PDA

Vis full versjon : Nye distinksjoner i Sjøforsvaretnyskjerrig
12-12-07, 16:23
http://www.mil.no/sjo/start/article.jht ... eID=148653 (http://www.mil.no/sjo/start/article.jhtml?articleID=148653)

Ser meget lovende ut, godt at matrosene ikke kommer til å se ut som amerikanske admiraler i fremtiden. Dette har tatt mye tid da, mener å ha hørt rykter om endringer allerede i 2005...

andeynor
12-12-07, 17:16
Idiotisk synes jeg.

Selv om jeg heller vil ha gullstripa på skulderen når jeg blir kvartermester til sommeren enn de tre vinkelene, så er det greit nok.
Det jeg virkelig synes er tåpelig er at det nå blir en merkelig forskjell mellom det å være koroporal og visekonstabel, to grader som i praksis er den samme, blir etter en endring som dette seende ut som om korporaler er av høyere rang enn visekonstabler. Dette virker for meg ulogisk.

Denne blodkvart distinksjonen burde jo vært den distinksjonen som visekonstablene får.

Synes forresten Konstabel er et litt merkelig navn, men dette er kanskje internasjonalt?

Til slutt, er det noen som vet når dette blir satt ut i livet? Og vil befalskoleelev distinksjonene også endre seg? Hørte noe om dette...

nyskjerrig
12-12-07, 18:30
Skal ikke se bort fra at korporalen får en hake mindre på skulderen etter hvert...

Konstabel var graden til vervede fra Sjømilitære Korps, som er forløperen til BSS. Fram til en gang på syttitallet var dette "menige" mannskaper på 6-årskontrakt, som kunne fortsette som kvartermester etter kontraktens utløp. I dag tror jeg konstabel er brukt som tittel på leder for vaktlaget på fregatt.

Etter mitt syn er dette et steg på veien til å plassere matroser og forhåpentligvis grenaderer riktig i gradssystemet, vinkler for andre og tredjeårs matroser vil tydeliggjøre deres kompetanse ovenfor allierte og andre som ikke er kjent med vårt særnorske gradssystem.

isak
12-12-07, 18:35
Konstabel var graden til vervede fra Sjømilitære Korps, som er forløperen til BSS. Fram til en gang på syttitallet var dette "menige" mannskaper på 6-årskontrakt, som kunne fortsette som kvartermester etter kontraktens utløp.

Mulig jeg er på tynn is, men var ikke sjømilitære korps en form for "teknisk befalskole", hvor de utdannet spesialiter (radar, motor osv..).

Har en i familien som gikk der og etter 7 år på ubåt mønstret han av med løyntants grad med sonar/elektronik som fagfelt.

Fenrikinf
12-12-07, 18:44
For noe tull å bruke penger på spør du meg!
- Vi gjør dette for å tilpasse oss NATO-landene vi samarbeider med, forklarer orlogskaptein Ove Opperud, som sitter i Sjøforsvarets unifromsutvalg. Det er altås bare gradene menig til kvartermester som skal endres. Det er vel ikke akkurat det som deltar mest i de fora det foregår samvirke i.

nyskjerrig
12-12-07, 19:05
Mulig jeg er på tynn is, men var ikke sjømilitære korps en form for "teknisk befalskole", hvor de utdannet spesialiter (radar, motor osv..).

Har en i familien som gikk der og etter 7 år på ubåt mønstret han av med løyntants grad med sonar/elektronik som fagfelt.

Ja, stemmer det. Utdanningen var lang, og hadde stor grad av praksis på fartøy som konstabel. De gamle distinksjonene ligger her http://tor-willy.net/105.107.109.htm. Sjømilitære korps eksisterte også en stund etter befalsordningen som avskaffet underoffiserene i sjøforsvaret (ca 1974). Mulig man gikk rett ut som kvartermester i denne perioden, det vet jeg ikke.

Personell med lavere grad har da i stor grad kontakt med allierte? Husker fremdeles den noe forvirrede amerikanske offiseren på Haakonsvern som aldri hadde sett flere admiraler på en marinebase (matroser). Dette er da en enkel sak å ordne ved neste endring av uniformsreglementet?

