PDA

Vis full versjon : S-5 1. Forsvarsbudsjett og langtidsplaner 1. Forsvaret mot avvikling
 2. Norsk forsvar på 1940 nivå ?
 3. Forsvarssjefens militærfaglige råd 2011
 4. Fremtidens forsvar
 5. Si din mening til Stortingsrepresentantene
 6. Er mekaniserte styrkers storhetstid forbi?
 7. Fremtiden for Heimvernet?
 8. Ny Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF)
 9. Nedbygging av forsvaret siden år 2000
 10. Nordisk forsvarssamarbeid
 11. Forsvarspolitikken ved et veiskille
 12. Valget 2013: Stortingsvalgprogrammene og Forsvaret
 13. Er landsbrukspolitikk også forsvarspolitikk?
 14. Valget 13' og Forsvaret
 15. Krim og Forsvaret - Hva nå?
 16. Statsbudsjettet for 2015
 17. Forsvarssjefen varsler om endringer
 18. Slik angriper generalen vernepliktsforsvaret (2013)
 19. Ekspertgruppe skal se på Forsvaret
 20. Russland og Kina utpekes som trussel mot Norge
 21. E-sjefen: -Vanskelig å se en rasjonell grunn til russisk militær aggresjon mot Norge
 22. NSM Risiko 2015 - rapport
 23. Forsvarseksperter: Norges forsvar er like ille i dag som 9. april 1940
 24. Prop 113 Investeringer i Forsvaret
 25. Styrker og tester Forsvarets operative evne i nord
 26. Sola Lufthavn: Sniknedlegging fra Forsvarets side?
 27. Vernepliktsutvalget
 28. HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)
 29. Foreslår å halvere Kongevakten (Aldrimer.no)
 30. Ser bort fra deler av «bestillingen» (Aldrimer.no)
 31. SHV Sjøheimevernet foreslås nedlagt (Aldrimer.no)
 32. Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)
 33. Fagmilitært Råd 2015: Tilstedeværelsen i Nord-Norge styrkes.
 34. Slik vil han kutte 10-20 mrd – hvis han må (Aldrimer.no)
 35. Orion blir erstattet av droner (Aldrimer.no)
 36. Sjøforsvaret må ta store kutt (Aldrimer.no)
 37. Hemmelig avtale med Russland om forsvarskutt i Nord-Norge ?
 38. Sjøheimevernet – Ny omkamp?
 39. Norsk sverm
 40. Forsvar av hele landet
 41. Gradering av informasjon i Forsvaret
 42. Framtiden til Heimevernsungdommen
 43. Økende press mot statsministeren (Aldrimer.no)
 44. Fagmilitært Råd 2015: Kystjegerkommandoen (KJK) i Harstad foreslås avviklet
 45. Fagmilitært Råd 2015: Kampkraften og evnen til overvåking og etterretning styrkes
 46. Fagmilitært Råd 2015: Reduksjon i antall ubåter
 47. Innspill til langtidsplan for Forsvaret
 48. Forsvarsbudsjettet 2016
 49. Visjon 2035
 50. OPPROP 11. NOVEMBER 2015 - Forsvaret av Norge
 51. En forsvarspolitisk anbefaling - Et Forsvar i endring
 52. RAPPORT: FORSVARETS TILSTEDEVÆRELSE I HOVEDSTADSOMRÅDET
 53. Hvis du var SJEF: Hvordan ville Forsvaret sett ut?
 54. Snart må Norge klare å forsvare seg selv
 55. Identiteten viskes ut
 56. Forsvaret trues av undergang, frykter tidligere øverskommanderende
 57. Rekruttering HV-I - Heimevernets Innsatsstyrke (ISTY)
 58. Forsvarets årsrapport for 2015
 59. Ny forsvarslov
 60. Ny langtidsplan for forsvarssektoren
 61. KJK til Ramsund
 62. VG prøver å tippe resultatet av Forsvarets nye langtidsplan
 63. Forsvarsbudsjettet 2017
 64. Nettmøte om forsvarsbudsjettet med FMIN
 65. Effektivisering av Forsvaret
 66. Politisk ansvar
 67. En ny brigade?
 68. Norsk basepolitikk
 69. Forsvarsbudsjettet 2018
 70. Forsvarets årsrapport for 2017
 71. Flyttingen av MPA base fra Andøya til Evenes
 72. Et nytt forsvarskonsept?
 73. Forsvarsbudsjettet 2019
 74. Forsvarets årsrapport for 2018