Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Informasjon: Hærens lagførerskole

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Informasjon: Hærens lagførerskole

  Lagførerkurs i Hæren

  Kurset gir deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å kunne fungere som lagfører i Hæren. Utdanningen er rettet mot planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner på lagsnivå. Fullført og bestått utdanning kvalifiserer for fast tilsetting som lagfører i Hæren.

  Varighet: 10 uker

  Bakgrunn: Fullført førstegangstjeneste

  Søknadsfrist: 15. april 2019
  Mer informasjon her: https://forsvaret.no/karriere/utdann...g-i-h%C3%A6ren
  Last edited by Rittmester; DTG 031542 Feb 20, .
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 • #2
  Sv: Lagførerkurs i Hæren

  Fra Hærens sjefssersjant på Facebook:

  «Mens nordmenn flest spiser taco i sofaen er lagførerskolens elever på mestringsøvelse. Med kun 2 timer søvn siden tirsdag og mange mil gåing hver dag, begynner de å savne sofaen de også. Og det er leeenge til de er ferdige.
  Jeg møtte slitne, trøtte, sultne, men smilende elever som nå lærer noe av det viktigste vi kan lære lederne våre; å utøve godt lederskap under svært krevende forhold. Denne øvelsen lærer dem også at de har betydelig mer å gi enn de selv tror. Ofte er man bare på 30% når de fleste tror grensen er nådd.
  Frem til nå har de løst oppdrag døgnet rundt i en operativ ramme med erfarne veiledere. I helgen gjennomfører de leksjoner for garderekrutter i en stridsteknisk ramme. Dette for å trene dem som instruktører, og ikke bare ledere under en mestringøvelse.
  Jeg slutter aldri å la meg imponere over soldatene våre. I tillegg må jeg berømme lagførerskolen ved HVS. Dere er er helproffe og gjør Hæren bedre.
  God helg og nyt tacoen med god samvittighet.»


  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #3
   Sv: Lagførerkurs i Hæren

   Lagførerskolen uteksaminerte første kull i dag

   THE ONE

   Jeg hadde i dag æren av å dele ut beste elev prisen i det første kullet på Hærens nye lagførerskole.
   Håvard Løvland Solbakken fikk best skoleresultater og var både medelevene og instruktørenes kandidat. En fantastisk ung leder som holdt den beste takketalen jeg har hørt. Han brukte navngitte medelever som eksempler på en lagførers viktigste egenskaper.
   Ser frem til å møte han og alle de andre flotte lederne ute i Hæren.
   Dere gjør Hæren bedre.
   https://www.facebook.com/22231410111...8884226793489/
   Svolten og tyst, samband fyst

   Kommentér


   • #4
    Sv: Lagførerkurs i Hæren

    Neste lagførerkurset er lyst ut. Søknad gjøres via linken på Forsvarets sider.    Lagførerkurs i Hæren

    Utdanningstype: Fagutdanning

    Sted: Rena

    Varighet: 10 uker

    Skole: Hærens lagførerskole

    Bakgrunn: Fullført førstegangstjeneste

    Søknadsfrist: 7. oktober 2019
    https://forsvaret.no/lagf%C3%B8rerkurs
    Svolten og tyst, samband fyst

    Kommentér


    • #5
     Sv: Lagførerkurs i Hæren

     Fra Hæren (@norwegianarmy) på Insta:

     Har du lyst til å bli lagfører i Hæren? Vi søker deg som er tjenestegjørende eller har vært inne til tjeneste tidligere. Opptaket ved Hærens lagførerskole gjennomføres fra 24. nov til 6. des 2019. Les mer og søk innen 7. oktober: https://forsvaret.no/lagførerkurs
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • #6
      STRATAGEM: Lagførerutdanning ved Hærens Lagførerskole

      Lagførerutdanning ved Hærens Lagførerskole

      Fra Stratagem

      Haakon Heyeraas
      Instruktør på Hærens lagførerskole
      Hærens lagførerskole (LFS) er en av Hærens nyeste avdelinger. For oss som tjenestegjør ved avdelingen fremstår det ikke som om Hæren i nevneverdig grad vet hva LFS er, hva avdelingen gjør og ikke minst hvordan den gjør det den skal gjøre. Derfor skal dette korte innlegget bidra til å opplyse leserne om avdelingen som nå utdanner Hærens fremtidige lagførere, hvilke erfaringer man har gjort seg til nå og hvordan veien videre ser ut.