13-12-07, 17:34
Kvartermesterdistinksjonen blir jo ihvertfall tilnærmet lik sersjantvinklene til Hær og Luft, men med et anker som skiller. Jeg synes den var mæget bra fremfor den stusslige tjukke stripa nederst.

andeynor
13-12-07, 20:41
De fleste sjøfolk vil nok si seg uenig med deg der. Gullstripa er godt likt.
Jeg synes imidlertid at det er greit nok at det blir en større likhet mellom sersjant og kvartermester.
Det jeg ikke skjønner, som er nevnt tidligere er at korporal har to vinkler, mens tilsvarende rang i sjøforsvaret blir belønnet med en. Dette håper jeg de endrer fort!

Zampolit
13-12-07, 21:20
Jeg synes dette er et skritt i riktig retning. Dette er, sammen med den nye utdanningsordningen med Sjømilitær Fagskole, Sjømilitære korps under et nytt navn. Med bortfall av korpset mistet man en gruppe mennesker som hadde stor kompetanse på et lavt gradsnivå. Dagens avanserte våpensystemer krever denne typen kompetanse for å få utnyttet kapasitetene 100%.
Det blir et synlig skille mellom offiserer og underoffiserer / vervede, men dette bør by på noen problemer.
Så å si alle profesjonelle forsvar har et underoffiserskorps og stort sett fungerer dette meget bra.

Første gang dette var oppe mener jeg også var i 2005, men erindrer at det da også var snakk om at vervede / kvartermestere skulle bytte inn T1 i gakk - gakken.

Galinn
12-01-08, 22:06
Hva skjer med de små anonyme distinksjonene til matroser sammenlignet med konstabler da?!

Gi oss tilbake Ledende Matroser sier nå jeg!

La oss ikke glemme flagg kvartermester ;) mer gull på skulder enn de to gruppene skal man lete langt oppover i systemet etter^_^

nyskjerrig
15-02-08, 12:59
Tanken er vel at både vervede og menige kan få graden konstabel/visekonstabel, i henholdsvis gull og rød farge. I dag er jo en matros alltid plassert i den laveste Nato-graden OR-1, mens en ledende menig ligger i OR-4. Et utslag av at vi ikke har tilpasset oss den nye virkelighet med mange vervede på dette området før nå.

Storm_V&S
09-03-08, 16:45
Alvorlig talt det ser jo sinnsykt stygt ut...

Synes de kunne returnere til vanlig UM= et anker og ULM= Et anker og en krone under ankeret ser mye bedre ut en bare en krone...

flex1984
11-03-08, 00:19
ULM= Et anker og en krone under ankeret ser mye bedre ut en bare en krone...

Kronen skal ikke plasseres under noe. Man hadde en slik distinksjon en periode, men den var rett og slett feil.

Dinger
11-03-08, 05:53
Postet feil plass. Sofakriger

Dinger
11-03-08, 05:56
Å faen, var ikke her det skulle. Kanskje moderator kan slette siste melding?! Fikset. Sofakriger

Storm_V&S
11-03-08, 17:38
ULM= Et anker og en krone under ankeret ser mye bedre ut en bare en krone...

Kronen skal ikke plasseres under noe. Man hadde en slik distinksjon en periode, men den var rett og slett feil.

Hehe.. Før hadde de Et anker+ krone under... har hatt/sett distiksjonene med bare kronen hehe
Var også korporal i Luftforsvaret..

Rittmester
12-08-08, 07:36
Skulle det ikke skje noe i Hær/Luft også når det gjaldt mannskapsgradene? Er det noen som vet noe?

hvlt
12-08-08, 08:17
Gradstrukturkomiteen, eller hva den nå het, foreslo at korporal skulle omdøpes til visekorporal og at korporal skulle være graden for plikttjenestebefal i 2. år av GBU. Dette ble skutt ned fra politisk hold, takket være befalsorganisasjonenes sterke lobbying. Dette var dessuten et mindre punkt for komiteen, det mest spesielle med norsk gradstruktur er den enorme andelen oberstløytnanter og høyere, sammenlignet med andre land, og det er det det meste av rapporten deres handler om.

