Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Utdanning i Sjøforsvaret

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Utdanning i Sjøforsvaret

  Sjøforsvaret har det siste året revidert sin utdanningsordning slik at den er bedre tilpassset Sjøforsvarets behov, og ikke minst at den åpner for at nye kategorier personell kan ta utdanning i Sjøforsvaret (inkludert personell med relevant fagbrev). Nedenfor følger den korte versjonen:


  Befalsskolen for Sjøforsvaret

  Grunnleggende befalsutdanning ved Befalsskolen for Sjøforsvaret starter med en opptaks -og seleksjonsperiode. Deretter gjennomfører du rekruttskole og et grunnleggende befalskurs (GBK). Det grunnleggende befalskurset blir i hovedsak gjennomført på KNM HH og seilskuten Christian Radich. Når du er ferdig med GBK, begynner du på fag- eller ingeniørutdanning i Bergen. Hvor lenge utdanningen varer er avhengig av hvilken linje du skal gå.

  Alle vilkårene for de ulike linjene er IKKE klare. Sjekk www.marinen.no for oppdateringer.
  Søknadsfrist: 15. april

  Fagutdanning på skipsteknisk maskinlinje
  Kombinert leder -og fagutdanning som kvalifiserer for tjeneste som maskinoffiser om bord på Sjøforsvarets fartøyer. Utdanningen bygger på norske og internasjonale sertifikatkrav til maskinoffiser klasse 1.
  Opptakskrav: fagbrev som motormann.
  Varighet (inkl GBK): tre år.


  Fagutdanning på operativ marine- og kystvaktlinjen
  Kombinert leder -og fagutdanning som kvalifiserer deg til tjeneste i operative funksjoner om bord på Sjøforsvarets fartøyer. Sammen med praksis og trening legger utdanningen grunnlaget for selvstendige stillinger som navigatør og krigsføringsoffiser.
  Opptakskrav: fagbrev som dekksmatros eller generell studiekompetanse.
  Varighet: to år.


  Ingeniørutdanning på elektronikk og våpenteknisk linje
  Kombinert leder -og ingeniørutdanning som kvalifiserer deg til tjeneste som elektronikk-/våpenoffiser om bord på Sjøforsvarets stadig mer avanserte fartøyer. Utdanningen vektlegger elektronikk og datateknologi, herunder datasystemer og nettverk. Du vil også i fremtiden være kvalifisert for ingeniørstillinger på land.
  Opptakskrav: fagbrev fra et av følgende områder; skipselektriker, elektriker, energimontør, energioperatør, heismontør, signalmontør, elektrooperatør, elektromotor -og transformatoroperatør, togelektriker, telekommunikasjonsmontør, serviceelektroniker, produksjonselektroniker, avionikk, informatikk og automatisering, automatiker, automatikkmekaniker, tavlemontør eller IKT-driftsoperatør med grunnkurs elektro.
  Varighet: fire år.


  Ingeniørutdanning på skipsteknisk elektrolinje
  Kombinert leder -og ingeniørutdanning som kvalifiserer deg til tjeneste som elektro-offiser om bord på Sjøforsvarets fartøyer. Utdanningen vektlegger elektronikk, kraftforsyning, mobilitet og fartøyets flyteevne.
  Du vil også være kvalifisert for ingeniørstillinger på land.
  Opptakskrav: fagbrev som skipselektriker, elektriker eller automatiker.
  Varighet: fire år.


  Fagutdanning på idrettslinjen
  Sjøforsvaret utreder idag muligheten for å etablere en fagutdanning idrett. Utdanningen tar sikte på å utdanne idrettsbefal til Sjøforsvaret og Forsvaret generelt. Denne linjen er ikke endelig besluttet, og vi forventer svar i løpet av Mars!
  Opptakskrav: generell studiekompetanse og skjerpede fysiske krav.
  Varighet: tolv måneder.

