PDA

Vis full versjon : KJK skal ut av AfghanistanBallistic
14-12-10, 18:37
Reportasje i dagens papirutgave av Harstad Tidende. Fokus flyttes tilbake til maritime operasjoner. Artikkelen fra helgas medaljeseremoni er i skrivende stund ikke kommet på nett.

Mer om samme tema her:
offisersbladet.no/index.php/site/commen ... eter_igjen (http://offisersbladet.no/index.php/site/comments/kystjegerne_blankpusser_sine_mariti me_ferdigheter_igjen)

krigergutt
14-12-10, 19:04
På tide at det skjedde. Forsvaret har mest å hente på å spisse kapasitetene og KJK har lenge drevet med andre ting enn det avdelingen er laget for. Med det sagt så har de vel gjort det greit ute også, men har samtidig skapt seg et rykter for å være litt vel cowboys (ikke skyt på meg, det er ikke jeg som finner opp ryktene, men jeg er vel til dels enig da). Håper forsvaret kan få kontroll over kapasitetene sine nå...og kanskje se forbi egoet til den enkelte GI og avdelingssjef. Med dette mener jeg at vi med en så stram økonomi må se på om vi virkelig har behov for så mange ymse "kommandoer" med mer eller mindre like kapasiteter.

Sjø har marinejeger og kystjegere hvor sistnevnte, etter innlemmelsen i MJV fikk mye nytt utstyr og har nærmet seg marinejegerne på enkelte felt. Har vi virkelig behov for dem? sånn helt ærlig?

Hæren har på sin side FSK/HJK og som en lillebror har vi fjernesken som stadig søker å bli mer aksept og rykte som en spesialstyrke ish. Har vi heeelt ærlig bruk for begge?

Ønskelig er jo selvsagt at vi kan beholde alle enhetene og at de er så godt trente og utrustet som mulig. Men i den økonomiske hverdagen vi lever i, stiller jeg spørsmål rundt behovet for alle enhetene om man tenker at det er ganske mye penger som går med til relativt like kapasiteter. Trenger vi virkelig kjk når vi har mjk, eller for å se litt skrått på det, trenger vi en egen maritim spesialstyrke når det faktisk er FSK som har oppdraget med oljeplattformer og bording ifm terror? Kanskje kjk med litt flere folk er nok ifor å dekke behovet for oppklaring i kystnære strøk og at mjk kan innlemmes i FSK?

stor avsporing her men konklusjonen er at det er bra at KJK kommer seg på vannet igjen!

Gehenna
14-12-10, 19:06
Forsvaret har kontroll over kapasitetene sine.

Sivilarbeidere fra Akersgata som tror de vet alt dikter opp fantasihistorier og trykker dem som sannheter, og da er vi igang med den samme gamle leksa - du skal ikke tro alt du leser.

krigergutt
14-12-10, 19:21
Forsvaret har kontroll over kapasitetene sine.

Sivilarbeidere fra Akersgata som tror de vet alt dikter opp fantasihistorier og trykker dem som sannheter, og da er vi igang med den samme gamle leksa - du skal ikke tro alt du leser.


Gehenna, er du helt sikker på det? du skjønner det er slettes ikke bare sivile som tenker i de banene der. For jeg leser altså ikke bare sivile medier. Med andre ord, din skråsikkerhet fremstår som noe forhastet.

Gehenna
14-12-10, 19:34
Moland & French er IKKE en del av firmaet. Den bløffen skulle du ikke ha gått på.

krigergutt
14-12-10, 20:01
Hehe følelser ute og går skjønner jeg? Men hvorfor så aggresiv mot argumentene?

Jeg tar selvkritikk på at jeg uttrykte at Forsvaret bør få kontroll over kapasitetene sine, for jeg er enig; kontroll har Forsvaret. Men jeg står fortsatt for at man fint kan ta en vurdering på om de nevnte kapasitetene er vert prisen vi betaler for å ha dem. Dette sett opp imot at vi har mange andre avdelinger som har et stort behov for resurser for å i det hele tatt kunne opprettholde sin nisjekapasitet over tid. I motsatt fall må vi kanskje se på om disse kapasitetene bør legges ned/omorganiseres for å frigjøre resurser.

