PDA

Vis full versjon : S-1 4. Ordning for militært tilsatte (OMT) 1. Enhetsbefal: gått ut på dato?
 2. Underoffiserskorps - et behov i dag?
 3. Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven
 4. Ny ordning for militært personell
 5. Nyhetstråd: den nye militære ordningen
 6. Nye grader i ny ordning for militært personell
 7. Hvordan beholde grenaderene?
 8. Nye uniformsbestemmelser for Hæren
 9. Offisersutdannelse
 10. Sidediskusjon: Forankring av uniformsbestemmelser
 11. Hva innebærer det å være offiser?
 12. Ask a CSEL
 13. Befals- og spesialistutdannelse
 14. Hilseplikten og OMT
 15. Hærens sersjanter