  I tillegg har Sjøforsvaret et Utskrevet Befalskurs som er en lederutdanning man tar i løpet av førstegangstjeneste. Du vil da etter det grunnlegggende befalskurset jobbe som instruktør på rekruttskolen (KNM Harald Haarfagre).
  Opptakskrav: 10-årig grunnskole
  Varighet: 6mnd + 6mnd

  Fysiske opptakskrav er likt for alle lederutdanningene (- evt. idrettslinje). Dersom du er motivert er kravene helt klart oppnålige. Prioriter spesifikk trening på øvelsene, og ikke glem løpingen!!
  Søknadsfrist: 15.april


  Sjøkrigsskolen

  Sjøkrigsskolen er den tyngste utdanningsinstitusjonen i Sjøforsvaret og utdanner kompetente og trygge offiserer til å ivareta de forpliktelsene Sjøforsvaret har overfor nasjonen Norge og våre allierte. Gjennom den grunnleggende offisersutdannelsen vil du som kadett ta del i et vitenskaplig forankret lederutviklingsprogram. Programmet gir deg som leder og offiser et solid fundament som gjør deg istand til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Sjøkrigsskolens ambisjon er å utvikle helstøpte offiserer som har et sterkt ønske å utgjøre en forskjell.

  For å begynne på Sjøkrigsskolen må du ha grunnleggende befalsutdanning, eller søke deg til de gjennomgående linjene. Det innebærer at du kan søke deg rett fra videregående skole via Befalsskolen og inn på Sjøkrigsskolen. Utdanningen vil da vare fire år (inkl befalsskole) og du får en bachelorgrad i militære studier. Ordinært opptak med søknadsfrist 15.februar beskrives ikke her!
  Følgende linjer er søkbare for et gjennomgående løp:

  Lederskap og fordypning i nautikk
  Høyeste nautiske sertifikatsnivå (D1).
  Opptakskrav: 2MX og 2FY.

  Lederskap og fordypning i elektronikk og våpentekniske fag
  Tilfredssiller kravene til bachelor ingeniør.
  Opptakskrav: 3MX og 2FY.

  Lederskap og fordypning i skipstekniske fag, studieretning maskin
  Tilfredssiller kravene til bachelor ingeniør.
  Opptakskrav: 3MX og 2FY.

  Lederskap og fordypning i skipstekniske fag, studieretning elektro
  Tilfredssiller kravene til bachelor ingeniør.
  Opptakskrav: 3MX og 2FY.


  Lederutviklingsprogrammet følger som en rød tråd gjennom hele studiet, og er likt uavhengig av linje.

  Det må ikke være tvil om at studiene ved Sjøkrigsskolen kerver en betydelig arbeidsinnsats. Mye pensum skal læres samtidig som det forventes en progresjon i forhold til din egen utvikling. Det vil stilles strenge krav til deg som kadett, men dette er også hovedårsaken til at våre uteksaminerte offiserer utgjør en forskjell !!
  Søknadsfrist gjennomgående løp: 15.april


  Ønsker du mer informasjon om Sjøkrigsskolen, sjekk: www.marinen.no eller www.sksk.mil.no

  Dette var den korte versjonen!
  Det viktigste er at dere nå har en kontaktperson dersom det skulle være noe dere lurer på. Nøl ikke med å ringe eller sende en mail. Som sagt; alt er ikke klart per idag, men mer og mer faller på plass de nærmeste ukene. Internettsidene vil også bli oppdatert! For å ikke "jamme" ned tråden, annmoder vi om at dere sjekker info på nett før dere stiller spørsmål! MEN, er du i tvil? Fyr løs


  Ha en fortsatt fin dag!
  Rekruttering SSK

  #2
  Går det ann å ta et forkurs for å få matte of fysikk hvis jeg ikke har dette allerede, i regi av Sjøkrigsskolen?
  Jeg fryser aldri, jeg blir bare blå og dør!

  Kommentér


   #3
   Hei! Hva ligger karakterene for å komme inn på denne linjen? Hvordan er jobb mulighetene, sikret jobb etter utdannelsen? Hva ser dere etter i en som søker på denne utdanningen?

   Fagutdanning på operativ marine- og kystvaktlinjen
   Kombinert leder -og fagutdanning som kvalifiserer deg til tjeneste i operative funksjoner om bord på Sjøforsvarets fartøyer. Sammen med praksis og trening legger utdanningen grunnlaget for selvstendige stillinger som navigatør og krigsføringsoffiser.
   Opptakskrav: fagbrev som dekksmatros eller generell studiekompetanse.
   Varighet: to år.

   Kommentér


    #4
    Opprinnelig skrevet av Scouser
    Går det ann å ta et forkurs for å få matte of fysikk hvis jeg ikke har dette allerede, i regi av Sjøkrigsskolen?
    Forkurs er ikke endelig avklart! Når det er besluttet vil vi informere om dette.


