelse til kaptein/kapteinløytnant:

          •2 repetisjonsøvelser, eller

          •1 repetisjonsøvelse og 3 måneder tjeneste, eller

          •6 måneders tjeneste.

          Leger, tannleger, psykologer, veterinærer og feltprester som kalles inn på grunnlag av høyere sivil spesialutdanning kan avansere til utskrevet/vernepliktig major uten å fylle foranstående krav.

          Avansement til vernepliktig/utskrevet oberstløytnant/kommandørkaptein kan gis etter reglene i avsnitt pkt 9.4.3
          9.4.3 Avansement til vernepliktig eller utskrevet oberstløytnant/ kommandørkaptein

          Vernepliktig/utskrevet major/orlogskaptein beskikkes til henholdsvis vernepliktig eller utskrevet oberstløytnant/kommandørkaptein etter følgende regler:

          Beskikkelse til oberstløytnant/kommandørkaptein kan tidligst foretas 3 år etter beskikkelse til major/orlogskaptein. For dette avansement stilles det ikke opp alternative kvalifiseringskrav. Vedkommendes kvalifikasjoner vurderes i hvert enkelt tilfelle mot den ledige stilling i krigsorganisasjonen.
          Jeg antar at i dag følger man omtrent de samme regler for vernepliktige og utskrevne leger. Dette gjelder altså IKKE yrkesansatte, men vernepliktige reserveoffiserer. Leger som ansettes som yrkesoffiserer tror jeg (slik var det i hvert fall før) skal ta Krigsskolens kvalifiseringskurs. Ellers er vel da stort sett grad etter stilling. Leger som er yrkesoffiserer har normalt ikke full stilling, men mulighet til å arbeide en del sivilt ved siden av, enten i privat praksis eller sykehus (viktig for å opprettholde legekompetansen). Det er opprettet en del avtaler mellom sykehus og Forsvarets Sanitet om stillinger (særlig kirurg og anestesi) ved sykehus der kirurgen/anestesilegen har en bistilling som offiser i Forsvarets Sanitet og beredskapavtale.
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Comment


           #70
           Sv: Ny ordning for militært personell

           Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
           Civ-gradene skal brukes av sivilt ansatte i Forsvaret når de er deployert i operasjoner (først bare i utlandet, men nå også i Norge?) Forsvarsbygg, FLO, Cyber og E er de jeg har sett bruke slike grader. Forsvaret har ikke sivilt ansatte leger så det er ikke aktuelt for dere. Med GBU + lege vil du nok uten videre bli OF. Alle (?) våre allierte gir leger OF-grader.
           Bekrefter civ grad i Norge. Støtte på en fra flo med civ-grad under øvelse Oslofjord.
           Si vis pacem, para bellum

           Comment


            #71
            Sv: Ny ordning for militært personell

            Opprinnelig skrevet av Biggs Vis post
            Jeg har GBU, så VAB er ikke aktuelt. Var noe snakk om CIV-grader en gang i tia, skjedde det noe i det hele tatt der?
            Det kommer å komme en del nytt på legefronten i forsvaret fremover, og generelt når det gjelder saniteten.
            Minsk, det nye Utopia

            Comment


             #72
             Sv: Ny ordning for militært personell

             Noe som kan deles?
             In the age of information, ignorance is a choice.

             Comment


              #73
              Sv: Ny ordning for militært personell

              Det blir mer sammarbeid med sivil helsevesen, er pågående arbeid.
              Minsk, det nye Utopia

              Comment


               #74
               Sv: Ny ordning for militært personell

               Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
               Mulig man også vil innføre spesielle merker så man lettere ser de ikke er operative offiserer (det har vel Sjøforsvaret alltid hatt med røde striper mellom gallonene for de innen sanitet).
               Passepolier anga bransjetilknytning: Grønn var teknisk, hvit mener jeg var intendantur og rød for sanitet (var vel blå også tror jeg...). Man sluttet med dette 1980, men det har vært videreført for sanitet - uavhengig av befalskategori.

               Dagens VAB-ordning er beskrevet her:
               https://forsvaret.no/vab
               If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

               Comment


                #75
                Sv: Ny ordning for militært personell

                Jeg kom tilfeldigvis over denne kopien av powerpointene til et foredrag i 2012 ved NATO School Oberammergau. Hovedpoenget er at NATOs medlemsland må få et mer enhetlig underoffiserssystem for at de skal kunne samarbeide bra i felt etc.
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Comment


                 #76
                 Sv: Ny ordning for militært personell

                 Og enda bedre, her er selve dokumentet: NATO NCO BI-SC Strategy and Recommended NCO Guidelines.
                 At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                 Comment


                  #77
                  Sv: Ny ordning for militært personell

                  Troppsjefer blir OF. Les den nye karriere og tjenesteplan! Der står det for alle våpengrener at man skal ha KS for å kunne bli troppsjef.

