Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Ny ordning for militært personell

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Luftforsvarets sersjantmajor la ut dette på facebook i kveld.

  Gradsstrukturen i Luftforsvarets spesialistkorps er justert. OR 2-4 har fått spesialistbetegnelser. Dette gir bedre samsvar med realitetene i den nye ordningen Luftforsvaret innfører.

  OR 2-4 vil inneholde et bredt spekter av yrkesmilitære spesialister med høy kompetanse, men som normalt ikke har formelt lederansvar i linjeorganisasjonen (OR 4 kan likevel ha en ledende funksjon). De aller fleste vil tilsettes med øvre aldersgrense på 60 år. Et mindre antall innen særlig fysisk krevende fagområder vil tilsettes med øvre aldersgrense på 35 år.

  Spesialistkorpset vil være ryggraden i Luftforsvaret, men OR 2-4 blir bærebjelken i spesialistkorpset. Det er denne kategorien som vil utføre det meste av produksjonen i framtidens Luftforsvar.

  Click image for larger version

Name:	12932780_1082153991853710_453324535866751451_n.jpg
Views:	1
Size:	56,0 KB
ID:	865845

  Comment


   Sv: Ny ordning for militært personell

   Opprinnelig skrevet av opshunter Vis post
   Luftforsvarets sersjantmajor la ut dette på facebook i kveld.

   Gradsstrukturen i Luftforsvarets spesialistkorps er justert. OR 2-4 har fått spesialistbetegnelser. Dette gir bedre samsvar med realitetene i den nye ordningen Luftforsvaret innfører.

   OR 2-4 vil inneholde et bredt spekter av yrkesmilitære spesialister med høy kompetanse, men som normalt ikke har formelt lederansvar i linjeorganisasjonen (OR 4 kan likevel ha en ledende funksjon). De aller fleste vil tilsettes med øvre aldersgrense på 60 år. Et mindre antall innen særlig fysisk krevende fagområder vil tilsettes med øvre aldersgrense på 35 år.

   Spesialistkorpset vil være ryggraden i Luftforsvaret, men OR 2-4 blir bærebjelken i spesialistkorpset. Det er denne kategorien som vil utføre det meste av produksjonen i framtidens Luftforsvar.
   spørsmål fra publikum angåande T-60

   OR 2-4 -"De aller fleste vil tilsettes med øvre aldersgrense på 60 år? I OR 2-4?
   Liker · Svar · 17 min

   Luftforsvarets sersjantmajor: Ja

   Comment


    Sv: Ny ordning for militært personell

    "Visespesialist" var en mildt sagt sær betegnelse.
    "Gjør Ret, Frygt Intet"

    Comment


     Sv: Ny ordning for militært personell

     Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
     "Visespesialist" var en mildt sagt sær betegnelse.
     Ja, og jeg som så fram til at den flotte betegnelsen vingsoldat igjen skulle benyttes...
     Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

     Comment


      Sv: Ny ordning for militært personell

      Vel, lo godt av siste nummer av Forposten hvor en kadett under "talt men ikke tenkt" uttalte "Skal bli digg å få en slik OR-bitch".... Tror litt holdningsarbeid er på sin plass

      Sent fra min SM-J500FN via Tapatalk
      “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
      ― John Steinbeck

      Comment


       Sv: Ny ordning for militært personell

       Vi får se hvem som blir 'bitch' her etterhvert....
       It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

       Comment


        Sv: Ny ordning for militært personell

        Etter mye HR-reformen kan KS-Operativ fort ende som KS-Administrativ med troppssjef fagkurs FIF....

        Sent fra min SM-J500FN via Tapatalk
        “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
        ― John Steinbeck

        Comment


         Sv: Ny ordning for militært personell

         Alle disse mytene om hvordan troppsjefen skal sitte fast i kontoret med fif stemmer ikke helt. Det er heller ikke ønsket til GIH. Gjennom bruk av stedfortreder og dedikert personell så blir det primært karriere og talent utvikling som gjøres i fif, dvs dokumentere det vi allerede gjør i dag ifm medarbeidersamtaler og tjenesteuttalenser.