    Opprinnelig skrevet av krembanan
    Hei! Hva ligger karakterene for å komme inn på denne linjen? Hvordan er jobb mulighetene, sikret jobb etter utdannelsen? Hva ser dere etter i en som søker på denne utdanningen?
    Karakterene for å komme inn på fagutdanning operativ marine- og kystvaktlinjen, kan vi vanskelig si noe om på forhånd. Generelt er det alltid en fordel å ha gode karakterer. Du vil bli rangert etter karakterer både fra skole, og fysiske opptakskrav. Disse vil da legges til den poengsummen du får under opptaksuken og senere i FOS. Summen av alt gir deg din endelige rangering! Etter endt utdannelse (og pliktig sjøtjeneste/ jobb), har du meget gode jobbmuligheter i Sjøforsvaret. Med denne utdannelsen kan vi nesten garantere deg jobb hos oss!
    Merk at generelle bestemmelser for avd.befal gjelder (maks alder osv).

    Forøvrig kan du ta påbyggning til D1 + grunnleggende offisersutdannelse på Sjøkrigsskolen over to år i etterkant av den pliktige sjøtjenesten.

    Hva gjelder egenskaper er følgende er sakset fra www.mil.no : (..) du vil bli målt ut fra din evne til å:
    – ta initiativ
    – håndtere usikkerhet
    – skape tillitt
    – vise omsorg
    – ta selvstendige og gode beslutninger.

    Les også på denne siden for mer generell info om opptak og seleksjon! Husk å trene målrettet til de fysiske opptakskravene.
    Rekruttering SSK

    Kommentér


     #5
     Du skrev noe om søknadsfrist 15. februar? Trodde fristen var 15. april. Stemmer ikke dette?

     Tenker på å søke meg inn med mål å få D1, og slik jeg har forstått det måtte jeg da søke noe de kalte for Sjømilitær Fagskole. Skal jeg da skrive dette, eller befalsskole på søknadsskjemaet?

     PS. kjempe bra at dere stiller på forumet for å svare på spørsmål!

     Kommentér


      #6
      Så jeg hadde fått svar i en annen tråd. Men betyr det da at jeg har en utdanning som da vil ta 16 år hvis jeg teller med pliktår? (Befalskole og sjøkrigsskole, operativ marine)

      Kommentér


       #7
       Ordinært løp:
       Dersom du har grunnleggende befalsutdanning og fordypning i 2MX og 2FY, er du søknadsberettiget til Sjøkrigsskolens bachelorprogram; Lederskap og fordypning i nautikk. Denne linjen gir deg D1 (etter endt praksis). Utdanningen varer da i tre år og plikttjenesten tilsvarende.
       Søknadsfrist 15. februar.

       Gjennomgående løp:
       Dersom du ikke har grunnleggende befalsutdanning, men har fordypning i 2MX og 2FY fra vgs. kan du søke deg til den gjennomgående linjen, Lederskap og fordypning i nautikk. Denne linjene er helt lik som i det ordinære løpet, men du vil få grunnleggende befalsutdanning og en tilpassningsmodul det første året på BSS. Består du dette og ellers skikker deg vel, er du garantert plass på SKSK (uten å avtjene plikttjenesten først). Du vil etter første året gå inn sammen med kadettene på ordinært løp og etter endt praksis få D1. Utdanningen vil da vare fire år (inkl befalsskole) og plikttjenesten tilsvarende.
       Søknadsfrist 15. april.

       Les mer om dette her: http://www.mil.no/felles/fms/utdanni...ticleID=133339


       Befalsskolen for Sjøforsvaret - Fagutdanning på operativ marine -og kystvaktlinjen
       Dersom du ikke har grunnleggende befalsutdanning eller fordypning i realfag, må du søke deg inn på BSS - fagutdanning på operativ marine -og kystvaktlinje. Opptakskravene her er fagbrev dekksmatros eller generell studiekompetanse. Utdanningen varer i to år og du får to år plikttjeneste. Du vil etter endt plikt løse ut D4-sertifikatet.
       Søknadsfrist 15. april.

       Ønsker du etter fagutdanningen og plikttjenesten å ta D1, må du gå to år til på Sjøkrigsskolen og så ha to års praksis for å løse ut sertifikatet. Du vil også inkluderes i Sjøkrigsskolens lederutviklingsprogram og grunnleggende offisersutdannelse.

       Så dersom du ønsker å løse ut D1-sertifikatet vil dette ta alt fra seks til åtte år, og det er altså avhengig av hva slags faglig bakgrunn du har.
       Rekruttering SSK

       Kommentér


        #8
        Kommer det snart informasjon om
        -logistikk og ressursstyring
        -maritime jegeroperasjoner
        -kvalifiseringskurs
        ?

