PDA

Vis full versjon : Landstyrker - militære avdelinger på land 1. EOD - Eksplosivrydding
 2. Norske styrker: Gode på elging i skauen men tragiske i SIBO?
 3. Oppklaring - hva skal det brukes til?
 4. HMKG Hans Majestet Kongens Garde
 5. Stolte Artillerister
 6. Javelin
 7. P 5444 - Pansret stridsoppklaringssystem
 8. P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse
 9. Nye distinksjoner for soldater i Hæren
 10. P5040- Lette maskingevær (LMG)
 11. Gratulerer med 382-årsdagen, hæren!
 12. Blålapp, Scania P113
 13. RP = Regimentspoliti, forsvant når?
 14. Etterlysning av U-approberte EOD logoer
 15. utstyr i Stormesk per 2011?
 16. Ny hærstruktur i DK
 17. Hvis Russland bruker krysserraketter mot Norge ?
 18. Panser 2012
 19. PsyOps i brigaden.
 20. Hvem kan bære våpen i det sivile?
 21. 40mm Granatkastere
 22. Leopard 2 i KESK?
 23. ARCHER artillerisystem
 24. Hærens første spesialister
 25. Nedholdende ild/Suppressive fire
 26. SIBO-tråden
 27. P 5006 - Lette terrengkjøretøy sommer/vinter
 28. Feltlivet i HMKG?
 29. NASAMS -- nyheter og diskusjon
 30. CV90 og TMBN
 31. Forsvarsnett - 2.Bn
 32. Skarpskytter i 2.bn, hva skal til?
 33. Alternativer til Humvee?
 34. Stridstrenbataljonen
 35. Børsemaker i forsvaret.
 36. Forsvarets Høgskole: stabs/masterstudiet
 37. Luftvernsartilleriet
 38. Tjenestestillinger som infanterist
 39. Prosjekt P2504 - Evakueringssystemer (ambulanser) til Forsvaret.
 40. Lønn elektronisk krigføringsoperatør?
 41. Krigsskolen - Millitær geografi
 42. Spørsmål ang. KS kvalifiseringskurs
 43. Nylig utlyste grenaderstillinger på Gardermoen
 44. Militær Politiet Madlaleiren (MP)
 45. Sesjon del 2/krav for å komme seg inn i 2 bataljon avdelingen.
 46. Etterretningsbataljonen
 47. Hærens og HVs oversettingskapasitet
 48. Forsvarsbygg - Pengesluk eller har det noe godt for seg?
 49. Hærens våpenskole: kurs for offiserer og befal
 50. Treningstips mor grenaderopptak 2016
 51. Moderne Doktriner
 52. Jente i OP-troppen?
 53. NATO til unnsetning: Kven, Korleis, Kor lang tid?