PDA

Vis full versjon : 01 Fagområder 1. Lett felt radio
 2. For sambandsfolk
 3. SOI
 4. Hva slags ting bør en ok sambandsmann kunne?
 5. Sambandsprosedyrer
 6. Noen som kan autentisering ?
 7. MRR/ LFR
 8. Engelsk RTX
 9. GPS og sårbarhet
 10. FLO-IKT tanker om det nye sambandet for forsvaret i 2025
 11. Samband og kallesignal
 12. 01 FAGOMRÅDER
 13. test av subfora
 14. Elektronisk krigføring
 15. SOI
 16. HF Samband