PDA

Vis full versjon : Ledige stillinger innen militæret, politi og sikkerhet 1. Ledige militære stillinger
 2. Forsvaret: ledige stillinger
 3. Stilling: DSB Kommunikasjonsrådgiver
 4. Stilling: FFI
 5. Om utlyst stilling FLO/Luftkapasiteter/Teknisk avd
 6. Skytebane assistent
 7. Stilling ledig: Door Gunner Bell 412
 8. Stilling: Feltoperatør (Hæren)
 9. Karriere i forsvaret - prikker på førerkort
 10. Stilling: Flerdisiplinanalytiker
 11. Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd
 12. Sivilforsvaret: Leiar - operativt team
 13. Stilling: Overingeniør ved Forsvarets Satellittstasjon Eggemoen
 14. Stilling: Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA)
 15. Førstekonsulent/rådgiver, Sivilt situasjonssenter
 16. Stilling: Politimestere
 17. Stillinger ledig ved NSM
 18. Stillinger ledig ved Etterretningstjenesten
 19. Ledig stilling: PST - Kontrollør til innhentingsavdelingen
 20. Flere ledige ingeniørstillinger ved Forsvarets Satellittstasjon Eggemoen
 21. Sjefs- og mestersersjanter tilsettes
 22. Stillinger ledig som sjefssersjanter i HV
 23. Stilling: Etterretningsoperatør (Hæren)
 24. Stilling: Etterretningsanalytiker (Hæren)
 25. Stilling: Enkildeanalytiker (Hæren)
 26. Stilling: Mediaanalytikere Forsvarets Mediasenter
 27. Operativ analytiker, Politiets Sikkerhetstjeneste
 28. Stilling ledig: Kirkens Nødhjelp: Head of Operations, South Sudan
 29. Stilling ledig: Spesialutsending for politisaker ved ambassaden i Islamabad
 30. Stilling: Internship i Hæren 2016
 31. Stilling ledig: The U.S. Embassy seeks Security Guards (Full-time & Part-time)
 32. Stilling ledig: IT Sikkerhet - Taktisk Analytiker
 33. Stilling ledig: Security Coordinator
 34. Grenaderopptak i Hæren 2016
 35. Søke Grenaderopptak i Luftforsvaret 2016
 36. Ledige stilling: Tolldirektoratet søker medarbeidere til nyopptrettet etterretnings- og analysesenter
 37. Tilsetting av Hærens sjefssersjanter
 38. Stillinger ledig ved Hærens befalsskole
 39. Stilling: Livvakter (PST)
 40. Tilsetting av Luftforsvarets sjefs- og mestersersjanter
 41. STILLING LEDIG: Medarbeider ved seksjon for statlige aktører, PST.
 42. Stillinger ledig i Sjøforsvaret
 43. Grunnkurs i «undercover»-tjeneste (UC)
 44. Krigsskolen søker selvstendig og kreativ IKT-konsulent
 45. 10 halvårlige engasjementer på Jan Mayen
 46. Etterretning i Hæren
 47. Stilling ledig: Redningsoperativ Fagansvarlig - Redningsselskapet (RS)
 48. Midlertidig ledig stilling som vervet ved Militærmisjonen i Brussel (MMB), Belgia
 49. Grenaderopptak i Hæren
 50. Stillinger ledig: Flyktninghjelpen
 51. Stillinger ledig: Medarbeidere til Tollvesenets etterretningssenter
 52. Stilling: Er du den nye lederen av PST Finnmark?
 53. Stillinger ledig ved NTK
 54. Eggemoen søker ingeniører
 55. Telenor Maritime - NOC Technical Support Engineer
 56. Stillinger ledig i FD
 57. Utskrevet befalskurs 2018
 58. Ledige stilling som Lege ved KNM HH
 59. Stillinger ledig ved FFI
 60. Jobbe Sivilt i Forsvaret
 61. Brussel : Konsulent ved støtte- og forvaltningsseksjonen
 62. Internship i Hæren
 63. Stilling i Kesk
 64. Sjøforsvarsprest ved KNM Harald Haarfagre
 65. HV-14 Sør-Hålogaland - S4 logistikkoffiser/logistikkbefal
 66. Ledige stillinger som seniorrådgiver /rådgiver i FMA Ikt.
 67. Stillinger ledige som områdesjefer i HV
 68. Ledige stillinger ved FLIR Unmanned Aerial Systems A/S (tidligere Prox Dynamics)
 69. Beredskapsstillinger i Forsvarets luftevakueringsstyrke
 70. Ledig stilling som Sjef Sivilforsvaret
 71. Stillinger ledig ved FSAN
 72. Hv14 - S6 sambandsbefal
 73. Seniorrådgiver ved Militærmisjonen i Brussel.