Viser resultatene 1 til 3 av 3
 1. #1
  Korporal 1. klasse
  Ble medlem
  Nov 2010
  Innlegg
  14.474
  Pondusfaktor
  14

  Etikk og Teknikk

  Etikk og Moral, to begreper som ofte henger sammen, dog er det sjeldent jeg ser folk setter etikk opp mot teknikk. Utgangspunktet for denne tråden, og da denne posten, er følgende artikkel i universitas. Det er ikke verdens beste artikkel, eller den mest velskrevne, men den fikk meg til å stusse. Dette medfører da, og jeg hører nå jubelbrusene som kommer, at jeg velger å dele dette med dere.

  Vi kan vel begynne litt generelt om teknikk, som kommer av det greske begrepet tekhne. For grekerene, eller, i hvert fall for Aristoteles, var tekhne et nøytralt begrep i betydningen av at det er snakk om utøvelsen av en ferdighet(underforstått har ferdighetsbegrepet vise verdiholdninger, men de kan vi la ligge for denne debatten). Dette er en forståelse de fleste vil, uten å ha tenkt over temaet, slutte seg til. Man kan si at det er den folkelige forståelsen av teknikk.

  Hva er så problemet med dette? Vel, vi kan la en av de intervjuende svare på dette:
  -Tenker du på menneskene som kulene skal treffe?

  –Altså. Jeg er mindre komfortabel med å snakke om de etiske aspektene ved dette. Men vi utvikler forsvarsutstyr, altså utstyr som skal gi mest mulig sikkerhet for soldater. Det er jo dem vi prøver å beskytte.
  Når da de som jobber med dette finner det mindre komfortabel å snakke om aspekter ved jobben sin, da begynner jeg å stusse. Og da kommer vi vel til det som er en paralell problemstilling; har de som jobber ved en våpenfabrikk et etisk ansvar(man kan alltids formulere denne enda mer universielt, har du et etisk ansvar som en menneske for de handlinger du foretar deg, eller kan du bare gjemme deg bak at du er på jobb)?

  Jeg får i hvert fall, men det er mulig at det kommer av at jeg har sett utstillingen "Dødens ingeniører: Topf & Söhne – ovnsbyggerne i Auschwitz", noen tanker rundt slike holdniger. Merk nå at jeg ikke sier at de som er intervjuet her har slike holdninger, men de er vår referanseramme for debatten. I den overnevnte utstillingen kom det fram at ingenørene ikke var særlig politisk aktiv, ei heller at de så ned på jødene. Det de tvert i mot så var tekniske problemer, og de søkte dermed å finne effektive løsninger på disse. I seg selv var ikke dette galt, men når man så på følgende av det, nemlig muliggjøringen av den endelige løsningen. Ut fra dette kan vi trekke sluttningen om at å bare se på teknikken i seg selv, i beste tilfelle er tvilsomt etisk sett.

  Men hvor ender vi i så fall opp, for argumentet til en av de andre som blir intervjuet(Ronny Lie), er følgende:
  –Da man prøvde å forby våpen i Europa på begynnelsen av 1900-tallet for å avverge krig, var utfallet katastrofalt. Våpen har vært en viktig del av utviklingen av stater, og industrien er historisk på svært mange måter, sier han.
  Vel, det er et interessant argument, og det er i tråd med det argumentet som Nederlands forsvarssjef presenterte i en video jeg la ut tidligere. Men det argumentet ikke sier noe om, er hvorfor man skal selge våpen. Argumentet forsvarer kanskje produksjon til innenlands bruk, men det kan ikke etisk sett brukes til å forklare hvorfor man skal selge.
  For, tenk dere definisjonen av en stat, hvor det viktigste er maktmonopolet til staten. Hvis maktmonopolet er det viktigste for å få til en stabil stat, kan vi ikke da tenke oss en enda større reduksjon i antall maktmonopoler, til kanskje bare en for hele jordkloden? Da trenger man kanskje ikke så mange våpen?

  I tillegg kan man jo påpeke det tørre faktum at om man hadde lykkes i å forby alle våpen i Europa ved inngangen av 1900-talet, så hadde vi vel spart ca 50 millioner menneskeliv, eller mer.

  Men tilbake til problemstillingen, eller mine tanker rundt denne artikkelen; hva mener dere om teknikk og etikk? Kan disse holdes helt avskilt, eller henger de sammen? Og i så fall hvorfor?

  Tilslutt må jeg bare avslutte med noen små hjertesukk angående nynorsken som blir brukt av Kongsberg her, ord som defence, systemleverandører osv. Dette er jo bare eufemismer for å få ting til å høres bedre ut. Også blir det ikke bedre av at Lie presterer å lire av seg følgende:
  Lie beklager seg over holdningen til våpenindustrien som eksisterer innen visse studentmiljøer.

  –Det er så mange humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på Blindern, sier han, før han kommer på at han egentlig er i gang med å vise oss en presentasjon av selskapets virksomhet.
  "Det va bare en gang, så æ kan umulig ha skylda førr begge..."

 2. Peshmerganor - Min kamp mot Kalifatet. 3. #2
  Stabssersjant
  Ble medlem
  Mar 2005
  Innlegg
  19.811
  Pondusfaktor
  18
  De som leverer teknologi og materiell til krigsmaskinen er selvsagt en del av den - på lik linje med soldaten som avfyrer skuddet på vegne av meg som innbygger i demokratiet. Så teknikeren skiller seg etisk ikke fra meg som velger.

  Men teknikeren kan bidra til å stille verktøy som gjør at fiendens vilje nedkjempes raskere og mer effektivt til dermed lavere kostnad både i mennesker og penger. Bedre og billigere våpen er vel sjelden årsak til mer krig ...
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 4. #3
  Korporal
  Ble medlem
  Nov 2004
  Innlegg
  1.920
  Pondusfaktor
  7
  Sitat Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post

  Men teknikeren kan bidra til å stille verktøy som gjør at fiendens vilje nedkjempes raskere og mer effektivt til dermed lavere kostnad både i mennesker og penger. Bedre og billigere våpen er vel sjelden årsak til mer krig ...
  Stiller meg bak denne. Den teknologiske utviklingen med bedre, sikrere, og mer presise våpen sikrer at den neste krigen alltid vil bli raskere over med tilsvarende færre drepte. Og ønsker en stat å*gå til krig gjør den det uansett hvilke våpen den har til rådighet, og da kan vi trekke sluttningen at bedre våpen = færre drepte. Jeg vil nok heller si at de som jobber på Kongsberg er mer medskyldige i å redde liv enn å ta. Tenk bare hvor mange flere som ville blitt drept hvis vesten ikke hadde teknologisk overtak under Libya og hadde vœrt tvunget til å bruke WW2 utstyr med landbaserte styrker?
  Ehh... hva gjør den knappen her?

Tilpasset MILFORUM søk


Søkemotor

Tilpasset søk
Støtte
Støttemuligheter