Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

  Mitt tips er at HV kjører rent på: kurs + stilling = grad.

  Det spennende er hvor mange OF man legger opp til egentlig. Og om man legger opp til "snarveier" til OF i reserven utenom KS. Svaret på de to spørsmålene henger nok litt sammen. Jo flere OF, jo større behov for alternative veier til OF.

  Mitt forslag:
  Alle i HV gis grad OR-2 ved overføring. Kurs som i dag ikke er gradsgivende (sanitet, MB, etc) for menige mannskaper i dag gir opprykk. Dog ikke OR-4, der kreves dagens lagførerkurs eller tilsvarende.

  Videre at OR-5 krever grunnkurs lederskap, som i dag. Og at OR-6 gis for kurs og stilling tilsvarende dagens fenriker.

  Hvert område får en OR-7 som områdesersjant.

  Jeg ønsker meg at man har flere OF enn dem med KS, og at disse gis et eget offiserskurs. Kall det gjerne "videregåendekurs lederskap". Dette som felles for troppssjefer og offiserer i områdestaben. Også her: kurs + stilling = grad. Ingen normal avansement, og ny stilling med lavere grad gir nedrykk. (Altså at man som i dag har graden midlertidig.)

  Unntak fra regelen om intet normal avansement kan være disse senior gradene (or-5+ feks).


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Comment


   Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

   For å ta noen danske HJV-eksempler fra, for å gjøre enkelt, det som tilsvarer et norsk objektsikringsområde, som vel er det flest kjenner her. Dvs. et dansk Hjemmeværnskompagni, med bevogtningsdelinger (objektsikringstropper) og eventuelt patruljedelinger (O&K-tropper). Her må man også se på det danske skillet officer (offiser)/befalingsmand (befal/sersjant), og vi ser at vi at kursene er delt officersuddanelse, befalingsmandsuddanelse og kurser for enkeltmann og avdeling.

   Starter vi på toppen med områdesjefen (kompagnichef), er det kvalifiserende kurset et officerskursus som rett og slett heter Chefkursus 3020 (lenke til kursbeskrivelse i blått).

   Forutsetning for å ta det kurset er at man har Næstkommanderende Underafdeling 3010 som også står som officersuddanelse og kvalifiserer til tjeneste som NK område.

   To kurs står som forutsetning for dette kurset: Videregående Officerskursus 3200 og Militær sikkerhedstjeneste 8355.

   Kurset i militær sikkerhetstjeneste er et fjernundervisningskurs som kun forutsetter at man har den lovpålagte minimusutdannelse for menige HJV-soldater.

   Videregående Officerskursus er kurset som kvalifiserer til tjeneste som troppssjef i en objektsikringstropp (bevogtningsdeling), og det vil vel da omtrent ligge på nivå med norsk Troppssjefskurs III gevær. Man ser at det kurset igjen har som forutsetning kursene Øvelsestilrettelæggelse, Internet 8246 og Alment officerskursus Næstkommanderende bevogtningsdeling 3000. Det første er som navnet sier et fjrnundervisningskurs. Det andre kvalifiserer til tjeneste som NK tropp, men står oppført som officersuddanelse, så det ser ut som HJV benytter offiserer som NK tropp.

   Som man ser er kurset ment for folk som alt er lagførere (gruppefører på dansk), og forutsetter at man har tatt kursene 2200 Videregående befalingsmandskursus 2200, Instruktørkursus 1100 og Næstkommanderende bevogtningsdeling, brevskole 8315.

   Videregående befalingsmandskursus er for nestlagførere og kvalifiserer til tjeneste som lagfører (gruppefører på dansk). For å ta dette kurset er det obligatorisk å ha tatt kursene Alment befalingsmandskursus (Næstkommanderende bevogtningsgruppe) 2000, Sikkerhedsbefalingsmandskursus 2070, Enhedsuddannelse, Delingens bevogtning 6003 (videregående avdelingsutdannelse for tropp i objektsikring) og Krigens Folkeret 8370 (fjernundervisningskurs).

