Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Informasjon: Videregående befalsutdanning

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Informasjon: Videregående befalsutdanning

  Det er nå åpnet for å søke VBU1 (Videregående befalsutdanning 1) i Hæren, med søknadsfrist 1.november: https://forsvaret.no/vbu1

  Målgruppen for kurset er personell tilsatt i Hæren med graden OR 5+ som innehar stilling som troppssersjanter, eller som er tiltenkt en slik stilling i løpet av det neste året. Befal som har konvertert fra løytnants grad eller høyere er fritatt fra utdanningskravet, og vil derav ikke bli prioritert ved kapasitetsutfordringer. Øvrige befal som tilfredsstiller formelle krav er også søknadsberettiget.
  Last edited by Rittmester; DTG 031544 Feb 20, .
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 • #2
  Sv: Videregående befalsutdanning

  Utlysning av VBU3 (Videregående befalsutdanning 3) er nå kunngjort med søknadsfrist 15 november. (https://forsvaret.no/vbu3)

  Utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å bekle stillinger på gradsnivået OR 8 til OR 9. Kurset gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole i Oslo og har en varighet på 11 uker.

  Elevenes forkunnskaper tjener som basis for nye kunnskaper og ferdigheter. Mange av elevene innehar unik erfaring og kompetanse som vil være relevant og direkte avgjørende for elevgruppenes totale læringsutbytte. Elever med relevant erfaring vil av denne grunn være viktige støttespillere for skolens ansatte under gjennomføringen av kurset. Alle slike elevbidrag er således svært ønskelig og nødvendig for en god måloppnåelse.

  Tema/Benevning/Tidsperiode
  Tema 1/Fredsstabstjeneste/Uke 5 og 6
  Tema 2/Ledelse/Uke 11, 12 og 13
  Tema 3/Planlegging av fellesoperasjoner/Uke 14 og 15
  Tema 4/Gjennomføring av fellesoperasjoner/ Uke 22, 23 og 24
  Eksamen/Skriftlig hjemmeeksamen/Uke 25
  Avslutning/Avslutningsseremoni Akershus festning/Fredag 28. juni


  Totalt vil kurset kreve fravær fra eget arbeidssted i 11 uker, og det vil kreve noe merarbeid i form av forstudier. I hvilken grad dette kan gjennomføres i arbeidstiden må avklares med lokal arbeidsgiver. Avslutningsseremoni gjennomføres på Akershus festning etter sensur fredag 28. juni.

  Kurset består av temaene fredsstabstjeneste (1), ledelse (2), planlegging av fellesoperasjoner (3) og gjennomføring av fellesoperasjoner (4).
  Hensikten med tema 1 er å etablere gode studie- og stabsferdigheter i lesing og skriving innen rammen av Fredsstabstjeneste.

  Tema 2 vil ta for seg styring, lederskap og lederutvikling i Forsvaret, herunder seleksjon inkludert forberedelser og gjennomføring av intervju på begge sider av bordet. Det vil være fokus på egen rolleforståelse som OR 8-9.

  Tema 3 gir en innføring i hensikten med fellesoperasjoner og «verktøykassen» de potensielt underlagte kapabilitetene utgjør, nasjonalt og i NATO. Deretter vil elevene gjennomgå planprosessen og metodikken for det operasjonelle nivået i NATO ved bruk av Comprehensive Operations Planning Directive (COPD). Mye litteratur og stabsarbeid vil benytte engelsk som arbeidsspråk.

  Tema 4 gir en innføring i organisering, prosesser og prosedyrer ved gjennomføring av fellesoperasjoner i NATO. Elevene vil inngå i organisasjonen av en fiktiv NATO Joint Force Command bestående av studenter/offiserer fra stabs- og masterstudiet og emnestudenter som tar videregående offisersutdanning (VOU). Arbeidsspråket vil være engelsk.

