PDA

Vis full versjon : Andre konfliktområder 1. Aktuelt: Kina - en fremtidig trussel?
 2. Aktuelt: Russland - en fremtidig trussel?
 3. Russlands nye jagerfly T-50
 4. Soldaters holdning til krigen i Afghanistan.
 5. Norske soldater belastes hardere enn NATO anbefaler
 6. Den nye fienden
 7. Klasevåpen
 8. Psykologisk krigføring
 9. International Crisis Group
 10. Konflikten i Nord-Irland
 11. Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret
 12. Nedlegging av Innsatstyrke Varg
 13. Islamistisk ekstremist hyller soldatdrapene.
 14. PST har pågrepet tre terrormistenkte i Norge
 15. Tråd om Gurkha, Gurkhabrigaden, og Gurkhaer generelt
 16. Statsbudsjettet 2011 - Forsvaret
 17. Obama's Wars
 18. Samletråd: Planeman's Bluffer's Guides
 19. Bluffer's Guide - Pakistani Nuclear Forces
 20. Bruk av krumbane i lavintensive scenarier, muligheter.
 21. Soldatene på vei tilbake - Aftenposten
 22. Pro/con: Bloggere i uniform
 23. Hva er betyr medaljene?
 24. Hamas iført norsk uniform?
 25. Aksjon mot gisseltakere i togsett en plass i Europa på 70-80 tallet
 26. Er Islam en totalitær ideologi?
 27. Har høyteknologi i forsvaret kontra føtter på bakken gått for langt?
 28. Amfetamin-klubber: Hvor mye våpen og hvor mange stridende har de i dag?
 29. Beredskapsdepartementet
 30. Det blir brått krig i Norge: Hi-tech samfunn kjempe lowtech krig?
 31. Strategier for en småstat
 32. Saladin-dagene på Litteraturhuset 29 feb til 3 mars 2012
 33. EØS-tråden!
 34. Military Balance 2012
 35. Geopolitiske konsekvenser av en mulig oljekrise.
 36. Kilden, hvem er det?
 37. Danske soldater mottatt av islamister i hjemlandet
 38. Combined Maritime Forces og Norge
 39. Kystfortene
 40. Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål
 41. Ammo, riktmidler, og annen utvikling av RFK
 42. Muslimske ekstremister tar jegerprøven
 43. 18 måneders førstegangstjeneste
 44. Milforums Paradigme
 45. Antall terrorangrep øker
 46. Hvem er denne kidnappede nordmannen?
 47. Opptakten til angrepet på Norge 9 april 1940
 48. Nedbygging av forsvaret siden år 2000
 49. Nordisk forsvarssamarbeid
 50. Valget 2013: Stortingsvalgprogrammene og Forsvaret
 51. Kan en med Dansk førstegangs tjeneste komme i Heimevernet ?
 52. Er landsbrukspolitikk også forsvarspolitikk?
 53. Valget 13' og Forsvaret
 54. "Terrorturisme"?
 55. Norge vs ?
 56. Militært lederskap
 57. Dersom.. Ukarina tilstander i Norge
 58. Borgerkriger med storkonfliktpotensiale
 59. Et alternativ til minefelt?
 60. Mest sannsynlig motivasjon for Kreml?
 61. Videoopptak fra NSMs Sikkerhetskonferansen 2014
 62. Utvikler soldatyrket personens evne til å håndtere risiko?
 63. Karriere i forsvaret, hva gjør en befal? Generelle spørsmål om karriere i forsvaret.
 64. Pugge meg unna fargesvakheten?
 65. Verdien av spaden mot moderne artilleri
 66. Merking av medic for stridende enheter.
 67. Statsbudsjettet for 2015
 68. (FSK) of (MJK) til Irak? ja eller nei?
 69. Morgendagens verneplikt
 70. 10 Wars to watch in 2015
 71. The 35 Most Powerful Militaries In The World
 72. Fokus: Kazakhstan
 73. Konflikter: Beskrivelser av de fleste store, pågående konfliktene i verden
 74. Energi: Nyhetsklipp - pipeline management
 75. Krigens Folkerett - prinsippdiskusjon
 76. Propaganda - PSYOPS
 77. Ressursknapphet versus økologisk produksjon
 78. Svalbard - fremtidig konfliktområde?
 79. Sammenbruddet til den liberale verdensorden?