Milrab - militært utstyr

Viser resultatene 1 til 36 av 36
 1. #1
  Moderator
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  14.780
  Liker (gitt)
  139
  Liker (mottatt)
  597
  Nevnt
  78 innlegg
  Sitert
  389 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  21

  Tactical Decision Game 2

  Denne er spesielt for å gi HV-gubbs et lite overtak:

  En militant ekstremistisk religiøs bevegelse har fått en tilhengerskare i Norge på flere hundre. I det siste er det foretatt flere store spektakulære terroraksjoner. Nå er det spesielt uttrykt fare for attentater mot ledende personer i Norge. Bevegelsen ser også ut til å motta skjult støtte i form av trening, våpen, sprengstoff etc. fra et naboland som har store interne problemer og vil legge press på Norge i forbindelse med konflikt om adgang til energiressurser.

  Politiets ressurser strekker ikke til, og Regjeringen har vedtatt å sette inn Heimevernet. Du er troppssjef for en HV-objektsikringstropp som er satt opp på standard vis: Troppsstab med troppssjef, NK, troppsass, sambandskorporal og sanitetskorporal, og 4 objektsikringslag, hvert med 8 HV-soldater (med sersjant som lagfører). Alle unntatt sanitetskorporal er bevæpnet med AG3. Hvert lag har i tillegg en MG3 og et 40mm GUR.

  Du får følgende ordre: Iverksett objektsikring av nøkkelpunkt KT-301 Overkrigsretten.

  Overkrigsretten befinner seg i denne bygningen. (Dette er selvfølgelig fiktivt, og de som er kjent vil gjenkjenne Helga Engs hus på Universitetet på Blindern. Man kan bruke gule sider/kart til å gjøre seg kjent med omgivelsene, og selve bygningen kan man finne etasjetegninger over her (trykk på etasjene til venstre).)

  Overkrigsretten består av overrettsjustitiarius og 10 overkrigsdommere. Dette er Norges viktigste rettsinstans, justitiarius og de ti dommerne regnes som vitale mål som man regner det er sannynlig bevegelsen ønsker å ta av dage. Ellers arbeider det i bygningen et sekretariat på 100 ansatte. Det er intet annet av stor verdi i bygningen, det er justitiarius og dommerne som er objektets vitale del.

  Det er av avgjørende verdi at overkrigsretten kan fortsette sitt arbeid mest mulig uhindret i bygningen. Justitiarius og dommerne kjøres til objektet om morgenen og hjem om ettermiddagen av politi eller 016-eskorte (deres hjem er sikret av andre avdelinger fra politi eller HV). Øvrige ansatte ankommer til fots. Ca. to ganger i uken avholdes det rettssaker. De skal gå som normalt. Da skal tiltalte (med politieskorte), advokater, presse og publikum ha adgang. Rettssalene er i 1. etasje. Dommerne har normalt kontorer i 4. etasje.

  Bevegelsen kan tenkes å angripe på alle mulige måter. De kan tenkes å gå rent militært til verks med avdeling av størrelse opp til 6 mann, mer sannsynlig mindre og skjult anslag. De kan ha skarpskyttere, våpen opp til skarpskyttergevær eller RPG. De kan også bruke selvmordsbombere, bilbomber eller forsøke å infiltrere bygningen med våpen eller eksplosiver gjemt på kroppen.

  Du kan evakuere den nærmeste bygningen til objektet, øvrige bygninger på området har aktivitet som skal fortsette. Veien på nordsiden av bygningen (Blindernveien) har du anledning til å stenge for gjennomkjøring. Det er ingen andre egne styrker i området. Du har tilgang på piggtråd, sandsekker og eventuelt annet sperremateriell du kunne trenge.

  Oppdragets varighet vil kunne være opp til 30 dager.

  Skisser en objektplan for dette objektet, dvs. de viktigste deler av objektsjefens ordre til hovedstyrken. Hvilke passive og aktive sikringstiltak vil du bruke, og hvordan vil du disponere styrken din?
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 2. «Militært Bokkilden Haugenbok

  Trond Bolle - marinejeger e-14 Tommy Fjeldheim Tenk som en kriger Bertrand-Larssen Mental Trening bli tøff Chris Ryan Bravo Two Zero Spionbasen The real Bravo Two Zero
 3. #2
  Moderator
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  14.780
  Liker (gitt)
  139
  Liker (mottatt)
  597
  Nevnt
  78 innlegg
  Sitert
  389 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  21

  Re: Tactical Decision Game 2

  Jeg kan jo også legge til en del b). En annen lik objektsikringstropp er områdets reserve. Den har en del mulige oppdrag, hvorav et er "På ordre forsterk objektsikring av nøkkelpunkt KT-301 Overkrigsretten". Troppssjef for denne skal i samarfbeid med den første troppssjefen planlegge slik forsterkning. Hva ville hovedtrekkene i din plan for bruk av denne troppen være?
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 4. #3
  Moderator
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  14.780
  Liker (gitt)
  139
  Liker (mottatt)
  597
  Nevnt
  78 innlegg
  Sitert
  389 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  21

  Re: Tactical Decision Game 2

  Tilleggsinfo 1: Overkrigsretten er klarert av politiets beredskapstropp og de har objektsikret den med en mindre styrke fram til du skal overta objektet. Klarering av og innrykk på objektet er derfor ikke av særlig interesse for oppgaven.