         Når det kommer til sleivete uttalelser fra kadetter på ks så er jeg ikke bekymret. Har selv vært 23 år og kadett på Linderud og den virkelighetsoppfatning man har i skolesituasjon stemmer ikke helt med virkeligheten.
         Svolten og tyst, samband fyst

         Comment


          Sv: Ny ordning for militært personell

          Er helt korrekt, men er nok liten tvil om at det vil bli noe mer administrativt arbeid på troppssjefsnivået og det er ikke gjort mye forventningsavklaring rundt dette i forkant.

          Sent fra min SM-J500FN via Tapatalk
          “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
          ― John Steinbeck

          Comment


           Sv: Ny ordning for militært personell

           Dette kommer. Blir oppgaven til oss og sjefs nivået i bataljonene. Pluss at KS kommer til å jobbe fremover med offisersrollen. Her vil sersjantmajoren spille en viktig rolle.
           Svolten og tyst, samband fyst

           Comment


            Sv: Ny ordning for militært personell

            Har etterlyst at de også retter litt fokus på offisersrollen i omstillingen som kommer, så dette virker glemt.

            Sent fra min SM-J500FN via Tapatalk
            “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
            ― John Steinbeck

            Comment


             Sv: Ny ordning for militært personell

             Det kan godt være at dette er å fighte forutsetningene, men jeg prøver meg likevel. Man ser ut til å være opphengt i at det å være befal (OR5 og over) automatisk innebærer at man har en lederfunksjon. En mulig konsekvens av dette er at Luftforsvaret har innført sine spesialistgrader, hvor OR4+ skal kunne stå til de er 60 år. Jeg antar dette f eks kan gjelde avionikere som har spesialiserte funksjoner, men uten nødvendigvis å lede noen.

             Jeg har selv jobbet sammen med allierte OR7 og 8 som har hatt spesialisert teknisk utdannelse, men uten ledelsesansvar. De ville nok i gitte situasjoner kunne hatt rollen som veileder for yngre spesialister innen eget fagfelt, men ikke hatt befal over noen avdeling. Hvorfor ikke la korporaler være korporaler, og la de som går på T60 som teknikere kunne bli OR7 for å synliggjøre erfaringen? Jeg har ikke sett noen av våre nærmeste allierte som lar korporaler stå til de er 60.

             Det virker som en bekymring er at sjefen for et teknisk verksted kunne bli en sersjant som ville oppleve at noen av de erfarne teknikerne hadde høyere grad enn ham selv. Dette kunne enkelt motvirkes med å definere enkelte slike lederstillinger som OF, eller gi lederen sjefssersjantmerket selv om han har lavere lønnstrinn enn en del av dem han leder. En annen bekymring er visstnok at det skaper forventninger om ledelsesansvar ved å gi befalsutdanning til teknikere. Hvorfor da ikke tilpasse denne utdanningen til det som kan bli virkeligheten - nemlig manuell jobbing store deler av tiden, men med muligheten for å virke som veileder for mer uerfarne teknikere innen samme profesjon?

             Sekundært, dersom dette er vanskelig å få til - slik jeg tolker det ser det ut som de som får T60 som spesialister vil ha graden OR4+ (senior spesialist, evt korporal 1. klasse) hele tiden fra de er 35 til de går av med pensjon. Fortsatt vil det imidlertid være behov for aldersavhengig kompetanse innen f eks baseforsvar. Hva med å la OR2-4 beholde nåværende distinksjoner og korporalsgrader, og gjøre OR4+ til en egen spesialistgrad med en egen distinksjon som ikke ser ut som en korporals?
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Comment


              Sv: Ny ordning for militært personell

              Det Forsvaret her møter er hva enhver kunnskapsorganisasjon sliter med. Ansatte med høyere lønn og faglig anseelse enn lederne. Dette er OR meget egnet til å løse, men så lenge OR nivå tenkes på tilsvarende OF nivå går det ikke.

              Enig med [MENTION=15731]Rittmester[/MENTION] at her trengs det bedre evne til å innhente erfaringer fra andre.
              "Gjør Ret, Frygt Intet"

              Comment


               Sv: Ny ordning for militært personell

               Er det lansert noen tanker rundt OR-utdanning som ikke innbefatter lederutdanning? Da spesielt med tanke på teknikere høyt oppe i OR-systemet, uten lederansvar. Er jo tøysete å utdanne ledere som ikke skal lede.