   Det første av disse er altså for soldater som er tatt ut til å bli nestlagførere i objektsikringslag (NK bevogtningsgruppe) og er første skritt på befalingsmandsutdannelsen. Dette forutsetter bare minimumsutdannelsen for menige HJV-soldater + at man har deltatt i grunnleggende avdelingsutdannelse på troppsnivå.
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Comment


    Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

    Vi ser altså at kursrekken ikke er så veldig forskjellig fra den norske, la oss si:
    Lagførerkurs gevær - Alment befalingsmandskursus (Næstkommanderende bevogtningsgruppe) 2000
    Grunnkurs lederskap - Videregående befalingsmandskursus 2200
    Troppssjefskurs II gevær - Alment officerskursus Næstkommanderende bevogtningsdeling 3000
    Troppssjefskurs III gevær - Videregående Officerskursus 3200
    Områdesjefskurs I - Næstkommanderende Underafdeling 3010
    Områdesjefskurs II - Chefkursus 3020

    Forskjellen er kanskje de andre mindre kursene som kreves i tillegg i Danmark, de fleste av disse er enten fjernundervisningskurs eller endagskurs.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Comment


     Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

     De norske kursene er som kjent (nesten) alltid av 2 ukers varighet, i praksis 11 dager (tirsdag uke 1 til fredag uke 2 som regel). De danske ser ut til å ha mer varierende varighet (når vi holder småkursene og fjernundervisningsdelene utenfor):

     Alment befalingsmandskursus (Næstkommanderende bevogtningsgruppe) 2000: 66 timer
     Videregående befalingsmandskursus 2200: 54 timer + 66 timer (delt i to moduler)
     Alment officerskursus Næstkommanderende bevogtningsdeling 3000: 55 timer
     Videregående Officerskursus 3200: 57 timer + 54 timer (delt i to moduler)
     Næstkommanderende Underafdeling 3010: 5 dager
     Chefkursus 3020: 7 dager
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Comment


      Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

      Mye interessant på HJV-sidene [MENTION=16318]hvlt[/MENTION] refererer til. På mange av kursene kan man også gå inn og finne bl a powerpointer som brukes under utdannelsen.

      Fra 2017 endrer danskene en del. Det viktigste ser ut til å være at de forskjellige NK-kursene ikke lenger blir obligatoriske, dvs at man kan gå rett fra geværmann til lagfører til troppssjef og til kompanisjef. Kursene endrer også navn, slik at de bedre beskriver den funksjonen man skal fylle. F eks heter den grunnleggende befalsutdannelsen, som gir grad korporal, nå Geværskytte 1 (næstkommanderende gruppe). Se skisse under:

      Click image for larger version

Name:	HJV.PNG
Views:	1
Size:	86,8 KB
ID:	866361


      http://www.hjv.dk/oe/HVS/Sider/Blivbefalingsmand.aspx
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Comment


       Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

       Under har vi en bra oversikt over det danske utdanningssystemet. Kolonnene svarer til de forskjellige troppetypene, og radene er fra troppssjef ned til menig. (Som en kuriositet kan nevnes at kurset PTRDF øverst til høyre (patrulje delingsfører) avholdes på HV-skolen Dombås og er identisk med troppssjefskurs III jeger.)


       Click image for larger version

Name:	HJV.PNG
Views:	1
Size:	46,8 KB
ID:	866362
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Comment


        Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

        Mange takk, den la jeg ikke merke til! Her gjør de endringer som klart har befal og ikke offiserer som NK tropp.

        Eller er det verdt å legge merke til at i Danmark har man tre OF-1 løytnantsgrader: sekondløjtnant, løjtnant og premierløjtnant. Kadetter på krigsskolen etc. er sekondløjtnanter med en stjerne. Løjtnant finnes kun i reserven og hjemmeværnet og har en stjerne og en "trekant". Med fullført krigsskole starter man som premierløjtnant som har to stjerner. Overført til norsk kan man vel si at sekondløjtnant tilsvarer norsk fenrik og premierløjtnant tilsvarer norsk løytnant, mens dansk løjtnant er altså en mellomliggende grad som kun brukes for reserveoffiserer. Og ut fra figuren vil altså i det danske hjemmeværnet en troppssjef være løjtnant, en NK område være premierløjtnant og en områdesjef kaptajn.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Comment


         Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

         Er det noen som kan (og vil) svare på følgende:
         1) Ca hvor omfattende er GSU2 og hva er pensum i grovt?
         2) Og hva med Grunnleggende Grenaderutdanning (GGU)? Eller er disse to det samme?
         3) Og omfang og innhold på Videregående Grenaderutdanning (VGU), som så vidt jeg har forstått er en nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning for å bli OR4?
         4) Til slutt ca omfang på GBK slik det praktiseres i dag (jeg har sett mellom 9 og 12 uker forskjellige steder).

