Tilpasset søk

Strategisk krisehåndteringskurs nr. 5

Viewing Mode
Årlig visning
Månedlig visning
Ukentlig visning
Dag
 • 12-06-17
  *Tidspunktene i denne begivenheten kan endre seg basert på sommertid.
  Kalender
  MilKalender

  Strategisk krisehåndteringskurs nr. 5

  FHS inviterer til Strategisk krisehåndteringskurs nr. 5.
  Målsetningen for kurset er å bevisstgjøre sentrale lederes evne til å håndtere kriser og beredskaps-utfordringer.

  ​​Målgruppen for kurset er sivile og militære ledere og deres stedfortredere på sentralt og strategisk nivå.
  Søknadsfrist er 24. februar.
  Følgende temaer vil blant annet være del av kurset:

  • Lederens rolle og den menneskelige dimensjon ved kriser,
  • risikoforståelse og gjennomføringsevne,
  • hvordan samvirke for at ressursene skal finne hverandre,
  • sivilt-militært samarbeid,
  • hvilke trusler og risikoer kan ramme oss,
  • mediehåndtering på strategisk nivå,
  • ulike former for krisehåndtering, herunder terror, cyber, atomhendelse, samt sikkerhetspolitisk krise.

  Det er lagt opp til foredrag og orienteringer på et høyt faglig nivå, med påfølgende gruppediskusjoner og caseorienterte øvelser.
  Den enkelte kursdeltaker forventes å bidra med å formidle kunnskap fra sitt fagområde, og om den virksomhet/institusjon de representerer, i samspill med foreleserne, i gruppediskusjoner og spesielt under krisehåndteringsøvelser.
  Vi ønsker derfor søkere som har god kunnskap og erfaring fra virksomhetene de kommer fra, og med ledererfaring hvor krisehåndtering inngår som en del av deres ansvarsområde.


  Hvem kan søke?​
  Uavhengige og frittstående virksomheter, organisasjoner og institusjoner inviteres til å fremme sine kandidater direkte til FHS.

  Underlagte virksomheter i statsforvaltningen forutsetter vi fremmer forslag om kandidater ad tjenestevei.

  Høgskolen ber adressatene rangere de foreslåttekandidatene til kurset. For å få en samlet gruppe deltagere, som i et helhetlig perspektiv kan bidra til at de overordnede mål med kurset oppnås, forbeholder vi oss retten til at innstillingene i enkelte tilfeller kan fravikes.
  Vi ber om at innstillende adressater fremsender sine kandidater til Forsvarets arkivtjeneste senest fredag 24. februar 2017 på epost: forsvaret@mil.no
  eller som post til:
  Forsvarets høgskole/Sjefskurs
  Postboks 800, Postmottak
  2617 Lillehammer

  Husk å merke fremsendelsene med Strategisk krisehåndteringskurs 5.
  Søknader/innstillinger må inneholde en kortfattet CV og kontaktinformasjon (postadresse, epost og mobiltelefonnummer). Det kreves ikke sikkerhetsklarering for å delta på kurset, men det anmodes om at eventuell klarering påføres søknaden.
  FHS har som mål å sende ut brev med tilbud om plass innen 7. april 2017.
  Sted for kursavvikling
  Kurset vil bli avholdt i lokalene til Forsvarets høgskole på Akershus festning.
  Mulighet for innkvartering
  Forsvarets høgskole kan tilby gratis innkvartering for utenbysboende kursdeltakere på Linderud befalsforlegning, Utfartsveien 4, 0593 Oslo. Fra Linderud går det buss og T-bane til sentrum, total reisetid inkludert gangtid er ca. 45 min. Forlegningen inneholder felles kjøkken med mulighet for matlaging.
  Kursavgift

  Det vil ikke bli innkrevet kursavgift.

  Kontaktpersoner
  Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til avdelingsdirektør Børre Vik-Jakobsen, telefon 23 09 57 15, mobil 47 60 66 84 eller epost bvikjakobsen@fhs.mil.no , eller kurskonsulent Agnes Aaser, telefon 23 09 57 03 eller e-post aaaser@fhs.mil.no.  Publisert 3. januar 2017 12:43. Sist oppdatert 3. januar 2017 13:22.
Om Milforum
Milforum er et brukerstyrt, ugradert, militært debattforum som ble etablert i 2004. Diskuter tematikk som innen Forsvaret, Heimevernet (HV), NATO, sikkerhets- og geopolitikk i tillegg til å motivere ungdom til fremtidig tjeneste. En hovedregel gjelder: Tenk - Trykk - Tal. Gradert informasjon skal ikke ut på Milforum.
Registrer deg
For å få full oversikt over aktiviteten på Milforum, må du gjennom en rask registrering. Oppfordring: Ikke bruk mil.no eller annen identifiserbar epostadresse med fullt navn eller arbeidsgiver hvis mulig. Aktivitetsfeeden under viser siste innlegg basert på rettigheter. Som uregistrert bruker ser man bare "Meldinger fra Staben".