  Tilleggsinfo 2: Bygningen og området rundt ut til 50 meters avstand er erklært som militært område, i forståelse mellom Politidirektoratet og Forsvarsdepartementet. Du har skilt for å merke dette. Hjemmelsgrunnlaget ligger derfor i TFF562, spesielt Instruks for militære vakters bruk av våpen og tvangsmidler i fredstid, Lov om militær politimyndighet i det militære forsvar og Politireglement for forvaret, samt selvfølgelig bestemmelsene om nødverge i Straffelovens paragraf 48 og bestemmelsene om nødrett i paragraf 47.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 5. #4
  Sersjant klasse 1
  Ble medlem
  Feb 2009
  Innlegg
  7.340
  Liker (gitt)
  196
  Liker (mottatt)
  24
  Nevnt
  7 innlegg
  Sitert
  28 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  5

  Re: Tactical Decision Game 2

  Ang. sperremateriell, er det "fritt valg på øverste hylle" eller kun trad. sperremateriell som inngår i div. satser?
  Bumpibump TM

 6. #5
  Moderator
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  14.780
  Liker (gitt)
  139
  Liker (mottatt)
  597
  Nevnt
  78 innlegg
  Sitert
  389 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  21

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av Supernils2008
  Ang. sperremateriell, er det "fritt valg på øverste hylle" eller kun trad. sperremateriell som inngår i div. satser?
  Av sperre- og feltarbeidsmateriell kan du godt regne med å få god støtte fra høyere enhet. Du kan få noen tonn piggtråd, både kveil og tråd. Du kan få 5000 sandsekker (1 lastevogn blir stilt til disp., du må selv stille med folk til sandtak i Nittedal for å fylle sekkene). Vanlig utstyr til VKP, bl.a. kråkeføtter og tomme oljefat (kan fylles med vann eller sand). Ellers kan du, hvis du trenger det, anmode om støtte til feltarbeider. Et maskinentrepenørfirma kan på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo Akershus (Beredskapskontoret/ERU-tjenesten) stå til din tjeneste. Du kan anmode om annet utstyr og (f.eks. til belysning), vi får se hva du trenger og hva vi kan stille med. Hvis du har behov for det, kan vi skaffe 5 20-fots containere fra Oslo havn.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 7. #6
  Moderator
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  14.780
  Liker (gitt)
  139
  Liker (mottatt)
  597
  Nevnt
  78 innlegg
  Sitert
  389 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  21

  Re: Tactical Decision Game 2

  Denne slo tydeligvis ikke så veldig an så langt.... Er det ingen troppssjef/NK i objektsikringstropp eller innsatstropp her? Dette burde også være av interesse for lagførere.

  Oppgaven skulle være ganske typisk for et temmelig krevende objektsikringsoppdrag i bymiljø. Typisk er at hvis man skal ha en mengde hvile som gjør det mulig å holde stridsutholdenhet over uker, vil man se at man har mye færre folk enn man egentlig synes man trenger. Det er også typisk at her er det ikke mulig med noen infanteristisk "grønn beredskap", anslag kan komme med få sekunders varsel når som helst. Å ha en mann pr. lag på vakt og resten hvilende uten GRU, støvler etc. vil føre til at han sannsynligvis vil måtte avverge anslaget alene...

  Hvis man skal kjøre samme styrke døgnkontinuerlig over lang tid, er det ofte anbefalt at man rullerer på følgende vis: 1/3 er på vakt, 1/3 er på hvilende beredskap fullt ikledd KTS-utrustning (fortrinnsvis plassert i objektets indre, gjerne ved objektets vitale del som innerste skall i sikrings-"løken", men med mulighet til å spise, småsove etc.), og 1/3 hviler skikkelig. Man bør også tenke på at i stedet for å gjøre dette "infanteristisk" slik at hvert lag har ansvar for en post/stilling og rullerer vakt på den, kan man ha alle på ett lag på samme trinn i syklusen samtidig, over tid kan det være å foretrekke.

  Videre som tips for de som ikke har bedrevet objektplanlegging før, kan jeg nevne noen ting:

  Tre hovedprinsipper bør gjelde for sikringen:
  1) Best mulig fysisk (passiv) sikring av objektets vitale del(er).
  2) Tidligst mulig varsling av anslag.
  3) Hurtigst mulig reaksjon på anslag.

  Man deler inn sikringstiltakene i aktive (de som bruker HV-gubb) og passive (de som ikke bruker HV-gubb).

  Viktigste aktive tiltak kan være vaktpost (soldat(er) som både kan observere for å oppdage anslag og bruke våpen for å avverge anslag), adgangskontrollpost (AKP, vaktpost ved sted der personell skal ankomme, og som foretar sikkerhetskontroll av de som skal inn og avviser de som ikke skal inn), VKP (veikontrollpost, samme som AKP for kjøretøyer, her vil også eskorter innpassere, spesielle tiltak gjelder for disse), OP (dvs. der det kun observeres passivt), patruljer av forskjellig slag (streifpatruljer, patruljer utsendt for å kontrollere meldt mistenkelig aktivitet etc.).

