PDA

Vis full versjon : Romfart, terrorisme og andre konfliktområder 1. Aktuelt: Kina - en fremtidig trussel?
 2. Aktuelt: Russland - en fremtidig trussel?
 3. Russlands nye jagerfly T-50
 4. Soldaters holdning til krigen i Afghanistan.
 5. Norske soldater belastes hardere enn NATO anbefaler
 6. Den nye fienden
 7. Klasevåpen
 8. Psykologisk krigføring
 9. International Crisis Group
 10. Konflikten i Nord-Irland
 11. Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret
 12. Romfart - nyhetstråd
 13. Nedlegging av Innsatstyrke Varg
 14. Islamistisk ekstremist hyller soldatdrapene.
 15. PST har pågrepet tre terrormistenkte i Norge
 16. Tråd om Gurkha, Gurkhabrigaden, og Gurkhaer generelt
 17. Statsbudsjettet 2011 - Forsvaret
 18. Obama's Wars
 19. Samletråd: Planeman's Bluffer's Guides
 20. Bluffer's Guide - Pakistani Nuclear Forces
 21. Bruk av krumbane i lavintensive scenarier, muligheter.
 22. Soldatene på vei tilbake - Aftenposten
 23. Pro/con: Bloggere i uniform
 24. Hva er betyr medaljene?
 25. Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering
 26. Hamas iført norsk uniform?
 27. Antimuslimsk ekstremisme som trussel.
 28. Aksjon mot gisseltakere i togsett en plass i Europa på 70-80 tallet
 29. Er Islam en totalitær ideologi?
 30. Har høyteknologi i forsvaret kontra føtter på bakken gått for langt?
 31. Amfetamin-klubber: Hvor mye våpen og hvor mange stridende har de i dag?
 32. Beredskapsdepartementet
 33. Det blir brått krig i Norge: Hi-tech samfunn kjempe lowtech krig?
 34. Strategier for en småstat
 35. Saladin-dagene på Litteraturhuset 29 feb til 3 mars 2012
 36. EØS-tråden!
 37. Military Balance 2012
 38. Geopolitiske konsekvenser av en mulig oljekrise.
 39. Kilden, hvem er det?
 40. Danske soldater mottatt av islamister i hjemlandet
 41. Combined Maritime Forces og Norge
 42. Kystfortene
 43. Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål
 44. Ammo, riktmidler, og annen utvikling av RFK
 45. Muslimske ekstremister tar jegerprøven
 46. 18 måneders førstegangstjeneste
 47. Milforums Paradigme
 48. Antall terrorangrep øker
 49. Hvem er denne kidnappede nordmannen?
 50. Opptakten til angrepet på Norge 9 april 1940
 51. Nedbygging av forsvaret siden år 2000
 52. Nordisk forsvarssamarbeid
 53. Valget 2013: Stortingsvalgprogrammene og Forsvaret
 54. Kan en med Dansk førstegangs tjeneste komme i Heimevernet ?
 55. Soldat i sivil drept av religiøse terrorister i England ?
 56. Er landsbrukspolitikk også forsvarspolitikk?
 57. Valget 13' og Forsvaret
 58. "Terrorturisme"?
 59. Nyhetstråd: Terrorisme nasjonalt og internasjonalt
 60. Terrorisme - Mulige tegn på forberedelser
 61. Hvem kontakter man hvis man har mistanke om terroraktiviteter?
 62. Bøker, artikler, publikasjoner, databaser og kilder
 63. Taliban and their way to power (Eng)
 64. Norge vs ?
 65. Militært lederskap
 66. Dersom.. Ukarina tilstander i Norge
 67. Borgerkriger med storkonfliktpotensiale
 68. Et alternativ til minefelt?
 69. Mest sannsynlig motivasjon for Kreml?
 70. Videoopptak fra NSMs Sikkerhetskonferansen 2014
 71. Utvikler soldatyrket personens evne til å håndtere risiko?
 72. Karriere i forsvaret, hva gjør en befal? Generelle spørsmål om karriere i forsvaret.
 73. Pugge meg unna fargesvakheten?
 74. Verdien av spaden mot moderne artilleri
 75. Merking av medic for stridende enheter.
 76. Statsbudsjettet for 2015
 77. (FSK) of (MJK) til Irak? ja eller nei?
 78. Morgendagens verneplikt
 79. Mobilspionasje i Oslo - Aftenposten avslører
 80. Angrepet på Charlie Hebdo i Paris Januar 2015
 81. 10 Wars to watch in 2015
 82. The 35 Most Powerful Militaries In The World
 83. PST-sjef: - Mørketall skjuler norske Syria-krigere
 84. Fokus: Kazakhstan
 85. Konflikter: Beskrivelser av de fleste store, pågående konfliktene i verden
 86. Energi: Nyhetsklipp - pipeline management
 87. Romfart: Amerikas romprogram
 88. Krigens Folkerett - prinsippdiskusjon
 89. Propaganda - PSYOPS
 90. Romfart: Destinasjon Mars - vi følger ulike nyhetssaker relatert til den lange reise
 91. Terrorisme - Vil varsle deg om terror via SMS
 92. Ressursknapphet versus økologisk produksjon
 93. NSM: – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror
 94. Pentagon Reports On China’s Satellite Killers
 95. Terrorisme - Sammensetning av celler
 96. Frankrike ber om norske kampfly mot IS
 97. PST - Årlig trusselvurdering
 98. Terror i Belgia
 99. Svalbard - fremtidig konfliktområde?
 100. Cyberkrig og digitalt grenseforsvar
 101. Terror mot #Prideweek
 102. Nyhetstråd: samfunnssikkerhet og sårbarhet
 103. Warszawa-toppmøtet: Slik skal NATO slåss mot terror
 104. Rapport fra 9/11
 105. Risiko i et trygt samfunn
 106. Sammenbruddet til den liberale verdensorden?
 107. Terror i Stockholm
 108. Sandbergsaken