- Ansvaret er mitt

- Ansvaret er mitt. Ansvaret er mitt for politiet, sykehusene, helikoptrene. Jeg er ydmyk for at ikke alt fungerte som det skulle i de første timene, sa Jens Stoltenberg, som var trontalens første taler.
Han varslet i tillegg at Regjeringen vil styrke Forsvarets rolle i terrorberedskapen.

Stoltenberg bebudet en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet neste vår, der dette vil bli et tema. Det blir det også i den nye langtidsmeldingen for Forsvaret.

Stoltenberg sa at det er viktig at Forsvarets ressurser innrettes for å gi mest mulig bistand når en krise oppstår. Han nevnte at Forsvaret nå etableter en beredskap med to helikoptre, og at det er laget en felles analyseenhet mellom PST og Forsvarets e-tjeneste.

- Forsvaret skal forebygge krig, det er det ingen grunn til å rokke ved. Disse grensene er viktig og riktig. Men terroren utfordrer en slik logikk. Terror er kriminalitet, men også en form for krig, sa Stoltenberg.