PDA

Vis full versjon : Sjøforsvaret 1. Fokus: Fridtjof Nansen-klasse fregatter
 2. Sjø bilder
 3. Nye distinksjoner i Sjøforsvaret
 4. SB90 og U-båt
 5. Sjøforsvarets fremtid møttes i dag!
 6. Sjøforsvaret gjennom tidene
 7. Nytt Sjømålsmissil (NSM)
 8. Svensk ubåt truer
 9. Fokus: Skjold-klassen kystkorvetter
 10. Forslag til den Norske Marinen
 11. Fokus: KNM Maud logistikkfartøy
 12. Sjø: Gamle troppsbilder
 13. KV Barentshav - hvor ble du av?
 14. Sivil utdanning, jobb i sjøforsvaret.
 15. HNoMS Thor Heyerdahl F314 - photo request.
 16. Erstatning for Nordkappklassen - ønskeliste
 17. Øvelse Brilliant Mariner
 18. Bransjebefal i Sjøforsvaret (fra 70-tallet)
 19. Sjømaktsseminar 2010 - erfaringer?
 20. Hjelp til Geocaching (Ubåtrelatert?)
 21. KV Ålesund
 22. Forsvarets bordingskapasiteter
 23. Stilling som båtfører (Grenader) hos Ingbn på Skjold
 24. Stridsbåt 90 og Hellfire missil
 25. Halve kystvaktflåten ligger til kai
 26. Nye fartøyer - Sjøforsvaret
 27. Sjøforsvaret - Kystvakt
 28. Kokk i sjøforsvaret
 29. Vakt & Sikring Oslo - Sjøforsvaret, erfaringer?
 30. Bruk av båtlue i Sjøforsvaret
 31. Skvadron, en utgått betegnelse i sjøforsvaret?
 32. Luftvern missil for Ula klasse Uvb
 33. No Man’s Sea: CSBA’s Lethal Vision Of Future Naval War
 34. Fokus: Kystjegerkommandoen (KJK)
 35. Fokus: Kystvakten