        Jeg synes å huske at logistikk var tilgjengelig som gjennomgående løp tidligere, dette er ikke lenger et alternativ?

        Er jegerlinjen kun tilgjengelig for befal med bakgrunn fra jegertjeneste?
        meh

        Kommentér


         #9
         Først: Har du ikke grunnleggende befalsutdanning, men tenker å søke deg inn på Befalsskolen for Sjøforsvaret kan informasjonen under være relevant i forhold til å si noe om den fagretningen du ønsker å gå. Spesielt gjelder dette for gjennomgående linjer (BSS/SKSK). Les i tidligere innlegg hvilke linjer som er tilgjenglige for gjennomgående løp.
         ########

         Følgende informasjon gjelder for søkere som har grunnleggende befalsutdanning, og er hentet fra Sjøkrigsskolekatalogen. Katalogen skal være distribuert til "samtlige" avdelinger i Forsvaret. Sjekk med din lokale P-off. Søknadsfrist: 15. februar!

         Som kadett ved Sjøkrigsskolen vil du få anledning til å ta del i et helt unikt program med en solid vitenskapelig forankring. Skolens lederutviklingsprogram har som målsetting å operasjonalisere Forsvarets ledelsesfilosofi : oppdragsbasert ledelse. SKSK ønsker å utvikle offiserer som besitter de egenskaper som er sentrale for å lykkes i det 21 århundrede. Lederutviklingen er lagt opp som et sammenhengende og prioritert område gjennom hele utdanningen, og integreres i alle fag, øvelser og seminarer ved Sjøkrigsskolen.

         Sjøkrigsskolens første år er et fellesfagsår som er likt for samtlige linjer. Året består av generelle emner, felles offisersfag og lederutvikling. Utdanningen i linjefagene starter først opp i andre klasse.

         På Sjøkrigsskolens ordinære opptak gjelder følgende linjer:

         Operativ Bransje

         Lederskap og fordypning i nautikk
         Høyeste nautiske sertifikatsnivå (D1).
         Praktisk trening om bord på skolefartøyene og bruk av simulator gir sammen med teoriundervisningen en unik kombinasjon til å utvikle deg som navigatør. Og med Sjøkrigsskolens lederutviklingsprogram som utvikler deg gjennom hele bachelorløpet, får du en utdanningskombinasjon som ingen sivile skoler kan tilby deg. Høsten 2006 stod de nye navigasjonssimulatoren på Sjøkrigsskolen klar etter ombygging. Her trener både faste besetninger i Marinen og kadetter på å navigere forskjellige fartøystyper. Den praktiske navigasjonstreningen om bord foregår på et av skolefartøyene med kyndig veiledning av en erfaren navigatør.
         Opptakskrav: 2MX og 2FY.

         Lederskap og fordypning i maritime jegeroperasjoner
         Ny linje fra 2007. Første året er som sagt et fellesfagsår.
         Generelt kan vi si at i denne to års perioden, gjennomføres utdanningen gradvis fra en generell utdanning innen maritime operasjoner via maritime jegeroperasjoner for deretter å bli avsluttet med en funksjonsrettet utdanning skreddersydd for de tre tjenestefeltene innen Marinens jegervåpen. Da Sjøkrigsskolen skal utdanne offiserer, vil fokuset på lederskap selvfølgelig gjennomsyre hele utdanningen.
         Opptakskrav:
         En av følgende militære fagutdanning;
         MUP II
         KUP II
         MDUP II
         To års tjeneste ved operativ avdeling i MJV eller tilsvarende avdelinger.
         Styrketester iht overnevnte utdanning.

         For å kunne vurderes til videre tjeneste inn mot MJV må eksterne søkere gjennom en egen opptaksuke. Dette for å kvalitetssikre et minimumsnivå av ferdigheter. Nærmere føringer vil bli gitt den enkelte.

         Teknisk Bransje
         En variert og spennende høyskoleutdanning innen maskin-, elektro- og våpentekniske fag.
         Sjøkrigsskolen tilbyr en teknisk utdanning som på mange måter er annerledes enn ved sivile høyskoler, men samtidig retter seg mot sivile sertifikatkrav. Relativt små klasser medfører en god oppfølging og muligheter for en mer fleksibel og variert skolehverdag. Det gode tekniske miljøet sammen med Sjøkrigsskolens unike lederutdanning som følger deg gjennom tre år, vil kunne gi deg en utfordrende, interessant og sosial hverdag.

