Kunngjøring

Collapse

Info

Problemer med innlogging/registering er løst, og e-post sendt til de berørte.
See more
See less

Ny ordning for militært personell

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  #31
  Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  Spes.sersjant OR5, Oversersjant OR6, Stabssersjant OR7, Kommandersersjant OR8 og Fanejunker OR9


  Jeg sier meg uenig i dette forslaget av distinksjoner i hæren, spesielt for OR9 (Til dels også OR8)
  Som noen andre her i tråden forslo tidligere, burde OR8 heller ha tre buer, og OR9 ha krone.
  Eller så kan laubærene omkranse kronen, det vil uansett bli vanskelig å skille distinksjonene fra hverandre i starten.
  Bildet fant jeg her, men jeg mener det er et bedre forslag.


  Jeg stiller også spørsmål ved hærens årsstriper:
  1-10år (Beklager størrelsen på bildet.) Tynn stripe for 1 år og tykk for 3 år

  Per nå går det greit som grenader, noen få har 9 år og siden forsvaret økte antall kontrakter grenaderer kunne ha fra 2*3år og 3*1år til 4*3år. (Før kunne de jobbe i 9 år tidligere, i motsetning til 12 nå. Etter jul blir det da 35 år)
  Den med årsstriper jeg har sett, ikke i bruk, men ferdig laget og på depot er for 15 år.
  Hva skjer etter dette? Skal man fylle opp distingsjonen med årsstriper?

  I tillegg kan jeg legge til at hvis en grenader gjennomførere befalsutdanning, så telles hvert år som grenader som to år som sersjant. En grenader med 10 års erfaring samt gjennomfører GBK vil da bli rangert/lønnet/plassert som en Sjt med 5 års erfaring, noe som er greit så lenge det går på ansiennitet som befal.

  I sitatet under er det da år fra førstegangs verving som menig, er snittet for de som blir OR5: 4,2år. I US Army.
  I Norge er det nok nærmere 1,5år, men det er bare synsing fra min side.

  Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  OR-5 og høyere er underoffisersgrader der det kreves vist lederpotensial, tjeneste på lavere nivå og kurser på forskjellige nivåer. Men gjennomsnittstid siden første verving som menig for de som får graden er som følger (jeg tar bare med US Army, de andre er temmelig like):

  OR-5 (Sergeant): 4,2 år
  OR-6 (Staff Sergeant): 8,5 år
  OR-7 (Sergeant First Class): 13,6 år
  OR-8 (Master Sergeant/First Sergeant): 17,0 år
  OR-9 (Sergeant Major etc.): 20,8 år

  En OR-5 vil normalt være nestlagfører eller tilsv. og en OR-6 lagfører. NK tropp er OR-7. First Sergeant og Master Sergeant har samme rang og lønn og er begge OR-8, men de har litt forskjellige distinksjoner og First Sergeant regnes som "eliten" av dem. En Master Sergeant har gjerne teknisk eller administrativ tjeneste, mens en First Sergeant er det en av i hvert kompani/eskadron/batteri. Han gjør de oppgaver en admoff gjør i Norge, og er i tillegg ansvarlig for opprettholdelse av disiplinen hos OR i avdelingen og er kompanisjefens nærmeste rådgiver i de fleste forhold.
  Hva med at årsstriper er gjeldende frem tilogmed OR7, for så å bli byttet ut med et spesialisttegn for hver sin våpenart?
  Skal man ha årsstriper for hver rang? Hva skjer da om man går fra OR7 til OR6?

  Jeg mener at man skal ha årsstriper tellende fra man begynner som Sjt OR5 og til man slutter, blir OR8 eller eventuelt blir OFX.

  Slik vi har diskutert det tidligere, så vil opp til OR7 være på KP-nivå og over dette vil det være BN, ihvertfall den modellen jeg er enig med. Da vil man være på opp til 15år og kunne bytte ut med noe tilsvarende som dette.
  Eventuelt at når man passerer 15år så får man bare en slik en, og da er ikke årsstriper så nøye lengre, for da har man jobbet lenge nok til å kunne vise seg med en enkel notis. Selv om det også vil kunne vise seg at både OR8 og OR9 i seg selv gir nok 'autoritet i seg selv.
  Forslag funnet her Operativ. Adminstrativ. Teknisk
  Når jeg ser på forslaget for sjøforsvarets distinksjoner synes jeg at de er ganske så strøkne å se på, (Til distinksjoner å være) ved å ha et symbol som går igjen hele veien.  Ser at denne tråden skal brukes som bakgrunnsinformasjon. Kan moderator flytte dette innlegget til en mer passende tråd? Gjort. -Mod
  Attached Files
  Last edited by Rittmester; DTG 261036A Jun 15, .
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

  Comment


   #32
   Reserveoffiserer

   Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
   En del av dette er også hvordan reserveoffiserer skal utdannes. Jeg ser ikke for meg at behovet for OF i Heimevernet og eventuelt andre reserveavdelinger vil fylles av fullt KS-utdannede yrkesoffiserer som går over i sivil karriere. Spesielt vil dette være åpenbart på nivå løytnant-kaptein, dvs. nesten alle ikke-tjenestegjørende offiserer i HV. (...)
   Jeg synes også diskusjonen om reserveoffiserer er interessant. Det vil alltid være dyktige folk som ikke er interessert i å gjøre en militær karriere, og Forsvaret vil ha behov for ledere som ikke er stadig tjenestegjørende. I antall er behovet størst i HV, men det er mange andre plasser i krigsstrukturen hvor det vil være mest kosteffektivt å ha personell som ikke trekker offentlig lønn hele tiden.