Jeg er ikke uenig i at vi trenger flere penger, men inntill du eller jeg blir politikere og bevilger penger tror jeg vi fortsatt kommer til å finne oss i å måtte se på nedskjæringer og omorganiseringer.

Og ja en ting til...hvorfor dro du opp gutta i Congo? Bare fordi jeg stiller kritiske spørsmål betyr det ikke at jeg er dum :)

OstiasMoscas
14-12-10, 20:12
Sjø har marinejeger og kystjegere hvor sistnevnte, etter innlemmelsen i MJV fikk mye nytt utstyr og har nærmet seg marinejegerne på enkelte felt. Har vi virkelig behov for dem? sånn helt ærlig?

Hæren har på sin side FSK/HJK og som en lillebror har vi fjernesken som stadig søker å bli mer aksept og rykte som en spesialstyrke ish. Har vi heeelt ærlig bruk for begge?

Ønskelig er jo selvsagt at vi kan beholde alle enhetene og at de er så godt trente og utrustet som mulig. Men i den økonomiske hverdagen vi lever i, stiller jeg spørsmål rundt behovet for alle enhetene om man tenker at det er ganske mye penger som går med til relativt like kapasiteter. Trenger vi virkelig kjk når vi har mjk, eller for å se litt skrått på det, trenger vi en egen maritim spesialstyrke når det faktisk er FSK som har oppdraget med oljeplattformer og bording ifm terror? Kanskje kjk med litt flere folk er nok ifor å dekke behovet for oppklaring i kystnære strøk og at mjk kan innlemmes i FSK?

Hva skal vi med 2BN når vi har PBN? Hva skal vi med JegerKP når vi har GSV? Hva skal vi med KavEsker når vi har jegere? Hva skal vi med jegere når vi har FjernEsk? Hva skal vi med santropper i manøverbataljonene når vi har en egen sanbn? Hva skal vi med BK når vi har art? Hva skal vi med 12,7 mør når vi har HK417?

Sånn kan man holde på i en evighet...

Blir sammenlikningene over for dumme? Ja, men de går i prinsipp på det samme du sier.

Grunnen til at vi har enheter og troppetyper som likner er at det er veldig greit med enheter som kan støtte, samirke, utfylle, og til dels overlappe med hverandre hvis og når dassen tar fyr.

krigergutt
14-12-10, 20:34
Jeg stiller bare spørsmålet :)

Og du har helt rett. Vi kan fortsette med å se på dublerende kapasiteter for deretter og skjære ned på den ene av dem til vi bare står igjen med en liten kystvakt, FSK og en gransevakt. Og med fare for å gjenta meg selv, det er nok veien vi går enten vi vil eller ei så lenge kostnadene går opp, men bevilgningene bare øker marginalt.

Jeg synes fortsatt at jeg har stilt et legitimt spørsmål, og som jeg vet blir stilt i FD og FST, men dog kanskje litt mer rundt lunsjbord enn lederkonferanser. Men hvor lenge varer det før blårussen (ikke noe vondt ment egentlig) kommer med sine røde tall og sier at her må det kuttes?

Gjensidig støtte og samvirke er et godt argument, men mot en økonom i FD er jeg redd det oppleves som et "kjekt å ha argument".

Men nok en gang, jeg er i det minste glad for av svabergskrigerne har kommet hjem og at de skal tilbake til vannet igjen.

Vgr
14-12-10, 21:11
Hva skal vi med 12,7 mør når vi har HK417?

Er ikke det en litt dårlig sammenligning?
Ser poenget med det hele, men akkurat den stusset jeg litt over.

OstiasMoscas
14-12-10, 21:39
Hva skal vi med 12,7 mør når vi har HK417?

