PDA

Vis full versjon : Førstegangstjeneste, Verneplikt i ForsvaretSider : [1] 2

 1. Adm.ass/sambandsmann i MJK
 2. Grensejeger
 3. Mulighetene etter førstegangstjenesten
 4. Brannvernassistent
 5. USK-kurs, utskrevet sersjant
 6. Nest siste dag for søknadsfrist
 7. Sivile studier ved KS
 8. Hundefører Luft
 9. Jegerkompaniet GP 2008/2009
 10. Befalsskole
 11. Idrettslinjen ved Befalsskolen for Sjøforsvaret 2008
 12. Innkalt GSV januar 09?
 13. Rulleblad/Vandel?
 14. Jegerkompaniet
 15. Panserbataljonen i INTOPS
 16. Kav Esk
 17. HVA skal jeg velge??
 18. fra Hæren til Sjø.f...?
 19. Kystjeger
 20. tjenesteordning GSV
 21. Fra Befalskole til KJK?
 22. Veien fra sesjon til KJ
 23. Er det mulig å ta et år ''fri''...?
 24. Vil inn i 2.batallion til 1 gangs tjenesten
 25. Ønsker meg langt pokkerivold bort fra fgtj.
 26. Sjanser for å bli tatt opp i TMBN
 27. Stormesk
 28. Vanskelig å komme tilbake?
 29. E-tjenesten kontra E-Bn?
 30. UB-kurs i KJK
 31. Bytting av tjenestested (førstegangstjeneste)
 32. Depotfolket
 33. FSR, muligheter videre.
 34. Min førstegangstjeneste. Av Artillerist
 35. HTTS Januar 2011
 36. Søke om innkallelse til førstegangstjeneste?
 37. Innrykksdatoer, Sjøforsvaret 2011
 38. Erfaringer med Forsvarets interesseregister
 39. Jente i kongens klær? Dette er tråden!
 40. I hvilke stillinger blir man korporal?
 41. Ingeniørbataljonen 2012 - Spørsmål
 42. Fra sivil IT utdannelse til karriere i forsvaret? hjelp til valg og veien videre
 43. Madla vår 2012
 44. Befalselev i Sanitetsbataljonen
 45. Panser 2013
 46. Etterretningsbataljonen
 47. 2 bataljon 2013
 48. Muligheter for en med nautikkutdanning.
 49. Den videre utviklingen av HMKG
 50. EBN - EK
 51. Rekrutten om igjen?
 52. Opptak til TBS, trenger info!
 53. Storm VS 2.BN
 54. Førstegangstjeneste i SJØFORSVARET - spm ang. videre karriere i forsvaret
 55. hellu godt folk, ett tard spm angående ingbn
 56. Ingeniørbataljonen 2013
 57. Mulighet for å kjøre TT i CSS
 58. Dimmet grunnet kredittgjeld?
 59. Saniteten i Sjøforsvaret.
 60. blitt muddet i pbn - vil tilbake igår!
 61. Operasjonsassistent vs. Mission support (Luft)
 62. Spørsmål ang innrykk/rekutten
 63. Verneplikten
 64. Førstegangstjenesten i sjø.. eller?
 65. rekrutt madla september 2013
 66. rekrutt madla september 2013
 67. Etter fagbrev som betongarbeider
 68. Kjønnsnøytral verneplikt
 69. Stabstjeneste nivå 1
 70. 2. bataljon oppsatt på LTK?
 71. Vernepliktig akademisk befal: Nå også for jurister
 72. 2. Bataljon August 2013
 73. Ingeniørbataljonen 2013
 74. Militærpolitiet - spm.
 75. Skarpskytter i 2. bataljon
 76. HMKG Patrulje-/Skarpskyttertropp
 77. Vakt og sikring eller Garden?
 78. Hvordan holde på grenaderene?
 79. Hybel ved KS i Oslo
 80. Chill tjeneste i 2. bataljon?
 81. Sliter med å finne grenaderstillinger
 82. Hvordan få kabalen til å gå opp?
 83. Militær livvakt og alder/erfaring
 84. 2. Bataljon 2014
 85. Oppmøte førstegangstjeneste Sambandsbataljonen
 86. Fritak toppidrett
 87. Oversikt over de forskjellige Utskrevet Befalskurs (UB) fra ca. 1990 - d.d
 88. Muligheter i Css og etter?
 89. Sivilingeniør i forsvaret
 90. Kavalerieskadronen/Patruljetroppen
 91. Skarpskyttertjeneste i Hæren
 92. Vervede
 93. Etterretningsoperatør
 94. Spørsmål anng 2. Bataljon
 95. Innkallelse til sesjon del 2
 96. Forsvarets skole for etteretnings - og sikkerhetstjeneste
 97. Befalsskolen
 98. 2. bataljon - KavEsk?