   Man kan tenke seg at samtlige OF har gjennomgående KS, og samtlige OR starter på bunnen og tar GBK underveis. Dette ville for så vidt kunne dekke behovet for operativt personell til stående styrker, og ligner på det amerikanske systemet. For å konvertere mellom OR og OF kan vi også ha et system hvor kvalifiserte OR over en viss grad kan ta noe lignende KS kvalkurs for å bli OF. Vi har imidlertid en hybrid i Norge - befalsskolen. Etter bare ett år kan man bli OR-5, noe som er mye raskere enn i de fleste andre land, hvor sersjantgraden i større grad er erfaringsbasert. Slik sett ligner BS på en offisersutdannelse, og før i tiden var det jo nettopp hensikten å fylle reservehæren (og HV) med kvalifiserte offiserer. De aller fleste troppssjefer hadde BS og ikke KS, og dette gjaldt en god del kompanisjefer også. På den tiden erkjente vi altså at BS var en (reserve)offisersutdannelse, bare at man tjenestegjorde det første året som sersjant.

   Hvorfor ikke videreføre dette, med en liten vri? Vi kan da tenke oss at vi rendyrker KS (gjennomgående) til å være hovedmetoden for å skaffe offiserer til den stående strukturen. På samme måte kan tjeneste som OR1-4 og deretter GBK være hovedmetoden for å skaffe sersjanter. De som tar BS får en kickstart ved at de blir OR-5 før de som går via GBK, og har deretter et valg:
   1) Enten fortsette som OR, og gjennom kurs og tjeneste kvalifisere seg for OR6-9, slik som de GBK-utdannede.
   2) Kvalifisere seg for å bli yrkesoffiser, gjennom en KS-utdannelse som gir en bachelor-grad, og deretter gjøre karriere slik som de med KS (gjennomgående).
   3) Bli sivil, gå inn i f eks HV og fortsette som OR, med grad gitt av å følge HVs kursrekker.
   4) Bli sivil, ta en sivil utdannelse som gir bachelor- eller mastergrad, og automatisk bli OF-1. Videre avansement som reserveoffiser gjennom kurs og tjeneste.
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Comment


    #33
    Sv: Ny ordning for militært personell

    Rittmesters forslag er omtrent slik jeg ser det for meg også. Eneste jeg er usikker på er om bachelor/master skal gi automatisk OF-1. Hva om bachelor/master + BS kvalifiserer til OF-1 kurs?

    På den annen side, i dag blir man OF-1 uavhengig uten BS og bachelor gjennom totalt 27 dager med kurs i HV.
    TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

    Comment


     #34
     Sv: Reserveoffiserer

     Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
     Hvorfor ikke videreføre dette, med en liten vri? Vi kan da tenke oss at vi rendyrker KS (gjennomgående) til å være hovedmetoden for å skaffe offiserer til den stående strukturen. På samme måte kan tjeneste som OR1-4 og deretter GBK være hovedmetoden for å skaffe sersjanter. De som tar BS får en kickstart ved at de blir OR-5 før de som går via GBK, og har deretter et valg:
     1) Enten fortsette som OR, og gjennom kurs og tjeneste kvalifisere seg for OR6-9, slik som de GBK-utdannede.
     2) Kvalifisere seg for å bli yrkesoffiser, gjennom en KS-utdannelse som gir en bachelor-grad, og deretter gjøre karriere slik som de med KS (gjennomgående).
     3) Bli sivil, gå inn i f eks HV og fortsette som OR, med grad gitt av å følge HVs kursrekker.
     4) Bli sivil, ta en sivil utdannelse som gir bachelor- eller mastergrad, og automatisk bli OF-1. Videre avansement som reserveoffiser gjennom kurs og tjeneste.

     Med din tillatelse, så tar jeg med meg denne videre, Rittmester.
     It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

     Comment


      #35
      Sv: Ny ordning for militært personell

      Faktisk noe lignende jeg har tenkt på!

      En annen mulig modell er den man hadde før 1985 ved Befalsskolen for Kystartilleriet (BSKA) og Sjøkrigskolen Operativ linje/Kystartilleriavdeling (SKSK/OKA). Disse var samlokalisert på Oscarsborg de første 8 1/2 månedene (SKSK/OKA var en egen klasse på befalsskolen) og var i den perioden nesten identiske, men SKSK/OKA hadde større krav til sivil utdannelse (den gangen examen artium). De siste månedene var SKSK/OKA-kadettene på Sjøkrigsskolen i Bergen, mens BSKA-elevene fortsatte på Oscarsborg. Begge ble uteksaminert etter 12 måneder og beskikket til vernepliktig befal (begge med 12 måneder plikttjeneste), SKSK/OKA-kadettene som vernepliktige fenriker (dvs. de hoppet over kvartemester-nivået), BSKA-elevene som vernepliktige kvartermestere. I pliktåret ville de gjerne ha litt forskjellig tjeneste, fenrikene fra SKSK/OKA litt mer teoretisk krevende tjeneste i ildledersentral, kommandoplass etc., de som kom fra BSKA som kanonkommandører eller befal i nærforsvarstropp.
      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Comment


       #36
       Sv: Reserveoffiserer

       Men mest sannsynlig tar man bachelor/master etter førstegangstjenesten, så da blir det vanskeligere å skille på nivå allerede under BS.
       Opprinnelig skrevet av jaffar Vis post
       Med din tillatelse, så tar jeg med meg denne videre, Rittmester.
       Selvsagt.
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Comment


        #37
        Sv: Ny ordning for militært personell

        Helt klart, slik utdannelse gjerne gjennomføres i Norge. Det Rittmester skrev stemte til og med i kanskje enda større grad for infanteriet enn for kavaleriet. Befalsskolene for infanteriet hadde på 1970- til 1980-tallet fem linjer, gevær/jeger, panservern (TOW), BK, pioner og samband, med felles utdannelse, stort sett med geværlaget som eksempel, de første månedene, og spesialutdannelse etter linjen de siste 3-5 månedene (var opprinnelig 3 måneder, endret til 5 måneder ca. 1990). Den første linjen la først og fremst vekt på stridsteknikk på troppsnivået, ikke på lagsnivået, plikttjeneste normalt som NK geværtropp, oftest troppssjef på 1. eller 2. rep deretter. De to andre befalsstillingene i geværtroppen (NK og mitr-lagfører) i mob-hæren hadde stort sett utskrevet befal (USK fra gevær/mitr-linje). Nå ble jo også mange utskrevne befal troppssjefer etter hvert og.

