• Velkommen til seksjon for artikler fra Milforum


  Her finner du innlegg som har blitt promotert til en artikkel. Dette fordi innholdet er av en slik kvalitet eller interesse at vi velger å løfte det ut av eksisterende debattråd. Kommenter gjerne innlegget og delta i debattene. Du finner link til originalinnlegget under respektive artikkel.
 • Putin-kritiker Boris Nemtsov drept  Newsweek artikkelen er inne på et viktigt tema, Putins maktbas.

  Putin er en maktpolitikker (hadde han vært norsk hadde han aldri blitt medlem i feks Miljøpartiet, eller bylisten Drammen). Hans bakgrunn er offentlig forvaltning, der ha klatret uten å stille til valg. Sin posisjon fikk han av Jeltsinklanen og oligarker alliert med denne (som kontrollerte de viktigaste mediakanalene på den tiden). Noe av det første han gjorde var å "ta dem" som hadde plassert ham i posisjon. Dels ved å la staten ta kontroll over de viktigaste mediene, dels ved å la staten ta kontroll over energisektoren. Men han har ikke noen selvstendig sterk maktbas. Det gjør at han er avhengig av et komplekst nettverk av allianser, som får betalt på enn eller annen måte for sine tjenester. Da han må vinne valg (ja, han jukser i disse, men Russland er ikke Nordkorea), må han ha en slags politisk plattform som ikke er styrt av ideologi, men av hva som gir ham valgseier (herunder hva hans allierte vil ha får å støtte ham i valg). Sanksjonspolitikken fra vest hadde hvis vi tenker tilbake som hensikt å påvirke Putin via "Putin-Oligarkene". Mange av disse blør økonomiskt, men ved siden av disse har vi militæret, sikkerhetstjenesten, konservative, "Duginister", og andre Putinallierte. Skjematisk kan vi dele opp hans allierte i dem som har et økonomisk fokus, og dem som har et geopolitisk og ideologisk fokus (selvfølgelig krysser disse, ikke minst da de fleste har en grad av privatøkonomisk fokus).

  Ser vi med åpne øynene på det siste året, så har Putin vaklet mellom disse grupperingene (han trenger dem begge for å sikre makten). Aktiveringen av beredskapsplanverket vedrørende Krim, der hadde han nok ikke noe særlig valg, erfaringene fra 2008, og utsiktene at Krim hadde blitt en NATO-base gjorde valget enkelt. Men ser vi på perioden april til juni, så er det mange tegn på at Putin prøvde å deeskalere, men at sterke krafter jobbet mot dette. I perioden juli-september fikk disse kreftene lov å gjennomføre en større operasjon i østukraina, dette endet med Minsk-I, som av mange på Russisk side ble sett som et forræderi fra Putin. Militært hadde man momentum og hadde nok i løpet av kort tid tatt landkorridoren til Krim. Fra september til årsskiftet var man tilbake til mislykkede forsøk til deeskalering, ved nyttår så igangsatte man igjen en større operasjon i østukraina, som ble avsluttet med Minsk-II (som igjen ble beskrevet som et forræderi av "hard core"-folk i Russland).

  Snart er gjørmesessongen over i Ukraina. Sett fra dem som ikke er interesserte i normalisering med vest, men som er "hard core", så vil all venting nå svekke mulighetene til seier, da man må regne med at regjeringssiden med hjelp av venner vil bygge opp kapasitet. Hvis vi tar teorien fra Newswek artikkelen for god fisk, så vil det være en rationale for krigspartiet i Russland å presse Putin til å eskalere.

  Som vanlig så har "krigspartier" på begge sider av en konflikt felles interesse i eskalering (se hvordan første verdenskrig startet), men ulik mål.

  Sett i dette perspektivet har Maidan og etterspillet gjort Putins maktbase mye smallere da ulike viktige deler av denne har sterke interessekonflikter. Da Putin selv frykter en Maidan på den Røde Plass, så vil han være sikker på å ha støtte i den maktapparat som må være lojal hvis man kommer til en slik situasjon (hvilket den ikke var til hans Ukrainske kollege). Samlet sett er dette en farlig utvikling, ikke for at Putin er en ny Hitler som drømmer om et Russisk lebensraum, men for at han er presset til å lenke seg til det Russiske krigspartiet.
  This article was originally published in forum thread: Putin-kritiker Boris Nemtsov drept started by fallout View original post
  Om Milforum
  Milforum ® er det militære debattforumet hvor innholdet styres av brukerne. Siden 2004 har vi holdt deg oppdatert på det som er skjer innen Forsvaret, Heimevernet (HV), NATO, og det geopolitiske spenningsforholdet verden over.
  Støtt Milforum
  Støttemuligheter
  Sosiale Medier