MrFSR
25-10-08, 17:11
http://img50.imageshack.us/img50/7999/distinksjonerze4.th.png (http://img50.imageshack.us/my.php?image=distinksjonerze4.png)h ttp://img50.imageshack.us/images/thpix.gif (http://g.imageshack.us/thpix.php)

Vil dette si at Menige (uten befalsutdanning) kan bli både Konstabel (OR 4), på lik linje med "blodkvarter" og Visekonstabler (OR 3) på linje med befalselever?

folden
25-10-08, 18:05
Jeg synes det er tøv med alle gradene som slenges ut til menige. Hvorfor skal en som avtjener førstegangstjenesten helt uten befalsutdanning få befalingsmakt ved å bli for eks. blodkvart i sjø?

pjokken
25-10-08, 20:56
Den praksisen er godt utbredt i sjøforsvaret, av en eller annen merkelig grunn. På Briggen beflsforlegning er sitter det to blodkvarter som kommer mer eller mindre rett fra rekrutten. Man kan også sitte med midlertidig grad som kvartermester så lenge "intensjonen" er at vedkommende skal gå BKMA, altså får en vinklene/stripa før en faktisk har relevant utdanning. Litt bakvent synes jeg. Og litt mye BKMA ute og går. Synes gradsysytemet trenger en revurdering, samt bruken av det...

Befalselever er korporaler uansett hvilken forsvarsgren en er i, så det er ikke noe nytt. men i hieriarkiet er befalselever over vernepliktige korporaler.

Zenon
26-10-08, 16:36
hmm personlig syns jeg de nye distinksjonene så greie ut jeg selv om gullstripa vil bli savnet.


Jeg synes det er tøv med alle gradene som slenges ut til menige. Hvorfor skal en som avtjener førstegangstjenesten helt uten befalsutdanning få befalingsmakt ved å bli for eks. blodkvart i sjø?

Nå må jeg selvfølgeig ta høyde for at ting kan ha forandret seg i senere tid men i min ungdom(som ikke er så leeenge siden) fikk man ikke utlevert striper i "hytt og pine" , eneste unntakene jeg kan komme på i farten er tjenestegjørende med spesiel bakrunn(Jurister o.l) som brukte sin sivile kompetanse i sin tjenestestilling.
En kompis av meg havnet i denne situasjonen og fikk blodkvartstripa samt graden m/kvm (menig-Kvartermester).

Utover dette var systemet lettfattet.
UKA = Utskrevet KystArtellerist
ULKA = Utskrevet Ledende
KVM.asp = Blodkvart (6mnd som befalselev 6mnd tjeneste eller UB som det het da)

samme system i Marinen bare at KA var byttet ut med M,ULKA = ULM

Halling
26-10-08, 16:51
Men når iverksettes dette, og hva pokker blir jeg som er SHV-Ulm? :P

Zenon
26-10-08, 18:02
Lar vente på seg
Forandringene er bestemt og vedtatt, men kan likevel la vente på seg.

- Kodifisering, produksjon og anskaffelse står foreløpig i veien for at dette fysisk kan tre i kraft. Derfor er det vanskelig å si en eksakt dato, sier Opperud.


Utskreven Ledende Menig blir nå til Visekonstabel/konstabel

Hvilken grad du får og hvordan skillet mellom de 2 gradene blir er det så langt ikke kommet noen redgjørelse på men noe sier meg at dette ikke blir innført med det aller første.

Ting Tar Tid

hvlt
26-10-08, 18:16
Før graden visekorporal forsvant (vingsoldat i Flyvåpenet), hva het tilsvarende i Marinen og Kystartilleriet?

pjokken
26-10-08, 19:12
Men når iverksettes dette, og hva pokker blir jeg som er SHV-Ulm? :P hv har vel fremdeles sitt uniformereglement som du da fremdeles skal forholde deg til.

Zenon
26-10-08, 21:45
Før graden visekorporal forsvant (vingsoldat i Flyvåpenet), hva het tilsvarende i Marinen og Kystartilleriet?

Der må jeg melde pass,hva var kriteriene for å bli visekorporal??
Vi hadde en grad som var menig i særklasse,distinksjonen var en stjerne under ankeret mot Kronen som ULM/ULKA hadde.
Denne graden ble tildelt menige som gjorde en særdeles god jobb i sin tjenestestilling uten å inneha en ledende stilling.