         Lederskap og fordypning i elektronikk og våpentekniske fag
         En teknologisk ingeniørutdanning som vektlegger elektronikk og datateknologi. De avanserte våpensystemene om bord på Sjøforsvarets fartøyer krever meget gode kunnskaper innen fagfelt som: Elektromagnetisme, signalbehandling og anvendelser innen radar, sonar, kommunikasjon, datasystemer og nettverk.
         Opptakskrav: 3MX og 2FY.

         Lederskap og fordypning i skipstekniske fag, studieretning maskin
         Tilfredstiller kravene til nasjonal rammeplan for bachelor i ingeniørfag. Krever meget gode kunnskaper i grunnleggende realfag. Sjøforsvarets fartøyer er, og blir i større grad komplekse og inneholder mye teknologi. Også innen maskinområdet. Maskinutdanningen gir også muligheten for å løse høyeste maskinsertifikat etter en viss fartstid.
         Opptakskrav: 3MX og 2FY.

         Lederskap og fordypning i skipstekniske fag, studieretning elektro
         Tilfredstiller kravene til nasjonal rammeplan for bachelor i ingeniørfag. Utdannelsen krever meget gode kunnskaper i de grunnleggende realfag for bedre forståelse innen de tekniske anvendelsesfag. Det legges spesiell vekt på fag som drøfter fartøyets flyteevne, mobilitet og kraftforsyning.
         Opptakskrav: 3MX og 2FY.

         Forvaltningsbransje
         Lederskap og fordypning i logistikk og ressursstyring
         Kombinerer det beste fra økonomi, administrasjon og operativ logistikk. Den militære logistikken har et ledelsesfokus som stiller helt andre krav til håndtering av usikkerhet enn sivil logistikk. Sentrale fag er prosjektstyring, logistikk, regnskap, investeringsanalyse, offentlig/forsvars økonomi og ressursstyring i Forsvaret.
         Utdanningen er felles for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Luftkadettene vil ta det første året ved deres egen forsvarsgrens krigsskole, og de to siste ”bransjeårene” ved Sjøkrigsskolens fellesutdanning, mens Hærens kadetter og Sjøforsvarets kadetter starter direkte på Sjøkrigsskolen.
         Opptakskrav: Generell studiekompetanse. OBS! Linjen er ikke søkbar på gjennomgående løp!

         Kvalifiseringskurs
         Sjøkrigsskolens kvalifiseringskurs er et 1-årig studium som består i hovedsak av de felles offisersfagene (lederskap, sjømakt og internasjonal politikk), samt store deler av lederutviklingsprogrammet til Sjøkrigsskolen. Søkere til KVK har primært gjennomført, eller skal etter KVK gjennomføre et sivilt høyskolestudium. Dette er ofte studier som Sjøforsvaret selv ikke kan tilby, eks. sykepleierutdanning eller politiutdanning. Kombinasjonen av gjennomført og bestått sivil høyskoleutdanning og KVK vil gi deg krigsskolestatus på lik linje med de som gjennomfører det treårige utdanningsprogrammet på Sjøkrigsskolen.


         Det må ikke være tvil om at studiene ved Sjøkrigsskolen krever en betydelig arbeidsinnsats. Mye pensum skal læres, samtidig som det forventes en progresjon i forhold til din egen utvikling. Som en fulltidsstudent forutsettes det en gjennomsnittlig studieuke på ca 60 timer, og det omfatter undervisning, selvstudier øvelser, vakter, seilaser og andre aktiviteter. Det er avsatt tid til praksis/trening gjennom hele utdanningsperioden. Praksis foregår ved Sjøkrigsskolen, Sjøforsvarets fartøyer og landstasjoner.
         Du vil tidvis føle at arbeidspresset er meget stort, og at det stilles strenge krav til deg som kadett. Men dette er også hovedårsaken til at våre uteksaminerte offiserer utgjør en forskjell!
         All lederutvikling krever en betydelig egeninnsats for at man skal kunne utvikle seg som menneske, og som en helstøpt offiser. Skolestaben, offiserene, lektorene og ikke minst medkadettene vil gjøre alt for å legge forholdene til rette for deg – jobben må du imidlertid gjøre selv!