 99. Mulig å få fritak fra førstegangstjeneste grunnet dyr utdanning?
 100. Fortsette i forsvaret etter endt førstegangstjeneste ?
 101. Valg av befalskole
 102. Har ett håp om at jeg kommer inn i millitæret, men er litt i tvil om hvor\hva jeg vil
 103. Innkalt til sjøforsvaret - Vil egentlig ikke inn.
 104. forskjell på korporal/sersjant og fenrik/løytnant
 105. Kalt inn til artilleribatlajonen! Litt hjelp med spm.
 106. Hvordan er Vakt & Sikring i Ramsund?
 107. Pakkeliste førstegangstjeneste
 108. Kamp eskadronen KESK 2014
 109. Kamp eskadronen KESK 2014
 110. Idrettsassistent i luftforsvaret
 111. Diverse militære kurs
 112. Førstegangstjeneste I Etteretningsbataljonen
 113. Spesialister i forsvaret
 114. Generell info om grenader stillinger i Brigade nord?
 115. Søknad om førstegangstjeneste
 116. Jegertroppen for kvinner.
 117. Hvem skriver tjenesteuttalelse?
 118. Offiserer med fallskjermvingen.
 119. Merker på uniform
 120. Ub-luft
 121. Noen praktiske spørsmål - FGTJ
 122. Videreutdanning i forsvaret?
 123. Id på ukjent objekt, Madla (KNM Harald Haarfagre)
 124. Hva er forskjellen på Kompani B og C i 2. Bataljon??
 125. Lederutdannelse i Forsvaret
 126. Innkalt i Garden. Muligheter for videre karriere + intops?
 127. Hva skjer med ranken når du bytter forsvarsgren?
 128. Utdanning i forsvaret uten videregående...
 129. Hvordan gå frem for å anbefale til medalje?
 130. ''Spesielle'' våpenrettigheter innenfor Forsvaret?
 131. Økonomisk støtte under førstegangstjeneste(Boliglån,leie osv)