hvlt
26-10-08, 22:14
Høres ut som menig i særklasse, ja! I Hæren var/er det slik at grad som korporal er tillagt visse tjenestestillinger i henhold til Krigsoppsettingsplan (KOP og OPL/K), tillagt ledelse eller spesielt krevende spesialistfunksjon. Før var det f.eks. slik at lagførere i geværtropp var korporal (i dag er de befal), det samme var troppsassistenten, den ledende sambandsmann i et kompani var korporal etc. Visekorporal (med en vinkel i stedet for korporalens to og med halve det ledertillegget en korporal hadde) var til en viss grad en grad gitt for fin fremferd, dvs. det var en del tjenestestillinger som i KOP og OPL/K var tillagt grad som visekorporal eller menig, f.eks. nestlagfører og sambandsmann i tropp. Hvis troppssjefen likte dem ble de visekorporaler, hvis ikke ble de værende menig. Jeg opplevde f.eks. at i en bombekastertropp i infanteriet var det så mye som 10 korporaler (troppsassistent, sambandskorporal, ko-assistent I, 4 lagførere, 3 OP-assistenter), disse var fastsatt av KOP og OPL/K. I tillegg valgte troppssjefen ut to som visekorporaler, vognfører og sambandsmann på troppsjefens vogn (totalt var det ved siden av sambandskorporalen 4 sambandsmenn). Jeg tror det var svært opp til troppssjefen om noen (og hvem) skulle bli visekorporaler. Graden forsvant en gang på 80- eller 90-tallet.

Zenon
26-10-08, 23:46
Høres ut som vi snakker om samme grad her ja.

Et kjapt spørsmål selv om det blir litt OT : når ble Korporaler som Lagfører/NLF i geværlag i hæren byttet ut med befal?
I KA hadde vi ULKA som LF og NLF med skjeldne unntak der blodkvarter var LF og da hovedsakelig på mitrlag.

hvlt
26-10-08, 23:59
Stemmer! Før (1978-struktur) hadde en geværtropp troppsstab (troppsjef (lt/fenr), NK (fenr/sjt), troppsass (korp), sambandsmann, sanitetsmann), 3 geværlag (korp som lagfører) og et mitr. lag (sjt/fenr som lagf., ofte USK-korporal i førstegangstjensten). I 1990-struktur var det også korporaler som lagførere på geværlagene. I dag i mekanisert infanteri, i store deler av HV (er ikke helt sikker på HMKG) er det befalsutdannede sersjanter som lagførere og korporaler som nestlagførere. I mekanisert infanteri er det både sersjant som vognkommandør på stormpanservogna og sersjant som lagfører for fotlaget som sitter bak i vogna.

Zenon
27-10-08, 00:09
Ok da ser det ut for at geværtroppene var temmelig likt oppbygd i KA og hær,KA beholdte denne strukturen frem til de forsvant ut fra styrkeoppsettet først på 2000tallet noe som førte til at vi svabergsindianere måtte bytte ut våre kjære blå bereter med andre mindre "pene" farger(hehe)...for å ikke snakke om vårt kjære anker :(

anyway nok OT fra min side.

Halling
27-10-08, 22:18
Men når iverksettes dette, og hva pokker blir jeg som er SHV-Ulm? :P hv har vel fremdeles sitt uniformereglement som du da fremdeles skal forholde deg til.

Ikke at jeg noengang har sett det, men der står vel at vi bruker sjøforsvarets gradssystem og distinksjoner...
Vi bruker nå i alle fall ikke "HV" sitt reglement, med unntak av luemerket.

pjokken
27-10-08, 23:43
det tror jeg nok. Hvor har du avdelingsmerket, på skulderen eller under salaten? Det ligger ute på FOBID, under bibliotek på intranett...

Brukernavn
28-10-08, 07:03
Hvis jeg ikke husker feil heter det SAP- 2.1..?

DexterMoon
28-10-08, 09:31
det tror jeg nok. Hvor har du avdelingsmerket, på skulderen eller under salaten? Det ligger ute på FOBID, under bibliotek på intranett...

Sikkert fint for dem som har adgang til intranettet, men er da ikke noe man har som tjenestegjørende i SHV/HV?

Hvorom allting er, SHV går i Sjøforsvarets blå uniformer og benytter Sjøforsvarets gradssystem. Gradene bæres på begge skuldre, mens avdelingsmerke bæres på venstre overarm. Med hensyn til gradssystem så har det i SHV alltid vært slik som nevnt foran, og det er en konsekvens av at det står i HV-reglementet. Unntaket fra Sjøforsvarets standard, som Halling riktig påpeker, er luemerket som formelt og etter reglementet skal være det samme som for HV forøvrig, altså H5.