         Søknadsfrist: 15. februar
         Rekruttering SSK

         Kommentér


          #10
          er ikke de fysiske kravene litt for lite? vet det er minstekrav, men dog:

          Gutter
          3000 meter, løp: 14.30 min.
          Push-ups: 16 stk
          Sit-ups: 20 stk
          Kroppsheving med overtak i bom: 4 stk


          hvor burde man ligge på antall reps på de forskjellige øvelsene for å få topp karakter?

          Kommentér


           #11
           Karakterskala 3000 meter løp og styrke:

           3000m M 3000m K Situps M/K Pushup M Pushup K Kr.hev M Kr.hev K
           1 09:30 10:45 70 45 26 14 20
           2 10:40 11:55 46 32 19 10 13
           3 12:00 13:05 30 23 14 7 8
           4 14:00 15:00 20 16 10 4 5
           5 15:30 16:60 13 11 7 3 3
           6 Mer Mer Færre Færre Færre Færre Færre


           For å bestå må du ha minimum karakter 4 på 3000 meter. På styrketestene så må du ha karakter 4 i gjennomsnitt.

           Kravene er likt for alle befalsskolene i Forsvaret! For lite? Forsvaret har utdannet masse bra befal med disse kravene. Husk at det ikke er det fysiske som definerer om hvorvidt du er en bra leder!

           Du bør tilstrebe å ligge godt over minstekravet. Både fordi det gir deg en høyrere karakter, og fordi det vil gi deg en trygghet ift opptaket!
           Rekruttering SSK

           Kommentér


            #12
            Er fullt klar over at det fysiske ikke har mest å si om man blir en god leder eller ikke, men om man får et befal som klarte såvidt 16push og løp 3000m på 14.00min kan han ikke være i særlig form. Er det ikke mange nok som søker siden dere har såpass lave krav?, bare nysjerrig.

            En ting til: Hvorfor kan kvinnene løpe på 1045 å få 6, mens gutta må løpe på 09.30 for samme karakter,snakk om over ett minutt her! Syntes dette burde endres slik det er på spessjeger/mjk opptak der alle krav er like uansett kjønn. Sikkert vært en haug med diskusjoner fra før av da.

            Kommentér


             #13
             Ønsker ikke diskutere hvorvidt kravene er for lette eller ei!

             Jeg oppfordrer deg til å opprette en egen tråd (evt. søke opp en gammel), og ta diskusjonene der.
             Rekruttering SSK

             Kommentér


              #14
              Jeg registrerer at det ser ut som om BSS ikke lenger har noen linje som gir en naturlig inngang til SKK/Logistikk og ressursstyring. For en som ønsker en karriere i Sjøforsvarets forvaltingsbransje, hvilken vei til GBU anbefales da før SKK/Logistikk og ressursstyring?
              Opprinnelig skrevet av Sjøforsvarets Skoler
              Forvaltningsbransje
              Lederskap og fordypning i logistikk og ressursstyring
              Kombinerer det beste fra økonomi, administrasjon og operativ logistikk. Den militære logistikken har et ledelsesfokus som stiller helt andre krav til håndtering av usikkerhet enn sivil logistikk. Sentrale fag er prosjektstyring, logistikk, regnskap, investeringsanalyse, offentlig/forsvars økonomi og ressursstyring i Forsvaret.
              Utdanningen er felles for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Luftkadettene vil ta det første året ved deres egen forsvarsgrens krigsskole, og de to siste ”bransjeårene” ved Sjøkrigsskolens fellesutdanning, mens Hærens kadetter og Sjøforsvarets kadetter starter direkte på Sjøkrigsskolen.
              Opptakskrav: Generell studiekompetanse. OBS! Linjen er ikke søkbar på gjennomgående løp!
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


               #15
               Beklager trykkleif, mente SKSK, ikke SKK.

               Opprinnelig skrevet av lilje
               Jeg registrerer at det ser ut som om BSS ikke lenger har noen linje som gir en naturlig inngang til SKK/Logistikk og ressursstyring. For en som ønsker en karriere i Sjøforsvarets forvaltingsbransje, hvilken vei til GBU anbefales da før SKK/Logistikk og ressursstyring?
               At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

               Kommentér


                #16
                Alle bransjer og linjer er gode nok, da du får full opplæring på SKSK. Men et råd kan være å søke Forsvarets tekniske befalsskole (FTBS) - Forvaltningslinjen.

                Dersom du vil søke allerede neste år, kan utskrevet befalskurs være veien å gå. Søker du UB HH før 15. april og kommer inn gjennom FOS er du velkommen til søke Sjøkrigsskolen innen 15. februar 2008.