         Spør for å eventuelt kunne dra paralleller til HVs kursrekker og se på mulige endringer for disse.
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Comment


          Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

          4) I utlysningen av GBK i Hæren i 2016 er det oppgitt en varighet på ti uker.
          "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
          - Dmitrij Boltenkov

          Comment


           Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

           Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
           Er det noen som kan (og vil) svare på følgende:
           1) Ca hvor omfattende er GSU2 og hva er pensum i grovt?
           2) Og hva med Grunnleggende Grenaderutdanning (GGU)? Eller er disse to det samme?
           3) Og omfang og innhold på Videregående Grenaderutdanning (VGU), som så vidt jeg har forstått er en nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning for å bli OR4?
           4) Til slutt ca omfang på GBK slik det praktiseres i dag (jeg har sett mellom 9 og 12 uker forskjellige steder).

           Spør for å eventuelt kunne dra paralleller til HVs kursrekker og se på mulige endringer for disse.
           Av oss som bestod grenaderopptak ble en del (Noen kjører sitt eget opplegg) sendt på Grunnkurs/GSU2 kurs med instruktører fra HRS-miljøet på Rena. Det varte 3,5 uke hvorav ca halvparten var på øvelse.

           Formålet slik jeg forstod det var at folk hadde forskjellig bakgrunn fra FGTJ, og vi skulle alle opp på et brukende nivå, samt at TMBN m. samvirke ville forsikre seg at vi hadde drillet inn de samme metodene som de brukte.

           Pensum er: sanitet (med fokus på care under fire), nærkamp, skyting og stridsteknikk (Tørr, rød, blå og skarp) og noe kart/kompass.

           Kurset var meget bra og treningen var god og realistisk. Der var tydelig at det ble lagt mye tid og penger i det, og samtlige hadde god progresjon, for noen fra å knapt ha hatt stridsteknikk til å gjennomføre laget skarpt.

           Forskjellen på GSU2 og GGU vet jeg ikke, høres ut som mye av det samme, spør du meg.
           Ubique quo fas et gloria ducunt

           Comment


            Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

            Innholdet i GGKU og VGKU holder KS/HBS på å utvikle nå. Det har lite for seg å spekulere for mye i innholdet før det er besluttet hvordan det blir seende ut. GSU 2 handler om praktisk ferdigheter, et faglig kurs. GGKU og VGKU skal være militær profesjonsutdanning, med et mer akademisk tilsnitt. Jeg tror ikke man bør forvente at GSU 2 bakes inn i dette.

            Comment


             Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

             Jeg lurer på om noen har satt seg inn i jussen bak konverteringen.

             Jeg forstår at ansatte i forsvaret, og folk som søker på stillinger, blir plassert etter ny grad, men hva med oss gamlekara som ikke har noe valg?

             Jeg gikk BS tidlig 90 tallet. Jeg valgte da bevist 2 årig etatsutdanning, fordi jeg da ville bli offiser. Min motytelse var da at verneplikten min gikk fra 44 år til 55 år. Hadde jeg gått USK (som det het da), ville jeg blitt utskrevet, og vært ferdig med verneplikten i en alder av 44.

             Er pr i dag beskikket som Vpl Løytnant, har foruten utenlandstjeneste og lang tjenestid også div. kvalifiserende HV kurs (2 forskjellige som begge ville gitt Lt grad. Hadde allerede graden, men måtte ta dem pga stilling).

             Hvis jeg (teoretisk sett) nekter å konvertere til oversersjant med påstand om at ingen lov kan ha tilbakevirkende kraft, og at jeg ikke ønsker konvertering til OR. Gammel lov sier at ingen kan "degraderes" mot sin vilje, og selv om alle påstår at OR ikke er degradering, men sideskift, er det et faktum at bl.a. Geneve konvensjonen skiller mellom commissioned officers and other ranks.

             Jeg er nå > 44 < 55, og eneste grunnen til at jeg fremdeles er i rullene er jo at jeg gikk Etatsutdanning og ble offiser (vernepliktig). Slik jeg ser det vil det være "moralsk" (usikker på om juridisk) galt å konvertere noen som ikke gir aksept, og som pga vernepliktsalder ikke har mulighet til å si opp.

