PDA

Vis full versjon : Langtidsplan for Forsvaret. Struktur for vår militære organisasjon 1. Forsvaret mot avvikling
 2. Norsk forsvar på 1940 nivå ?
 3. Forsvarssjefens militærfaglige råd 2011
 4. Fremtidens forsvar
 5. Si din mening til Stortingsrepresentantene
 6. Er mekaniserte styrkers storhetstid forbi?
 7. Kampluftvern for fremtiden
 8. Fremtiden for Heimvernet?
 9. Ny Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF)
 10. Forsvarspolitikken ved et veiskille
 11. Krim og Forsvaret - Hva nå?
 12. Forsvarssjefen varsler om endringer
 13. Slik angriper generalen vernepliktsforsvaret (2013)
 14. Ekspertgruppe skal se på Forsvaret
 15. Russland og Kina utpekes som trussel mot Norge
 16. E-sjefen: -Vanskelig å se en rasjonell grunn til russisk militær aggresjon mot Norge
 17. NSM Risiko 2015 - rapport
 18. Forsvarseksperter: Norges forsvar er like ille i dag som 9. april 1940
 19. Styrker og tester Forsvarets operative evne i nord
 20. Sola Lufthavn: Sniknedlegging fra Forsvarets side?
 21. Vernepliktsutvalget
 22. Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned
 23. HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)
 24. Foreslår å halvere Kongevakten (Aldrimer.no)
 25. Ser bort fra deler av «bestillingen» (Aldrimer.no)
 26. SHV Sjøheimevernet foreslås nedlagt (Aldrimer.no)
 27. Fagmilitært Råd 2015: Tilstedeværelsen i Nord-Norge styrkes.
 28. Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)
 29. Slik vil han kutte 10-20 mrd – hvis han må (Aldrimer.no)
 30. Orion blir erstattet av droner (Aldrimer.no)
 31. Sjøforsvaret må ta store kutt (Aldrimer.no)
 32. Hemmelig avtale med Russland om forsvarskutt i Nord-Norge ?
 33. Sjøheimevernet – Ny omkamp?
 34. Norsk sverm
 35. Forsvar av hele landet
 36. Gradering av informasjon i Forsvaret
 37. Framtiden til Heimevernsungdommen
 38. Økende press mot statsministeren (Aldrimer.no)
 39. Fagmilitært Råd (FMR) 2015
 40. Fagmilitært Råd 2015: Basenedleggelser
 41. Fagmilitært Råd 2015: Kystjegerkommandoen (KJK) i Harstad foreslås avviklet
 42. Fagmilitært Råd 2015: Kampkraften og evnen til overvåking og etterretning styrkes
 43. Fagmilitært Råd 2015: Kommandostrukturen
 44. Fagmilitært Råd 2015: Reduksjon i antall ubåter
 45. Innspill til langtidsplan for Forsvaret
 46. Visjon 2035
 47. OPPROP 11. NOVEMBER 2015 - Forsvaret av Norge
 48. En forsvarspolitisk anbefaling - Et Forsvar i endring
 49. RAPPORT: FORSVARETS TILSTEDEVÆRELSE I HOVEDSTADSOMRÅDET
 50. Hvis du var SJEF: Hvordan ville Forsvaret sett ut?
 51. Snart må Norge klare å forsvare seg selv
 52. Identiteten viskes ut
 53. Forsvaret trues av undergang, frykter tidligere øverskommanderende
 54. Rekruttering HV-I - Heimevernets Innsatsstyrke (ISTY)
 55. Forsvarets årsrapport for 2015
 56. Ny forsvarslov
 57. Ny langtidsplan for forsvarssektoren
 58. KJK til Ramsund
 59. VG prøver å tippe resultatet av Forsvarets nye langtidsplan
 60. Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?
 61. Nettmøte om forsvarsbudsjettet med FMIN
 62. Landmaktutredningen
 63. Effektivisering av Forsvaret
 64. Politisk ansvar
 65. En ny brigade?
 66. Norsk basepolitikk
 67. Flyttingen av MPA base fra Andøya til Evenes
 68. Et nytt forsvarskonsept?
 69. Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024