Viser resultatene 1 til 11 av 11
 1. #1
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.222
  Pondusfaktor
  80

  Kronologisk utvikling av det norske bidraget i Afghanistan

  Kronologisk utvikling av det norske bidraget i Afghanistan.

  Denne saken fra FD synes jeg gir en så god oversikt over det norske Afghanistan-bidraget at jeg tar den inn i sin helhet her, som bakgrunnsmateriale. Finnes også på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/tem ... ?id=632365

  Sitat Opprinnelig skrevet av Forsvarsdepartementet
  Norge har sitt største bidrag til utenlandsoperasjoner i Afghanistan. I år er det ti år siden Norge sendte de første styrkene til landet.

  Her er en kronologisk oversikt over det norske bidraget:

  På slutten av 2001 deployerte Norges første styrker til Afghanistan til støtte for Operasjon Enduring Freedom. Bidraget besto av spesialstyrker, mineryddere og EOD-personell som var med å rydde flyplassene i Kabul og Kandahar for eksplosiver.

  I 2002 bidro Norge i tillegg med transportkontroll på flyplassen i Kabul og et C-130 transportfly til støtte for operasjon Enduring Freedom. På slutten av 2002 deployerte vi seks F-16 kampfly som støttet OEF fra en base i Kirgisistan i seks måneder.

  I 2002 (april) flyttet Norge sin nasjonale kontingentledelse (NCC) og det nasjonale støtteelementet (NSE) fra Kandahar til Kabul.

  I 2003 dro spesialstyrkene for andre gang på til støtte for OEF i seks måneder. I tillegg stilte et CIMIC team (sivil militært samarbeid) fra februar 03 til februar 04.

  I november 2003 deployerte et kompani fra Telemark bataljon til Kabul (Telemark Task Force) som del av ISAF. Styrken hadde sikkerhetsansvaret for to politidistrikter i byen. Kompaniet spilte en meget viktig rolle fra starten av sin periode. De fikk ansvaret for sikkerheten da 502 delegater fra hele Afghanistan møttes for å bli enige om en ny grunnlov (Loya Jirga) 16. desember 2003. Telemark Task Force var i Kabul frem til midten av 2004. Da gikk den inn i Kabul Battlegroup 3 (BG 3) som Norge tok ledelsen av. BG 3 var en av tre bataljonsstridsgrupper i den internasjonale brigaden som hadde ansvaret for sikkerheten i Kabul. Vi avsluttet vårt bidrag til BG 3 i januar 2006.

  I 2004 sendte Norge sitt første bidrag på 25 personer til PRT Meymaneh, som da var under britisk ledelse. I september 2005 overtok Norge lederansvaret for PRT Meymaneh og fordoblet antallet nordmenn. I 2005 ble også et regionalt hovedkvarter (Regional Area Coordinator North) etablert i Konduz der norske offiserer tjenestegjorde.

  I 2005 hadde Norge ansvaret for brannsikkerheten ved flyplassen i Kabul. Norge stilte også spesialstyrker til støtte for OEF for tredje gang.

  Fra 2005 hadde vi en ingeniørstyrke i Mazar-e Sharif som bygde Camp Nidaros. Den norske kontingentledelsen (NCC) og det nasjonale støtteelementet (NSE) ble flyttet fra Kabul til MeS tidlig 2006. Regional Command North med ca 15 norske stabsoffiserer ble etablert i MeS våren 2006. Våren 2006 stilte Norge også de første bidragene til OMLT for 209 Korps og 1. Brigade i MeS i Camp Mike Spann.

  I 2006 fortsatte vi å ha ansvaret for PRT Meymaneh, og ved slutten av året var antall nordmenn økt til 100 personer. PRT-leiren, som frem til da hadde vært inne i Meymaneh by, ble ved slutten av året flyttet til en egen leir utenfor byen for å ivareta sikkerheten til det norske personellet bedre.

  I 2006 deployerte vi fire F-16 til Kabul for en periode på tre måneder. Vi overtok også ansvaret for utrykningsstyrken til Regionkommandoen i Nord-Afghanistan (QRF), et oppdrag vi hadde frem til midten av 2008. I tillegg sendte vi et feltsykehus til Mazar- e Sharif (Norwegian Depoyable Hospital) i april. Feltsykehuset avsluttet sitt oppdrag i mai 2007.

  I 2007 sendte Norge spesialstyrker til Afghanistan på sin fjerde seksmånedersrotasjon. Denne gangen under ISAFs nye spesialstyrkekommando, som en mentorstyrke for en afghansk spesialpolitienhet (Crisis Response Unit – CRU). I tillegg hadde vi ansvaret for driften av den internasjonale flyplassen i Kabul fra april til oktober det året. I februar 2007 sende vi også vår første militære rådgiver til FNs misjon i Afghanistan (UNAMA). Dette ble i 2008 økt til to personer, et bidrag som vi har opprettholdt frem til i dag. Begge er stasjonert i Nord-Afghanistan.