             Når det ser sagt, så kommer jeg nok ikke til å lage noe særlig kvalme vedrørende saken, jeg synes bare at tvangskonvertering av reserven/hv-mannskap pga endrede behov virker som å gi loven "tilbakevirkende" kraft, noe som er lovstridig. De utdannet meg og andre til offiserer, vi er vernepliktige til 55 nå, men om de tar fra oss offisersgraden - er vi da fremdeles vernepliktig til 55? Kan forsvaret med loven i hånd konvertere noen som ikke ønsker, og som ikke har mulighet til å slutte? Jeg er med andre ord litt ute etter en juss diskusjon vedrørende temaet.

             Comment


              Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

              De fleste som går befalskolen nå blir utskrevet befal etter befalskolen og får vernepliktig rang etter et år.
              Dvs at de har plikttjeneste til de blir 55.

              Man får i grunnen et ark, der kan man krysse forskjellige kryss, som bunner ut i:
              Jeg er OF og ønsker å forbli OF.
              Jeg er OF, men ønsker å bli OR.
              Jeg er OR og ønsker å bli OR.
              Jeg er OR, men ønsker å bli OF.

              De som kun har befalskole, men har jobbet i mange år og nå kanskje er seksjonssjef uten å ha gått krigsskole eller inneha bachelor; de ønsker gjerne å sitte i stillingen sin, utføre samme jobb.
              Mange av de som er >40 vil sitte så lenge i båten og vente, det er nemlig store lønnsforskjeller på sikt.

              Skrevet med skrivefeil fra min Sony Xperia Z5
              Your signature cannot be longer than 70 characters long.

              Comment


               Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

               Opprinnelig skrevet av TxM Vis post
               Jeg lurer på om noen har satt seg inn i jussen bak konverteringen.

               Jeg forstår at ansatte i forsvaret, og folk som søker på stillinger, blir plassert etter ny grad, men hva med oss gamlekara som ikke har noe valg?

               Jeg gikk BS tidlig 90 tallet. Jeg valgte da bevist 2 årig etatsutdanning, fordi jeg da ville bli offiser. Min motytelse var da at verneplikten min gikk fra 44 år til 55 år. Hadde jeg gått USK (som det het da), ville jeg blitt utskrevet, og vært ferdig med verneplikten i en alder av 44.

               Er pr i dag beskikket som Vpl Løytnant, har foruten utenlandstjeneste og lang tjenestid også div. kvalifiserende HV kurs (2 forskjellige som begge ville gitt Lt grad. Hadde allerede graden, men måtte ta dem pga stilling).

               Hvis jeg (teoretisk sett) nekter å konvertere til oversersjant med påstand om at ingen lov kan ha tilbakevirkende kraft, og at jeg ikke ønsker konvertering til OR. Gammel lov sier at ingen kan "degraderes" mot sin vilje, og selv om alle påstår at OR ikke er degradering, men sideskift, er det et faktum at bl.a. Geneve konvensjonen skiller mellom commissioned officers and other ranks.

               Jeg er nå > 44 < 55, og eneste grunnen til at jeg fremdeles er i rullene er jo at jeg gikk Etatsutdanning og ble offiser (vernepliktig). Slik jeg ser det vil det være "moralsk" (usikker på om juridisk) galt å konvertere noen som ikke gir aksept, og som pga vernepliktsalder ikke har mulighet til å si opp.

               Når det ser sagt, så kommer jeg nok ikke til å lage noe særlig kvalme vedrørende saken, jeg synes bare at tvangskonvertering av reserven/hv-mannskap pga endrede behov virker som å gi loven "tilbakevirkende" kraft, noe som er lovstridig. De utdannet meg og andre til offiserer, vi er vernepliktige til 55 nå, men om de tar fra oss offisersgraden - er vi da fremdeles vernepliktig til 55? Kan forsvaret med loven i hånd konvertere noen som ikke ønsker, og som ikke har mulighet til å slutte? Jeg er med andre ord litt ute etter en juss diskusjon vedrørende temaet.
               Jeg spør av nysgjerrighet: Hvilke(n) lov(er) er det du refererer til?

               Comment


                Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                Jeg regner med at han refererer til Vernepliktsloven:

                § 7.Vernepliktige er forpliktet til å overta den tjenestestilling i Forsvaret som de blir beordret til, og utføre den tjeneste som blir pålagt dem. Ingen kan mot sin vilje beordres til tjeneste med lavere grad enn den vedkommende er beskikket, tilsatt eller utnevnt i, med mindre særlige forhold i krig gjør slik beordring nødvendig.

