Hovedbrannstasjonen kraftig rammet etter eksplosjonen i går

Mange vinduer og porter ble blåst ut etter eksplosjonen som rammet Oslo i går. Utrolig nok ble ingen av brann- og redningsmannskapene skadet.

brann-og-redningsetaten.oslo.kommune.no ... 8-716.html