               Comment


                Sv: Ny ordning for militært personell

                Opprinnelig skrevet av OR 0 Vis post
                Er det lansert noen tanker rundt OR-utdanning som ikke innbefatter lederutdanning? Da spesielt med tanke på teknikere høyt oppe i OR-systemet, uten lederansvar. Er jo tøysete å utdanne ledere som ikke skal lede.
                OF leder, OR veileder.
                "Gjør Ret, Frygt Intet"

                Comment


                 Sv: Ny ordning for militært personell

                 Jeg har reagert på akkurat det samme, at viderekommende tekniske fagspesialister skal være på OR-4 og lavere, noe som internasjonalt (i hvert fall i de land vi vanligvis samarbeider med som USA) virker rart. Når norsk fagpersonell skal samarbeide med britisk og amerikansk (glem tyskere og franskmenn, de vil aldri komme for å hjelpe oss i krig) er det en fordel om de har samme forståelse av hva den enkelte grad betyr av kvalifikasjoner.

                 Det samme gjelder for så vidt at medisinsk fagpersonell (sykepleier) er OR, mens de i USA alltid er offiserer og i UK er enten underoffiserer (med mulighet til å bli offiserer) eller starter som offiserer (hvis de har minst to års praksis som sykepleier før de starter):

                 Sykepleier i US Army
                 UK OF-sykepleier
                 UK OR-sykepleier
                 At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                 Comment


                  Sv: Ny ordning for militært personell

                  Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                  OF leder, OR veileder.
                  På laveste nivå, tropp og kompani f.eks., er jeg enig, på høyere nivåer er det da litt annerledes. Offiserer er ikke bare avdelingssjefer, de er da også stabsoffiserer.
                  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                  Comment


                   Sv: Ny ordning for militært personell

                   Befalsutdanning kalles da lederutdanning. Ikke veilederutdanning.

                   Comment


                    Sv: Ny ordning for militært personell

                    Jada, OF kan være en annen OF sin rådgiver - men han har hjelp som veileder/rådgir og har spesialiteter. Disse er OR. Så vil noen si det er forskjell på rådgivning og veiledning. Nei, det er det ikke - men det er en leders privilegium og plikt å velge hvilken rådgivning hun lytter til.
                    "Gjør Ret, Frygt Intet"

                    Comment


                     Sv: Ny ordning for militært personell

                     I Norge har vi hatt et ganske markant skille mellom korporal og sersjant, mellom mannskaper og befal, fordi de første (stort sett) har vært i førstegangstjenesten, mens befal har vært ansatt. Jeg mistenker at det fortsatt henger forventninger igjen om at man blir en leder når man tar "det store spranget". Jeg vil se det ganske annerledes - man er ansatt enten man er OR2 eller OR7, med bare en gradvis økning av kompetanse og ansvarsområde. Og da ville jeg sett det som helt naturlig om f eks en godt kvalifisert avioniker var OR7.
                     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                     Comment


                      Sv: Ny ordning for militært personell

                      Fra Luftforsvarets sersjantmajor:

                      Hei, Du har mange konstruktive forslag. Det er ikke umulig at vi kan gå i andre retninger i framtiden og at vi feks kan lage et befalskurs som ikke innrettes for å selektere og produsere ledere, men vi er ikke der nå. Vi ønsker å rekruttere personell som er motivert til det de skal gjøre og hvor vi kan innfri deres forventninger. I dag kan nok mange føle seg litt lurt etter å ha tatt befalsutdanning uten å bli leder for noe som helst. Det kan også hende vi mister mange som ikke ønsker å bli ledere, men som ellers kunne ønsket å jobbe i Luftforsvaret. Vi holder derfor fast ved en funksjonell tilnærming til bruk av grader. Er det ikke behov for befalsgrad så stiller vi ikke krav om det heller.
                      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                      Comment


                       Sv: Ny ordning for militært personell

                       Spennende.

                       Comment


                        Sv: Ny ordning for militært personell

                        Når det gjelder OF- og OR-strukturen i avdelinger, kan man kanskje hente noen tips fra Hæren i gamle dager (1980-tallet). I dag (dvs før OR-ordningen kommer med full kraft) har det vært vanlig å ta KS dersom man ønsker seg yrkestilsetning, bortsett fra de som har spesielle tekniske eller akademiske kvalifikasjoner. Utdanningen kvalifiserer i utgangspunktet for å starte på en karriere for å bli general, selv om de færreste når dit, og såpass mange har blitt utdannet i nyere tid at noen har måttet ta til takke med stillinger som fottroppfører/NK tropp i starten.