Hva differensieringen mellom visekonstabel/konstabel angår, så får vi forvente at det blir en klargjøring av kriteriene for om man blir det ene eller det andre med ULM som utgangspunkt. Se ikke bort fra at det kan være elementer av skjønn involvert all den tid graden ikke forutsetter GBU eller tilsvarende. I forhold til SHV-tradisjon er det rimelig at det er konstabel som gjøres gjeldende da ULM egentlig aldri har vært en formelt brukt grad, samtidig som en grad under kvartermester veldig godt kan rettferdiggjøres i forhold til kompetanse og stilling i mye større grad enn før.

DexterMoon
28-10-08, 09:55
Som en tilføyelse til den siste, blått antrekk gjelder ikke alle avdelinger, SHV har vesentlige kapasiteter som går i grønt, men gradssystemet er selvsagt det samme.

Zenon
28-10-08, 15:54
Gåt ut i fra at kystmeldeposter o.l bruker grønn uniform i likhet med oss som var i KA brukte grønn arbeidsuniform og felt.
Blått er vel forbeholdt dem som tjenestegjør på båt eller i tilknyttning til båt.

pjokken
28-10-08, 21:44
Sikkert fint for dem som har adgang til intranettet, men er da ikke noe man har som tjenestegjørende i SHV/HV?

Kanskje noen bør ta tak på et nivå som har tilgang til intranett, hvis en er i villrede i grasrota...

Vet ikke om det er noen andre enn sjøforsvaret som oppdaterer sine reglement, men det er vel nylig innført et eget merke for SHV tilsvarende det vi i sjøforsvaret har for å vise våpentilhørighet. Men det er bare et generelt merke for SHV, så en kan jo spørre seg hva intensjonen rundt merket er. Noen som vet?

DexterMoon
28-10-08, 22:37
Sikkert fint for dem som har adgang til intranettet, men er da ikke noe man har som tjenestegjørende i SHV/HV?

Kanskje noen bør ta tak på et nivå som har tilgang til intranett, hvis en er i villrede i grasrota...

Vet ikke om det er noen andre enn sjøforsvaret som oppdaterer sine reglement, men det er vel nylig innført et eget merke for SHV tilsvarende det vi i sjøforsvaret har for å vise våpentilhørighet. Men det er bare et generelt merke for SHV, så en kan jo spørre seg hva intensjonen rundt merket er. Noen som vet?

Tja, det er du vel ikke alene om å lure på, inklusive sjefer i SHV. For min del tror jeg det henger sammen med at storbonden, altså GIHV, nå har latt ting gå litt til hodet på seg, nå som han snart har sine egen marine med store fartøyer og greier (Vi må jo ha to mariner i Norge, må vite. Nå er det vel bare spørsmål om tid før HV kjøper fly...).
Dermed syns han vel det er rett og riktig at de som blir fast ansatte ombord i Reineklassefartøyene ikke skal føle seg mindre vel enn kollegene i sjøforsvaret og dermed må SHV ha eget merke. Kriteriene for å bære merket er det heller ikke kommet noen informasjon om ut til avdelingene.

Lille Arne
28-10-08, 22:43
(Vi må jo ha to mariner i Norge, må vite. Nå er det vel bare spørsmål om tid før HV kjøper fly...).


Det har jo vært på trappene lenge (http://www.mil.no/hv/hvuv/start/article.jhtml?articleID=91842) :)

pjokken
29-10-08, 09:47
Pratet med leverandøren av de nye distinksjonene i dag, og Sjøforsvaret har visstnok levert to store ordre nylig. Om det er av det nye slaget eller om det var av det gamle visste han ikke, for han jobbet kun som agent. Men er jo lett å tro at det er de nye.

Bluefor
30-10-08, 21:21
Er nok det...

MrFSR
22-11-08, 01:30
så en menig på hos for ikke lenge siden som benyttet den nye distinksjonen (mindre anker), forøvrig i samme matriale som blir benyttet i befalsdistinksjonene..

pjokken
23-01-09, 21:43
Da er vinklene kommet...

andeynor
24-01-09, 00:22
Ikke til oss! Ikke ennå i hvert fall:P

lightfoot
24-01-09, 03:18
Befalselever er korporaler uansett hvilken forsvarsgren en er i, så det er ikke noe nytt. men i hieriarkiet er befalselever over vernepliktige korporaler.