  Passive sikringstiltak: Her setter fantasien grensen. Alle fysiske sperringer som hindrer eller sinker adkomst, dvs. piggtråd, gjerder, sperringer etc., fysiske tiltak som gir dekning for eller skjuler for innsyn til objektets vitale del, fysiske tiltak som gir dekning for vaktposter (sandsekk- eller andre stillinger), belysningsutstyr (som fortrinnsvis lyser utover fra objektet og ikke inn i det), det som enten finnes fra før av på objektet eller som kan skaffes av overvåkningsutstyr, TV-overvåkning, alarmsystemer, selvfølgelig de mer militærer som snublebluss eller rett og slett tørre kvister eller bølgeblikkplater som det bråker i når man går på, utstyr til å visitere personell og bagasje (metalldetektorer/røntgenapparat) i sikkerhetskontroll ved AKP etc. etc. etc. Jo flere og bedre passive sikringstiltak man kan ha, jo færre mann trenger man gjerne til de aktive.

  Så er det viktig å analysere mulige anslagsformer, hva er mest sannsynlig, hva er farligst?

  I dette tilfelle bedres kanskje mannskapssituasjonen en god del ved at man ikke trenger å holde samme bemanning hele tiden. Utenom arbeidstid kan man nok "stenge av" objektet og kun være sikker på at uvedkommende ikke kan infiltrere inn da (eller etablere seg i egnede stillinger for snikskyttere). Største fare er ved innpassering og utpassering av eskortene (ditt ansvar er kun for VIPene når de er inne på objektet, men overgangen må skje knirkefritt) og VIPene er på vei inn i eller ut av bygningen, dernest mens VIPene er i bygningen (hva kan gjøres fysisk da?). Du vil ha store problemer i forbindelse med disse rettssakene, hvordan vil du ha kontroll på at ingen våpen eller bomber kommer inn?

  Hvis det er noen objeketsikrings- eller innsatstroppssjefer her, håper jeg de spesielt vil forsøke seg! Men det er åpent for enhver infanterist/kavalerist/artillerist etc. å prøve seg og! Objektsikring kan være gørrkjedelig for den enkelte soldat, men objektplanlegging kan være svært utfordrende og spennende!
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 8. #7
  Korporal klasse 1
  Ble medlem
  Feb 2006
  Innlegg
  4.575
  Liker (gitt)
  0
  Liker (mottatt)
  0
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  1 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  6

  Re: Tactical Decision Game 2

  Jeg er jo helt grønn på dette, men kan prøve å hjelpe i gang med litt fri tanke.. du nevnte at noen containere ville være tilgjengelig. Kunne de brukes til å skjerme der dommere og andre deltagere i rettsakene vil gå fra kjøretøy og inn i bygningen? Type sette de opp slik at kjøretøy stopper foran døren, med container på andre side? Da fjerner man jo muligheten for skarpskyttere i denne sårbare fasen. Så trenger man jo en ytre ring som gjerne også kan sinke kjøretøy og folk, altså kombinert vannfylte tønner og piggtråd. Ihvertfall en VKP ved krysset nord for bygget som en ytre ring?
  "You are overreacting, and you can't spell overreacting without ovary. You're a girl"

 9. #8
  Moderator
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  14.780
  Liker (gitt)
  139
  Liker (mottatt)
  597
  Nevnt
  78 innlegg
  Sitert
  389 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  21

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av twominds
  du nevnte at noen containere ville være tilgjengelig. Kunne de brukes til å skjerme der dommere og andre deltagere i rettsakene vil gå fra kjøretøy og inn i bygningen?
  Akkurat noe sånt jeg tenkte meg ja, med tomme containere kan man meget raskt få satt opp store "levegger" som hindrer innsyn/skuddmuligheter mot kritiske steder.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 10. #9
  Moderator
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  14.780
  Liker (gitt)
  139
  Liker (mottatt)
  597
  Nevnt
  78 innlegg
  Sitert
  389 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  21

  Re: Tactical Decision Game 2

  Jeg har nå gjort en 5-minutters rekognosering av objektet. En god og en dårlig nyhet. Den dårlige først: Som man kan se fra kart og flyfoto, objektet er omgitt av store og høye bygninger (til dels høyere enn objektet), alle med store tak og et meget stort antall vinduer. Der du står ved hovedinngangen og tenker på dine 37 mann, føler du kanskje at troppen din er forferdelig liten hvis du skal ha kontroll på alt dette. Den gode nyheten er at hele kjelleren, unntatt hall, vestibyle, trapperom, heissjakt (det som er innenfor den markerte tykke veggen) er et godkjent type A tilfluktsrom (dvs. med vernenivå som gir vern mot alle virkninger fra konvensjonelle våpen og trykkbølge fra kjernefysiske våpen på avstand der sidetrykket blir 100 kilopascal, samt fullt vern mot radioaktivt nedfall og kjemiske stridsmidler).
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 11. #10
  Sersjant klasse 1
  Ble medlem
  Feb 2009
  Innlegg
  7.340
  Liker (gitt)
  196
  Liker (mottatt)
  24
  Nevnt
  7 innlegg
  Sitert
  28 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  5

  Re: Tactical Decision Game 2

  Joa, jeg har tankejobbet med denne helt siden du presenterte den. Har vært borti obj. sikring i min tid som tr. sjef og vet at dette er ikke noe man bare "stuper" inn i.. Og ikke minst at planlegging tar tid.