 132. Spørsmål til militær lege/psykolog/psykiater
 133. Lønn for avdelingsleder og sivile ansatte
 134. Spørsmål angående sivile stillinger i forsvaret
 135. Spørsmål om hundefører i førstegangstjenesten
 136. Nedsatt mental helse & hørsel?
 137. Var lærling i Forsvaret. Ikke mulig å få de ekstra 12 mnd godskrevet HV?
 138. Tjenestebevis Bergen dårlig tid
 139. VAB - biolog
 140. Hvordan er det å studere ved Forsvarets Etterretningshøgskole?
 141. Førstegangstjeneste - Android App
 142. Bruk av uniform utenfor tjeneste
 143. Farge på beret
 144. Førstegangstjeneste - bør utvelgelse være mer rettferdig?
 145. Stridstrenbataljonen
 146. Politisk syn i forsvaret
 147. Karriere som artillerijeger
 148. Hvilken tjeneste bør jeg velge?
 149. Skolegang
 150. Gode basic ferdigheter for å bli en bedre soldat. Kom med gode tips og triks
 151. Betinget dom (kjøring dagen derpå) og førstegangstjeneste! HJEEEELP
 152. Crye Precision Combat Shirt/Pant til bruk under øvelser/stridsteknikk?
 153. Mulighet for kampsporttrening unde fystegongtjeneste?
 154. Førstegangstjeneste luftforsvaret
 155. Pbn setermoen-overnatting tromsø?
 156. Merking av medic for stridende enheter.
 157. Garden
 158. StormSoldat Vs 2Bataljon?
 159. Sesjon Del 2 Spørsmål
 160. Spørsmål om Inntak.
 161. Rekruttskolen spørsmål
 162. Tjeneste som troppsassistent
 163. Hjelp! #Panserbataljonen
 164. Hvilken tjeneste i hæren passer for meg?
 165. Erfaring som stormsoldat?
 166. Hvilken PermUniform bruker Garden?
 167. Informasjon om Gardemoen flystasjon, Bardufoss etc.
 168. Ingeniørbataljonen
 169. GSV vs Artjeger
 170. Problemer!
 171. Etterretningsbataljonen
 172. Førstegangstjeneste med korrigert syn?
 173. Hjelp til info om OP-troppen i Artelleribataljoen
 174. Trives dårlig..
 175. Ang Astma i militæret
 176. Tips til noen steder i forsvaret hvor det er action?
 177. Batteri Olge & Nils
 178. Brannvern Haakonsvern, trippel S instruktør
 179. karakterer fra vgs: forsvaret!
 180. hjelp, tips til steder i forsvaret, JOBB, utdaning. førstegang tjeneste.
 181. Angående plettfritt vandel
 182. Legesjekk ved innrykk spørsmål
 183. utenlandske foreldre
 184. Conscription for women
 185. Fysioterapi i forsvaret
 186. Ingeniørbataljonen
 187. Hvordan søke til førstegangstjeneste?
 188. Endre helseprofil (psykisk helse)??
 189. Mulighet førstegangstjeneste, uten at man har blitt kalt inn til sesjon 2?
 190. lærling med førstegangstjeneste (bil mekaniker lærling) i HMKG
 191. Sambandsbataljonen hvor?
 192. GSV opptakskrav
 193. cssbn i januar
 194. KNM HH Jan 2015
 195. Dimmepenger kull 1401
 196. Generelle spørsmål om førstegangstjeneste
 197. Etterretningsbataljonen Januar 2016: HJELP
 198. Vaksiner?
 199. Psyksk helse, ett problem?
 200. førstegangtjeneste, påbygg, karakterer. HJELP
 201. Førerkort klasse B?
 202. Utenlandstjeneste ?
 203. Utdannelse innen Forsvaret uten førstegangstjeneste?
 204. Sørger forsvaret for sted å bo?
 205. Narkotika på rullebladet?
 206. Sesjon 2
 207. Synskrav for artillerijeger og feltoperatør?
 208. Sikkerhetsklarering fortsatt gyldig? Hvem bør jeg kontakte.
 209. Førstegangstjeneste - Luftforsvaret
 210. Karriere innen forsvaret? Men...
 211. Vakt og sikring
 212. Personlighet og Forsvaret
 213. Spesiell videregående utdanning som soldat?
 214. Legeattester til sesjon
 215. Infanteribataljon
 216. 2 Bataljon innrykk August 2015
 217. Når får man endelig innkalling (HMKG) ?
 218. ADHD, forsvaret.
 219. MP, HMKG eller studere
 220. HMKG innrykk August 2016
 221. Erfaringer med Stridstrenbataljonen (CSS)
 222. Sjøforsvaret og eventuel utelandstjeneste
 223. Hvilke vernepliktsstillinger krever ikke sikkerhetsklarering?
 224. Dimmitering ved oppmøte pga tidligere kneskade?
 225. Spørsmål sesjon 2
 226. Kjøpe m77 før fgt?
 227. Hva burde jeg satse på, HBS eller grenader?
 228. Innrykk 4 august 2015 til 2.Bataljon, hjelp!
 229. Befal i innsatsstyrken HV
 230. Muligheter for førstegangstjeneste (sjøforsvaret)
 231. Byttet bosted- og postadresse
 232. Spørsmål vedr. Grenader i Luftforsvaret
 233. 2. Bataljon
 234. (HMKG) Rekrutten Spørsmål
 235. Hva trengs/er lurt å ha til rekrutten?
 236. avslag på sesjon 2
 237. Hv til hæren?
 238. Bytte av avdeling, førstegangstjeneste
 239. Vil absolutt ikke dimmiteres
 240. Den store opptaktstråden
 241. Tips til militær karriere
 242. Frivillig tjeneste som VAB
 243. Fjernoppklaringseskadronen i Brigade Nord - Ingen respekt for avstanden. Forsvaret
 244. Tjenestested som vaktsoldat
 245. Ønsker å søke Heimevernets Innsatsstyrke - men hvordan ?
 246. Eks kamptolk søker jobb!
 247. Kontakt forsvaret
 248. Er 31 år for gammel?
 249. Hjertefeil - Ønske om å ta førstegangstjeneste
 250. Fra sivilt til militært tilsatt