PDA

Vis full versjon : Sjøstridskrefter - maritime militære avdelinger og kapasiteter 1. KNM Fridtjof Nansen
 2. Sjø bilder
 3. Nye distinksjoner i Sjøforsvaret
 4. SB90 og U-båt
 5. Sjøforsvarets fremtid møttes i dag!
 6. Sjøforsvaret gjennom tidene
 7. Nytt Sjømålsmissil (NSM)
 8. Svensk ubåt truer
 9. Skjold-klassen
 10. Forslag til den Norske Marinen
 11. Regjeringen vil ha nytt logistikk- og støttefartøy
 12. Sjø: Gamle troppsbilder
 13. KNM Fridtjof Nansen
 14. KV Barentshav - hvor ble du av?
 15. Sivil utdanning, jobb i sjøforsvaret.
 16. HNoMS Thor Heyerdahl F314 - photo request.
 17. Erstatning for Nordkappklassen - ønskeliste
 18. Øvelse Brilliant Mariner
 19. Bransjebefal i Sjøforsvaret (fra 70-tallet)
 20. Naval Strike Missile
 21. Sjømaktsseminar 2010 - erfaringer?
 22. Hjelp til Geocaching (Ubåtrelatert?)
 23. KV Ålesund
 24. Forsvarets bordingskapasiteter
 25. Stilling som båtfører (Grenader) hos Ingbn på Skjold
 26. Stridsbåt 90 og Hellfire missil
 27. Halve kystvaktflåten ligger til kai
 28. Nye fartøyer - Sjøforsvaret
 29. Sjøforsvaret - Kystvakt
 30. MTB
 31. Kokk i sjøforsvaret
 32. Vakt & Sikring Oslo - Sjøforsvaret, erfaringer?
 33. Bruk av båtlue i Sjøforsvaret
 34. Skvadron, en utgått betegnelse i sjøforsvaret?
 35. Luftvern missil for Ula klasse Uvb
 36. No Man’s Sea: CSBA’s Lethal Vision Of Future Naval War
 37. Kystjegerkommandoen