        Jeg sjekket situasjonen i Danmark. Der har de inntil nylig (er under revurdering i dag) noe som ligner svært mye på det jeg beskrev over fra SKSK/OKA. Hærens Sergentskole (tilsvarende Befalsskolen for Hæren) i Sønderborg har/hadde en egen reserveoffiserlinje. Det var ikke noe krav om høyere utdannelse, men kravene til VGS-utdannelse (tilsvarende studieforberedende med egne krav i dansk, matematikk og engelsk) var høyere enn for befalselevene, og utvelgelse gikk i større grad ut fra VGS-karakterer. De første 7 måneder var felles med befalsskolen, men etter de kom, etter 3 ukers praksis ved en avdeling, et 4 måneders troppssjefskurs ved "Løjtnantskolen" i Oksbøl, spesielt rettet mot geværtroppssjefsrollen, hvoretter man ble beskikket til "Sekondløjtnant af reserven". Etter det fulgte 11 måneders praksis, normalt som troppssjef eller utdannelses-/støtteoffiser ved rekruttskole, før man igjen avsluttet med et 1 1/2 måneds ledelseskurs, før man etter fullført 2 år ble beskikket som "Løjtnant af reserven" og gikk over i det sivile.

        I Danmark har man forresten tre løytnantsgrader, sekondløjtnant, løjtnant og premierløjtnant. Graden løjtnant brukes kun for reserveoffiserer og Hjemmevernet (samt siste års kadetter på krigsskolen). Krigsskoleutdannede yrkesoffiserer starter som premierløjtnant.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Comment


         #38
         Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

         Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
         Spes.sersjant OR5, Oversersjant OR6, Stabssersjant OR7, Kommandersersjant OR8 og Fanejunker OR9


         Jeg sier meg uenig i dette forslaget av distinksjoner i hæren, spesielt for OR9 (Til dels også OR8)
         Som noen andre her i tråden forslo tidligere, burde OR8 heller ha tre buer, og OR9 ha krone.
         Eller så kan laubærene omkranse kronen, det vil uansett bli vanskelig å skille distinksjonene fra hverandre i starten.
         Bildet fant jeg her, men jeg mener det er et bedre forslag.


         Jeg stiller også spørsmål ved hærens årsstriper:
         1-10år (Beklager størrelsen på bildet.) Tynn stripe for 1 år og tykk for 3 år

         Per nå går det greit som grenader, noen få har 9 år og siden forsvaret økte antall kontrakter grenaderer kunne ha fra 2*3år og 3*1år til 4*3år. (Før kunne de jobbe i 9 år tidligere, i motsetning til 12 nå. Etter jul blir det da 35 år)
         Den med årsstriper jeg har sett, ikke i bruk, men ferdig laget og på depot er for 15 år.
         Hva skjer etter dette? Skal man fylle opp distingsjonen med årsstriper?

         I tillegg kan jeg legge til at hvis en grenader gjennomførere befalsutdanning, så telles hvert år som grenader som to år som sersjant. En grenader med 10 års erfaring samt gjennomfører GBK vil da bli rangert/lønnet/plassert som en Sjt med 5 års erfaring, noe som er greit så lenge det går på ansiennitet som befal.

         I sitatet under er det da år fra førstegangs verving som menig, er snittet for de som blir OR5: 4,2år. I US Army.
         I Norge er det nok nærmere 1,5år, men det er bare synsing fra min side.         Hva med at årsstriper er gjeldende frem tilogmed OR7, for så å bli byttet ut med et spesialisttegn for hver sin våpenart?
         Skal man ha årsstriper for hver rang? Hva skjer da om man går fra OR7 til OR6?

         Jeg mener at man skal ha årsstriper tellende fra man begynner som Sjt OR5 og til man slutter, blir OR8 eller eventuelt blir OFX.

         Slik vi har diskutert det tidligere, så vil opp til OR7 være på KP-nivå og over dette vil det være BN, ihvertfall den modellen jeg er enig med. Da vil man være på opp til 15år og kunne bytte ut med noe tilsvarende som dette.
         Eventuelt at når man passerer 15år så får man bare en slik en, og da er ikke årsstriper så nøye lengre, for da har man jobbet lenge nok til å kunne vise seg med en enkel notis. Selv om det også vil kunne vise seg at både OR8 og OR9 i seg selv gir nok 'autoritet i seg selv.
         Forslag funnet her Operativ. Adminstrativ. Teknisk
         Når jeg ser på forslaget for sjøforsvarets distinksjoner synes jeg at de er ganske så strøkne å se på, (Til distinksjoner å være) ved å ha et symbol som går igjen hele veien.         Ser at denne tråden skal brukes som bakgrunnsinformasjon. Kan moderator flytte dette innlegget til en mer passende tråd? Gjort. -Mod
         Kommandersersjant tre striper/buer. Sersjantmajor med krone i tillegg, eller bare krone.
         Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

         Comment


          #39
          Sv: Ny ordning for militært personell

          Jeg likte meget godt modellen til Rittmester, men jeg mener det også er verdt å se på danske erfaringer, da de alltid har hatt et skille OR/OF, altså aldri "enhetsbefal", men samtidig har hatt noe man kan kalle en hybrid, litt av begge deler, kanskje også det beste av begge deler???? Dvs. systemet deres er nå endret, og blir mere likt amerikansk system, dvs. at man skal ha sivil bachelorgrad + kortere krigsskole.

          Men slik systemet deres var inntil for et par år siden var det altså (utenom HV, jeg kommer tilbake til det etterpå):

          Start for alle som skal ha en karriere i Forsvaret:
          1) Hærens sergentskole, 1 år skole og ett år praksis med grad som sergent. Det var ikke krav om allmenn studiekompetanse for å komme inn på sergentskolen. Etter denne kunne man få ansettelse som sergent (OR-5) og ha en karriere som underoffiser, med mulighet til å avansere til oversergent (OR-7), seniorsergent (OR-8) og chefsergent (OR-9) etter kurs og tjeneste. Jeg kjenner ikke opplegget for de som startet som vervede menige (konstabler), om de hadde en vei til sergent som hadde mindre skole og mer tjeneste enn de som gikk sergentskolen.

