Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

TEF

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • TEF

  Noen som vet hvordan TEF rekrutterer folk, evt hvordan man havner i TEF?

  Har lurt litt på dette da trsjt mener det er noe for meg. Da jeg har Svennebrev som Blikkenslager/taktekker/ventilasjonsmontør. Og er praktisk anlagd

 • #2
  Hei, god jul og velkommen til forumet!

  TEF (Theatre Enabling Force) er eit omgrep som blir nytta for å beskrive arbeidet gjort av ein militær styrke for å tilretteleggje for operasjonar i nye krigsteater, altså etablere leirar for Noreg i utlandet. Vidare har ein og omgrepet TTF (Theatre Termination Force) som handlar om å rigge ned, rive og tilbakeføre området som er brukt ved avslutting av ein operasjon.

  Det synlegaste arbeidet ifm TEF er nok sjølve byggearbeidet. Dette blir gjort av personell frå Ingeniørkompani 5 (Ingkp5), tidlegare kalla Maskin og Konstruksjonskompaniet (M&K), i Ingeniørbataljonen. I tillegg vil gjerne Cyberforsvaret ver involvert i TEF/TTF med sin CIS TG (Cyber Information Systems Task Group) som etablerer samband og datasystemer, samt ein del logistikkelement som får transportert naudsynt materiell og maskinar til operasjonsområdet.

  Ingkp5 held til på Rena Leir, og er eit fullverva kompani med heiltidsansatte og personell på beredskapskontrakt. I kompaniet fins det bygningsingeniørar, rørleggarar, tømrarar, elektrikarar og anleggsmaskinførarar m.m. Desse finn ein hovudsakeleg fordelt på handverkstroppen og maskintroppen. Med ei brei oppdragsportefølje og stor materiellpark kan på mange måtar sjå på kompaniet som ein totalentrepenør.

  Kvardagen i Ingkp5 er variert. Som alle andre i Hæren er ein soldat i bunn også i KP5, så eit år byr på generelle soldat- og ingeniørferdighetar, og ein øvar stridsteknikk, taktisk kolonnekøyring og skyting med personleg- og lagsvåpen og sprengningsteneste.

  Brorparten av tida går riktignok til "M&K-biten". Kompaniet har mykje materiell, og for at kvar ansatt skal ver "gripbar" og fleksibel blir det brukt mykje tid på å kryssutdanne og kurse opp personell på køyretøysparken. Ein bekjent av meg jobbar i håndverkartroppen, og sjølv om han "berre" er tømrar, har han dei siste åra fått førerkort kl CE, diverse maskinkurs og krankurs (herunder mobilkran) og meir. Ellers går tida til å byggje ting, det vere seg mindre bygningsoppdrag innad i Noreg, eller rutinemessig vedlikehald og nybygg/rivning av leirar i utlandet. Dei to troppane jobbar tett saman, og ein er gjerne med på alle aspekter av eit bygningsprosjekt.

  Alt i alt ei variert teneste, og om du blir grenader i KP5 er det berre å belage seg på INTOPS i løpet av det fyrste året ditt. Det som kjennetegnar M&K er ofte hyppige men kortare utanlandsrotasjonar (avhengig av oppdrag sjølvsagt), kontra sjeldnare men lengre rotasjonar som personell som reiser ut med ein Task Unit har.

  Dersom du ikkje ønskjer å jobbe fulltid, fins det også eit tilbud der du tegnar ein beredskapskontrakt med Ingkp5. Då jobbar du sivilt, men har PBU og våpen lagra på Rena. Du blir kalla inn til årleg øving av nokre vekers varigheit, der du på same vis som på ei Heimevernsøving vil drive med skyting og stridsteknikk, men også kursing og utsjekk på diverse maskinar og materiell, og eventuelle prosjekt. Ut over dette vil du og bli kalla inn for teneste i INTOPS.

  Om du ønskjer å jobbe som grenader i Ingkp5 må du søke grenaderopptak til Hærens Hurtige Reaksjonsstyrke (HRS), og søke om stilling i kp5. Om du heller ønskjer å stå på beredskapskontrakt er prosessen litt meir uklar. Då ein kamerat av meg blei sett opp på beredskapskontrakt, sendte han inn ein søknad og blei med på den årlege øvinga. Undervegs blei han vurdert skikka, og då øvinga var over (ca 3 veker) signerte han kontrakt. For dette rådar eg deg om å snakke med troppsjefen din eller S1-seksjonen, slik at dei tek forbinding med ingeniørkompani 5 og spør om søknadsprosessen.

  Kan eg spør kvar du tenestegjer no? Om du har fleire spørsmål så må du berre komme med dei
  Ubique quo fas et gloria ducunt

  Kommentér


  • #3
   Luftforsvaret har og også Ingeniøravdelingar, men slik eg forstår det har miljøet der blitt noko redusert, og at det mest består av befal og enkelte grenaderar pluss vernepliktige. Dei hadde visst før ein M&K funksjon, men skal ha redusert denne ambisjonen og har visstnok meir fokus på Airfield Damage Repair. Kan nokon med kjennskap til dette avkrefte/bekrefte?

   https://forsvaret.no/karriere/forste...-luftforsvaret
   Ubique quo fas et gloria ducunt

   Kommentér


   • #4
    Takk for svar! Tjenestegjør i HMKG som vaktgardist og Sambandsoldat.

    Har mye kurs og fagbrev innen blikkenslager og ventilasjon

    Kommentér

    Fremhevede emner

    Collapse
     

    Forsvarets jobbsøkerregister

    Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.    https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
     

    Luftforsvarets organisering

    Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

    Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
    https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

    For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
     

    Sikkerhetsloven


    (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


    Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


    Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
     

    UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

    UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

    https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

    ...
     

    Fokus: Etterretningstjenesten


    Etterretningstjenesten


    Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

    Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
     

    100 ÅR ETTER

    100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
     

    Et nytt forsvarskonsept?

    I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
     

    Beskikkelser på Milforum

    Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
     

    NSM: Årlig risikovurdering


    Ole Gunnar Onsøien
    NTB scanpix

    – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


    Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

    – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
     

    Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering    Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
    http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

    Rapporten dekker hovedpunktene:
    Kode:
      Globale utviklingstrekk
      Nordområdene / Arktis
      Russland
      Afghanistan
      Pakistan
      Kina
      Midtøsten og Nord-Afrika
      Iran
      Sudan
      Somalia
      Terrorisme
      Spredning av
    ...
     

    Jente i kongens klær? Dette er tråden!

    Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
     

    Tema: Luftforsvaret

    Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
     

    Forsvarets veterantjeneste (FVT)

    Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


    – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

    Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

    http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

    Donasjoner

    Collapse
    Working...
    X