  Jeg har kommet så langt i prosessen at jeg sitter med avveiningen, fortifikasjon (rumpa på vital del og øynene utover) eller sikring av skall (øynene på objektet og kontroll på omkringliggende teig).

  En tropp til disp. er i minste laget til dette oppdraget etter min mening, men det er jo noe vi sånn smått begynner å bli vannt til. Så hvordan løse oppdraget? Hvordan disponere styrken?

  Fortifikasjon har den store fordelen at all tilgjengelig mannskap er på objektet og nærmest vital del, på bekostning av dybdeforsvaret. Sikring av skall har den største fordelen av å ha kontroll på omgivelsene og gir stort dybdeforsvar, men er mer ressurskrevende og fordrer godt trent mannskap.

  Grovplan
  Til avgrensing av objektet tenkte jeg å benytte innleid gjerde, type brukt på byggeplasser, 2m høyt med piggtrådfeste, montert på trekant betongkloss. Se http://osn.imaker.no/cgi-bin/osn/imaker?id=5668
  For inn- og utpassering tenkte jeg brukt VKP sluse for kj.tøy basert på tønner fyllt med vann. Alternativt å benytte tilgjengelig entrepenørfirma til å grave opp veien og montere nedsenkbare kj.tøy sperrer (chassiknuser).
  For personell tenkte jeg bruk av rotasjonsgrind og id-kort system for aut. personell. For publikum tenkte jeg en sluseløsning med enkel visitasjon, alternativt med bistand av bombehund for sniffing på publikum for å forhindre innsmuggling av sprengstoff.
  Hvis fortifikasjon:
  Alle mannskaper forlegges innendørs i objektet. Opprette stillinger på tak ved hhv. NORD og SØR hjørne slik at diagonalprinsippet overholdes. Disse har da hver sine to vegger av objektet å "passe på" samt området omkring objektet i hhv. NORD-ØST og NORD-VEST og SØR-ØST og SØR-VEST.

  Slik jeg oppfatter objektet er det vanskelig å vite hvor vitale mål har sine kontorer og rettsaler. Jeg vil da ikke gå i detalj på plassering av containere etc. med tanke på beskyttelse mot skyttere eller avstandsleverte våpen.

  Ja, det er vel i grunnen min grovplan..
  Bumpibump TM

 12. #11
  Moderator
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  14.780
  Liker (gitt)
  139
  Liker (mottatt)
  597
  Nevnt
  78 innlegg
  Sitert
  389 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  21

  Re: Tactical Decision Game 2

  Mye bra der! helt enig i at en tropp er veldig lite for et objekt av denne størrelsen og i så "rotete" omgivelser. Men jeg har i flere tilfelle sett tilsvarende reelle objekter (er "pensjonert" fra HV for 3 1/2 år siden, men drev en del objektplanlegging før det, stort sett av objekter sentralt i Oslo).

  En god plan vil nok være umulig uten detaljert rekognosering, men kart/bildestudie vil kunne gi mange ideer og spørsmål man bør prøve å få besvart ved rekognosering. Det er en god ide å prøve seg på analytisk problemløsning slik du begynner på, å sette opp to alternative planer i temmelig stor detalj, og så sammenligne fordeler og ulemper ved dem (anerkjent metode i Plan- og Beslutningsprosessen i de tilfeller der man har god tid).

  I 2002-2004 var det mye fokus på forsterkning av objektsikring, dvs. å kunne bruke en reserve eller en avdeling fra et lavere prioritert objekt til på kort varsel å forsterke objektsikring ved et objekt der etterretning har varslet om stor anslagsfare. På siste skikkelige HV-øvelse jeg deltok i som troppssjef for objektsikring ble mye vekt lagt på å objektsikre et objekt det ikke var forhåndslaget objektplan for på kort varsel (under 48 timer). Jeg vet ikke hvordan dette har utviklet seg siden.

  Her ville jeg i første omgang prøve å utnytte kjelleren/tilfluktsrommet. Kan justitiarus og dommerne flytte sine kontorer ned dit? Jeg regner med at de har livet kjært, så hvis det ikke er meget spesielle grunner mot, regner jeg med at det skulle gå greit. Med full kontroll på inngangene dit, skulle de være trygge for det aller meste, inklusive de største bilbomber. Man bør jo tilstrebe et "løkprinsipp", med flere lag. Med få folk blir det vanskelig, og det er kanskje bedre å starte innenfra og ut, selv om man selvfølgelig helst ville hatt kontroll over de store nærliggende bygningene. Jeg troir jeg ville planlegge for et ytre skall med forsterkningsstyrken, hvis jeg skulle være så heldig at jeg ville kunne disponere den, men først og fremst starte med vital del i kjelleren (plassere beredskapsstyrke i hall/vestibyle i kjelleren og uansett hva som ellers skjer, ha en del av den fast der), og så diagonalt på bygningen.

  Inn og utpassering av VIPer kan skje i løpet av kort tid morgen og ettermiddag. Da kan man ha hele styrken i alarmberedskap og disponere den til bedre sikring. PÅ NV-siden av bygningen er det rampe for varelevering. Jeg tror jeg ville bruke denne for ankomst av eskorter som kan kjøre rett inn Apalveien - Sem Sælands vei uten hindringer. Den ligger litt beskyttet, og man kunne bruke containere til å skjerme inngangen der mer.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 13. #12
  Korporal klasse 1
  Ble medlem
  Oct 2007
  Innlegg
  7.030
  Liker (gitt)
  0
  Liker (mottatt)
  0
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  6

  Re: Tactical Decision Game 2

  Nå har ikke jeg noe relevant erfaring, så vær nådig ;) Jeg har ikke gjort noe forsøk på å sette meg inn i lover og regler.