      I likhet med mange andre dagsaktuelle utfordringer i Forsvaret starter LFS sin historie med Utdanningsreformen (URE). En av URE sine mer alvorlige konsekvenser var for Hæren sin del nedleggelsen av Hærens befalsskole (HBS). I den hensikt å forhindre en dramatisk underproduksjon av ledere til laveste nivå i organisasjonen, og for å sørge for at flere av disse lederne blir utdannet i henhold til Hærens behov, fikk man gjennomslag for å opprette Hærens lagførerskole. Forutsetningene for å opprette LFS var blant annet at avdelingen skulle utdanne spesifikt til rollen som lagfører eller tilsvarende og gradsnivået korporal. Den nyopprettede Forsvarets befalsskole (FBS) skulle utdanne til befalsgrad for hele Forsvaret med en mer helhetlig tilnærming.

      LFS ble dermed opprettet og organisasjonsmessig plassert under Manøverskolen ved Hærens våpenskole (HVS). Med hensyn til størrelse og kapasitet er ikke LFS på noen som helst måte sammenlignbar med den nå nedlagte HBS. Avdelingen kan organisatorisk best sammenlignes med et kompani og består av 20 ansatte fordelt på en liten stab, en fagavdeling og to tropper. Ansvarsmessig har LFS nokså åpenbart ansvaret for å utdanne lagførere, men foreløpig også for å gjennomføre både grunnleggende og videregående grenader- og konstabelkurs (GGK/VGK).
      Lagførerutdanningen ved LFS gjennomføres gjennom det utdanningsprogrammet som har fått navnet Lagførerkurs (LFK). For å kunne gjennomføre kurset må man som et minimum ha gjennomført 12 måneders førstegangstjeneste. LFK har i sin nåværende form en varighet på 10 uker. Kursets faglige hovedfokus er på to av de tre hovedpilarene som Hærens sersjanter beskriver for spesialister i Hæren. Det vil si lederen og instruktøren. Den siste pilaren, fageksperten, skal dekkes opp av fagutdanning hos de ulike fagskolene ved HVS og ute i de operative avdelingene. Denne avgrensningen er gjort fordi LFK skal utdanne lagførere til alle våpen- og troppearter i Hæren. Et overdrevent fokus på eksempelvis manøvervåpenets særegenheter vil derfor være kontraproduktivt.

      Utdanningstiden på kurset blir i hovedsak benyttet til praktisk utførelse og erfaringslæring i rollen som lagfører og instruktør innenfor kursets fag med fotlaget som plattform. Fagene som utgjør kurset er militær profesjon, ledelse, militær fysisk trening, plan- og beslutningsprosess og instruksjon. I tillegg gis det også undervisning innenfor stridsteknikk, operasjonell sikkerhet og skyting. En «generisk» utdanningsuke på LFK består av maksimalt to dager med klasseromsundervisning, gruppeoppgaver og oppgaveløsning. Resterende tid blir benyttet til å anvende all teoretisk kunnskap man har tilegnet seg i praksis. Disse utdanningsukene utgjør 60-70 % av utdanningstiden på kurset. Resterende tid brukes til øvelser hvor lagførerelevene kontinuerlig er i føring som enten lagfører eller instruktør. Elevene blir kontinuerlig vurdert og må bestå ukentlige kunnskapsprøver, føringer som både lagfører og instruktør og bestå mestringsøvelsen for å få kurset godkjent og dermed kunne bli lagfører i Hæren. Etter selve LFK er fullført fortsetter elevene utdanningen i form av den nevnte fagperioden hos de respektive fagskolene ved HVS.

