Side 2 av 3 FørsteFørste 123 SisteSiste
Viser resultatene 41 til 80 av 112
 1. #41
  Sersjant
  Ble medlem
  Aug 2014
  Innlegg
  670
  Pondusfaktor
  6

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av Wenneberg Vis post
  Hei,
  Jeg ble valgt ut av daværende GIH etter flere samtaler med han. Deretter måtte jeg ett år senere søke på min egen stilling slik at det var en åpen konkurranse om hvem som skulle ha jobben. Jeg har nå fått denne fast etter vanlig forvaltningspraksis i tilsetningen.

  Toppstillingene som sersjantmajor er å være rådgiver for en general. Vi snakket med mange land som hadde gjort dette før oss, og ingen hadde fått dette til å fungere ved å sette inn personell som mangler forståelse for sin sjefs kontekst. Det vil si at man må ha mange års riktig erfaring (20+) for å kunne fylle disse funksjonene. Som du vet var "alle" offiserer i vårt gamle system slik at det er en selvfølge at det var offiserer som skulle konvertere. Alternativet var å la dagens sersjanter vokse opp. det ville dermed tatt minst 25 år før vi kunne fylle min stilling. At vi valgte en Top-down tilnærming er et bevisst valg og den beslutningen jeg er mest fornøyd med. Det var en av svenskenes viktigste anbefaling da de ikke hadde gode resultater med en down-up etablering av deres spesialistkorps. Samtidig fyller vi på i hele søylen samtidig fra nå og fremover.
  Takk for svar!

  Jeg er overbevist om at det var riktig valg - men er fortsatt bekymret for "mellomskiktet" av OR, sett i lys av den degraderingen av unge offiserers militære opplæring/erfaring som pågår samtidig (for tidlig) ift utviklingen av OR korpset.


 2. #42
  Rekrutt
  Ble medlem
  Jun 2016
  Innlegg
  1
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av Wenneberg Vis post
  Hei,

  Ikke et naivt spørsmål men sannsynligvis det beste så langt.
  Vi vil måtte evaluere dette basert på de effektene ordningen forventes å gi. Med andre ord om vi har oppnådd hensikten med den.
  Det vil si at vi må se økt ståtid, lavere rotasjon, mer kompetanse og erfaring på lags og troppsnivå, offiserer som har overskudd til å planlegge og faktisk være sjefer. Alt i alt må Hæren bli bedre og mer relevant.
  En av de første effektene vi vil se er forhåpentligvis at vi i større grad evner å beholde sersjantene etter plikttjenesten. Når flere enn tidligere får T-35 og kan fortsette i stilling som lagfører, fremfor å bli skjøvet ut av neste kulls pliktsersjant, er vi på rett vei.

  R. Skøien
  Mestersersjant Amm/EOD

 3. #43
  Sersjantmajor
  Ble medlem
  Jan 2016
  Innlegg
  20
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Et oppfølgingsspørsmål knyttet til de to forrige, som går på sivil kompetanse. For så vidt relevant for både OR og OF: Det har vært uttalt (men i farten husker jeg ikke av hvem og når) at man ønsker bedre utnyttelse av sivil kompetanse, og enklere muligheter for å skifte mellom sivile og militære jobber. Enkelte yrkesgrupper, f eks leger som jobber på akuttmottak, vil sannsynligvis få en mye bedre kompetanseutvikling i sin sivile jobb enn om de skulle jobbet på en militær sykestue, men vil av og til trenge å være i grønt for å få oppdatert seg på den militære biten, inklusive skuddskader og andre traumer som ikke er så utbredt i den sivile verden. Tilsvarende for f eks sivile lastebil-/trailersjåfører, som sannsynligvis får vel så bra erfaring sivilt som militært, men som i en gitt situasjon kan bidra kvalifisert inn i Forsvaret.

  Spørsmålet er da: Gitt at disse personene får både relevant utdanning og erfaring sivilt, hvordan ser man for seg å ivareta karriere, avansement og lønn, slik at man får anerkjennelse for sin realkompetanse?
  Hei,
  Er ikke i stand til å gi deg ett godt og konkret svar på dette da det rett og slett ikke er noe vi har jobbet med. På generelt grunnlag kan jeg si at vi forsøker å finne gode og gjennomførbare løsninger på de utfordringene vi står overfor. Som du riktig påpeker så er vi blant legene helt avhengig av konkurransedyktig lønn og stor bruk av sivile kompetansearenaer. Slik er det i dag og slik vil det være i fremtiden. Forhåpentligvis også innenfor andre yrkesgrupper med tilsvarende behov.
  Så langt har vi i all hovedsak startet på å finne løsninger på de utfordringene som gjelder "folk flest" i Hæren. Ditt eksempel og ti-talls tilsvarende er unntakene som vi ikke har jobbet med med mindre dette er beskrevet i ny FPH.
  Med vennlig hilsen,
  Rune Wenneberg
  Hærens sersjantmajor

 4. #44
  Sersjantmajor
  Ble medlem
  Jan 2016
  Innlegg
  20
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Jeg er også interessert i å høre mer om tankene for reservebefal/reserveoffiserer, både i HV og ellers. Dette gjelder både vernepliktig/utskrevet befal/offiserer og HV-befal/offiserer.

