• Velkommen til seksjon for artikler fra Milforum


  Her finner du innlegg som har blitt promotert til en artikkel. Dette fordi innholdet er av en slik kvalitet eller interesse at vi velger å løfte det ut av eksisterende debattråd. Kommenter gjerne innlegget og delta i debattene. Du finner link til originalinnlegget under respektive artikkel.
 • Fagmilitært Råd 2015: Basenedleggelser  Da Norge gikk inn i NATO i 1949 avla den norske regjering en erklæring der det het at "det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep". Definisjonen her er temmelig løs, men har stort sett blitt forstått at Norge normalt i fredstid vil ha permanent stasjonert utenlandske kampstyrker i noe større antall på norsk territorium.

  Jeg regner med at det man snakker om her ikke er permanent stasjonering, men bruk under øvelser, eventuell midlertidig stasjonering under høynet beredskap etc. Under den kalde krigen hadde Norge INVICTUS-avtalen med U.S. Navy (jeg aner ikke om den er formelt sagt opp) som nettopp gjaldt bl.a. Andøya flystasjon, samt noen andre norske flystasjoner (Bodø og Ørlandet så vidt jeg husker) som hadde lagre av drivstoff, våpen og reservedeler for amerikanske P-3 fly og også for kampfly fra hangarskip som skulle kunne bruke Andøya som base hvis hangarskipet ble skadet. Etter den samme avtalen ble det opprettet et meget stort drivstofflager nær Namsos, så amerikanske hangarskipsgrupper kunne bunkre der. Det er mulig at man nå vil gjenopplive INVICTUS-avtalen.
  This article was originally published in forum thread: Fagmilitært Råd 2015: Basenedleggelser started by admin View original post
  Om Milforum
  Milforum ® er det militære debattforumet hvor innholdet styres av brukerne. Siden 2004 har vi holdt deg oppdatert på det som er skjer innen Forsvaret, Heimevernet (HV), NATO, og det geopolitiske spenningsforholdet verden over.
  Støtt Milforum
  Støttemuligheter
  Sosiale Medier