Husker jeg lå på kaserne med befalselever i forbindelse med et kurs før utenlandstjeneste på et litt perifert sted. Av en eller annen merkelig grunn mente de at de hadde befalingsmakt over vervede, og skulle kommandere oss til gangvask. De hadde da vært inne i 2 måneder, og kranglet med folk som hadde opp til 5-6 kontigenter ute. Dvs. kranglingen ble ganske kortvarig.

Det de ikke visste var at "døgngjester" fikk rommene sine vasket tre ganger i uka av sivile. :-)

Pingrones
02-03-09, 19:23
For noe tull å bruke penger på spør du meg!
- Vi gjør dette for å tilpasse oss NATO-landene vi samarbeider med, forklarer orlogskaptein Ove Opperud, som sitter i Sjøforsvarets unifromsutvalg. Det er altås bare gradene menig til kvartermester som skal endres. Det er vel ikke akkurat det som deltar mest i de fora det foregår samvirke i.

Her må jeg si meg veldig enig: for noe tull!

Hvis noe bør endres med Sjøforsvarets distinksjoner, så er det å rette faktiske feil på offisersnivå før man begynner å lage nye på lavere nivå; hvis argumentet er "NATO-tilpasning", må denne skredderen som sitter med gulltråden få fikset på den norske varianten av OF-4 (kommandørkaptein). Briter, spanjakker, nederlendere og amerikanere må jo bli lettere forvirret når nordmenn, dansker og tyskere skvetter rundt med noe som er "midt i mellom" OF-4 og OF-5 på jakkeermet. Britene har mer hold i sin "historie" mht. "commander" (se OF-4), da dette kan dateres tilbake til år 1790 (og deromkring), jmf. "Master and Commander"... for øvrig også en grei nok film. Forvirret? - flott, da er mål oppnådd - fjern "kommandørkaptein" (og disse ekvivalente "fregattenkaptein"). Da er vi hvertfall på vei til noe som kan tolkes som NATO-tilpasning.

Bluefor
04-03-09, 00:07
Eller det faktum at graden Kapteinløytnant (OF-2) blir oversatt som Leutenant Commander (OF-3) på MilID-kortene, og brukes dermed feil av alle norske marineoffiserer på utenlandstjeneste?

akmann
03-05-09, 09:38
Artig å se at sjø vil nærmere NATO standarden!

Har ikke lest alle innleggene, men jeg mener det er positivt! Skulle imidlertid ønske at alle forsvarsgrener gikk mer mot hvordan andre NATO land har sine distinksjoner.

Bakgrunnen for at jeg menere dette er fordi:
1. Forsvaret ønsker mer befal med god kompetanse på lavere nivå, derfor:
2. Jeg tror at flere hadde vært sersjant lengre om man hadde hatt forskjellige grader av sersjant slik at ikke alle trodde man kom rett fra BS! (da hører jo som kjent ingen på deg og du har 0 respekt hos andre militære)
3. Det vil åpne for en altenativ yrekeskarriere i forsvaret hvor man ikke behøver å bli kontorsoldat, men faktisk kan være ute i felten til man nærmest blir gammel og grå!
4. I feks nederland vet jeg at soldatene og offiserene har nærmet tilsvarende respekt for en Master Sergeant som for en oberst! Men dette er fordi at man verdsetter Master Sergeant sin kompetanse på det grunnleggende og i felt, og offiserens kompetanse på det planmessige.

Hadde norge innført dette (blir vel underoffiserskorps?) hadde jeg hvertfall holdt meg på lavere nivå!

nyskjerrig
25-05-09, 10:22
Da jeg var inne i sjøforsvaret var det praksis for at vernepliktig personell i ledende stillinger (instruktører, vaktkommandører o.l.) ble oppskrevet til midlertidig kvartermester med rød stripe (blodkvart). Jeg tenker da ikke primært på UB-befal fra madla, men de uten noen form for befalsutdanning. Dette virker som en sær-ordning for sjø, ingen jeg kjenner til i hær og luft ble sersjant over natta. Til dere som er tjenestegjørende svare på om dette fortsatt blir praktisert, og eventuelt hvordan det blir i den nye ordningen som er diskutert her? Virker som om konstabel-graden er utelukkende tiltenkt vervede mannskaper/befalskoleutdannede i fremtiden...

hvlt
25-05-09, 11:56
Artig å se at sjø vil nærmere NATO standarden!