  Når det gjelder det siste, har man undersøkt hvordan dette gjøres i det danske Hjemmeværnet, og har vi eventuelt noe å lære derfra (som kjent har Danmark alltid hatt temmelig separate tjenesteveier for offiserer og sersjanter, men har et temmelig hybrid kurssystem i Hjemmeværnet, der man først er sersjant før man går offiserskurs)?
  Hei,

  Når det gjelder reservebefal og reserveoffiserer er dette rett og slett ikke saksbehandlet enda. Dette er an av svært mange saker vi i fremtiden skal komme opp med en anbefaling på i FSJs spesialistråd.
  Det jeg kan si er at hvis noen med vernepliktig grad skal ha gjeninntredelse i Hæren, vil de måtte gjennomgå en kompetansevurdering og en konvertering i til en grad i det nye systemet på lik linje med alle tjenestegjørende.
  Med vennlig hilsen,
  Rune Wenneberg
  Hærens sersjantmajor

 5. #45
  Sersjantmajor
  Ble medlem
  Jan 2016
  Innlegg
  20
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av NorskFodiator Vis post
  Hei Sersjantmajor Wenneberg.

  Jeg kan godt forstå HV sin fortvilelse. En Mann som er stolt av lande som han ønsker å beskytte. Det slår hart i hans grasrot når han ser stillinger eller landsmenn avikkles. En HV er stolt av kunne vite at han er berett til en vær tid å forsvare sitt land. Å miste denne følelsen gjør noe med en mann stolt het. Disse personene sprer også god patriotisme i vårt sammfunn som er bra for lande og Forsvaret. Jeg mener at menn må få være menn i fredtids og i krigstid.

  Kan Sersjantmajor Wenneberg sei seg enig at HV kan spille en viktig brikke for Forsvare. Når det kommer til å spre god patriotisme i vårt samfun og at de snakker godt for Forsarets involveringer inn og utlandet. Og at det koster Forsvare bare 3 % av Forsvaret Forsvarbudsjett til å oprettholde dagens HV. Som Sersjantmajor hva er din vurdering på dette?
  Hei,
  Ja jeg mener helt klart at HV har en viktig rolle i Forsvaret. HV er en forutsetingsskaper for offensive hæroperasjoner og vi er helt avhengig av at de er godt trent, store nok og relevante. Egenarten og oppgave til Hæren og HV er ulike men i stor grad komplementære, men å sammenligne dem blir ofte en epler- og pærer debatt.
  Med vennlig hilsen,
  Rune Wenneberg
  Hærens sersjantmajor

 6. #46
  Banned
  Ble medlem
  Jun 2016
  Innlegg
  14
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  har dere smørbrød til kaffi pausen også dere gutter ?

 7. #47
  Sersjantmajor
  Ble medlem
  Jan 2016
  Innlegg
  20
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Spørsmål om de to kanskje viktigste rollene (ikke til forkleinelse for sersjantmajorer og kommandersersjanter): troppssersjanten og kompani-/eskadron-/batterisersjanten.
  1. Ser man for seg at sjefssersjanten på troppsnivå går rett inn i rollen som NK tropp fungerer i dag, eller ønsker man en annen arbeidsdeling i ledelsen av troppen, i felt og i garnison?
  2. Hvilke konkrete arbeidsoppgaver får kompanisersjanten (tilsv)? Overtar h*n oppgavene til admoff eller NK kp, f eks, eller blir det en helt ny funksjon?
  Hei,

  Du har helt rett, og det er både mitt personlige syn og hærens offisielle syn at sjefssersjantene på tropp og kompani er de klart viktigste. Det er på de nivåene vi forventer best effekt av funksjonen og OMT generelt.
  1. NK tropp erstattes i sin helhet av troppssersjanten. Troppsersjanten er nr 2 i arverekkefølgen og kan overta troppsjefsrollen fast ved behov. Svært lite vil endre seg fra feltfunksjonen og stillingsinstruksen NK tropp har i dag. Ingen av disse stillingene i Hæren vil være en offisersstilling og gradsnivået de skal skrus inn på er oversersjant. Endringen vi nok i stor grad være knyttet til mer ansvar for all trening under troppsrammen mens troppsjefen får ansvaret for troppen som system. Erfaringsnivået vil, hvis vi lykkes om noen år, være minimum 10 års erfaring. Det vil selvsagt endre noe på rollen da dagens Nktropper generelt er mye mer uerfaren. HVS jobber nå med nye og oppdaterte feltfunksjoner