      Per nå er det gjennomført kun ett lagførerkurs. Resultatet fra intern evaluering, tilbakemeldinger fra elever og eksterne som har vært tilstede under kurset er i all hovedsak positive. Fagene vurderes som relevante, øvelsene gode og de ansatte som kompetente. Kanskje det mest positive med kurset i sin nåværende form er mengden praksis som elevene får. I mer enn 70 lagsoppdrag har elevene enten vært lagfører eller lagsmedlem og anvendt tilegnet kunnskap relatert til samtlige av kursets fag i relevante og virkelighetsnære praksisarenaer. I tillegg har man også gjennomført en håndfull tropps- og kompanioperasjoner. Dette gir uovertrufne muligheter for erfaringslæring som definitivt skal videreføres.

      Med tanke på forbedring av kurset og de erfaringene som man har gjort seg i denne sammenheng, er det selvsagt flere titalls punkter på detaljnivå. Disse vil ikke redegjøres for her, men tre større punkter som delvis angår hele Hæren ønsker LFS å belyse. Det første punktet med tanke på forbedring av lagførerutdanningen er seleksjon. Erfaringen fra første kurs er at noen elever, til tross for å vært vurdert som svake kandidater i egen avdeling, fikk påtegning. Disse ble igjen tildelt skoleplass etter gjennomført opptak og seleksjon. Flere av disse endte opp med å ikke bestå kurset. Billedlig talt så må avdelingene i større grad bli seg bevisst at det mest finmaskede «seleksjonsnettet» eksisterer per i dag ved avdeling og ikke ved felles opptak og seleksjon (FOS). Sett fra vårt ståsted er felles opptak og seleksjon i dag fortsatt tilpasset utdanningssystemet før URE. Trolig vil ikke FOS være optimalisert for det nye systemet før om noen år.

      Punkt nummer to med hensyn til forbedring av kurset relaterer seg til elevenes militære ferdigheter og kunnskaper. For det første lagførerkurset forutsatte man at elevene hadde et godt militært ferdighets- og kunnskapsivå i henhold til grunnleggende soldatutdanning 1 (GSU 1). Tidlig i kurset identifiserte man at denne forutsetningen ikke lå til grunn. Flere av elevene brukte uhensiktsmessig mye mental kapasitet på å eksempelvis opprettholde egen stridsutholdenhet i felt, eller det å kun gjennomføre fotlagets stridsdrill 1. LFS klarte ikke i stor nok grad å tilpasse seg dette faglige nivået hos elevene. Dermed ble antagelig en ikke uvesentlig del av læringsutbyttet hos flere av elevene påvirket i negativ retning ved at de brukte mental kapasitet på noe de egentlig burde kunne. Med hensyn til dette forbedringspotensialet så har man gjort flere endringer til neste kurs. Det innebærer blant annet at elevene i større grad skal motta kompetanseheving innenfor militære ferdigheter og stridsteknikk i løpet av første del av kurset for å motvirke tap av læringsutbytte. Krav til forberedelser før oppstart er også gjort tydeligere i forkant av neste kurs slik at de avgivende avdelingene i større grad har tilstrekkelige forutsetninger for å forberede sine elever. Ytterligere mekanismer for å avdekke kompetansegap hos elevene er også implementert. Lykkes man med dette vil man trolig forbedre læringsutbyttet til elevene og avdelingen vil få enda bedre lagførere i retur.

      Det tredje punktet for å forbedre lagførerutdanningen er noe som har vært en vedvarende kjempeutfordring for LFS, nemlig bemanning. Avdelingen har vært kontinuerlig underbemannet siden den ble opprettet. Selv om dette er en utfordring flere av Hærens avdelinger per i dag har, så er ikke løsningen på dette å underbemanne en av de få avdelingene som skal produsere det personellet man i dag mangler. I tillegg til dette dominerer manøvervåpenet totalt nåværende personelloppsett ved LFS. Sett i sammenheng med at Hærens lagførerskole skal utdanne lagførere til hele Hærens bredde, så er dette en uhensiktsmessig løsning. Hærens øvrige våpen- og troppearter må i større grad være representert ved LFS. Det er denne typen mangfold som vil bidra til å gjøre lagførerutdanningen så god som den har potensialet til å bli.