  I mars 2008 var spesialstyrkene igjen på plass for å mentorere den afghanske spesialpolitienheten. Denne gangen sto bidraget i 18 måneder frem til oktober 2009. Da vi avsluttet oppdraget som ansvarlig for utrykningsstyrken til regionkommando nord sommeren 2008 ble store deler av denne styrken overført til PRT Meymaneh. PRT Meymaneh ble tilnærmet doblet i størrelse, og hadde i tillegg til ca 280 nordmenn en kontingent på 110 soldater fra Latvia. I 2008 depolyerte vi for første gang tre helikoptre for medisinsk evakuering til Meymaneh (NAD). Disse har frem til i dag vært kontinuerlig stasjonert i Meymaneh.

  I januar 2009 deployerte vi for første gang et mentorbidrag på ca 50 personer som skulle lære opp en afghansk infanteribataljon. Denne enheten ble etter fire kontingenter slått sammen med PRT Meymaneh i forbindelse med kontingentskifte i desember 2010.

  I 2010 fortsatte vi med vårt hovedbidrag som er PRT Meymaneh. Norge har gjennom 2010 også hatt ca 60 mentorer tilknyttet den afghanske hæren på ulike nivåer. Vi har fortsatt å bidra med helikoptre for medisinsk evakuering samt at vi har hatt et trettitalls offiserer i ulike stabsstillinger i hovedkvarterene til ISAF. Av nye bidrag i 2010 forsterket vi vårt PRT i Meymaneh med et mentoreringslag som skulle følge opp det afghanske politiet på distriktsnivå. I tillegg stilte vi instruktører til fagskolene for ingeniør og samband til den afghanske hæren. I tillegg har vi hatt om lag 110 personer stasjonert primært i Mazar-e Sharif i nasjonale støttefunksjoner som ledelse, logistikk og samband. Ved utgangen av 2010 var det ca 500 norske soldater deployert til Afghanistan.

  Norge har besluttet å videreføre bidraget i 2010 også ut 2011. Vi vil derfor fortsette å ha rundt 500 norske soldater i Afghanistan ut året.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter


 2. #2
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.222
  Pondusfaktor
  80
  Som kjent foregår en nedtrapping av det norske bidraget. Jeg fant noe konkret her: http://forsvaret.no/aktuelt/publiser...ghanistan.aspx

  Norge styrker innsatsen i Kabul og Mazar-e-Sharif

  Norge økte nylig sitt militære bidrag i Afghanistan gjennom å sende spesialstyrker til Kabul for mentorering og trening av det afghanske politiets sentrale beredskapsstyrke, CRU.
  Videre vil Norge stille et Hercules C-130J militært transportfly til rådighet for ISAF fra september 2012.
  Norge vurderer ytterligere bidrag både i Kabul og i Masar-e-Sharif når oppdraget i Faryab avvikles. Norge vil fortsatt ha et substansielt militært bidrag i Afghanistan helt fram til utgangen av 2014.

  -Vi gikk inn med våre allierte og vil først trekke oss ut med våre allierte når tiden er inne. At PRT-oppdraget avsluttes nå i tråd med ISAFs ønske endrer ingenting på dette, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.
  Dersom noen har noe mer konkret fra åpne kilder er det gull for å få på plass kronologien.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 3. #3
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  16.853
  Pondusfaktor
  59
  "Flyplassen i Kabul" ser ut til noen ganger å være KAIA og noen ganger Bagram?
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 4. #4
  AGR416
  Guest
  Hvordan trekker du den slutningen?

 5. #5
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  16.853
  Pondusfaktor
  59
  Sitat Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
  Hvordan trekker du den slutningen?
  Fordi det står:
  Bidraget besto av spesialstyrker, mineryddere og EOD-personell som var med å rydde flyplassene i Kabul og Kandahar for eksplosiver.
  Hvis hukommelsen ikke er helt på bærtur, var det først Kandahar flyplass, deretter Bagram, som ble ryddet i 2002, dels med Hyderma, dels manuelt.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 6. #6
  AGR416
  Guest
  Er vel bare litt upresist.

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/....html?id=87918

  Mineryddere
  15 mineryddere med to Hydrema mineryddingsmaskiner har siden begynnelsen av januar arbeidet med å fjerne miner i Afghanistan - først på flyplassen i Kandahar, senere på flyplassen Bagram, som ligger like nord for Kabul. Det er i stor grad de norske mineryddernes fortjeneste at disse to viktige flyplassene er blitt operasjonelle knutepunkter. Minerydderne kom tilbake til Norge for vel en uke siden.