Har ikke lest alle innleggene, men jeg mener det er positivt! Skulle imidlertid ønske at alle forsvarsgrener gikk mer mot hvordan andre NATO land har sine distinksjoner.


Hva mener du med "NATO land sine distinksjoner" for hær og luft? Det er da ikke mye likhet mellom f.eks. amerikanske og britiske distinksjoner? Du mener ikke USAisk med NATO? RAF har til og med temmelig spesielle titler for offiserene som vel bare enkelte Commonwealth-land (ble Australia og New Zealand) har tilsvarende: Pilot Officer (tilsv. fenrik), Flying Officer (tilsv. løytnant), Flight Lieutenant (tilsv. kaptein), Squadron Leader (tilsv. major), Wing Commander (tilsv. oberstløytnant), Group Captain (tilsv. oberst), Air Commodore (tilsv. brigader), Air Vice-Marshal (tilsv. generalmajor), Air Marshal (tisv. generalløytnant) og Air Chief Marshal (tilsv. general).

akmann
30-05-09, 11:05
Artig å se at sjø vil nærmere NATO standarden!

Har ikke lest alle innleggene, men jeg mener det er positivt! Skulle imidlertid ønske at alle forsvarsgrener gikk mer mot hvordan andre NATO land har sine distinksjoner.


Hva mener du med "NATO land sine distinksjoner" for hær og luft? Det er da ikke mye likhet mellom f.eks. amerikanske og britiske distinksjoner? Du mener ikke USAisk med NATO? RAF har til og med temmelig spesielle titler for offiserene som vel bare enkelte Commonwealth-land (ble Australia og New Zealand) har tilsvarende: Pilot Officer (tilsv. fenrik), Flying Officer (tilsv. løytnant), Flight Lieutenant (tilsv. kaptein), Squadron Leader (tilsv. major), Wing Commander (tilsv. oberstløytnant), Group Captain (tilsv. oberst), Air Commodore (tilsv. brigader), Air Vice-Marshal (tilsv. generalmajor), Air Marshal (tisv. generalløytnant) og Air Chief Marshal (tilsv. general).

Kanskje jeg tok litt feil der, men det jeg mente å poengtere var at Norge mangler et underoffiserskorps. Jeg tror Norge hadde hatt godt av dette. Vet det er mye forskjellige navn på grader fra land til land, men prinsippet er det samme vil jeg tro. At i stedet for å måtte bli offiser for å kunne ha en karriere i Forsvaret, burde man ha muligheten til å ha en alternativ karrierevei som var basert på erfaring og kompetanse, og ikke høgskole utdannelse. Jeg har hvertfall den oppfatning at det ikke er alle som går inn i Forsvaret som ønsker å bli offiser, men kunne tenkt seg en karriere på andre premisser.

Ble litt mye her nå, men hadde litt på hjertet! :)

Crazy_K
30-05-09, 11:11
Helt enig.

Isteden slutter mange av de flinke folkene med erfaring fordi de ikke har lyst til å være offiserer, mens vi sitter igjen med en haug med yrkesoffiserer som sitter svært så bekvemt bak skrivebordene sine. Satt på spissen, selvsagt.

Forsvaret er ekstremt topptungt. Problemet er at det ikke er lett å sparke folk som har yrkes, mens engasjerte er mye enkere å kvitte seg med.

akmann
30-05-09, 11:19
Helt enig.

Isteden slutter mange av de flinke folkene med erfaring fordi de ikke har lyst til å være offiserer, mens vi sitter igjen med en haug med yrkesoffiserer som sitter svært så bekvemt bak skrivebordene sine. Satt på spissen, selvsagt.

Forsvaret er ekstremt topptungt. Problemet er at det ikke er lett å sparke folk som har yrkes, mens engasjerte er mye enkere å kvitte seg med.
Hør, hør!

Pingrones
04-08-09, 09:22
Da kan jeg vel - uten å heve forventingene for mye - meddele at jeg så de nye distinksjonene for Hæren samlet på et brett (faktisk to, siden det var så j*vlig mange).

Av det jeg kunne telle, var det ni forskjellige sersjantgrader (ikke inkludert spesialistbefalsgradene)! En mengde utdanningsgrader og årsstriper i tillegg...

At de nye stjernene ser ut som de finske, er en helt annen sak...

