(Deler denne etter å ha sett annonse i aftenposten)

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.ht...nkode=85833950

Utdannelse og erfaring


• Relevant høyere utdannelse på høgskolenivå kombinert med erfaring fra stilling innen maritimt operativt arbeide.
• Solid kompetanse og erfaring innen operativt arbeide innen andre fagfelt.
• En god forståelse av regelverk og konvensjoner som kan påvirke selskapets rutiner innen redning.
• Maritimt operativ utdannelse og/eller erfaring innen rederi, offshore og rigg.
• Bakgrunn fra forsvaret med operativ ledelse og/eller erfaring innen sikkerhetsarbeid.
• Bakgrunn fra politiet med formell kompetanse fra politihøyskolen og operativ erfaring innen sikkerhet
• Erfaring fra dykking, som dykkerleder, instruktør eller annen relevant dykkerkompetanse.
• Være godt kjent med IT-systemer innen HSEQ, drift og vedlikehold, hendelsesevaluering og rapportering, andre relevante rapporteringsverktøy og Microsoft Office.
• Ha god erfaring fra operativ beredskap ved hendelser


Personlige kvalifikasjoner


• En utpreget lagspiller.
• Har beslutningsevne og gjennomslagskraft
• Har stor gjennomføringsevne
• Være en sterk fagleder innen redningsoperativt område
• Være ydmyk overfor de forskjellige mannskaptypenes (profesjonelle kontra frivillige) behov og ønsker.
• Ansvarsfull og være en god faglig leder og ressurs for RS
• Positiv og entusiastisk
• Evner å motivere og skape gode arbeidsmiljøer på tvers av fagmiljø
• Vant med å presentere og diskutere fag i forskjellig fora
• Evne til å representere RS på en god måte i ulike sammenheng
• Har en genuin interesse for operativt redningstjeneste inklusive dokumenthåndtering
• Ambisiøs på vegne av seg selv og arbeidsgiver for å sikre videre utvikling
• Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, både norsk og engelsk
• Er ærlig og åpen
• Sosialt anlagt, som vil trives i en hektisk hverdag med dyktige kollegaer på sjø og land
• Andre språk som tysk, fransk og italiensk er en fordel