 7. #7
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  16.853
  Pondusfaktor
  59
  Upresist er det. Det er vel 60 km mellom KAIA og Bagram. Noen norske styrker har vært på KAIA og noen på Bagram. Da synes jeg det er vel upresist å skrive "flyplassen i Kabul", når det er to forskjellige flyplasser det dreier seg om. The Devil is in the details.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 8. #8
  Korporal
  Ble medlem
  Feb 2011
  Innlegg
  1.211
  Pondusfaktor
  4
  Bolle hadde begynt å miste troen på Afghanistan oppdraget.

  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/h...land/1.8331984
  everybody is somebodys fool

 9. #9
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.222
  Pondusfaktor
  80

  Forsvarets bidrag til Afghanistan 2002–2013

  Oppdatert oversikt, hentet fra nest siste side i http://forsvaret.no/operasjoner/inte...20-%202012.pdf

  Forsvarets bidrag til
  Afghanistan 2002–2013


  2002
  Norge bidro med sine første styrker
  til Afghanistan til støtte for Operasjon
  Enduring Freedom. Bidraget besto av
  spesialstyrker, mineryddere og EODpersonell.
  Minerydderne var med på å
  rydde flyplassene i Kabul og Kandahar
  for eksplosiver.
  Norge bidro med transportkontroll på
  flyplassen i Kabul og et C-130 Hercules
  transportfly til støtte for Operation
  Enduring Freedom. Mot slutten av 2002
  deployerte
  seks F-16-jagerfly til støtte
  for Enduring Freedom fra en base i
  Kirgisistan.
  Norges nasjonale kontingent
  - ledelse (NCC) og det nasjonale støtteelementet
  (NSE) flyttet fra Kandahar til
  Kabul.

  2003-2004
  Norske spesialstyrker reiste ned for å
  støtte Operation Enduring Freedom i
  seks måneder. I tillegg stilte et CIMICteam
  (sivil-militært samarbeid).

  2003-2006
  Telemark bataljon bidro med et kompani
  til Kabul (Telemark Task Force) som
  del av ISAF. Styrken hadde sikkerhetsansvaret
  for to politidistrikter. I 2004
  inngikk en ny Task Force (Kavalerieskvadron)
  i Kabul Battle Group 3, som
  Norge ledet. Battle Group 3 var en av tre
  bataljonsstridsgrupper med ansvar for
  sikkerheten i Kabul i den internasjonale
  brigaden.

  2004
  Norge sendte sitt første bidrag på
  25 personer til PRT Maimanah, som
  da var under britisk ledelse.

  2005
  I september 2005 overtok Norge lederansvaret
  for PRT Maimanah og fordoblet
  antallet nordmenn. I 2005 ble også et
  regionalt hovedkvarter etablert i Kunduz
  der norske
  offiserer tjenestegjorde.
  Norske styrker hadde ansvaret for brannberedskapen
  ved flyplassen i Kabul og
  stilte spesialstyrker til støtte for
  Operation
  Enduring Freedom for tredje
  gang. Forsvaret bidro med en ingeniørstyrke
  i Mazar-e Sharif. Styrken bygde
  Camp Nidaros. Den norske kontingentledelsen
  (NCC) og det nasjonale
  støtteelementet
  (NSE) ble flyttet fra
  Kabul til Mazar-e Sharif tidlig i 2006.
  Regional Command North, med omtrent
  15 norske stabsoffiserer,
  ble etablert i
  Mazar-e Sharif våren 2006. Våren 2006
  stilte Norge også de første bidragene til
  Operational Mentoring
  Liaison Team for
  den afghanske hærens 209. korps og
  1. brigade.

  2006
  De norske styrkene fortsatte å ha
  ansvaret
  for PRT Maimanah, og ved
  slutten av året var antall nordmenn økt
  til 100. Fire F-16-jagerfly ble sendt til
  Kabul for en periode på tre måneder.
  Norge overtok også ansvaret for utrykningsstyrken
  til Regionkommandoen i
  Nord-Afghanistan (QRF), et oppdrag vi
  hadde frem til midten av 2008. I tillegg
  sendte vi et feltsykehus til Mazar-e Sharif
  (Norwegian Depoyable Hospital) i april.
  Feltsykehuset avsluttet oppdraget sitt
  i mai 2007.

  2007
  PRT-leiren, som frem til 2006 hadde
  vært inne i Maimanah by, ble flyttet til
  en egen leir utenfor byen for bedre å
  kunne ivareta sikkerheten til det norske
  personellet.
  Norge sendte spesialstyrker til Afghanistan
  på sin fjerde seksmånedersrotasjon.
  Denne gangen var spesialstyrken en
  mentorstyrke for en afghansk spesialpolitienhet
  (Crisis Response Unit – CRU)
  under ISAFs nye spesialstyrkekommando.
  I tillegg hadde Norge ansvaret for
  driften av den internasjonale flyplassen
  i Kabul fra april til oktober det året. I
  februar 2007 sendte Forsvaret sin første
  militære rådgiver til FNs misjon i Afghanistan
  (UNAMA).