                Opprinnelig skrevet av lilje
                Jeg registrerer at det ser ut som om BSS ikke lenger har noen linje som gir en naturlig inngang til SKK/Logistikk og ressursstyring. For en som ønsker en karriere i Sjøforsvarets forvaltingsbransje, hvilken vei til GBU anbefales da før SKK/Logistikk og ressursstyring?
                Opprinnelig skrevet av Sjøforsvarets Skoler
                Forvaltningsbransje
                Lederskap og fordypning i logistikk og ressursstyring
                Kombinerer det beste fra økonomi, administrasjon og operativ logistikk. Den militære logistikken har et ledelsesfokus som stiller helt andre krav til håndtering av usikkerhet enn sivil logistikk. Sentrale fag er prosjektstyring, logistikk, regnskap, investeringsanalyse, offentlig/forsvars økonomi og ressursstyring i Forsvaret.
                Utdanningen er felles for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Luftkadettene vil ta det første året ved deres egen forsvarsgrens krigsskole, og de to siste ”bransjeårene” ved Sjøkrigsskolens fellesutdanning, mens Hærens kadetter og Sjøforsvarets kadetter starter direkte på Sjøkrigsskolen.
                Opptakskrav: Generell studiekompetanse. OBS! Linjen er ikke søkbar på gjennomgående løp!
                Rekruttering SSK

                Kommentér


                 #17
                 Linje for Maritime jegeroperasjoner

                 Hei

                 Jeg hadde førstegangstjeneste på KNM Narvik. Har studiekompentanse fra før og holder nå på å fordype meg i realfag (2MX/2FY), siden dette var et krav på BSS da jeg dimmet i sommer.

                 Skal søke befalsskole til sommeren og har da lyst til å velge en som kvalifiserer meg til å søke Maritim jegerlinje på SKSK. Har du noen tips?

                 Hvis jeg får GBU, må jeg da i tillegg ta MJ-kurs eller Minedykkerkurs for å være kvalifisert for denne linjen eller er ''alle'' med GBU kvalifisert til å søke?

                 Har merket meg at det ikke er mulig for meg å søke KJK. Lurer derfor på om jeg kan bli ''Kystjeger'' ved å gå denne linjen?

                 Kommentér


                  #18
                  Marinens jegervåpen (MJV) er delt inn i tre kommandoer + taktisk båtskvadron. De tre kommandoene er Marinejegerkommandoen, Kystjegerkommandoen og Minedykkerkommandoen. Les mer her.

                  For å søke deg inn på Sjøkrigsskolens - Lederskap og fordypning i maritime jegeroperasjoner må du ha gjennomført og bestått fagutdanning del 2 i en av de tre kommandoene i MJV.
                  Du må også ha minimum to års tjeneste fra operativ avdeling i MJV eller tilsvarende avdelinger.
                  I ditt tilfelle betyr dette at du må søke deg inn på en av MJVs kommandoer og bestå deres kurs/utdaning. Les mer om hvordan her
                  Dersom du kommer inn på utdanningen hos MJV, og deretter inn på Sjøkrigsskolen vil det siste året på SKSK bli mer funksjonsrettet og skreddersydd for tjenestefeltene i MJV. Stillinger i Kystjegerkommandoen er da et eksempel på dette.

                  Konklusjonen blir da at det har liten "verdi" for deg å søke tradisjonell BS for så å søke deg inn til Marinens jegervåpen. Jeg anbefaler deg å bestemme deg for om du ønsker karriere hos MJV eller ei, og så gjøre nødvendige grep i forhold til endelig valg.
                  Ingenting er umulig, men du må gjøre deg opp et valg og satse 100 prosent på dette

                  (Med bestått 2MX og 2FY vil du også være søknadsberettiget til SKSK gjennomgående linje - Lederskap og fordypning i nautikk.)
                  Rekruttering SSK

                  Kommentér


                   #19
                   Ser det går greit for "hvem som helst" å søke seg til marinejeger eller minedykker for så å kvalifisere til SKSK jeger, men KJK ser ut til å være lukket for folk som ikke har hatt førstegangstjeneste i jeger/oppklaring, skal det virkelig være slik?
                   meh

                   Kommentér


                    #20
                    Dersom du tenker på den gamle KJK-linjen på SKSK er denne lagt ned. Den nye linjen Lederskap og fordypning i maritime jegeroperasjoner, skal dekke behovet i alle kommandoene. Inkludert Kystjegerkommandoen.