Er ikke det en litt dårlig sammenligning?
Ser poenget med det hele, men akkurat den stusset jeg litt over.
Ja tenkte over det selv, men da var det for sent å redigere hehe
Burde vel heller kanskje vært omvendt i så fall.

Gehenna
15-12-10, 08:47
Jeg sporer at kranglefanten er enig med bl.a meg, selv om similer á lá "hva skal vi med PC-3N ORION når vi hadde DhC-6 TWIN OTTER eller har Bell 412SP-N".

De flyr alle sammen, men er ikke akkurat innafor grip på hva jeg ville kallt dublerende kapasiteter.

Politiker-linja er spot on.

hvlt
15-12-10, 09:45
Helt enig med krigergutt. Det er fullstendig vrøvl og vås å sammenligne med at en brigade f.eks. har to like bataljoner, det er rasjonelt. Her har man felles toppledelse , man har felles utdannelse, felles utarbeiding av doktriner (f.eks. for Bn2 og PBn, Fagsjef manøver med stab ved Hærens våpenskole)

Det det her dreier seg om er å bygge opp parallelle organisasjoner som har omtrent de samme kapasiteter, men har helt forskjellig og stor toppstruktur. ISTAR-avdelingene i Hæren via Fagsjef ISTAR, KJK en helt annen organisasjon, og så MJK og FSK/HJK igjen som andre organisasjoner med egen toppledelse, egen doktrineutvikling etc. Det burde være klart at hvis de gjør omtrent det samme, burde en samordning med felles ledelse, felles utdanning, felles doktrineutvikling etc. være mye billigere.

Det kan i hvert fall utenfra virke som om KJK har bygget seg opp mer og mer til å ligne på noe under Hærens ISTAR-paraply, men siden de er i Sjøforsvaret får de selvfølgelig enormt mye mer ressurser enn en tilsvarende avdeling i Hæren ville få, og er svært mye dyrere. KJK startet med å være mobile rakettstyrker som skulle bekjempe inntrengende fartøyer i skjærgården, samt amfibiske fotavdelinger som skulle beskytte disse og drive rekognosering for dem. Dette var et klart sjøforsvar-oppdrag. Men etterhvert er det i mye større grad blitt en parallell organisasjon til ISTAR-avdelinger i hæren. Jeg er enig i at enten må de komme tilbake til fullt trøkk på skjærgården som amfibiske styrker, eller så bør de eventuelt overføres til Hæren og komme inn under Hærens ISTAR-avdelinger.

Ballistic
15-12-10, 10:53
Da var reportasjen lagt ut på nett:
http://www.ht.no/incoming/article414120.ece

AGR416
15-12-10, 14:13
For det første, Fjern Esk og FSK/HJK er MILEVIS unna hverandre hva gjelder oppdragsportfølje. For det andre, den ene avdelingen er SOF, den andre ikke. Det er ikke snakk om en dublering av kapasiteter. FjernEsk støtter for eksempel samvirkessytemet ved å være en sensor for brigaden. Det gjør ikke FSK/HJK.

Samme situasjon er det mellom KJK og MJK. De her vidt forskjellige oppdragsspektre, og igjen så er en avdeling SOF og den andre ikke. KJK er og en del av ISTAR-miljøet, og har et helt annet fokus enn MJK.

motoko
15-12-10, 14:28
Det kan i hvert fall utenfra virke som om KJK har bygget seg opp mer og mer til å ligne på noe under Hærens ISTAR-paraply, men siden de er i Sjøforsvaret får de selvfølgelig enormt mye mer ressurser enn en tilsvarende avdeling i Hæren ville få, og er svært mye dyrere. KJK startet med å være mobile rakettstyrker som skulle bekjempe inntrengende fartøyer i skjærgården, samt amfibiske fotavdelinger som skulle beskytte disse og drive rekognosering for dem. Dette var et klart sjøforsvar-oppdrag. Men etterhvert er det i mye større grad blitt en parallell organisasjon til ISTAR-avdelinger i hæren. Jeg er enig i at enten må de komme tilbake til fullt trøkk på skjærgården som amfibiske styrker, eller så bør de eventuelt overføres til Hæren og komme inn under Hærens ISTAR-avdelinger.
Bra at KJK går over til sitt oprinnelige oppdrag. Hvem skal forsvare kysten om KJK fokuserer på landkrig i fjerne strøk? Hva om et fientlig land plutselig fant på å innvadere Norge via en amfibisk innvasjon, og vi sitter her uten både Kystartilleriet og KJK.
Greit nok at F16 og Fregattene/MTB kan gjøre litt av jobben, men greit å ha litt kanoner på land også.