  Mulige angrep
  - Helikopterangrep m/våpen og landsetting på taket.
  - Gjennom eksisterende tuneller til/ i nærheten av bygget.
  - Bilbombe(r) m/u selvmordsbomber.
  - Selvmordsbombere til fots.
  - RPG, skarpskyttere og generell pepring med AKer på avstand.
  - Infiltratør(er) uten våpen, mulig rekognosering før anslag.
  - Infiltratør(er) med våpen.
  - Vareleveranser/bud.
  - Improvisert angrep umiddelbart etter ankomst av vaktstyrken, før vaktstyrken får ”befestet” området.

  - En kombinasjon av overstående?

  De farligste angrepene
  - Forskjellige typer bomber, inkl. selvmordsbombere.
  - Konvensjonelle frontalangrep på bygget.
  - Infiltratører.

  Vurderinger av forsvarsmåter
  ”Pepring” nabobyggene; ikke bra, men tror ikke det er så veldig mye vi kan gjøre med det, annet enn å stenge persienner osv. Vi har rett og slett ikke nok folk til å ha kontroll på noen av de fem nærmeste byggene, så vi må ha kringvernet innenfor/ ved siden av disse. MG-reir på taket hjelper forhåpentligvis. Kjøretøy/ lastebil i fart (med/uten bombe) må stoppes et stykke fra bygget, derfor er ikke byggeplassgjerde/ piggtrådgjerde godt nok. Hesco/ sammenfestede oljefat med sand trengs, gjerne med piggtrådkveiler på toppen. For å forsinke noen som til fots klarer å ta seg over ytre kringvern så settes det opp et piggtrådkveilgjerde 20-25meter innenfor kjøretøysstopperne og 5-10meter fra objektet. Kommer en infiltratør igjennom så er vi ferdige, spesielt hvis han har våpen.

  Personelldisposisjon og inngang
  Tre vaktgrupper av 11 mann dannes av geværlagene + sambandsmannen. SJ&NK går 12h skift. To mann på både N og S takhjørnet av objektet. Et MG-3 på Ø&V-takhjørnet av objektet som hurtig skiftestilling. MG-3 og GUR på N og S takhjørnet. To mann på streif. Tre i ”porten” på ytre kringvern, med lister av ansatte og passkontroll. En + SJ/NK, og helst hund og metalldetektor ved indre kringvern. En mann ved inngangsdør. GUR til den ene ved ytre port og den ene streifevakten. Gruppen på lav beredskap holder til i første og tredje etasje, med forhåndsuttatte stillinger i vinduer. Den siste gruppen sover i kjelleren.

  Umiddelbare tiltak ved ankomst
  Parker kjøretøy der det er mulig for noen å enkelt nå bygget med biler. Få opp lyskastere, som rettes utover. Få opp det indre gjerdet. Mange piggtrådkveiler helt inntil bygget, spesielt der det er mulig å finne skjul &/ dekning mot MG-ilden.

  Dommernes kontor
  Dommerne og rettssakene vil jeg (selvsagt?) helst flytte til kjelleren. Grunnene til dette er kuler og (glass)splinter, men også fare for brann. Tar det for gitt at bomberommet skal kunne tåle en skarve brann. Den tredje gruppen, som sover i kjelleren, vil forhåpentligvis få tid nok til å våkne for å kunne forsvare dommerne, hvis dommerne er i kjelleren. Hvis dommerne skal ha kontorene sine oppe, så kan det være en idé å lage et beskyttelsesrom av sandsekker, og en stålplate med sandsekker oppå som tak. Om de skal forflyttes ned til kjelleren når man forhåpentligvis begynner å få kontroll ifbm et angrep? Tja.

  Blindernveien
  Personer til fots slipper forbi uten kontroll. Sykler og motorsykler må fysisk stoppes, ikke bare biler. Dette medfører en stor og kraftig sperre (hesco) og en mindre sperre (trang svingdør).

  Diverse tiltakt
  - Hugg ned og fjern trærne innen 75m av objektet, alternativt piggtråd rundt de nederste delene av trestammene.
  - Gummikulepatroner til streifevaktas og portvaktas GUR. Terskelen for å bruke disse vil reelt være lavere enn for 7.62. Hvis noen ”ikke reagerer” på gummikuler, så må det være nødverge å avgi rettet ild umiddelbart. De på taket har sprengammunisjon til sine GUR.
  - Piggtrådkveiler i blindsoner.
  - Snublebluss og andre varslingmåter "på passende steder."
  - Skilt. "Trespassers will be shoot without warning."

  Dommernes inn/utpassering
  Inn/utpassering av dommere må skje med bil så nære inngangen som mulig. Dette må koordineres med 016/beredskapstroppen, derfor ønskelig med liaisonoffiser ved ytre kontrollpunkt. Containere brukes som skjul/ dekning de siste meterne frem til bygget. Må flytte noen av kjøretøyssperrene S for objektet (litt av en ironi.)