                    Om dette ikke var svar på spørsmålet ditt, ber jeg deg klargjøre hva du sikter til.
                    Rekruttering SSK

                    Kommentér


                     #21
                     Det var ikke det jeg siktet til. Er det mulig på sikt å jobbe som befal hos KJK (for å bli kvalifisert til jegerlinjen på SKSK) om man allerede har gjennomført førstegangstjeneste/befalsutdanning i en avdeling som ikke er jeger/oppklaring?
                     meh

                     Kommentér


                      #22
                      Befal som ikke har bakgrunn fra Kystjegerkommandoen rekrutteres fra Forsvarets normale utlysningsrunder. Kravene fremgår av stillingsbeskrivelsene.

                      Da jeg ikke kjenner detaljene i disse anbefaler jeg at du ringer Kystjegerkommandoen på 77 01 49 11, og spør etter personelloffiseren.
                      Rekruttering SSK

                      Kommentér


                       #23
                       FKI

                       Hei,
                       vet du om det blir gjennomført fki på sksk til neste år?


                       Mvh

                       Galinn

                       Kommentér


                        #24
                        Hei igjen!

                        Lurte på hvilken muligheter folk har som har fullført UBen på Madla og som vil fortsette, men ikke nødvendigvis som instruktør på rekruttskolen??
                        Jeg fryser aldri, jeg blir bare blå og dør!

                        Kommentér


                         #25
                         Re: FKI

                         Opprinnelig skrevet av Galinn
                         Hei,
                         vet du om det blir gjennomført fki på sksk til neste år?


                         Mvh

                         Galinn
                         Nei, det vet jeg ikke! Intensjonen til Sjøkrigsskolen var å ikke gjennomføre FKI pga de nye linjene på BSS trekker lærekrefter og kapasitet. MEN, dersom det er mange som søker på FKI ser SKSK seg nødt til å ta en ny vurdering på hvordan de skal løse dette.

                         Konklusjonen blir altså: Søk FKI og forbered deg på opptak!

                         Søknadsfrist: 9. mars!
                         Rekruttering SSK

                         Kommentér


                          #26
                          Opprinnelig skrevet av Scouser
                          Hei igjen!

                          Lurte på hvilken muligheter folk har som har fullført UBen på Madla og som vil fortsette, men ikke nødvendigvis som instruktør på rekruttskolen??
                          Dersom du tenker på å fortsette etter ett år på UB, kan du søke engasjement i andre avdelinger eller om videre utdanning i Forsvaret. For eksempel på Sjøkrigsskolen.

                          Følg med på utlysningsrundene internt i Forsvaret og snakk med din P-off.
                          Rekruttering SSK

                          Kommentér


                           #27
                           Hei!

                           Jeg skal søke sjøforsvarets befalsskole, og tenkte på gjennomgående linje i lederskap og nautikk.

                           Lurte bare på hva jeg skulle skrive på skjema på posten skole, når jeg søker.

                           Skal jeg skrive Befalsskolen sjøforsvaret, eller hele greia med gjennomgående linje i lederskap og nautikk?

                           Kommentér


                            #28
                            Heisann!

                            I den første rubrikken skriver du: Gjennomgående linjer -BS/KS
                            Under skole: BSS/SKSK
                            Linje: Lederskap og fordypning i nautikk

                            Ta kontakt dersom det er mer du lurer på.

                            Lykke til med søknaden og forberedelsene til opptaket!!
                            Rekruttering SSK

                            Kommentér


                             #29
                             -

                             Hei!
                             Jeg fikk reklameavis i posten i går. Sjøforsvaret rekrutterer. Idrett grunnfag i militæret var nytt for meg. Stod det skulle være mer informasjon på internett. Synes denne var noe mangelfull. Noen som kjenner til denne nye muligheten som forhåpentligvis skal starte opp i sommer. Og når eventuelt vil det bli avklart om det blir noe av eller ikke?
                             Hadde vært ok å vite antall på hvor mange som kan bli tatt opp, og de fysiske kravene, som skulle høre til å ligge litt høyere enn vanlig befalsskole. Blir pliktåret relatert direkte til idretts-tjenestestillinger?

                             Mvh K.
                             -Koster det ikke mye, er det ikke verd mye.

                             Kommentér


                              #30
                              Så hyggelig at du leste avisen!

                              Vi kommer med mer informasjon neste uke. Jeg anbefaler deg å titte innom da.
                              Rekruttering SSK

                              Kommentér

                              Annonse i emne

                              Collapse

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X