lukman
15-12-10, 18:37
Bra at KJK går over til sitt oprinnelige oppdrag. Hvem skal forsvare kysten om KJK fokuserer på landkrig i fjerne strøk? Hva om et fientlig land plutselig fant på å innvadere Norge via en amfibisk innvasjon, og vi sitter her uten både Kystartilleriet og KJK.
Greit nok at F16 og Fregattene/MTB kan gjøre litt av jobben, men greit å ha litt kanoner på land også.

Invasjonsforsvaret er avviklet.

MJK, KJK og MDK innsats i afghanistan viser vel egentligen at kapasiteter kan brukes til annet enn hva de var skapt for (lang vei fra når froskemanntjenesten ble delt opp i marinejeger og marinedykker i 1968). Disse kapasitetene er relativt rimmelige (liten personel og ikke stort grisedyrt utstyr, les kampfly, fregatter med mer).

Men er forsvaret relevant organisert? Eller er det mye tradisjon og særintressen. Fremtiden kommer vel bety mer behov for modulbaserte fleksible forbandsløsninger og mer profesjonelle avdelinger. Om vi ikke hadde hatt et organisasjonskart og ikke hatt noen militærleir, hadde noen da kommet på tanken å organisere forsvaret som det er idag?

SOF, ISTAR, jeger, lett infanteri, mek infanteri.... er det vanntette skott eller er det muligheter til bedre utnyttelse av kapasiteter og organisasjon? Seleksjon, utdanning, karriereveier, administrasjon med mer.

En liten blikk mot øst. I Sveriges nye profesjonelle innsatsforsvar kommer kustjägarna (sv) å være en del av amfibiebataljonen (plus minus 800 pax). SOF er SOF.

motoko
15-12-10, 19:09
Bra at KJK går over til sitt oprinnelige oppdrag. Hvem skal forsvare kysten om KJK fokuserer på landkrig i fjerne strøk? Hva om et fientlig land plutselig fant på å innvadere Norge via en amfibisk innvasjon, og vi sitter her uten både Kystartilleriet og KJK.
Greit nok at F16 og Fregattene/MTB kan gjøre litt av jobben, men greit å ha litt kanoner på land også.

Invasjonsforsvaret er avviklet.

MJK, KJK og MDK innsats i afghanistan viser vel egentligen at kapasiteter kan brukes til annet enn hva de var skapt for (lang vei fra når froskemanntjenesten ble delt opp i marinejeger og marinedykker i 1968). Disse kapasitetene er relativt rimmelige (liten personel og ikke stort grisedyrt utstyr, les kampfly, fregatter med mer).

Men er forsvaret relevant organisert? Eller er det mye tradisjon og særintressen. Fremtiden kommer vel bety mer behov for modulbaserte fleksible forbandsløsninger og mer profesjonelle avdelinger. Om vi ikke hadde hatt et organisasjonskart og ikke hatt noen militærleir, hadde noen da kommet på tanken å organisere forsvaret som det er idag?

SOF, ISTAR, jeger, lett infanteri, mek infanteri.... er det vanntette skott eller er det muligheter til bedre utnyttelse av kapasiteter og organisasjon? Seleksjon, utdanning, karriereveier, administrasjon med mer.