          Sluttet man i Forsvaret etter de to årene (eller senere), var man sergent av reserven.

          2) Hærens Officersskole (tilsv. Krigsskolen) krevde at man hadde allmenn studiekompetanse og at man hadde gjennomført Hærens sergentskole. Officersskolen var 3-årig og man ble premierløjtnant med rett til fast yrkesansettelse når den var fullført. Detter er altså nå erstattet av en helt ny modell.

          3) Som sagt over, man hadde også en egen reserveoffiserslinje på Hærens Sergentskole der man altså ble løjtnant af reserven når man fullførte, opptakskrav tilsvarte allmenn studiekompetanse (med gode karakterer), utdannelsen (skole og praksis) var to år, akkurat som for Hærens sergentskole, lik utdannelse de første månedene, men med mer vekt på troppsnivået etter det, og man ble altså løjtnant af reserven og ikke sergent når man var ferdig med de to årene.


          I Hjemmevernet (som i Danmark er frivillig) har man et system som er svært likt det vi har for HV-befal. Her har man et stort antall kortere og lengre kurser. Man skiller mellom "officerer" og "underofficerer", men man må først må gå befalingsmandkurs og være underoffiser før man eventult kan gå offiserskurs og bli offiser. Det ser ut til at man grovt sagt etter tilsv. "HV-sersjant" enten fortsetter et underoffisersspor eller et offisersspor, det siste da først som troppssjef.
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Comment


           #40
           Sv: Ny ordning for militært personell

           Hva er det som gjør at de har endret på systemet?

           Comment


            #41
            Sv: Ny ordning for militært personell

            Først og fremst for å spare penger (ved å føre deler av den obligatoriske utdannelsen over til sivile universiteter, finansiert av studentene selv/"Lånekassa"), men også for å ha mer likt opplegg som det man har i UK og USA (men faktisk en god del lengre) og fordi man mener det er sunt at offiserer har mer sivil høyere skolegang.

            For å bli yrkesoffiser i den danske hær er opptakskravet nå at man har en sivil bachelorgrad fra et universitet (ingen krav om hva man har bachelor i). Man starter med en 10 måneders officersbasisuddannelse ved Hærens sergentskole, som i ganske stor grad tilsvarer en befalsskoleutdannelse (grunnleggende enkeltmannsferdigheter og ledelse på lagsnivået):
            - Grundlæggende militær uddannelse
            - Uddannelseslære og føringsuddannelse
            - Praktikforløb
            - Våbenuddannelse
            Etter det kommer en såkalt funksjons- og diplomutdannelse på 18 måneder på Hærens Officersskole på Frederiksberg slott. Dette er en forkortet (til det halve) versjon av den tidligere danske krigsskoleutdannelsen. Den inkluderer en 5 ukers offensiv modul og en 6 ukers defensiv modul ved Hærens Kamp- og Ildsstøttecenter, og et patruljekurs ved Jægerkorpset:
            - Ledelse
            - Voksenpædagogik inkl. motivation
            - Personlig udvikling
            - Fysisk træning inkl. træningsteorier
            - Militære operationer og strategier
            - Statskundskab, sikkerhedspolitik og international politik
            - Sprog og kommunikation (også på engelsk)
            Til slutt kommer et 4 måneders "tjenestemodul", spesialkurs i den tjenestegren man har valgt: Manøver, logistikk, ingeniør, samband eller etterretning.

            Den totale utdannelsen i Forsvarets regi, etter avsluttet sivil bachelor, er dermed på 32 måneder, altså 2 år og 8 måneder. Men hvis man inkluderer den sivile bachelor man må ha først, kommer man altså opp i 5 år og 8 måneder, mot 5 år (Sergentskole + officersskole) tidligere.

            Dette er stadig en lengre militær utdannelse enn i UK, der man har felles offisersutdannelse på ett år + fagkurs på 4 måneder i sin tjenestegren før man går ut som troppssjef. (I USA er den militære utdannelsen av offiserer enda kortere, men man må ha en 4-årig amerikansk bachelor).

            Et annet grep man har gjort er at man fjerner en god del undervisning og trening om operasjoner på kompani-, bataljons- og høyere nivå, og konsentrerer seg mer om troppsnivået, og overlater de høyere nivåer til senere kurs (når man skal bli kompanisjef etc.).


            Samtidig har man som jeg beskrev i tidligere innlegg en separat reserveoffiserutdannelse (som for tiden er under vurdering) som varer 2 år inklusive praksis og som bare krever bestått "studieforberedende".
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Comment


             #42
             Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

             Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
             Spes.sersjant OR5, Oversersjant OR6, Stabssersjant OR7, Kommandersersjant OR8 og Fanejunker OR9

             Når jeg ser på forslaget for sjøforsvarets distinksjoner synes jeg at de er ganske så strøkne å se på, (Til distinksjoner å være) ved å ha et symbol som går igjen hele veien.             Ser at denne tråden skal brukes som bakgrunnsinformasjon. Kan moderator flytte dette innlegget til en mer passende tråd? Gjort. -Mod
             Legger ved disse to bildene, som ser ut til at de har forsvunnet.
             Merk at OR8, kommandersersjant, er forslått med 3 buer. OR9 har skiftet navn til SersjantMajor og er forslått som en fortsettelse på vinklene, men enten med 3 buer og krone, eller bare krone.


             Your signature cannot be longer than 70 characters long.

             Comment


              #43
              Sv: Ny ordning for militært personell

              Jeg antar at foredraget, som er blitt nevnt tidligere av enkelte brukere, angående den nye ordningen kan være denne?

              Comment


               #44
               Sv: Ny ordning for militært personell

               Rune Wenneberg må være den fødte sersjantmajor...