  For hvert tema vil det utarbeides egne temahefter med pensumlitteratur og krav til forstudier skal være spesifisert. Temaheftene vil komme ut god tid i forkant av temaene. Hovedlitteratur for temaene vil være Håndbok i stabstjeneste for Forsvaret, Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret, Direktiv for virksomhetsstyring, Forsvarets fellesoperative doktrine, AJP – 1E, 3C og 5A, samt COPD og NATO JFC TOR/SOP. Men elevene må påregne noe litteratur også utover dette.
  Svolten og tyst, samband fyst

  Kommentér


  • #3
   Sv: Videregående befalsutdanning

   Følgende videregående befalsutdanninger har søknadsfrist 15.april:

   - Videregående befalsutdanning 1 i Hæren
   - Videregående befalsutdanning 2 i Hæren
   - Videregående befalsutdanning 3 i Hæren
   - Videregående befalsutdanning 1 i Luftforsvaret

   Mer her: https://forsvaret.no/karriere/spesialist
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #4
    Sv: Videregående befalsutdanning

    Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
    Følgende videregående befalsutdanninger har søknadsfrist 15.april:

    - Videregående befalsutdanning 1 i Hæren
    - Videregående befalsutdanning 2 i Hæren
    - Videregående befalsutdanning 3 i Hæren
    - Videregående befalsutdanning 1 i Luftforsvaret

    Mer her: https://forsvaret.no/karriere/spesialist
    En oppdatering på disse:
    - Videregående befalsutdanning 1 i Hæren - Søknadsfrist 1 mai. Kurset starter 5 aug 2019
    - Videregående befalsutdanning 2 i Hæren - ikke lyst ut pr nå
    - Videregående befalsutdanning 3 - ikke lyst ut pr nå
    - Videregående befalsutdanning 1 i Luftforsvaret - ikke lyst ut pr nå
    Svolten og tyst, samband fyst

    Kommentér


    • #5
     Sv: Videregående befalsutdanning

     Ny oppdatering:
     - Videregående befalsutdanning 1 i Hæren - Søknadsfrist 1 mai. Kurset starter 5 aug 2019
     - Videregående befalsutdanning 2 i Hæren - ikke lyst ut pr nå
     - Videregående befalsutdanning 3 - ikke lyst ut pr nå
     - Videregående befalsutdanning 1 i Luftforsvaret - Søknadsfrist 15 mai. Kurset starter 12 aug 2019
     Svolten og tyst, samband fyst

     Kommentér


     • #6
      Sv: Videregående befalsutdanning

      Det står: «Grad: OR-5+, ønskelig med 3 års tjenesteerfaring». Nå må man, så vidt jeg vet, ha 4 års erfaring for å bli OR-5+, så spør man egentlig etter folk som har minst 7 års erfaring?
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér


      • #7
       Sv: Videregående befalsutdanning

       Man kan være OR-5+ midlertidig.
       Dona Ferrea

       Kommentér


       • #8
        Sv: Videregående befalsutdanning

        I Hæren så har søkere med midlertidig OR5+ ikke fått plass så lenge det har vært søkere med fast opprykk.
        Svolten og tyst, samband fyst

        Kommentér


        • #9
         Sv: Videregående befalsutdanning

         Hærens Vbu 1 og 2 lyst ut for 2020 med søknadsfrist 26 september.

         https://forsvaret.no/vbu1
         https://forsvaret.no/vbu2
         Svolten og tyst, samband fyst

         Kommentér


         • #10
          Sv: Videregående befalsutdanning

          Luftforsvaret har også utlyst VBU 2, med søknadsfrist 7 oktober.

          https://forsvaret.no/spesialist/vbu2-luftforsvaret

          Videregående befalsutdanning 2 (VBU 2) skal sette befalet i stand til å tjenestegjøre innenfor skvadrons/ gruppenivå, og i stab. Utdanningen gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole ved Luftkrigsskolen i Trondheim og har en varighet på 9 uker. Utdanningen vil gå tentativt fra og med uke 47 til uke 7, med innlagt juleferie og selvstudium før man møter tilbake etter nyttår.
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • #11
           Da har Luftforsvaret for første gang gjennomført VBU 2, som nevnt i forrige innlegg. Under er kullet som ble uteksaminert.