  2008
  Forsvaret avsluttet oppdraget som
  ansvarlig
  for utrykningsstyrken til
  Regionkommando
  nord. PRT Maimanah
  ble tilnærmet doblet i størrelse
  med omtrent
  280 nordmenn og en
  kontingent
  på 110 soldater fra Latvia.
  I 2008 deployerte vi for første gang tre
  helikoptre for medisinsk evakuering til
  Maimanah (Norwegian Aeromedical
  Detachment – NAD).

  2009
  Forsvaret deployerte for første gang et
  mentorbidrag på omtrent 50 personer
  som skulle lære opp en afghansk
  infanteribataljon.
  Denne enheten ble
  etter
  fire kontingenter slått sammen
  med PRT Maimanah.

  2010
  Forsvaret forsterket PRT Maimanah med
  et mentoreringslag som skulle følge opp
  det afghanske politiet på distriktsnivå.
  I tillegg stilte Forsvaret med instruktører
  for den afghanske hærens fagskoler for
  ingeniør og samband.

  2012
  Forsvarets spesialstyrker fra Forsvarets
  spesialkommando / Hærens jegerkommando
  gjenopptok oppdraget
  med å trene og utdanne den afghanske
  spesialpolitienheten Crisis Response
  Unit – CRU i Kabul.
  Etter åtte års militære bidrag i Farayabprovinsen
  ble den norske stabiliseringsstyrken
  i Faryab avviklet.
  Fra oktober stilte Forsvaret med et
  Hercules
  C130J-transportfly til støtte
  for ISAF, med base i Mazar-e Sharif.

  2013
  Spesialstyrkenes mentorering av den
  afghanske spesialpolitienheten i Kabul
  fortsetter. Forsvaret skal blant annet
  stille med en politirådgivningsenhet om
  del av en nordisk-latvisk enhet til støtte
  for overføringen av sikkerhetsansvaret
  til de afghanske sikkerhetsstyrkene i
  Mazar-e Sharif. Forsvarets transportfly
  Hercules C-130J skal støtte ISAF første
  del av året.

  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 10. #10
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.222
  Pondusfaktor
  80
  FD har lagt ut en pressemelding om planene videre i Afghanistan:
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/...html?id=723565

  Kort fortalt:
  - Nedtrapping fra 270 til 200 personer ila 2013, først og fremst ved at C130J-bidraget avsluttes
  - Politirådgivningslaget i MeS fortsetter til midt i 2014
  - Camp Nidaros legges ned når politirådgivningslaget er ferdig
  - NCC flytter fra MeS til Kabul i første halvår 2014
  - SOF i Kabul videreføres ut 2014
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 11. #11
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.222
  Pondusfaktor
  80

  Sv: Kronologisk utvikling av det norske bidraget i Afghanistan

  Oppdatering fra 15 mars i år: https://www.regjeringen.no/no/tema/f...bidr/id632365/

  Fra 2014 og ut:
  2014 er siste året i den internasjonale ISAF-operasjonen. Norge fortsetter da med militære opplærings- og rådgivningsbidrag i Afghanistan. Antallet soldater trappes gradvis ned frem mot utgangen av 2014. Hovedbidrag: Norge vil videreføre spesialstyrkebidraget i Kabul ut 2014. Politirådgivningslag i Mazar-e Sharif fortsetter fram til midten av 2014. Når politimentoreringslaget i Mazar-e Sharif avsluttes vil den norske leiren Camp Nidaros bli lagt ned. Et tilpasset nasjonalt ledelses- og støtteelement flyttes fra Mazar-e Sharif til Kabul i løpet av første halvår 2014.

  Norske styrker fortsatte opplæringen av afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul i 2015. I tillegg stilte Norge ulike mindre støttebidrag. Regjeringen besluttet at Norge skulle bidra til NATOs operasjon Resolute Support Mission (RSM) i 2015. RSM etterfølger ISAF-operasjonen, som ble avsluttet ved utgangen av 2014. Norge stilte med omlag 75 personer, og innsatsen var i hovedsak i Kabul-området.

  Norge vil opprettholde den militære styrken i Afghanistan på om lag 50 personer ut 2016. Hovedoppgaven vil fortsatt være støtte til det afghanske spesialpolitiet i Kabul.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

Tilpasset MILFORUM søk
Søkemotor

Tilpasset søk
Støtte
Støttemuligheter