               Jeg likte det jeg så, og nå har man frem til 10 november til å komme med innspill. En modell ble presentert, men korreksjoner er mulig. Jeg har forstått det slik at det allerede er foreslått noen endringer når det gjelder distinksjonene, men kort fortalt ble de nye nye gradene presentert slik (se også 12:44 og 37:51 i presentasjonen). Etter graden noen eksempler på mulige stillinger.

               Merk egne funksjonstegn for de OR-6/9 som er sjefssersjanter, dvs er sjefens rådgiver ned til troppsnivå. Selve graden er den samme som de som er rene spesialister.

               OR-9 Sersjantmajor: En for hver flaggoffiser som fører kommando - dvs for Hærens del brigade og oppover. Også Senior NCO NATO.
               OR-8 Kommandersersjant: En bataljonssersjant pr bataljon (men i tillegg, slik jeg forsto det, kanskje to OR-8 som spesialister også på dette nivået). Ass J (f eks på FOH), verksmester, kryptoforvalter.
               OR-7 Stabssersjant: Kompanisersjant, ass S/G (dvs bataljon/brigade), FAC.
               OR-6 Oversersjant: Troppssersjant, sikkerhetsbefal, etterretningsoperatør.
               (OR-5 Seniorsersjant: Mulig grad for erfarne OR-5.)
               OR-5 Sersjant: Lagfører, tekniker, p-befal, kryptobefal, stasjonsbefal.
               OR-4 Seniorkorporal: Informasjonsforvalter, PIO-ass, NLF.
               OR-4 Korporal: Som seniorkorporal.
               OR-3 Senior visekorporal: Kpass, vognfører spesialkjøretøy, hundefører.
               OR-2 Visekorporal: Skytter, vognfører, geværsoldat.
               OR-1 Menig: Inne til førstegangstjeneste.
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Comment


                #45
                Sv: Ny ordning for militært personell

                Legger ved noen sjermdumper, samt kommentarer.


                Troppssersjant, er dette da NK-tropp eller er det en ren Troppssersjant?

                Heldigvis ser det ut til at de går bort ifra fanejunkerforslaget, jeg har ikke noe i mot navnet, men gradstegnet så ikke bra ut.
                Seniorkorporal ser og bra ut, tror det kan bli en god resurs når det kommer til instruktørsiden.
                Hos meg ble oppløsningen svært lav.
                Sersjantmajor, kommandersersjant, stabssersjant, oversersjant, sersjant, seniorkorporal, korporal, seniorvisekorporal, visekorporal (OR9-OR2)

                De oppfordrer til å ta forbindelse, hvis du har en løsning! Jeg skal gjøre det, skal bare gruble litt mer!
                Your signature cannot be longer than 70 characters long.

                Comment


                 #46
                 Sv: Ny ordning for militært personell

                 Mye bra her, spesielt når det gjelder karrierevei for OR. Noe som er viktig er at man setter på tilstrekkelig utdannelse/kursing etter hvert for å nå de høyere OR-gradene, og dette med Videregående befalsutdanning (VBU) virker meget bra, deler av det kan selvfølgelig legges til samme institusjon som gir offisersutdanning (GOU og VOU). Jeg synes også det er bra å beholde to mulige veier til OR-5, direkte med befalsskole eller via tid som vervet + GBK. Men kravene til vervingstid + GBK må være slik at realkompetansen er minst som de som går befalsskole i dag.

                 Ellers må man jo gjøre et meget stort arbeid for å tillegge grad (eller gradsspenn) til alle tjenestestillinger i Forsvaret. Og så må man som diskutert tidligere ha et system for reservister/HV-befal som kan fungere i praksis. I tabellen ser det ut til at man vil beholde BS før KS, som nevnt flere steder her må Norge også nå overveie å gå over til en grunnleggende offisersutdannelse som består av høyere sivil utdannelse på bachelornivå + militær utdannelse av varighet 1 1/2 - 2 1/2 år, mer målrettet mot det å være troppssjef, spesielt etter at man får bedre kvalifiserte troppssersjanter.
                 At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                 Comment


                  #47
                  Sv: Ny ordning for militært personell

                  Brief fra GIH og Hærens første Sersjantmajor om den nye spesialistordningen.

                  Link på youtube
                  Svolten og tyst, samband fyst

                  Comment


                   #48
                   Sv: Ny ordning for militært personell

                   Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
                   Troppssersjant, er dette da NK-tropp eller er det en ren Troppssersjant?
                   Jeg regner med at man her mener det som både i britisk og amerikansk hær kalles Platoon Sergeant, det er NK men også noe mer. I de land (som Storbritannia) som har et utviklet underoffiserssystem har man alltid på troppsnivået (i hvert fall i standard tropper som geværtropp, stridsvogntropp etc.) kombinasjonen av en fersk fenrik/løytnant som sjef og en erfaren sersjant som troppssersjant/NK. Troppssjefen har ansvaret for den taktiske ledelse av troppen. Troppssersjanten for adm og fors, for å ta over hvis troppssjef faller fra, for å kontrollere at ordrer blir fulgt, men har også hovedansvaret (til dels gjennom lagførerne) for utdannelsen av mannskapene (som troppssjefen i liten grad sysler med) og for disiplinen i troppen. Og sist men ikke minst, troppssersjanten skal være en mentor for troppssjefen og veilede ham i hans praktiske utføring av jobben som troppssjef. I hærer som lenge har hatt et slikt system er forholdet troppssjef/troppssersjant, der den uerfarne troppssjefen formelt er overordnet for den eldre og erfarne troppssersjanten, men samtidig lar seg veilede av ham, et meget spesielt forhold bygget på lang tradisjon. Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta å bygge opp et slikt forhold i Norge, der man er vant til at enhver fenrik eller løytnant er mer kompetent enn enhver sersjant.

                   En artig historie jeg hørte fra Libanon: En norsk kaptein hadde problemer med å forså sitt forhold til en gammel irsk sergeant major, og tenkte litt for mye på ham som sersjant i norsk forstand. Det kokte til slutt over da kapteinen beordret sersjantmajoren til å koke kaffe. Da fikk han en skikkelig lekseom hvem som burde koke kaffen.
                   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                   Comment


                    #49
                    Sv: Ny ordning for militært personell

                    Mange mindre spørsmål kommer opp etter hvert, tenker jeg: Modellen er klart mest "amerikansk", og temmelig forskjellig fra "britisk", ved at britene har lavere OR-grader til samme tjenestestilling enn det amerikanerne har, den norske har lagt seg litt i mellom, men nok nærmere den amerikanske (i hvert fall i navnene og distinksjonene).