                  Comment


                   #78
                   Sv: Ny ordning for militært personell

                   Opprinnelig skrevet av Ray ray Vis post
                   Troppsjefer blir OF. Les den nye karriere og tjenesteplan! Der står det for alle våpengrener at man skal ha KS for å kunne bli troppsjef.
                   Inkludert HV?
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Comment


                    #79
                    Sv: Ny ordning for militært personell

                    Eller mer generelt, forskjell på tilsatte (tjenestegjørende) og ikke stadig-tjenestegjørende vernepliktig/utskrevet befal og HV-befal (reservebefal)? Stortingsproposisjonen etc. handlet kun om tilsatte, har noen nå også tatt for seg reservister (dvs. først og fremst HVs OPL/K)?
                    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                    Comment


                     #80
                     Sv: Ny ordning for militært personell

                     Mener GIHV har skrevet på Facebook at de jobber med dette, og at man legger frem noe i oktober.

                     Men det er rett og slett umulig å ha KS utdannede troppssjefer i alle HV-tropper. Det utdannes ikke nok til det. Og i tillegg så går vel for få av så tidlig når de først går KS.
                     TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                     Comment


                      #81
                      Sv: Ny ordning for militært personell

                      Det blir vel jobben til han sersjantmajor Mjelle. Jeg vilikke forvente noe gjennomtenkt om OR/OF før neste år. Krav om KS for troppssjefer i HV kan man ta rennefart og dr*te i.
                      "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                      - Dmitrij Boltenkov

                      Comment


                       #82
                       Sv: Ny ordning for militært personell

                       Ja, det er vel denne Mjelle som har fått hovedansvaret for dette.

                       Det er vel helt utelukket at man finner nok KS utdannede til alle roller i HV. Det store spørsmålet blir om man aksepterer OR i disse stillingene eller om man har kurs for å bli reserve/HV-OF.

                       OR/OF ordningen passer dårlig i HV per i dag uten store tilpasninger. Kursrekkene er jo meget tilpasset enhetsbefal, man kan i teorien gå fra menig via sersjant til troppsjef og tilslutt områdesjef. Det er ingen erfaren OR-6 å støtte troppssjef, de erfarne OR-6 finnes ikke enda i HV hvertfall.

                       Med dette fokuset på T-60 og at man skal bli lengre i Forsvaret så blir det vel mangel på ferdig utdannet personell i alle kategorier over menig i HV.
                       TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                       Comment


                        #83
                        Sv: Ny ordning for militært personell

                        Som jeg skrev over et sted, bør de absolutt se på hvordan det gjøres i dansk HJV.
                        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                        Comment


                         #84
                         Sv: Ny ordning for militært personell

                         Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                         Det blir vel jobben til han sersjantmajor Mjelle. Jeg vilikke forvente noe gjennomtenkt om OR/OF før neste år. Krav om KS for troppssjefer i HV kan man ta rennefart og dr*te i.
                         Men, man kan ha en ledende sersjant i den stillingen. Ingenting i veien for det.
                         Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

                         Comment


                          #85
                          Sv: Ny ordning for militært personell

                          Tja, det er blitt sagt at OR ikke skal føre kommando. Så sjefsstillinger er reservert OF basert på det som ble sagt fra Hæren.


                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                          TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                          Comment


                           #86
                           Sv: Ny ordning for militært personell

                           But reality is gonna get'em. I andre land hender det jo at en sersjant fører troppskommando.
                           Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

                           Comment


                            #87
                            Sv: Ny ordning for militært personell

                            Som jeg har skrevet før: for HV-grader er det "enkelt": kvalifiserende kurs for OF-stilling gir HV-OF grad. Hvis troppssjefen går videre til OR-stilling i områdestab, innsatsstyrke eller distriktsstab, går h*n enten tilbake til HV-OR grad, eller så får disse stillingene være "flytende" OF/OR i HV.

                            Bare fordi US/UK praktiserer (og hæren drømmer om?) dette som et klasseskille hvor overgang OF-OR er utenkelig, behøver ikke vi å gjøre det.
                            "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                            - Dmitrij Boltenkov

                            Comment


                             #88
                             Sv: Ny ordning for militært personell

                             Overgangen er ikke utenkelig i UK, men tydeligvis upopulær. Jeg har tjenestegjort med britiske offiserer som var konvertert fra OR etter press pga mangel på offiserer med rett kompetanse - og tok det som en personlig fornærmelse å bli kalt Sir.
                             "Gjør Ret, Frygt Intet"

                             Comment


                              #89
                              Sv: Ny ordning for militært personell

                              Overgang fra OR til OF er ikke uvanlig i USA. Det er motsatt vei - fra OF til OR jeg snakker om. Aldri hørt om i UK, i US innebærer det å frasi seg graden som offiser og starte bortimot fra scratch.
                              "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                              - Dmitrij Boltenkov

                              Comment


                               #90
                               Sv: Ny ordning for militært personell

                               I den britiske hær kalles OR som blir OF for LE Officers, for Late Entry Officers. Dyktige senior underoffiserer kan bli offiserer gjennom et fire ukers kurs ved Sandhurst, LE Officer Course.

                               I US Army kan OR bli offiserer på følgende vis: de må ta en bachelorgrad i et eller annet ved universitet eller høyskole og de må, som andre som begynner offisersopplæring etter sivil bachelorgrad, ta Officers Candidate School. Faktisk er den eneste forskjellen fra de som begynner fra det sivile med en sivil bachelorgrad at de ikke må ta rekruttskolen på nytt.
                               At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                               Comment

                               Working...
                               X