  2. Vi vil beholde NKKP (OF1) og Admoff (OR6) mer eller mindre som i dag. Kompanisersjanten vil overta deler av NK og sjef sin portefølje med oppfølging av standarder og all enkeltmannsutdanning. I tillegg vil h*n bla være mentoren og karrikreutvikleren til spesialistene i kompaniet. Også her jobber HVS med feltfunksjoner. Effektene av dette vil være mange men vi er hellig overbevist om at etableringen kompanisersjanten er det viktigste enkelttiltaket i å få økt operativ evne.
  Med vennlig hilsen,
  Rune Wenneberg
  Hærens sersjantmajor

 8. #48
  Sersjantmajor
  Ble medlem
  Jan 2016
  Innlegg
  20
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Jeg har et spørsmål om kreativitet.

  For en tid tilbake leste jeg om IDF, hvor de satte kreativitet som en av de viktigste egenskapene til. en offiser.

  Nå skal ORene stille med faglig tyngde på alle nivåer og OF skal lede.
  Det kan da bli lett at OF da får et forhold til sin OR som kanskje hindrer fri tanke, er det da noen strukturelle løsninger på fremtidig OR løp som skal gi opplæring i å spille OR god?
  Hei,
  Kreativitet er en av de viktige personlige egenskapene som Hæren har definert som avgjørende. Jeg ser hva di sier men jeg tror vi vil få en motsatt effekt. I dag er offiseren bundet til så mange oppgaver, oppfølging og ansvar at kreativiteten er det rett og slett ikke tid til. Med en sjefssersjant ved sin side som kun eksisterer for å spille sjefen god, vil h*n være en viktig forutsetningsskaper for å gi sjefen mulighet til å være kreativ.
  Med vennlig hilsen,
  Rune Wenneberg
  Hærens sersjantmajor

 9. #49
  Rekrutt
  Ble medlem
  Jun 2016
  Innlegg
  3
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Hei...

  Ikke viktig, men noe som jeg (og flere jeg kjenner) lurer på: Som øverste OR i Hæren bruker du stillingsbetegnelsen "Hærens sersjantmajor", ikke "Hærens sjefssersjant". Den øverste OF i Hæren bruker stillingsbetegnelsen "GIH", ikke "Hærens generalmajor". Vil det ikke vært mer rendyrket/ryddig hvis du bruker stillingsbetegnelsen "Hærens sjefssersjant" og synliggjør at du har graden "sersjantmajor"?

 10. #50
  Sersjantmajor
  Ble medlem
  Jan 2016
  Innlegg
  20
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
  Når forventes det at nye reglementer for OMT-berørte fag blir endret?
  Det er mye usikkerhet, ihvertfall i min avdeling, angående hvem som skal gjøre hva; både i strid og i garnison.

  Er det realistisk med 2020? Eller må vi vente enda lengre?
  Flere av fagdokumentene som blir brukt i enkelte av bransjene i dag er fra både 70- og 80-tallet (Mye er nyere, men flere reglementer er til prøve) og det gir differanser mellom personelle som har erfaringer fra forskjellige bataljoner.

  _______________________


  Hvordan ser dere på verneplikten til personell med tyngre fagutdanninger?
  Verneplikten er 19 måneder, men dersom man gjennomfører 18 måneders førstegangstjeneste har man bare 1 måned igjen og vil dermed ikke ha mye tid i heimevernet.
  Enkelte tjenestestillinger har 6 månedene fagutdanning, dette er da kun kurs og med lite tid til å fokusere på stridstekniske ferdigheter, før de må bruke de neste 6 månedene på å lære seg faget sitt i praksis, øvelser, samt repetisjon på enkeltmannsferdigheter før de dimiterer.

  Det er synd at de kun får utvist sitt potensialle først etter 10-11 måneder av førstegangstjenesten, gjerne når det kun gjennstår mønstring/egenkontroll og dimisjon igjen før de er sivile (i HV eller i Hærreserven)

  En løsning som har blitt testet er 18 måneders førstegangstjeneste, og det kunne vært en god løsning for å få utnyttet den faglige dyktigheten i større grad, men da er de ikke mye igjen til heimevernet.

  Hvordan er deres tanker i forhold til 12 eller 18 måneders tjeneste, spesielt opp mot repetisjontjenesten som gjennstår.  _____________

  FOS er i full gang.

  Hvordan er deres tanker rettet mot å et krav om førstegangstjeneste før befalskole?

  Det har blitt diskutert i egen avdeling om befalskolenivået ville holdt en høyere standard og en bedre selektering av ledere dersom alle som møtte på FOS hadde gjennomført førstegangstjenesten.