  Annen inn/utpassering og transport
  Alle andre enn dommerne som skal inn i bygget må gå til fots fra ytre kontrollpunkt, der pass kontrolleres opp mot liste over ansatte, samt håndholdt metalldetektorkontroll og ransaking. Pass, portalmetalldetektor, hund og gjenkjenning av sin avdelingsleder for de ansatte ved indre kringvern. Ytre kontrollpost bruker bil som flyttbar sperre. Indre kontrollpost bruker bærbar og låsbar ”piggtrådbukk”, men helst låsbar port med 2m høyde. Ytre kontrollpost og korridoren inn til indre kontrollpost må være innenfor skuddfeltet til et fast bemannet MG-reir. For å få avstand mellom indre og ytre kontrollpunkt legges disse på den tomme parkeringsplassen sør for bygget. Alle vareleverandører/ bud må møtes av relevante ansatte ved ytre port. Alle møter mellom ansatte og utenforstående holdes utenfor kringvernet, hvis mulig. Hvis dette er umulig, samme prosedyrer som under rettsdagene.

  Alternativ inngang
  Men, avhengig av overhøyden til de tilstøtende byggene så kan inngangen flyttes, men da må jeg være på stedet for å kunne gjøre meg opp en mening. Dette gjelder skjul/dekning containerne kan gi. Flere containere og en containertruck kan gjøre noe med dette.

  Rettsdager
  Vi bør få hjelp. Helst en tropp til å ta seg av indre sikkerhet. Men, hvis vi purrer alle gutta så skal vi klare det, men det kommer til bli fare for at noen av gutta sovner under rettsaken eller senere. Våpen/bombehund klarerer hele bygget osv. Fysiske sperrer som hindrer tilgang og innsyn til de delene av bygget som det ikke er strengt nødvendig å ha tilgang til. Relevante personer uten eskorte må innpassere som vanlige tilskuere, men slippes forbi køene. Passkontroll som vanlig, men sjekkes opp mot liste over kjente/ mistenkte personer.

  Dette kommer ikke dommerne til å gå med på! Jeg vil gjerne ha et høyt gjerde inne i rettssalen, mellom dommerne og alle andre. Skal gi vaktene tid til å skyte knivangripere osv.

  Svakheter ved sikkerheten:
  - Beskytning av vakter utenfor og på taket av bygget.
  - Generell pepring av bygget i håp om å treffe noen av dommerne.
  - Bygget V for objektet bør muligens være innenfor ytre kringvern, med en mann på taket. Men, har ikke nok folk.


  Kartforklaring.
  - A og B er sperrene for alt annet enn gående på Blindernveien.
  - Rødt er de delene av ytre kringvern som består av hesco/oljefat.
  - Gult er de delene av ytre kringvern som består av piggtrådgjerder.
  - Oransje er indre kringvern, piggtrådgjerde.
  - 1 er ytre kontrollpost.
  - 2 er indre kontrollpost.
  - Lyseblått er forslag til oppstiling av containere.
  - Mørkeblått er piggtrådgjerder som leder fotgjengere.

  [attachment=0:1wvxrtgg]FestungBlindern.jpg[/attachment:1wvxrtgg]

  Og det var det jeg kom på nå.

  OT: Tror jeg har vært på fylla i det bygget der…
  DYT-DYYYYYT-DYT

 14. #13
  Sersjant klasse 1
  Ble medlem
  Feb 2009
  Innlegg
  7.340
  Liker (gitt)
  196
  Liker (mottatt)
  24
  Nevnt
  7 innlegg
  Sitert
  28 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  5

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av Vannglass
  Nå har ikke jeg noe relevant erfaring, så vær nådig ;) Jeg har ikke gjort noe forsøk på å sette meg inn i lover og regler.
  Vurderinger av forsvarsmåter
  ”Pepring” nabobyggene; ikke bra, men tror ikke det er så veldig mye vi kan gjøre med det, annet enn å stenge persienner osv. Vi har rett og slett ikke nok folk til å ha kontroll på noen av de fem nærmeste byggene, så vi må ha kringvernet innenfor/ ved siden av disse. MG-reir på taket hjelper forhåpentligvis. Kjøretøy/ lastebil i fart (med/uten bombe) må stoppes et stykke fra bygget, derfor er ikke byggeplassgjerde/ piggtrådgjerde godt nok. Hesco/ sammenfestede oljefat med sand trengs, gjerne med piggtrådkveiler på toppen. For å forsinke noen som til fots klarer å ta seg over ytre kringvern så settes det opp et piggtrådkveilgjerde 20-25meter innenfor kjøretøysstopperne og 5-10meter fra objektet. Kommer en infiltratør igjennom så er vi ferdige, spesielt hvis han har våpen.
  "Kommer en infiltratør igjennom så er vi ferdige, spesielt hvis han har våpen." Jepp, det, i tillegg til avstandsleverte våpen er de to største trusslene ved objektsikring. Bilbomber og direkte anslag kan man "effektivt" hindre / avverge ved godt dybdeforsvar, men har man kommet på innsiden så har man bæsjet på leggen..
  I objektsikring kan du aldri være paranoid nok, men for stor grad av paranoia gir store samarbeidsproblemer med det sivile virket på objektet.
  Et gjerde stopper ikke lastebil nei. Som jeg skisserte i min grovplan vil nedgraving av nedsenkbare chassiknusere på alle tilfartsveier til objektet være hensiktsmessig.
  Sitat Opprinnelig skrevet av Vannglass
  Dommernes kontor
  Dommerne og rettssakene vil jeg (selvsagt?) helst flytte til kjelleren. Grunnene til dette er kuler og (glass)splinter, men også fare for brann. Tar det for gitt at bomberommet skal kunne tåle en skarve brann. Den tredje gruppen, som sover i kjelleren, vil forhåpentligvis få tid nok til å våkne for å kunne forsvare dommerne, hvis dommerne er i kjelleren. Hvis dommerne skal ha kontorene sine oppe, så kan det være en idé å lage et beskyttelsesrom av sandsekker, og en stålplate med sandsekker oppå som tak. Om de skal forflyttes ned til kjelleren når man forhåpentligvis begynner å få kontroll ifbm et angrep? Tja.
  Her må jeg trekke inn litt egenerfaring.
  En ting er hva vi som objektsjef gir av ordre til våre mannskaper, en helt annen skål er hva sivilt personell på objektet ønsker å rette seg etter, og ikke minst hva som er praktisk mulig. Jeg er helt enig med deg at hvis det er praktisk mulig bør vitale mål og deres virke flyttes ned i underetasjene. Men som sagt, egenerfaring tilsier at sivilister som dette ikke "vet sitt eget beste" i og med at det ikke er krig og bombene faller, og har en tendens til å være veldig steile på å ikke endre sine vaner. Dog får pipen relativt raskt en annen lyd etter et anslag..