En liten blikk mot øst. I Sveriges nye profesjonelle innsatsforsvar kommer kustjägarna (sv) å være en del av amfibiebataljonen (plus minus 800 pax). SOF er SOF.
.
Greit nok at vi har trappet ned det landbaserte forsvaret, men den dagen vi ikke kan forsvare oss mot en evnetuell fientlig skip på vei inn mot en Norsk storby, så kan vi like godt legge ned hele Forsvaret også. Og om vi som lite land enten blir nødt å velge mellom å fokusere alt på kun forsvar av Norge eller å bruke alle ressurser på statsbygging i fjerne strøk(tolker det slik at du vil at Norge skal omorganisere Forsvaret til et lite profesjonelt innsatsforsvar til bruk i for eksempel Afghanistan), så bør Norge slutte å leke stormakt og heller bruke alt av forsvarbudsjettet på å forsvare Norge.

Bluefor
15-12-10, 20:12
Mener du at det er KJK med noen Hellfire som skal forsvare norskekysten?

krigergutt
15-12-10, 20:15
Det har kommet fram noen meget gode poeng i denne debatten. Jeg vil fremheve dette med organisering. Soldatene, utstyret og trening koster selvsagt penger, men støtteapparatet rundt en avdeling av typen MJK eller FSK er svært kostbart og stort. Det igjen leder til en tanke om at dersom FSK og MJK har tilnærmet lik kapasitet både til lands og til vands, så er det betydelige midler å spare på en sammenslåing. Og slik kan man spinne videre til andre avdelinger, men det har vi vært gjennom tidligere i tråden.

På motsatt side har militære sjefer behov for fleksibilitet, og sett at det utenkelige skulle skje med en nasjonal krisesituasjon (merk krise...ikke krig, for det har vi bestemt at ikke kommer til å skje), vil kanskje FOH være bedre rustet til å lede krisehåndteringen med å ha både KJK og MJK i kyststrøk og noen mil inn samtidig som FSK/HJK er i fjellene og brigaden bruker sin ISTAR ifm med nasjonal beredskap.

Eller kanskje ville vi vært i stand til å løse det samme oppdraget med én SOF avdeling som er større og kanskje en litt større KJK som ikke er SOF? samme pengene men da har man redusert behovet for den enorme støtteorgen som kreves for å ha SOF til bare ett sted.

Nei vi har vært gjennom runden nå. Bra debatt etter min mening. Jeg er glad jeg ikke er forsvarssjef og må tenke på dette hver dag når jeg møter en minister som ikke en gang bryr seg som soldatene sine. For når man snakker om sammenslåing og nedleggelse så snakker vi om mennesker og følelser. det synes jeg denne debatten har illustrert bra :)

MMB
15-12-10, 20:42
Meg kjent er det vel ikke første gang at Kystjegerkommandoen, som det på så dramatisk vis sies, "skal ut av Afghanistan". MOT-Navy, som resten av ISTAR-TG i Afghanistan, har jo sine rotasjonsplaner og deployeringsmatriser ute. Det at KJK nå drar hjem og sammendras i Harstad for å bruke mer tid på maritime ting att betyr jo egentlig bare det at andre avdelinger i ISTAR-miljøet tar opp tråden der Navy slipper, og at noen i f.eks. EBn blir til MOT-November i tiden framover. Når disse har hatt sine runder så blir det vel aktuelt at KJK stiller ute igjen i framtiden, enten som MOT eller som noe annet.

KJK har absolutt en plass som ISTAR-kapasitet både på kysten i Norge og godt innenlands i Afghanistan.

Blue
17-12-10, 11:03
Det er ikke tvil om at sammenslåing/nedleggelser av enheter med tilsvarende kapasiteter er i skuddet(pun intended) for tiden.
En ting som forundrer meg er den dubleringen av kapasitet som vi har innen FSK/MJK
Litt rart det er FSK som har klart å karre seg til anti-terror Offshore når vi har en spesialisert maritim SOF enhet. Skjønner at angrepssvømming er en kompetanse de kan trenge til oppdragsløsning på linje med MJK's behov for å mestre fallskjermhopping, men dette er vel strengt tatt MJK's spesialområde.