  Her vil befalselevene selv besitte egen faglig kompetanse og et militært grunnlag fra førstegangstjenesten som kunne økt nivået tidligere.
  Dette ville kunne gi muligheter for å veilede de som trenger mer tid til å tilegne seg faget, samt de som trenger tid til å bli en dyktig leder.

  Er det noen plan for å kunne øke kvaliteten på morgendagens ledere, men samtidig øke kvaliteten til de vernepliktige?
  Hei,
  Jeg må dessverre avspise deg med for korte svar da tiden løper fra meg.

  Roller, ansvar og myndighet, samt feltfunksjoner er vi godt i rute med. Dette vil i stor grad være på stell innen tidlig 2017 tror jeg. HVS og hæravdelingene jobber med dette daglig og jeg deler ikke din bekymring på hærens vegne.

  Jeg er i stor grad enig med dine vurderinger rundt lengden på førstegangstjenesten. Hæren har sett meget gode resultater med 18 måneders førstegangstjeneste. Dette kommer vi til å videreutvikle og høyst sannsynlig utvide de neste årene. Det skal sies at fortsatt vil de fleste avtjene 12 måneders førstegangstjeneste. Vi vil måtte finne en riktig balanse mellom hærens behov for å være operativ og relevant, mot vårt "sekundæroppdrag" i å styrkeprodusere til Forsvaret.

  Beslutning er ikke fattet og dette er ikke hærens offisielle syn (enda). Jeg tror at vi innen få år vil stille krav om avtjent førstegangstjeneste før all militær utdanning. Ja, det vil gi andre søkere, men jeg kan oppriktig talt ikke se en eneste ulempe med en slik løsning. Vi har krigsspilt dette mye i det siste og fordelene med krav om førstegangstjeneste er så mange at jeg ikke forstår hvorfor vi ikke har gjort dette for lenge siden.
  Med vennlig hilsen,
  Rune Wenneberg
  Hærens sersjantmajor

 11. #51
  Sersjantmajor
  Ble medlem
  Jan 2016
  Innlegg
  20
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av GNSS Vis post
  Hei...

  Ikke viktig, men noe som jeg (og flere jeg kjenner) lurer på: Som øverste OR i Hæren bruker du stillingsbetegnelsen "Hærens sersjantmajor", ikke "Hærens sjefssersjant". Den øverste OF i Hæren bruker stillingsbetegnelsen "GIH", ikke "Hærens generalmajor". Vil det ikke vært mer rendyrket/ryddig hvis du bruker stillingsbetegnelsen "Hærens sjefssersjant" og synliggjør at du har graden "sersjantmajor"?
  Hei,

  Dette er et resultat av at vi etablere funksjonen før begrepet "sjefssersjant" var etablert. I praksis er det en norsk oversettelse av "Sergeant Major of the Army". Vi har vurdert å bytte, men det er ikke det viktigste nå. Jeg tror jeg er enig med deg at det bør hete Hærens sjefsserjant i fremtiden. Samtidig begynner HSM begrepet å sette seg, og er det en ting vi sliter med nå så er det begrepsforvirring i OMT. Vi ønsker ikke gjøre den forvirringen verre.
  Med vennlig hilsen,
  Rune Wenneberg
  Hærens sersjantmajor

 12. #52
  Oversersjant
  Ble medlem
  Sep 2007
  Innlegg
  6.818
  Pondusfaktor
  42

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av Wenneberg Vis post
  Hei,
  Kreativitet er en av de viktige personlige egenskapene som Hæren har definert som avgjørende. Jeg ser hva di sier men jeg tror vi vil få en motsatt effekt. I dag er offiseren bundet til så mange oppgaver, oppfølging og ansvar at kreativiteten er det rett og slett ikke tid til. Med en sjefssersjant ved sin side som kun eksisterer for å spille sjefen god, vil h*n være en viktig forutsetningsskaper for å gi sjefen mulighet til å være kreativ.
  Jeg skrev forrige post på en ikke helt optimal måte, tidligere løsninger var ikke nødvendigvis de beste.
  Jeg mente mer i retning av respekten, en ny og forholdsvis fersk offiser får for en gammel traver av en sersjant kan (om ikke ting er tilrettelagt for det.) føre til redsel for å feile.

  Jeg er mer nysgjerrig på hvilke grep som gjøres for å dyrke frem diverse kvaliteter, rent institusjonelt.