  Sitat Opprinnelig skrevet av Vannglass
  Blindernveien
  Personer til fots slipper forbi uten kontroll. Sykler og motorsykler må fysisk stoppes, ikke bare biler. Dette medfører en stor og kraftig sperre (hesco) og en mindre sperre (trang svingdør).
  Nå kjenner jeg ikke til hvor traffikert denne veien er, men fullstendig kontroll på denne veie kan vi nok ikke ha, gitt den "lille" styrken vi har. Tror jeg heller ville benyttet meg av gjerde helt ytterst på fortauet slik at det ikke var mulig å gå til fots på objektets side av veien. Ville da stablet containere 2-3 meter fra objektets vegg i hele dets lengde, slik at vi ville fått en "buffersone" mellom gjerde og container og container og vegg. Med diagonalstillinger på taket ville buffersonen være overvåket til enhver tid.

  Sitat Opprinnelig skrevet av Vannglass
  Diverse tiltakt
  - Hugg ned og fjern trærne innen 75m av objektet, alternativt piggtråd rundt de nederste delene av trestammene.
  - Gummikulepatroner til streifevaktas og portvaktas GUR. Terskelen for å bruke disse vil reelt være lavere enn for 7.62. Hvis noen ”ikke reagerer” på gummikuler, så må det være nødverge å avgi rettet ild umiddelbart. De på taket har sprengammunisjon til sine GUR.
  - Piggtrådkveiler i blindsoner.
  - Snublebluss og andre varslingmåter "på passende steder."
  - Skilt. "Trespassers will be shoot without warning."
  Her møter du noen av paradoksene ved objektsikring i urbane strøk. Vi har "vår måte å se verden og løse oppdraget på, mens det sivile samfunn har veldig liten forståelse for våre vurderinger og handlinger, særlig i en situasjon som dette da det ikke er erklært krigsskueplass, men "kun" en krisesituasjon.
  Tror du ville fått store problemer med å få lov til å snauhogge... Men en veldig god tanke for egen kontroll på umiddelbare omgivelsene til objektet. Men kan det tenkes at vi kan benytte vegetasjonen til egen fordel? Høy og tett vegetasjon hindrer innsyn og bruk av avstandsleverte våpen, eller?

  Sitat Opprinnelig skrevet av Vannglass
  Annen inn/utpassering og transport
  Alle andre enn dommerne som skal inn i bygget må gå til fots fra ytre kontrollpunkt, der pass kontrolleres opp mot liste over ansatte, samt håndholdt metalldetektorkontroll og ransaking. Pass, portalmetalldetektor, hund og gjenkjenning av sin avdelingsleder for de ansatte ved indre kringvern. Ytre kontrollpost bruker bil som flyttbar sperre. Indre kontrollpost bruker bærbar og låsbar ”piggtrådbukk”, men helst låsbar port med 2m høyde. Ytre kontrollpost og korridoren inn til indre kontrollpost må være innenfor skuddfeltet til et fast bemannet MG-reir. For å få avstand mellom indre og ytre kontrollpunkt legges disse på den tomme parkeringsplassen sør for bygget. Alle vareleverandører/ bud må møtes av relevante ansatte ved ytre port. Alle møter mellom ansatte og utenforstående holdes utenfor kringvernet, hvis mulig. Hvis dette er umulig, samme prosedyrer som under rettsdagene.
  Autorisert personell bør kunne, i normalsituasjon passere tilnærmet uhindret. En rotasjonsgrind med eget utstedt id-kort gir oss en relativ kontroll.
  Det er veldig viktig å tenke på mannskapene. At man skal være så "på" hele tiden sliter på mannskapene og man må, dessverre, veie innsatspunktene opp mot hverander, i tillegg til situasjonsnivået. Er det normalsituasjon så er man på normalbemanning. Er det en eller annen beredskap, VIP innpassering eller likn. så øker man bemanningen og evnt. sperrer av all annen innpassering av personell, "rydder unna" sivilister og andre som ikke har naturlig tilhold i umiddelbar nærhet av eskortekorridoren etc.