                    I den britiske hær er nestlagførere lance corporal (OR-3), lagførere corporal (OR-4) og troppssersjant/NK tropp sergeant (OR-6), mens i US Army er nestlagførere sergeant (OR-5), lagfører er staff sergeant (OR-6) og troppssersjant Sergeant First Class (OR-7). (Merk at britisk sergeant er OR-6, mens amerikansk sergeant er OR-5).

                    I tabellen over er altså nestlagfører OR-4, lagfører OR-5 og troppssersjant OR-6.

                    Dessuten: Bør det også være kurs i den venstre søylen, f.eks. et kort kurs i ledelse for å kunne bli NLF (OR-4)?

                    Jeg ser KP-ass er satt som OR-3. Jeg vet ikke hvordan det er nå, men i geværkompani i "gamle dager" var KP-ass en befalsstilling (sersjant), mens adm-ass var korp. Det var egen adm-linje på infanteriets USK-kurs der man i plikttjenesten og senre i mob-avdeling var KP-ass, og kunne ved kurs og tjeneste på rep-øvelser normalt ville kunne avansere til admoff.

                    Den gode gamle troppsassen som alltid så lenge jeg hadde oversikt i infanteriet og HV har vært korp, ser jeg ikke i tabellen...

                    For å gå langt tilbake i tiden til 1978-KOP for infanteribataljonen. Da var det følgende grader for befal og mannskaper i geværtroppen:

                    Troppssjef: Fenrik/løytnant
                    NK: Sersjant/fenrik
                    Troppsass: Korporal
                    Sambandsmann: Visekorporal/menig
                    Sanitetsmann: Menig

                    Mitr-lag:
                    Lagfører: Sersjant
                    6 Mitr-soldater: Menig

                    3 geværlag:
                    Lagfører: Korporal
                    Nestlagfører: Visekorporal/menig
                    4 geværsoldater: Menig
                    2 MG-soldater: Menig
                    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                    Comment


                     #50
                     Sv: Ny ordning for militært personell

                     Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                     En artig historie jeg hørte fra Libanon: En norsk kaptein hadde problemer med å forså sitt forhold til en gammel irsk sergeant major, og tenkte litt for mye på ham som sersjant i norsk forstand. Det kokte til slutt over da kapteinen beordret sersjantmajoren til å koke kaffe. Da fikk han en skikkelig lekseom hvem som burde koke kaffen.
                     Faens bønder på byn ute i den store verden altså... Norsk mangel på situasjonsforståelse slutter aldri å overraske meg.
                     Elite Som En Trensoldat

                     Comment


                      #51
                      Sv: Ny ordning for militært personell

                      Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                      Den gode gamle troppsassen som alltid så lenge jeg hadde oversikt i infanteriet og HV har vært korp, ser jeg ikke i tabellen...

                      For å gå langt tilbake i tiden til 1978-KOP for infanteribataljonen. Da var det følgende grader for befal og mannskaper i geværtroppen:

                      Troppssjef: Fenrik/løytnant
                      NK: Sersjant/fenrik
                      Troppsass: Korporal
                      Sambandsmann: Visekorporal/menig
                      Sanitetsmann: Menig

                      Mitr-lag:
                      Lagfører: Sersjant
                      6 Mitr-soldater: Menig

                      3 geværlag:
                      Lagfører: Korporal
                      Nestlagfører: Visekorporal/menig
                      4 geværsoldater: Menig
                      2 MG-soldater: Menig
                      Ikke så veldig ulikt det troppen min i mitt distrikt har anno 2015, bortsett fra at sanitetsmann og sambandsmann har graden korporal i dag. Troppsjefen har BS og har rykket opp til løytnant, NK har gått kursrekka i HV og er fenrik. Tidligere troppsjef mener jeg hadde graden kaptein, og så vidt jeg husker hadde han gått hele kursrekka til HV for å komme dit, pluss intops, men vedkommende møtte jeg kun siste halvdel av årets øvelse for 4 år siden og har ikke sett fyren etter det.

                      Comment


                       #52
                       Sv: Ny ordning for militært personell

                       Ja, i HV er (i hvert fall var det slik da jeg ble "HV-pensjonist) at vi hadde i troppen troppsass, sambandskorporal og sanitetskorporal, alle korporaler. Det var i utgangspunktet slik at de to siste skulle ha mer kompetanse på ledelse og instruksjon enn det jeg kjente fra Infanteriet, særlig at de skulle fungere dom instruktører i henholdsvis samband og Sanitet i troppen. Men det blir jo svært interessant å se hvordan alle tjenestestillinger skal innpass i det nye gradsystemet, både i Hæren og i HV.
                       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                       Comment


                        #53
                        Sv: Ny ordning for militært personell

                        Jeg skal være litt forsiktig her, men kjenner meg igjen i akkurat det at til sankorp og sambandsmann så har de andre menige større forventninger. Som sambandsmann selv så har jeg vært der mange ganger at troppsjefen og NK ikke er til stedet i KO, men samtidig så forventer de som melder inn ting at jeg kan svare på vegne av de, der og da og helst med en gang. At jeg kan alle radioer fra ANPRC77 og frem til LF og MRR ut og inn er en annen ting resten av troppen, inkludert offiserer, befal og mening tar for gitt. Og dette er noe jeg personlig finner motiverende med HV, så jeg prøver så godt jeg kan å holde meg oppdatert men dette var veldig til siden for tema. Men helt enig med hvlt, det blir spennende å se hvordan dette kommer inn i det nye gradsystemet.