  Om jeg ble noe klarere av dette.
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 13. #53
  Sersjantmajor
  Ble medlem
  Jan 2016
  Innlegg
  20
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Hei,
  Du peker på en av de viktigste suksesskriteriene med OMT: genuin og ekte gjensidig respekt og avhengighet mellom offiser og sersjant. Dette fokuserer vi på i utvelgelsen av OF/OR, på HBS, KS og VBU. En sjef er alltid sjef og er den som tar beslutningen til sist.
  Uten at jeg rekker å svare grundig så er vi ikke spesielt bekymret for at vi får britiske tilstander. Vår eksisterende egalitære kultur, kombinert med et stor fokus på denne risikoen, gjør at jeg er sikker på at dette vil vi få til.
  Med vennlig hilsen,
  Rune Wenneberg
  Hærens sersjantmajor

 14. #54
  Sersjantmajor
  Ble medlem
  Jan 2016
  Innlegg
  20
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av NorskFodiator Vis post
  har dere smørbrød til kaffi pausen også dere gutter ?
  Sersjanter spiser kun gråstein til hverdag og barkebrød til fest. Kaffe drikkes hele tiden.
  Med vennlig hilsen,
  Rune Wenneberg
  Hærens sersjantmajor

 15. #55
  Rekrutt
  Ble medlem
  Jun 2016
  Innlegg
  3
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av Wenneberg Vis post
  Hei,

  Dette er et resultat av at vi etablere funksjonen før begrepet "sjefssersjant" var etablert. I praksis er det en norsk oversettelse av "Sergeant Major of the Army". Vi har vurdert å bytte, men det er ikke det viktigste nå. Jeg tror jeg er enig med deg at det bør hete Hærens sjefsserjant i fremtiden. Samtidig begynner HSM begrepet å sette seg, og er det en ting vi sliter med nå så er det begrepsforvirring i OMT. Vi ønsker ikke gjøre den forvirringen verre.
  Takk for svar!

 16. #56
  Sersjantmajor
  Ble medlem
  Jan 2016
  Innlegg
  20
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Hei,
  Kanskje en avsporing mot OF, men siden det nå er oppe: Jeg ser i prop'en at Regjeringens hovedmodell for GOU skal være 3 år gjennomgående rett fra VGS (med økonomisk kompensasjon tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden, i dag kr. 92576 pr år).

  Men det står også "Som et viktig supplement, anbefales økt rekruttering av dem med fullført sivil bachelor for å tiltrekke generell akademisk kompetanse, redusere utdanningens lengde og dermed redusere utdanningskostnadene."

  Hos mange av våre nære allierte (USA, i praksis stort sett Storbritannia og nå sist er det innført i Danmark) er det dette som er standard GOU: Man rekrutterer kandidater med en sivil bachelorgrad og gir dem en forholdsvis kortvarig offisersutdannelse på 1-2 år. Har man vurdert å gå helt over til en slik ordning i Norge? Hvis standard skal være tre år rett fra VGS, men noen skal komme fra sivil bachelor (tydeligvis med redusert lengde på den militære utdanningen), har man tenkt mer over hvordan opplegget vil bli for de siste?
  Hei,
  Hvis anbefaling i LTP blir stående vil hæren måtte gjennomføre en grundig analyse av dette. Foreløpig er det ikke iverksatt noen tunge utredninger. Vi venter med dette til vi må, men det er nok ingen hemmelighet at vi ikke ønsker anbefalt løsning for våre skoler.
  Vi hadde danskene innom som delte siner erfaringer med deres nye modell så miljøene følger med på hva som rører seg hos sammenlignbare venner.
  Hæren ønsker ikke å måtte endre utdanningssystemet vår mens vi implementerer OMT. Det mener vi er for stor risiko. Når du klatrer i fjellet flytter du bare ett lem om gangen slik at du har flere forankringer om det skulle gleppe når du forflytter deg oppover. Slik ønsker vi å utvikle oss også.
  Med vennlig hilsen,
  Rune Wenneberg
  Hærens sersjantmajor

 17. #57
  Sersjant
  Ble medlem
  Aug 2014
  Innlegg
  670
  Pondusfaktor
  6

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av Wenneberg Vis post
  .....

  Du har helt rett, og det er både mitt personlige syn og hærens offisielle syn at sjefssersjantene på tropp og kompani er de klart viktigste. Det er på de nivåene vi forventer best effekt av funksjonen og OMT generelt.
  1. NK tropp erstattes i sin helhet av troppssersjanten. Troppsersjanten er nr 2 i arverekkefølgen og kan overta troppsjefsrollen fast ved behov. Svært lite vil endre seg fra feltfunksjonen og stillingsinstruksen NK tropp har i dag. Ingen av disse stillingene i Hæren vil være en offisersstilling og gradsnivået de skal skrus inn på er oversersjant. .....
  Som sagt tidligere, jeg er meget bekymret for nettopp dette nivået (tropp og kompani), sett i lys av den "devaluerte" offisersutdanningen som til dels allerede er iverksatt (gjennomgående KS).

 18. #58
  Sersjantmajor
  Ble medlem
  Jan 2016
  Innlegg
  20
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Da takker jeg for mange gode spørsmål. Beklager at mange av svarene ble korte, men det var det jeg rakk. Jeg sender noen av sjefssersjantene innom og supplerer svarene de neste dagene hvis de mener de har noe å tilføre. Det pleier de å ha.
  Fortsett den gode debatten! Jeg blir alltid glad for alle som engasjerer seg i forssvarssaken.