                        Som beskrevet av blant andre [MENTION=16318]hvlt[/MENTION] tidligere, hadde man på den tiden to alternative veier for å bli yrkesoffiser, hvor avansementsklasse 1 var basert på befalsskole, plikttjeneste og treårig krigsskole, mens man havnet i avansementsklasse 2 etter BS, plikttjeneste og BSØA (Befalsskolens Øverste Avdeling)(senere KS Gimlemoen), tilsv Luftforsvarets Offisersskole. Offiserer med KS avanserte raskt, mens de med BSØA forble på lavere nivå lengre, og bare unntaksvis ble mer enn major.

                        Et eksempel fra en stående avdeling, Oppklesk/Brig N: Av ca 150 mann totalt var kun tre offiserer KS-utdannet, eskadronssjef, NK eskadron og en av de tre oppklaringstroppssjefene. Disse fulgte en karriereplan, og tjenestegjorde etter KS typisk tre år som løytnant ved skole- og øvingsavdeling, før de fikk ett år som troppssjef, ett år som NK og ett år som esksjef, det siste med grad av rittmester.

                        Hva så med øvrige offiserer? Stort sett alle løytnantsstillinger var fylt av offiserer med BSØA. Dette gjaldt de to øvrige troppssjefsstillingene, admoff (som også var troppssjef i trentroppen) og sboff (som var troppssjef i stabstroppen). En del stillinger var løytnant/fenrik, dette gjaldt NK i oppklaringstroppene, vedloff (NK i trentroppen) og e-off (NK i stabstroppen) og muligens et par til (drivstoffbefal og ammunisjonsbefal mener jeg å huske). Disse var enten besatt av offiserer ferske fra BSØA eller kontraktsfenriker. Lagførerstillinger var stort besatt av sersjanter under plikttjeneste etter BS.

                        En annen kategori er interessant, nemlig teknisk befal. Disse hadde gjerne treårig teknisk befalsskole, og hørte hjemme i trentroppen. De hadde flytende grad sersjant - kaptein avhengig av erfaring, og kunne således ha høyere grad enn troppssjefen sin. I oppklaringseskadronen var det tre slike - formann våpenrep, formann kjøretøyrep og formann sambandsrep. De hadde ansvaret for noen få assistenter innen eget fagområde, men inngikk ellers ikke i den alminnelige kommandostrukturen til eskadronen (for øvrig i likhet med eskadronslegen, vanligvis en løytnant).

                        Det interessante med det over er i hvor stor grad det er overførbart til OR-ordningen. Teknisk befal mener jeg helt klart hører hjemme der, og en erfaren formann kan da bli stabssersjant uten å skape forvirring i kommandorekkefølgen når troppssjefen er løytnant. Andre stillinger kan diskuteres, og selv om det kanskje ser ut som man legger seg på at alle troppssjefer skal være KS-utdannede, kunne man godt sett for seg at de stillingene som i gamle dager ble besatt av BSØA-utdannede nå ble dekket av OR med de nødvendige kurs.

                        Det kan også sies noen ord om mobiliseringsavdelinger, representert ved en av de 13 oppklaringseskadronene. Her var stort sett bare esksjef og NK (noen ganger bare esksjef) KS-utdannet, mens både troppssjefer og øvrige offiserer var BS-utdannet. Dette viser i alle fall at det er mulig å bekle typiske OF-stillinger uten å ha KS, selv om jeg ikke skal bestride at tyngre utdanning kan være en fordel.


                        http://www.milforum.net/showthread.p...=1#post1049055
                        https://forsvaret.no/hogskolene/krig...kolen/historie
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Comment


                         Sv: Ny ordning for militært personell

                         Noen andre som har reagert på at FIH gikk fra befalsutdanning til offiserutdanning kun kort tid før OR ble lansert? Uteksaminerte FIH-studenter ("gammel" modell) må da være perfekte for OR-stillinger.

                         Comment


                          Sv: Ny ordning for militært personell

                          Har vært med på den dialogen, og det var vel en krampetrekning for ikke å bli organisert under befalsskolen

                          Sent fra min SM-J500FN via Tapatalk
                          “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
                          ― John Steinbeck

                          Comment


                           Sv: Ny ordning for militært personell

                           "Meg og mitt"-holdningen i Forsvaret der altså.