           Click image for larger version

Name:	123D262B-0337-4FFB-A0DF-9D04909AF68A.jpeg
Views:	146
Size:	452,4 KB
ID:	1026909
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • #12
            Kanskje bevist at kurset har såpass få elever? Siden det er første kurs.
            Hærens VBU1 i fjor høst var på over 30 elever, ukjent om VBU2 (Hærens) har tilsvarende antall.
            Vi får se, i disse dager gjennomfører Hæren VBU1, som vanlig deltar Hæren, men både Sjø, Luft, FLO, FS osv har invitasjon og egne plasser på kurset. Hæren gjennomfører som regel VBU1 først og deretter VBU2 rett etterpå.

            Sent fra min SM-G965F via Tapatalk

            Your signature cannot be longer than 70 characters long.

            Kommentér


            • #13
             Hærens VBU 1 og 2 kurs har 35 plasser på hver gjennomføring.
             Svolten og tyst, samband fyst

             Kommentér


             • #14
              VBU-2 på Luftkrigsskolen har 14 plasser, VBU-1 24. Så langt har det vært to VBU-1-kull i året, vår og høst. Forskjellen i antall plasser skyldes at behovet for VBU-2 har blitt beregnet til å være mindre enn for VBU-1. Det er langt færre OR-7 enn OR-6-stillinger.

              Når det er sagt, så kommer det sikkert justeringer etterhvert som man får bedre oversikt over behov og forventet ståtid.

              Det var i hvertfall ikke bevisst fordi det var første gjennomføring. Tvert imot hadde det antagelig vært hensiktsmessig å kjøre et par større kurs for å ta unna etterslep på folk som alt er i stilling/er tiltenkt OR-7 stillinger, men som mangler formalkompetanse.

              Det er flere hær-elever som har fullført VBU-1 på LKSK, om de har egen kvote vet jeg ikke.
              "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
              - Dmitrij Boltenkov

              Kommentér


              • #15
               Hver gren har plass hos de andre grenene, s� en fra H�ren kan f� godkjent VBU1 hos SKSK, mens en fra Sj� f�r godkjent VBU1 hos LKSK samtisig som en fra Luft f�r godkjent VBU1 hos KS Linderud.

               Spurte mest siden en erfaren kollega av meg s�kte VBU2 i luft, men fikk avslag grunnet at det var fullt.. Skulle trodd de hadde hatt �nske om � fylle plassene... (Ta unna etterslepet)

               Sent fra min SM-G965F via Tapatalk


               Your signature cannot be longer than 70 characters long.

               Kommentér


               • #16
                Det der skjønte jeg ikke. VBU-2 på LKSK nå var helt fullt. Masse flinke folk som fikk avslag.
                "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                - Dmitrij Boltenkov

                Kommentér


                • #17
                 VBU2 var fullt, men med bare 14 elever skulle man trodd at de skulle kunne hatt det dobbelte for å ta unna etterslepet..

                 Sent fra min SM-G965F via Tapatalk

                 Your signature cannot be longer than 70 characters long.

                 Kommentér

                 Fremhevede emner

                 Collapse
                  

                 Forsvarets jobbsøkerregister

                 Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.                 https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
                  

                 Luftforsvarets organisering

                 Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

                 Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
                 https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

                 For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
                  

                 Sikkerhetsloven


                 (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                 Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                 Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                  

                 UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                 UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                 https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                 ...
                  

                 Fokus: Etterretningstjenesten


                 Etterretningstjenesten


                 Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                 Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                  

                 100 ÅR ETTER

                 100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
                  

                 Et nytt forsvarskonsept?

                 I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
                  

                 Beskikkelser på Milforum

                 Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
                  

                 NSM: Årlig risikovurdering


                 Ole Gunnar Onsøien
                 NTB scanpix

                 – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                 – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                  

                 Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                 Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                 http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                 Rapporten dekker hovedpunktene:
                 Kode:
                   Globale utviklingstrekk
                   Nordområdene / Arktis
                   Russland
                   Afghanistan
                   Pakistan
                   Kina
                   Midtøsten og Nord-Afrika
                   Iran
                   Sudan
                   Somalia
                   Terrorisme
                   Spredning av
                 ...
                  

                 Jente i kongens klær? Dette er tråden!

                 Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
                  

                 Tema: Luftforsvaret

                 Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
                  

                 Forsvarets veterantjeneste (FVT)

                 Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


                 – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

                 Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

                 http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

                 Donasjoner

                 Collapse
                 Working...
                 X