  Som betaling for nettmøte ønsker jeg innspill på følgende spørsmål:

  1. Vi ønsker å finne et kort, fengende og beskrivende navn på "soldat inne til førstegangstjeneste". Vi er alle soldater uansett grad, og vernepliktig er upresist siden alle under 44 er i den kategorien. Så i nær fremtid ønsker jeg å kunne si "Vi har offiserer, befal, grenaderer og XXX". Forslag?

  2. Det skal være ulike roller, ansvar og myndighet mellom OR og OF. OR eier stridsteknikk, OF eier taktikk. OR eier skyteutdannelse enkeltmann, OF eier avdelingsskyting. OR eier oppfølging, OF eier planlegging. Dette er bare noen banale eksempler, men effekten av OMT kommer først når OR og OF får bli god og fokusere på sine domener. Samtidig har vi blitt litt klokere og innsett at enkelte områder må fortsatt være "felleseie". Hvilke områder mener dere det bør være og hvorfor?

  God sommer!
  Med vennlig hilsen,
  Rune Wenneberg
  Hærens sersjantmajor

 19. #59
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.374
  Pondusfaktor
  24

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Takk for suverent oppmøte og svar i kveld, @Wenneberg. Highly appreciated. Og vedder en tier på det verdsettes om dere svipper innom fra tid til annen, da debatten er levende og aktiv 24/7.

  Ref betaling: foreslår at svarene på de to spørsmålene dine kommer i nettopp denne tråden (inntil videre iallefall) for praktiske formål.

  God kveld!

  admin

 20. #60
  Korporal 1. klasse
  Ble medlem
  May 2011
  Innlegg
  3.044
  Pondusfaktor
  7

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  @Wenneberg, takk for gode svar! Det er mange prosesser som foregår samtidig i både forsvarsgrenene spesifikt og Forsvaret generelt om dagen, og jeg er sikker på at målet vil bli nådd. Og for å følge opp @admin håper dette også kan bli en kanal for OR korpset sjefsgruppe å hente råd og ideer.

  I forhold til ditt første spørsmål: Vil ikke "mannskap/mannskaper" være dekkende? Jeg vil si det har en klang over seg "offiserer, befal, vervede/spesialister, og mannskaper"? Enkelt, greit og forholdsvis kort.
  Jeg er ikke sint eller skuffet... bare veldig, veldig bitter!

 21. #61
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  16.838
  Pondusfaktor
  59

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Mange takk for grundige svar! Jeg er overbevist om at dette vil gi en forbedret stridsevne. Det er viktig at man lærer av andre lands erfaringer, men samtidig er åpne for egne norske særtrekk og tradisjoner og lager et system skreddersydd for Norge. Og det er akkurat det det virker som er på vei.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 22. #62
  Korporal
  Ble medlem
  Jun 2011
  Innlegg
  888
  Pondusfaktor
  6

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Har man gått helt bort fra "menig" om dagen?
  Everyone likes me and thinks I'm great - in my safe space

 23. #63
  Visekorporal 1. klasse
  Ble medlem
  Sep 2015
  Innlegg
  210
  Pondusfaktor
  3

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av Voodoo Vis post
  Har man gått helt bort fra "menig" om dagen?
  Blir ikke noe mer ryddig enn vernepliktig i hvert fall, da menig skal videreføres som grad i OR.

 24. #64
  Sersjant
  Ble medlem
  Aug 2014
  Innlegg
  670
  Pondusfaktor
  6

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Det egentlige problemet er jo at vi ikke har noen Hær lenger, bare noen få og små enkelt-avdelinger.

  Det jeg for 20 år siden beskrev som "ikke operativt" (det var totalen, noe var operativt) var mange ganger bedre enn det vi sitter igjen med i dag.

 25. #65
  Oversersjant
  Ble medlem
  Jan 2013
  Innlegg
  3.499
  Pondusfaktor
  20

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Mitt forslag:

  Offiserer, befal, grenaderer og mannskap
  It's not about surviving, it's about winning.

 26. #66
  Sersjant
  Ble medlem
  Aug 2014
  Innlegg
  670
  Pondusfaktor
  6

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
  Mitt forslag:

  Offiserer, befal, grenaderer og mannskap
  De tre siste inngår vel alle i OR - ser ikke noe problem der?

 27. #67
  Sersjant
  Ble medlem
  Aug 2014
  Innlegg
  670
  Pondusfaktor
  6

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Sitat Opprinnelig skrevet av Voodoo Vis post
  Har man gått helt bort fra "menig" om dagen?
  OR 0, eller kanskje det er OR 1?