      Avslutningsvis kan man uansett oppsummere med at opprettelsen av Hærens lagførerskole og gjennomføringen av første lagførerkurs har vært vellykket. Hæren har fått tilført mer enn 70 nye lagførere og omtrent det samme antallet vil bli tilført i løpet av andre halvår 2019. Neste lagførerkurs har oppstart allerede i midten av august og vil være en optimalisert variant av det første kurset. Alle Hærens avdelinger har en stående invitasjon til å kunne besøke avdelingen under kursperioden. Inn mot 2020 er ambisjonen å gjøre større forbedringer på kurset gjennom en enda mer helhetlig tilnærming til selve lagførerkurset og de påfølgende fagperiodene. Her ligger det fortsatt en del uutnyttet potensial. Uansett står målet til LFS fast, nemlig å produsere kvalitativt gode lagførere for hele Hæren. Men husk, for å gjøre nettopp det trenger vi de beste rollemodellene og klokeste hodene fra alle Hærens avdelinger. Unnlater man å gjøre det, så investerer man ikke i Hærens fremtid. Det er noe som ingen av oss burde kunne stå inne for.
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér


      • #7
       Sv: Hærens lagførerskole

       Da er andre kull ved HLFS uteksaminert i en høytidelig sermoni på Rena i går.

       Fra Hærens sersjantmajors Facebookside :

       THE ONE[emoji123]
       Møt beste elev på Hærens Lagførerskole, visekorporal John-Petter Pettersen fra HMKG.
       I går ble 64 nye lagførerere uteksaminert. Nå skal de gjennom flere uker med fagutdanning før de sendes ut i avdelingene sine. Dette er noe av den beste utdanningen vi har som utdanner fantastisk dyktige ledere.
       Fun fact: under forrige ukes mestringsøvelse gikk kullet ned totalt 419 kg. Og jeg som trodde vi skulle øke Hæren.

       Tekst bilde 1:
       John-Petter holdt en av de bedre takketalene jeg har hørt. Langt bedre enn det jeg vanligvis hører fra betydelig mer erfarne ledere. Han fokuserte på navngitte medelever og instruktører og hva han hadde lært av dem.
       Hel ved - han er en svært verdig representant for «The one» som kan leses på plakaten til venstre.

       Tekst bilde 2:
       Som statistikken viser er den intensive 10 uker lange utdanningen svært praktisk lagt opp. Dette gir dem en svært stor erfaringsbank når de skal ut som lagfører i Hæren.
       https://www.facebook.com/22231410111...3350851680156/
       Svolten og tyst, samband fyst

       Kommentér


       • #8
        Søknadsfristen til Hærens lagførerskole er 12.februar 2020, så løp og søk!

        (Videoen som nå pryder forsiden på Milforum er hentet fra fjorårets kurs.)
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér

        Fremhevede emner

        Collapse
         

        Forsvarets jobbsøkerregister

        Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.        https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
         

        Luftforsvarets organisering

        Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

        Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
        https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

        For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
         

        Sikkerhetsloven


        (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


        Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


        Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
         

        UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

        UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

        https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

        ...
         

        Fokus: Etterretningstjenesten


        Etterretningstjenesten


        Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

        Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
         

        100 ÅR ETTER

        100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
         

        Et nytt forsvarskonsept?

        I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
         

        Beskikkelser på Milforum

        Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
         

        NSM: Årlig risikovurdering


        Ole Gunnar Onsøien
        NTB scanpix

        – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


        Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

        – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
         

        Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering        Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
        http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

        Rapporten dekker hovedpunktene:
        Kode:
          Globale utviklingstrekk
          Nordområdene / Arktis
          Russland
          Afghanistan
          Pakistan
          Kina
          Midtøsten og Nord-Afrika
          Iran
          Sudan
          Somalia
          Terrorisme
          Spredning av
        ...
         

        Jente i kongens klær? Dette er tråden!

        Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
         

        Tema: Luftforsvaret

        Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
         

        Forsvarets veterantjeneste (FVT)

        Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


        – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

        Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

        http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

        Donasjoner

        Collapse
        Working...
        X