                        Mener også at det var tatt opp før siste øvelse at sambandsmann og tropsass burde delta på befalsdagene, dvs. møte lørdag eller søndag, når resten av gjengen møter tirsdag morgen, begrunnet med bla. faglige spørsmål omkring samband. Men nå skal jeg gi meg med utenomfaglig snakk fra HV.

                        Comment


                         #54
                         Sv: Ny ordning for militært personell

                         Burde det vært et ekstra befal i troppsstaben? Dagens tropp er ikke godt istand til å planlegge nye oppdrag samtidig som den drifter KO for en pågående operasjon eller forsåvidt lede en troppsbase. Både troppssjef og NK har oppgaver utenfor tropps-KO samtidig. Et operasjonsbefal tilsvarende områdets operasjonsoffiser kunne håndtert dette. Kanskje kan nettopp bedre tilgang på sersjanter av forskjellig grad åpne for denne muligheten?
                         TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                         Comment


                          #55
                          Sv: Ny ordning for militært personell

                          Hvlr nævner i #39 en eventuelt afkortet uddannelse for erfarne konstabler i DK. Den findes her: Grundlæggende sergentuddannelse for fast tjenestegørende PSN

                          For en dansker er det i øvrigt mærkeligt, at kompagnisergenten(hedder kommandobefalingsmand i DK) ikke har den samme i rang Norge som i UK og DK. DK og UK= OR-8, NO=OR-7

                          Comment


                           #56
                           Sv: Ny ordning for militært personell

                           Ja nettopp, den tilsvarer GBK i Norge (grunnleggende befalskurs). Jeg vet ikke hvor lenge GBK varer nå, jeg tror det har variert litt, har vært nede i 8 uker tror jeg.

                           Jeg er enig i at kompanisersjantens grad er merkelig lav. Som du sier, i UK er det Company Sergeant Major som er WO2, dvs. OR-8. Og i USA er det First Sergeant som også er OR-8 på "NATOsk".
                           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                           Comment


                            #57
                            Sv: Ny ordning for militært personell

                            Hva som gis av kurs som er obligatoriske for opprykk som underoffiser i US Army kan man lese om her: Leadership Training | goarmy.com

                            Det er stort sett et kurs for hvert trinn, fra og med Warrier Leader Course som varer en måned og som er obligatorisk for opprykk til sergeant (OR-5), som der er graden for nestlagfører. De videre kursene ser ut til å være lengre, men mye basert på fjernundervisning, web-basert etc.
                            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                            Comment


                             #58
                             Sv: Ny ordning for militært personell

                             Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post

                             Jeg ser KP-ass er satt som OR-3. Jeg vet ikke hvordan det er nå, men i geværkompani i "gamle dager" var KP-ass en befalsstilling (sersjant), mens adm-ass var korp. Det var egen adm-linje på infanteriets USK-kurs der man i plikttjenesten og senre i mob-avdeling var KP-ass, og kunne ved kurs og tjeneste på rep-øvelser normalt ville kunne avansere til admoff.

                             I en KP-Stab kan man nå til dags gjerne ha:

                             KP-sjef
                             NK-KP
                             KP-adj
                             Adm-off
                             Adm-bef
                             Adm-gren
                             (Opp til 10stk i ADM-jobben, for å holde koken for et helt kompani)

                             Regner med at KP-ass kan være Adm-Gren. Men ser heller ikke noen problemer med at en dyktig korporal, gjerne som har tatt opp noen fag og ønsker å jobbe mer med P-ansvar tar over som KP-adj og er OR4, selv om det som oftest er en OR5-stiling. Det samme gjelder forsåvidt Adm-bef stillingen.
                             Your signature cannot be longer than 70 characters long.

                             Comment


                              #59
                              Sv: Ny ordning for militært personell

                              Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                              Rune Wenneberg må være den fødte sersjantmajor...
                              Click image for larger version

Name:	uploadfromtaptalk1435616531523.jpg
Views:	1
Size:	22,7 KB
ID:	864685
                              Odd objects attract fire. You are odd.

                              Comment


                               #60
                               Sv: Ny ordning for militært personell

                               Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
                               I en KP-Stab kan man nå til dags gjerne ha:

                               KP-sjef
                               NK-KP
                               KP-adj
                               Adm-off
                               Adm-bef
                               Adm-gren
                               (Opp til 10stk i ADM-jobben, for å holde koken for et helt kompani)

                               Regner med at KP-ass kan være Adm-Gren. Men ser heller ikke noen problemer med at en dyktig korporal, gjerne som har tatt opp noen fag og ønsker å jobbe mer med P-ansvar tar over som KP-adj og er OR4, selv om det som oftest er en OR5-stiling. Det samme gjelder forsåvidt Adm-bef stillingen.
                               Det var da en hel haug....

                               Kompanistaben i et geværkompani etter 1990-KOP besto av følgende:

                               KP-sjef (kaptein)
                               NK-kompani (lt/kapt)
                               PV-sperreoffiser (lt)
                               Adm-off (fenr/lt)
                               KP-assistent (sjt/fenr)
                               Sanitetsbefal (sjt/fenr)
                               Adm-ass (korp)
                               Sambandskorp. (korp)
                               2 sambandssoldater (men)
                               2 vognfører feltvogn (1 korp, 1 menig)
                               2 vognfører BV-206 (menig)
                               2 vognfører lastevogn (menig)
                               3 sanitetssoldater (1 korp, 2 menige)

                               Bortsett fra de to på toppen (PV-sperreoffiser regner jeg med ikke finnes lenger), bør de øvrige være et eller annet sted i OR-kjeden. Hvis vi skal ta etter det andre land har, erstattes adm-off av kompanisersjanten, kompaniets senior-OR, som har både den funksjon en admoff har i dag, men også en del utvidede funksjoner (som den i kompaniet som har lengst militær erfaring, kompanisjefens viktigste rådgiver, samt ansvar for ledelse av utdannelse og opprettholdelse av disiplin for alle OR i kompaniet). Som sagt før, her er det i USA og UK (samt Danmark) en OR-8, men det ser ut til bare å være lagt opp til en OR-7.