 28. #68
  Korporal 1. klasse
  Ble medlem
  Sep 2009
  Innlegg
  2.019
  Pondusfaktor
  10

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Menig er fortsatt OR1. Ledende menig er OR1+.

  ________

  Dette nettmøtet er et skritt i riktig retning, mye gode spørsmål, mye gode svar. Takk til Wennerberg for deltagelsen, jeg skal komme tilbake med svar på spørsmålene dine.

  En oppfordring du kunne tatt videre til de andre sersjantmajorerene blant annet i sjø- og luft-forsvaret er at de gjør det samme, ha et nettmøte eller tilsvarende for å kunne svare på spørsmål som flere lurer på, i en setting hvor grad og stilling ikke spiller noen rolle for å stille et spørsmål.


  Flere av mine kollegaer i luftforsvaret har dårlig tro på den nye befalsordningen, de føler at det er et halvferdig produkt de blir påtvunget fordi det er noe hæren ønsker.
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

 29. #69
  Korporal 1. klasse
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  2.085
  Pondusfaktor
  6

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Hvis man skulle følge Starship Troopers reglene så kunne vernepliktig mannskap blitt kalt "Borger".
  Men fra spøk til alvor, tror ordet Soldat kan bygges opp og forsterkes til å dekke behovet.
  Vil nødig at man lander på et merkelig oppkonstruert uttrykk som ingen vil tro på.
  Dette er en irriterende signatur

 30. #70
  Korporal 1. klasse
  Ble medlem
  Sep 2009
  Innlegg
  2.019
  Pondusfaktor
  10

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Offiser er OF 1-9
  Befal er OR 5-9

  Begge blir til tider betegnet som befal.


  Hvorfor er det så stort skille på grenader og soldat i førstegangstjenesten, når det ikke finnes en egen betegnelse for HV-mannskap?

  Hva med mannskap for alt av OR 1-4?
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

 31. #71
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.374
  Pondusfaktor
  24

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Spørsmål som er stilt til HV og Mjelle blir besvart på tirsdag. Kom fortsatt gjerne med spørsmål relatert til HV i denne tråden, så vil Mjelle besvare de i tiden fremover.
  admin

 32. #72
  Sersjant
  Ble medlem
  May 2005
  Innlegg
  2.001
  Pondusfaktor
  16

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Til sjøs blir alle på eit fartøy untatt skipsjefen regna som mannskap.


  https://snl.no/mannskap.%2Fansatte
  I sjøfartslovgivningen alle som er ansatt på et skip i rederiets tjeneste, unntatt skipsføreren. I alminnelig språkbruk regnes heller ikke offiserene (dekks- og maskinbefalet) med til mannskapet.

 33. #73
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.214
  Pondusfaktor
  80

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Jeg har lært atpå et skip er besetning = offiserer + mannskap.
  Støtter for øvrig forslaget til @AGR416 om å bruke betegnelsene offiserer, befal, grenaderer og mannskap.

  Ellers stor takk til @Wenneberg for gode svar på spørsmålene, og ser frem til innspill fra @Mjelle !
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 34. #74
  Moderator
  Ble medlem
  Nov 2008
  Innlegg
  1.768
  Pondusfaktor
  22

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Et kanskje ikke så koselig alternativ er kanskje "pliktsoldater". Men jeg holder personlig en knapp på mannskap.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 35. #75
  Sersjant
  Ble medlem
  May 2005
  Innlegg
  2.001
  Pondusfaktor
  16

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Mannskap føle eg ikkje er rett, i mitt hovud er i alle fall alle som ikkje er befal mannskap. I marinen har ein ordet "Gast" som opp i gjennom har blitt brukt om menige mannskap.

 36. #76
  Korporal 1. klasse
  Ble medlem
  Sep 2009
  Innlegg
  2.019
  Pondusfaktor
  10

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Jeg mener at når man først skal finne en ny betegnelse, kan ihvertfall vi i landforsvaret finne en felles betegnelse for OR 1-4; dette fordi at vi også skal kunne omtale HV-personell i samme kategori.
  Soldat, mannskap eller tilsvarende titell for denne rang-gruppen bør være enkelt og kanskje tradisjonsrikt.

  Det blir for spesifikt dersom grenader er betegnelsen på en som er OR 2-4 og er fast ansatt, for hva kaller man da personell som er OR 2-4 i heimevernet?

  Jeg er enig i at tittelen grenader klinger godt for OR 2-4 for oss i Hæren, såvell som i luftforsvaret. Heimevernet er da en del større, og noen vi jobber med. Grenaderer blir overført, eller søker seg til innsatsstyrken etter endt tjeneste og blir nå ikke kalt grenader menn mannskap? Soldat?

