Jeg er helt enig med lk. HV-soldater får ellers normalt ingen annen informasjon om hva som foregår enn det de får under "årlig trening" og eventuelt leser i HV-bladet. Raabye har klart å nå ut med informasjon til HV-soldatene også de (minst) 361 dagene i året de ikke er i tjeneste.