                           Comment


                            Sv: Ny ordning for militært personell

                            Opprinnelig skrevet av OR 0 Vis post
                            Noen andre som har reagert på at FIH gikk fra befalsutdanning til offiserutdanning kun kort tid før OR ble lansert? Uteksaminerte FIH-studenter ("gammel" modell) må da være perfekte for OR-stillinger.
                            FIH vil bli uteksaminert som OR med T-60, ikke fra i år men enten neste år eller om 2 år. CYFOR ligger ca 2 år bak Hæren.
                            Svolten og tyst, samband fyst

                            Comment


                             Sv: Ny ordning for militært personell

                             Høres bra ut.

                             Comment


                              Sv: Ny ordning for militært personell

                              En av våre mest stødige sjefssersjanter leverer sterkt på presentasjonen av årsrapporten for 2015

                              https://forsvaret.no/aarsrapport/artikkel-4                              Presentsjonen kan også sees her
                              https://www.regjeringen.no/no/aktuel...ort/id2482564/
                              Svolten og tyst, samband fyst

                              Comment


                               Sv: Ny ordning for militært personell

                               For å oppsummere slik jeg har skjønt det for Hærens del (regner med jeg blir skutt ned om dette er feil), med fokus på de laveste nivåene:

                               OR1 gis utelukkende til de som avtjener førstegangstjeneste. De som har spesielt ansvarsfulle stillinger vil etter ca et halvt år kunne bli "OR1+", ledende menig, på tilsvarende vis som noen blir visekorporaler i dag (og korporaler før i tiden), med et lite tillegg i dagpengene.

                               OR2 og OR3 kommer til å utgjøre grunnfjellet av profesjonelle soldater, og er de vi primært vil finne som vognmannskaper, lagsmedlemmer etc. Eneste forskjell på gradene er at de med OR3 har minst fire år bak seg som vervet, og presumptivt også bedre kvalifikasjoner mtp kurs, sertifiseringer etc. Noen OR4 kommer også til å være på dette nivået, de som har minst 10 års erfaring. Disse vil antagelig også fungere som veiledere for yngre soldater, men ikke ha formelle lederroller.

                               Jeg antar det vil være en del tjenestestillinger som er direkte definert som OR4, f eks nestlagfører, sanitetskorporal, sambandskorporal etc. Det vil være mulig å søke seg til disse mer eller mindre uavhengig av ansiennitet, selv om man sikkert vil foretrekke erfarne soldater. Derfor vil det være mulig å bli OR4 før normalavansementet på 10 år, og kanskje gå direkte fra OR2 til OR4 dersom man er skikket. Disse stillingene vil kreve kvalifikasjoner i form av beståtte kurs, enten 'korporalskurs' med generell ledelse, eller spesialistutdanning.

                               OR5 gis etter fullført BS, GBK el tilsv. BS har i utgangspunktet ingen krav til tidligere tjenesteutdanning, mens GBK ventelig vil bli gitt til de som allerede har bestått kurs for å bli OR4, og anses skikket til å bli befal. Disse vil fylle rollene som lagførere, vognkommandører, kanonkommandører etc.

                               Når det gjelder T35 kontra T60 - jeg vil anta at alle tjenestestillinger på lagsnivå anses som aldersavhengige, og derfor bare gir T35. Noen av spesialistene nevnt over vil kunne være aldersuavhengige og få T60. Reglene for normalavansement tilsier at alle som får T60 i hvert fall vil bli OR4, men jeg antar de fleste vil bli OR4+ en gang etter fylte 35 år.

                               Videre antar jeg at de som tar lærlingutdannelse, men ikke er interessert i å bli befal, vil kunne få T60 og bli OR4/OR4+ etter reglene for normalavansement (jeg antar disse stillingene er tillagt flytende grad, slik at de etter å ha fått fagbrevet går fire år som OR2, seks år som OR3, og minst fem år som OR4 før de evt ender opp som OR4+). Som nevnt et annet sted er lønnstabellen for OR4+ ganske lik den for kaptein, noe som må sies ikke å være så verst for en som har fagbrev uten lederansvar.
                               Last edited by Rittmester; DTG 151303A Apr 16, .
                               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                               Comment

                               Working...
                               X