  Det er ihvertfall mine tanker rundt det.
  OR 1-4 er soldater, selv om vi alle er soldater fra OR 1 til OF 9, så er det nok de som ikke leder som er soldatene, musklene til hæren. (Noen grenaderer leder andre, men det er en annen diskusjon)
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

 37. #77
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.214
  Pondusfaktor
  80

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Det hadde ikke vært helt galt å bruke "offiserer, befal, grenaderer og menige" heller, siden alle grenaderene har en eller annen korporalsgrad, og dermed ikke er menige av grad.

  EDIT: Men Hulkinator har selvsagt helt rett, det finnes korporaler i reserven også. Hva med rett og slett "offiserer, befal, korporaler og menige", hvor vi ikke trenger å angi om korporalene er vervede eller reservister?
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 38. #78
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  16.838
  Pondusfaktor
  59

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Forsvaret benytter tydelgvis (se Gradsoversikt - Nye militære distinksjoner) betegnelsene mannskap (soldater i førstegangstjeneste) og grenaderer (soldater som er vervet etter førstegangstjeneste) om alle som ikke er befal eller offiser.

  For så vidt greit hvis Forsvaret kun besto av stadig tjenestegjørende. Jeg ser at de som er vervet T-35 ønsker å ha noe som skiller dem fra soldater i førstegangstjeneste, selv om jeg synes kanskje det kan være litt galt å skille folk som har akkurat samme oppgave (f.eks. geværsoldat nr. 2 på et geværlag eller lader på en stridsvogn) med et "klasseskille" ut fra hva slags ansettelsesforhold de har.

  Som mange andre ser jeg problemet med de (som faktisk utgjør flertallet, da HV er større enn alt annet) OR1-OR4 som ikke er stadig tjenestegjørende, dvs. HV-soldater og andre reservister (hvorav noen er tidligere grenaderer, de fleste er ikke).

  Vi så f.eks. at i en del tjenestestillinger ble, også i de seneste kontingentene i ISAF, reservister "dratt inn fra gata" (både rett etter førstegangstjeneste og senere) og vervet for en kontingent, og mange var nede i flere kontingenter. Selv om etterhvert flertallet (dette gjaldt både befal og menige) i de senere kontingentene var mer "langtidsvervede" fra TMBN etc., ble stadig spesielle tjenestestillinger (bl.a. innen sanitet, men også mye annet) ofte fylt av reservister (dessverre av noen toneangivende folk i det norske forsvaret omtalt som sivilister). Det hører ikke noe sted hjemme å ha et "klasseskille" ute mellom de som kom til Afghanistan fra en sivil jobb og de som kom fra sitt daglige virke på Rena.

  Så lenge man er i garnison i Norge og kun har med soldater i førstegangstjeneste og OR2-OR4 vervede T-35, kan det være greit å snakke om mannskaper og grenaderer, men straks man får inn soldater som har fullført førstegangstjenesten og tjenestegjør for kortere og lengre tid, i HV, i Hæren, ute eller hjemme, må vi tenke litt nøyere gjennom betegnelsen. Jeg forsto det slik at det er Heimevernet som utreder fremtidig gradsstruktur for alle ikke-stadig tjenestegjørende. Her synes jeg det er svært viktig å likestille mest mulig reservister og stadig tjenestegjørende på alle nivåer, både OR og OF. Har man samme funksjon (enten det er geværmann nr. 4 eller område/kompanisjef), bør man også behandles likt, enten man er T/35/T-60 eller HV-soldat eller vernepliktig offiser. Kanskje menige (OR-1) korporaler (OR-2-4) og befal (OR 6-9) kunne være en ide?
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 39. #79
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.374
  Pondusfaktor
  24

  Lightbulb Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  For nye lesere - her er to spørsmål fra sersjantmajor @Wenneberg som nå kan diskuteres videre i tråden:

  Navn:		betaling.jpg.png
Visninger:	295
Størrelse:	38,5 KB
  admin

 40. #80
  Banned
  Ble medlem
  Nov 2007
  Innlegg
  1.880
  Pondusfaktor
  0

  Sv: NETTMØTE PÅ MILFORUM 30/6: Hærens sersjantmajor Rune Wenneberg

  Jeg tror poenget med Wennebergs spørsmål er å finne et begrep som skiller mellom kategoriene av mannskap, uavhengig av grad. Alle er jo mannskap, soldater og vernepliktige.

  Kanskje en forkortelse gjør susen. For eksempel: Offiserer, befal, grenaderer og UVP-soldater.
  UVP står da for utskrevne vernepliktige. Det skulle vel bli det samme i HV, eller kanskje med HV foran?

  Terminologien er kanskje ikke den rette, men forkortelser er kanskje en innfallsvinkel til problemet.
  Sist endret av Takkatt; 01-07-16 kl 12:16 Begrunnelse: Retting

Tilpasset MILFORUM søk


Side 2 av 3 FørsteFørste 123 SisteSiste


Søkemotor

Tilpasset søk
Støtte
Støttemuligheter