PDA

Vis full versjon : Avansement for vpl reservebefalKompressor
29-11-05, 21:46
Hei, er det noen som har oversikt over gjeldende regler for avansement i grad for vernepliktig reservebefal?

cooldude
30-11-05, 01:37
Dersom du ikke får stilling med høyere grad enn du har nå får du ikke opprykk. Ellers har jeg ikke oversikten over kravene for høyere grad, men det har sikkert noen andre liggende.

Medic
30-11-05, 12:08
Korrekt! Det er ikke mulig med opprykk med mindre det er ledig stilling i organisasjonen. Automatisk opprykk slik det var før er det slutt på (dessverre...).

Trenger du mer detaljert informasjon, så ligger den nye FPH på www.mil.no (http://www.mil.no), www.milnytt.no (http://www.milnytt.no) (NOF) og www.bfo.no (http://www.bfo.no) (BFO).

// Medic

cooldude
30-11-05, 15:58
Leste denne
http://bfo.no/images/uploads/dokumenter/FPH_delB.DOC
uten at jeg fant kravene til opprykk. Hvis noen har dem trenger jeg dem siden jeg jobber med akkurat det nå.

Haward
30-11-05, 16:40
er det ikke kap 10 og 11 som omhandler opprykk.. Du finner det uansett på intranett sidene hvis du leter litt

cooldude
30-11-05, 19:02
Jeg har lett og lett, derfor jeg spurte her. Mil.no har kanskje noe, men siden er nede. De andre har sikkert også noe, men jeg fant altså ikke noe om kravene. Er på jakt etter konkrete saker som hva som kreves av tjeneste etc for å få opprykk en grad. Det står ikke i FPH.

Medic
01-12-05, 12:17
FPH del B omhandler forvaltning av befal. Jeg har sakset følgende:

3.5 Avansementsregler for ikke stadig tjenestegjørende vernepliktige og utskrevet befal
3.5.1 Generelle bestemmelser
Disse avansementsregler gjelder for vernepliktig og utskrevet befal som ikke er stadig tjenestegjørende. Vernepliktig og utskrevet befal i Heimevernet følger også disse regler. Når det gis opprykk i HV i forbindelse med besettelse av avsnitts- og områdesjefsstillinger og befal ikke fyller kravene etter disse bestemmelser, kan bestemmelsene for Heimevernsbefal nyttes og vedkommende kan beskikkes til HV–befalsgrad.

Følgende krav vil normalt legges til grunn for beskikkelse:
• Avansement er betinget av at vedkommende anses skikket for den høyere grad.
• Det må være ledig stilling i krigsorganisasjonen som hjemler avansement.
• På hvert gradsnivå, fra og med sersjant/kvartermester til og med kaptein/kapteinløytnant kan det beskikkes 25 % flere befal enn antall stillinger.
• Må kvalifisere seg for opprykk til den høyere grad.
Kvalifiseringen kan skje etter en kombinasjon av repetisjonsøvinger, kvalifiserende kurs og ordinær tjenestegjøring i Forsvaret. Kvalifiseringen kan skje etter flere alternativer.
Det kan unntaksvis gis anledning til å hoppe over enkelte gradstrinn.

Kvalifiserende kurs er f eks forsyningskurs for adm off, troppsjefkurs for troppsjef osv.
Sjef VPV er gitt myndighet og ansvar for forvaltning og beskikkelse av vernepliktig og utskrevet befal som ikke er stadig tjenestegjørende. Unntatt herfra er vernepliktig akademisk befal (VAB).

Har du problemer med å få tak i FPH, så send meg PM med mailadresse, så kan jeg sende deg hele blekka.

// Medic