Dommern
04-08-09, 09:26
Da kan jeg vel - uten å heve forventingene for mye - meddele at jeg så de nye distinksjonene for Hæren samlet på et brett (faktisk to, siden det var så j*vlig mange).

Av det jeg kunne telle, var det ni forskjellige sersjantgrader (ikke inkludert spesialistbefalsgradene)! En mengde utdanningsgrader og årsstriper i tillegg...

At de nye stjernene ser ut som de finske, er en helt annen sak...

Men hvor er de utsmugglede BILDENE, Pingrones?

Eeo
04-08-09, 16:23
Ni sersjantgrader?! Watt the fakk...

Rittmester
07-08-09, 19:09
Da kan jeg vel - uten å heve forventingene for mye - meddele at jeg så de nye distinksjonene for Hæren samlet på et brett (faktisk to, siden det var så j*vlig mange).

Av det jeg kunne telle, var det ni forskjellige sersjantgrader (ikke inkludert spesialistbefalsgradene)! En mengde utdanningsgrader og årsstriper i tillegg...

At de nye stjernene ser ut som de finske, er en helt annen sak...
Pingrones - har du flere detaljer?

Pingrones
07-08-09, 21:44
De nye distinksjonene ble forelagt for alle under seremonien på Bardufoss, dessverre skrudde jeg av mobilen (som man bør på oppstilling...), og fikk ikke tatt bilde av brettene. Det var oberst Hagtvedt fra HST som hadde de med seg, og som sagt - det kommer bilder i neste utgave av befalsbladet... (http://www.bfo.no)

Så faktisk ikke så aller verst ut, stusset også på antall grader, men fikk forståelsen for at gradstrukturen var tilpasset INTOPS (OR1 - OR9). Vi får se, kjenner jeg systemet rett, blir det vel en gradvis (ordspill!) innføring fremover mot 2012.

Crazy_K
08-08-09, 13:00
Noen som vet ca når neste nummer av Offisersbladet kommer ut?

Eeo
08-08-09, 14:48
Er det mulig for ikke-offiserer/ikke-tjenestegjørende å kjøpe Offisersbladet?

Crazy_K
08-08-09, 15:05
De legger alle utgavene ut på nett selv i pdf-format.

Se http://www.offisersbladet.no

Under tidligere utgaver. Kan i samme slengen nevnes at det samme gjelder for "F", gamle Forsvarets Forum. Se http://www.fofo.no

luftverner
30-09-09, 07:34
Mulig jeg er på tynn is, men var ikke sjømilitære korps en form for "teknisk befalskole", hvor de utdannet spesialiter (radar, motor osv..).

Har en i familien som gikk der og etter 7 år på ubåt mønstret han av med løyntants grad med sonar/elektronik som fagfelt.

Ja, stemmer det. Utdanningen var lang, og hadde stor grad av praksis på fartøy som konstabel. De gamle distinksjonene ligger her http://tor-willy.net/105.107.109.htm. Sjømilitære korps eksisterte også en stund etter befalsordningen som avskaffet underoffiserene i sjøforsvaret (ca 1974). Mulig man gikk rett ut som kvartermester i denne perioden, det vet jeg ikke.

Personell med lavere grad har da i stor grad kontakt med allierte? Husker fremdeles den noe forvirrede amerikanske offiseren på Haakonsvern som aldri hadde sett flere admiraler på en marinebase (matroser). Dette er da en enkel sak å ordne ved neste endring av uniformsreglementet?

Ikke for å spille fliser (eller kanskje nettopp derfor). Ordningen med at "alle" skulle bli offiserer ble innført 1. juli 1975. Til å begynne med innebar det for Luftforsvarets vedkommende at man ble fenriker etter tre år som sersjant, men etter et eller to år ble dette endret slik at man ble fenrik etter ett års tjeneste som sersjant.

Hulkinator
01-10-09, 09:03
her er i hvertfal ULM endret: http://www.mil.no/multimedia/archive/00 ... 25938a.pdf (http://www.mil.no/multimedia/archive/00125/Rang_og_distinksjon_125938a.pdf)
tror denne blir linket: http://www.mil.no/sjo/start/article.jht ... eID=148653 (http://www.mil.no/sjo/start/article.jhtml?articleID=148653)

Rittmester
01-10-09, 09:07
ULM i den første linken din fikk stor oppmerksomhet når den kom, fordi den er direkte heraldisk feil.
Det skal aldri, aldri være noe over en krone!