• Velkommen til seksjon for artikler fra Milforum


  Her finner du innlegg som har blitt promotert til en artikkel. Dette fordi innholdet er av en slik kvalitet eller interesse at vi velger å løfte det ut av eksisterende debattråd. Kommenter gjerne innlegget og delta i debattene. Du finner link til originalinnlegget under respektive artikkel.
 • Ny langtidsplan for forsvarssektoren  Svært interessant, ja, @hvlt. Har bare skummet gjennom, men et par key take-aways:

  Norway's four million population occupy an enormous territory of great strategic value that they cannot defend alone.
  Befolkningen har riktig nok økt med en million siden dette ble skrevet, men det fjerner ikke poenget. Kanskje selvsagt for de fleste av oss, men tar det med fordi enkelte innen spesielt miljøet rundt aldrimer.no ser ut til å leve i den villfarelsen at vi kan. Allianseavhengighet er ikke et valg vi kan ta, det er naturgitt. Uansett hvor utvannet NATO har blitt med 28 nasjoner som skal fatte beslutninger i konsensus, så MÅ vi innrette forsvaret vårt slik at vi får hjelp fra allierte.

  I konklusjonen peker han på den aller viktigste faktoren som kan gi russerne initiativet: Nøling fra norske politikere, som vil se på det å tilkalle allierte forsterkninger som aller siste utvei, siden det vil øke spenningen.

  Han skisserer løsninger på tre områder:
  - Tidlig deployering av en hurtig reaksjonsstyrke bestående av flere NATO-nasjoners avdelinger, som vil provosere russerne mindre enn om det kommer rene amerikanske styrker, samt holde hangarskipgrupper i nærområdet
  - Alternativ deployering av forsterkninger til åpne (sivile) flystasjoner, da de militære høst sannsynlig vil ha begrenset kapasitet pga ødelagte rullebaner etter russiske angrep, holde noen flystyrker på baser utenfor Nord-Norge, økt vekt på forsterkninger sjøveien
  - Endre basestrukturen ved å ha flere baser i Midt-Norge (mindre sårbart) og bruke fremskutte og distribuerte baser, samt forsterket baseforsvar (antar det omfatter luftvern også)


  Til slutt må jeg si meg overrasket over at studien var ugradert da den ble publisert, når den inneholder så detaljerte opplysninger som at det vil trengs 93 Flogger/Fitter-sorties for å stenge Bardufoss, Evenes, Andøya og Bodø for egne C-130 i 12 timer, og de betraktninger forfatteren gjør rundt dette. Han lister også opp de forskjellige norske og allierte brigadene, og hvor lang tid det vil ta før de er deployert.

  ...og så er det jo til å få ståpels av når han lister opp alle de norske hærstyrkene (noe upresist, men dog): 13 brigader (hvorav tre panserbrigader, fire mekaniserte og seks infanteri), 28 selvstendige infanteribataljoner, syv selvstendige artilleribataljoner, 50-60 selvstendige infanterikompani, etc, etc.

  Som tilvar til @hvlt:

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Her er et meget interessant skriv, en avhandling fra 1991 fra Naval War College, av Commander David A. Larson, USN (for en mastergrad regner jeg med) om allierte forsterkninger av Norge: Reinforcing Norway in war: A dilemma in Norwegian national security policy. Det mest interessante er at den er skrevet så sent som i 1991, dvs. ved (eller etter) den kalde krigens slutt.
  This article was originally published in forum thread: Ny langtidsplan for forsvarssektoren started by Rittmester View original post
  Om Milforum
  Milforum ® er det militære debattforumet hvor innholdet styres av brukerne. Siden 2004 har vi holdt deg oppdatert på det som er skjer innen Forsvaret, Heimevernet (HV), NATO, og det geopolitiske spenningsforholdet verden over.
  Støtt Milforum
  Støttemuligheter
  Sosiale Medier