                               I UK har man i kompanistaben en OR-8 (Warrant Officer 2) som er Company Sergeant Major (CSM), og som tilsvarer det jeg skisserte her, og en Staff Sergeant (OR-7). Staff Sergeant er assistent for CSM og har en del andre oppgaver, jeg vil tro nærmest det en KP-ass har i Norge. Nå har britene et litt spesielt system da Sergeant er OR-6 og det ikke finnes noen grad med NATO-grad OR-5.

                               Det som stemmer minst overens med både UK og USA er at det er lagt opp til færre OR-9 enn i det norske opplegget. I både USA og UK har man en OR-9 i hver bataljon, i UK kjent som RSM (Regimental Sergeant Major, selv om det heter regimental, er det en i hver bataljon) som har grad WO1, som er den høyeste OR-grad i Storbritannia. De som er på høyere nivåer (brigade, divisjon, høyere staber etc.) har samme grad, WO1, men sikkert høyere lønn.... I USA har man både Sergeant Major og Command Sergeant Major på OR-9. Command Sergeant Major er sjefens OR-rådgiver i en høyere stab og er kun undergitt sjefen. Hvis man går på hjemmesiden til hvilken som helst høyere amerikansk avdeling finner man biografi til avdelingens sjef og avdelingens Command Sergeant Major, bare av og til til avdelingens NK, se f.eks. ned på siden her: Home | "Rendezvous With Destiny"
                               At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                               Comment

                                
                               • Filter
                               • Tid
                               • Show
                               • New Topics
                               Clear All
                               new posts
                               No content found
                               Show More
                                
                               • Filter
                               • Tid
                               • Show
                               • New Topics
                               Clear All
                               new posts
                               Please log in to your account to view your subscribed posts.
                               Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
                               Oppstillingsplassen
                               Tekniske driftsmeldinger
                               Tekniske driftsmeldinger.
                               Tråder: 8 Innlegg: 655
                               Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
                               8 655
                               Kunngjøringer fra ledelsen
                               Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
                               Tråder: 15 Innlegg: 1.086
                               Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
                               15 1.086
                               Kommentarer fra rekkene
                               Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
                               Tråder: 3 Innlegg: 450
                               Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
                               3 450
                               Fagforum S-1: Personell & administrasjon
                               S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
                               Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
                               Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
                               Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
                               2.453 41.955
                               Rittmester
                               Livet i tjeneste
                               Underforum:
                               Treningsdagbøker (11/1.130)
                               S-1 2. Utdanning og tjeneste
                               Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
                               Tråder: 66 Innlegg: 2.900
                               Nyeste innlegg: Luftforsvarets flygeskole
                               66 2.900
                               Underforum:
                               S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
                               Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
                               Tråder: 30 Innlegg: 492
                               30 492
                               S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
                               Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
                               Tråder: 8 Innlegg: 283
                               8 283
                               Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
                               S-2 1. Generelle nyheter.
                               Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
                               Tråder: 1.054 Innlegg: 33.843
                               1.054 33.843
                               S-2 2. Etterretning
                               Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
                               Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
                               Tråder: 395 Innlegg: 28.351
                               395 28.351
                               Underforum:
                               Tema: Russland (58/6.883)
                               Tema: Asia (102/4.213)
                               S-2 3. Sikkerhet
                               Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
                               Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
                               Tråder: 59 Innlegg: 5.302
                               59 5.302
                               Underforum:
                               22.juli 2011 (32/4.562)
                               S-2 4. Nyhetsfeed
                               Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
                               Tråder: 209 Innlegg: 264
                               209 264
                               Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
                               S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
                               Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
                               Tråder: 2.549 Innlegg: 62.550
                               Nyeste innlegg: FN Mali: Operasjon MINUSMA
                               2.549 62.550
                               Underforum:
                               Hæren (41/1.518)
                               Sjøforsvaret (36/1.959)
                               Luftforsvaret (62/1.285)
                               Heimevernet (564/17.509)
                               S-3 2. Totalforsvaret
                               Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
                               Tråder: 584 Innlegg: 19.529
                               Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
                               584 19.529
                               Underforum:
                               Politiet (235/12.996)
                               S-3 3. Ledelse
                               Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
                               Tråder: 9 Innlegg: 179
                               Nyeste innlegg: Ledelse
                               9 179
                               93A
                               Ledelse
                               av 93A
                               S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
                               Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
                               Tråder: 21 Innlegg: 2.271
                               Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
                               21 2.271
                               Fagforum S-4: Logistikk & materiell
                               S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
                               Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
                               Tråder: 109 Innlegg: 10.281
                               109 10.281
                               S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
                               Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
                               Tråder: 65 Innlegg: 827
                               65 827
                               Underforum:
                               Landsystemer (28/624)
                               Sjøsystemer (4/5)
                               Luftsystemer (6/41)
                               INI-systemer (23/128)
                               Fagforum S-5: Planer & policy
                               S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
                               Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
                               Tråder: 93 Innlegg: 6.070
                               93 6.070
                               S-5 3. Militærhistorie
                               Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
                               Tråder: 411 Innlegg: 10.512
                               411 10.512
                               Underforum:
                               S-5 4. Veteranforum
                               Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
                               Tråder: 89 Innlegg: 1.564
                               Nyeste innlegg: Team Rubicon.
                               89 1.564
                               magskor
                               Team Rubicon.
                               av magskor
                               Fagforum S-6: Samband & IKT
                               S-6 1. Fagforum Samband
                               Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
                               Tråder: 119 Innlegg: 1.706
                               Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
                               119 1.706
                               Underforum:
                               01 Fagområder (16/297)
                               02 Felttriks (23/301)
                               S-6 2. Tekniske forum
                               Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
                               Tråder: 170 Innlegg: 3.017
                               170 3.017
                               Markedsplassen
                               Kjøp og salg
                               Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
                               Buy and sell kit. Non-commercial use only.
                               Tråder: 537 Innlegg: 2.182
                               537 2.182
                               Milforums testarena
                               Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
                               Tråder: 3 Innlegg: 16
                               3 16
                               Bedriftspresentasjoner
                               Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
                               Tråder: 2 Innlegg: 2
                               2 2
                               Working...
                               X