                Vernepliktige er forpliktet til å motta høyere grad og gjennomgå nødvendig utdannelse. Med mindre graden er midlertidig eller gitt for et bestemt oppdrag, kan den bare fratas de vernepliktige hvis de har vist seg uskikket eller uverdig til å inneha den.
                Nå har vel enda ikke noe kommet ut om konvertering av reservebefal (vernepliktig og utskrevet)? Så vidt jeg forstår gjaldt spørsmålet hans ikke-stadigtjenestegjørende vernepliktig befal?
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Comment

                 
                • Filter
                • Tid
                • Show
                • New Topics
                Clear All
                new posts
                No content found
                Show More
                 
                • Filter
                • Tid
                • Show
                • New Topics
                Clear All
                new posts
                Please log in to your account to view your subscribed posts.
                Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
                Oppstillingsplassen
                Tekniske driftsmeldinger.
                Tråder: 8 Innlegg: 641
                Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
                8 641
                Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
                Tråder: 15 Innlegg: 1.086
                Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
                15 1.086
                yamaha
                Meldinger til/fra S-1
                av yamaha
                Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
                Tråder: 3 Innlegg: 445
                Nyeste innlegg: Feilmeldinger
                3 445
                Sjef Milforum
                Feilmeldinger
                Fagforum S-1: Personell & administrasjon
                Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
                Tråder: 2.453 Innlegg: 41.993
                Nyeste innlegg: Sliter med push ups
                2.453 41.993
                navara
                Sliter med push ups
                av navara
                Underforum:
                Treningsdagbøker (11/1.130)
                Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
                Tråder: 65 Innlegg: 2.857
                65 2.857
                Underforum:
                Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
                Tråder: 30 Innlegg: 491
                30 491
                Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
                Tråder: 8 Innlegg: 283
                8 283
                Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
                Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
                Tråder: 1.054 Innlegg: 33.825
                Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
                1.054 33.825
                Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
                Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
                Tråder: 395 Innlegg: 28.343
                Nyeste innlegg: Fokus: Tyskland
                395 28.343
                Underforum:
                Tema: Russland (58/6.879)
                Tema: Asia (102/4.213)
                Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
                Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
                Tråder: 59 Innlegg: 5.302
                59 5.302
                Underforum:
                22.juli 2011 (32/4.562)
                Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
                Tråder: 199 Innlegg: 254
                199 254
                Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
                Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
                Tråder: 2.547 Innlegg: 62.520
                Nyeste innlegg: Tema: Luftforsvaret
                2.547 62.520
                Underforum:
                Hæren (41/1.518)
                Sjøforsvaret (36/1.959)
                Luftforsvaret (62/1.285)
                Heimevernet (563/17.503)
                Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
                Tråder: 584 Innlegg: 19.529
                Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
                584 19.529
                Underforum:
                Politiet (235/12.996)
                Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
                Tråder: 9 Innlegg: 176
                Nyeste innlegg: Hva innebærer god ledelse?
                9 176
                Marols
                Hva innebærer god ledelse?
                av Marols
                Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
                Tråder: 21 Innlegg: 2.270
                Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
                21 2.270
                pioff
                Den store PI-tråden
                av pioff
                Fagforum S-4: Logistikk & materiell
                Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
                Tråder: 109 Innlegg: 10.276
                109 10.276
                Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
                Tråder: 65 Innlegg: 827
                65 827
                Underforum:
                Landsystemer (28/624)
                Sjøsystemer (4/5)
                Luftsystemer (6/41)
                INI-systemer (23/128)
                Fagforum S-5: Planer & policy
                Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
                Tråder: 93 Innlegg: 6.069
                Nyeste innlegg: Kampluftvern for fremtiden
                93 6.069
                Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
                Tråder: 411 Innlegg: 10.498
                411 10.498
                Underforum:
                Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
                Tråder: 89 Innlegg: 1.564
                Nyeste innlegg: Team Rubicon.
                89 1.564
                magskor
                Team Rubicon.
                av magskor
                Fagforum S-6: Samband & IKT
                Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
                Tråder: 119 Innlegg: 1.706
                Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
                119 1.706
                Underforum:
                01 Fagområder (16/297)
                02 Felttriks (23/301)
                Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
                Tråder: 169 Innlegg: 3.010
                Nyeste innlegg: NYTTIG: Datahjelp
                169 3.010
                Markedsplassen
                Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
                Buy and sell kit. Non-commercial use only.
                Tråder: 537 Innlegg: 2.182
                537 2.182
                Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
                Tråder: 3 Innlegg: 16
                3 16
                Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
                Tråder: 2 Innlegg: 2
                2 2
                Working...
                X