Globalt banner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Tema: Førstegangstjeneste og verneplikt

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Tema: Førstegangstjeneste og verneplikt


  Verneplikt er den plikten borgere i et land har til å delta i forsvaret av landet sitt.

  Click image for larger version Name:	article_topimage_AFA_6217.jpg Views:	0 Size:	231,9 KB ID:	1028591


  Verneplikt i Norge


  Om lag 8000 norske kvinner og menn blir hvert år innkalt til førstegangstjeneste som vernepliktige. Dette utgjør rundt en tredjedel av det totale antall tjenestedyktige i hvert årskull. De som ikke blir kalt inn er likevel vernepliktige.

  Førstegangstjeneste
  Av Stian Norum Herlofsen/Forsvaret.
  Lisens: Begrenset gjenbruk  I Norge er verneplikten allmenn. Det vil si at både kvinner og menn er vernepliktige. Alminnelig verneplikt inntrer normalt det år man fyller 19 år, og varer ut det år man fyller 44 år.
  Plikttjenestens lengde fastsettes hvert år av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Den samlede tjenestetiden fastsatt av Stortinget har lenge vært 19 måneder. Førstegangstjenestens lengde kan variere.

  For tiden blir vernepliktige innkalt inn til tolv måneders førstegangstjeneste. De siste sju månedene av tjenesteplikten kan Forsvaret kalle vernepliktige inn til repetisjonstjeneste eller øvelse i Heimevernet.

  Stortinget har i tillegg gitt adgang til å differensiere førstegangstjenesten mellom seks og atten måneder. Hæren og Sjøforsvaret benytter seg av adgangen til å innkalle et mindre antall, et par hundre, vernepliktige som skal utføre særlig utdanningskrevende oppgaver, som for eksempel grensevakttjeneste eller militærpoliti, til tjeneste i atten måneder.

  Forsvaret, med unntak av Marinen, er inndelt i to oppbud, linjen og landvernet. Marinen har ett oppbud. Linjen omfatter vernepliktige fra fylte 19 til fylte 33 år. Landvernet består av de ti eldste årsklassene.

  Forsvarets behov for vernepliktige på førstegangstjeneste er i størrelsesorden 8 000 personer. Antallet har normalt fordelt seg på rundt 1 000 kvinner og 7 000 menn (Forsvarsdepartementet). Dette er rundt en tredjedel av det totale antall tjenestedyktige i hvert årskull. De som ikke blir kalt inn er likevel vernepliktige.

  I krig eller når krig truer kan Kongen (Regjeringen i statsråd) bestemme at verneplikten skal inntreffe fra fylte 18 år, og at det kan settes opp krigsforsterkning av tjenestedyktige mellom 18 og 55 år som ikke tilhører Forsvarets normale oppbud.

  Ansvaret for verneplikten i Forsvaret, herunder sesjon, fordeling og innkalling til førstegangstjeneste og repetisjonsøvelse, rulleføring og mobilisering, er tillagt Forsvarets personell- og vernepliktssenter i Hamar.


  Lovhjemmel

  Alminnelig verneplikt er fastslått i Grunnlovens paragraf 119. Dagens vernepliktssystem i Norge har hjemmel i lov om verneplikt og lov om Heimevernet, begge av 17. juli 1953 (med senere endringer).

  Foruten verneplikt finnes bestemmelser om tjenesteplikt i Heimevernet og i Sivilforsvaret.


  Kilde: https://snl.no/verneplikt

 • #2
  Fra Forsvarets Forum:

  INNRYKK:
  De 1200 rekruttene som skal inn i førstegangstjeneste fra april skal møte som normalt.
  – Forsvaret er godt forberedt på å takle en epidemi. I denne situasjonen tar vi de hensynene som må tas for å unngå smitte, sier Bakke-Jensen til NRK

  NESTEN NORMALT:
  Per i dag betyr det at vernepliktige skal kalles inn til rekruttskole i henhold til planen som er satt. Og det betyr at soldater i førstegangstjeneste skal dimittere i henhold til planen.
  Det blir opp til hver avdeling i Forsvaret å avklare permisjoner og ferie, men det må påregnes at permisjoner kan bli endret for å minimere smitterisiko, og for å kunne løse oppdraget til Forsvaret.
  Det skriver forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen på Forsvarets nettside. Han sier Forsvarets virksomhet går tilnærmet som normalt til tross for korona-utbruddet.


  PERM:
  For å hindre smittespredning og at personell settes i karantene, blir det ikke permisjonsreiser fra Nord- til Sør-Norge i påsken, opplyser Hæren.
  ​– Ordinær natt- og helgeperm innstilles ut mars, sier kommunikasjonssjef i Hæren, oberstløytnant Per Espen Strande, til Forsvarets forum

  Kommentér


  • #3
   Forsvaret har mange måter å håndtere smitten på. Ved Grensevakten må rekruttene nå sove seks uker eller mer ute i telt:
   https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/r...la3yMM5bUgYXKU
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér

   Donasjoner

   Collapse
   Working...
   X