  Sitat Opprinnelig skrevet av Vannglass
  Rettsdager
  Vi bør få hjelp. Helst en tropp til å ta seg av indre sikkerhet. Men, hvis vi purrer alle gutta så skal vi klare det, men det kommer til bli fare for at noen av gutta sovner under rettsaken eller senere. Våpen/bombehund klarerer hele bygget osv. Fysiske sperrer som hindrer tilgang og innsyn til de delene av bygget som det ikke er strengt nødvendig å ha tilgang til. Relevante personer uten eskorte må innpassere som vanlige tilskuere, men slippes forbi køene. Passkontroll som vanlig, men sjekkes opp mot liste over kjente/ mistenkte personer.
  Kunne ikke vært mer enig med deg. Her har vi jo en annen tropp som har et "vær forberedt på.." oppdrag, som vi kan kalle inn for bistand ved yttre forsvar og ved innpassering av personell. Vi bør ikke slippe denne troppen inn i objektet da vi selv har kontroll og kunnskap om objektet, i tillegg til at vi har større forutsetning til å "se" unormaliteter.

  Ellers vil jeg si at det var en ambisiøs og spennende plan du har laget. Tror du kan ha en god objektsjef i deg.
  Bumpibump TM

 15. #14
  Oversersjant
  Ble medlem
  Sep 2005
  Innlegg
  10.970
  Liker (gitt)
  0
  Liker (mottatt)
  8
  Nevnt
  5 innlegg
  Sitert
  10 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  8

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av Supernils2008

  Et gjerde stopper ikke lastebil nei. Som jeg skisserte i min grovplan vil nedgraving av nedsenkbare chassiknusere på alle tilfartsveier til objektet være hensiktsmessig.
  Roadblocker, sperretrinn, heve/senke pullerter krever jo litt i form av kroner samt at det må leveres og det må graves ned, installeres. Her var det vel snakk om et oppdrag opptil 30 dager så da vil vel sperremateriel som kan flyttes være mest hensiktsmessig.

  Det virker heller ikke som det er innført unntakstilstand så da har kansje plan og bygningsetaten noe de skulle sagt om graving i offentlig vei?
  "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

 16. #15
  Sersjant klasse 1
  Ble medlem
  Feb 2009
  Innlegg
  7.340
  Liker (gitt)
  196
  Liker (mottatt)
  24
  Nevnt
  7 innlegg
  Sitert
  28 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  5

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av isak
  Sitat Opprinnelig skrevet av Supernils2008

  Et gjerde stopper ikke lastebil nei. Som jeg skisserte i min grovplan vil nedgraving av nedsenkbare chassiknusere på alle tilfartsveier til objektet være hensiktsmessig.
  Roadblocker, sperretrinn, heve/senke pullerter krever jo litt i form av kroner samt at det må leveres og det må graves ned, installeres. Her var det vel snakk om et oppdrag opptil 30 dager så da vil vel sperremateriel som kan flyttes være mest hensiktsmessig.
  Det virker heller ikke som det er innført unntakstilstand så da har kansje plan og bygningsetaten noe de skulle sagt om graving i offentlig vei?
  To gode innvendinger.
  Når det gjelder innkjøp av disse enhetene så er min erfaring at "penger er ingen hindring" når det er snakk om sperremateriell som er permanente og som har lang levetid. Slik jeg leser oppdraget så er det snakk om en innarbeidet "institusjon" som har sitt virke i et relativt nytt og moderne bygg, noe som for meg er en indikasjon på at de vil bli værende en god stund. Og selvfølgelig, det er jo snakk om leveringstid, men etter mine kontakters etteretninger finnes slike i nærliggende teig og kan leveres ila. 12 timer.. I mellomtiden, vann/sandtønner og traktordekk i tillegg til kjøretøy et utmerket for improviserte veisperringer..
  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt
  Dette er Norges viktigste rettsinstans, justitiarius og de ti dommerne regnes som vitale mål som man regner det er sannynlig bevegelsen ønsker å ta av dage.
  Dette tolker jeg dithen at sansynligheten for at man vil komme tilbake til dette objektet på et senere tidspunkt, i en eller annen form, er veldig høy. Og det å da ha slikt sperremateriell tilgjengelig gis en stor fordel.
  Plan og bygningsetaten er velvillige og fleksible når de vil.. Og med politimesterens velsignelse er det lettere å få tilgivelse enn tillatelse..
  Bumpibump TM

 17. #16
  Moderator
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  14.780
  Liker (gitt)
  139
  Liker (mottatt)
  597
  Nevnt
  78 innlegg
  Sitert
  389 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  21

  Re: Tactical Decision Game 2

  Får ikke tid til å gå gjennom dette skikkelig før i kveld, men jeg synes Supernils2008' vurdering av Vannglass' forslag virker veldig fornuftig. I oppgaven het det at flere store og spektakulære terrorangrep alt hadde foregått i Norge. En ting er hva diverse sivilister sier under en HV-øvelse, en annen ting er hva de ville si i en situasjon vi har litt vanskelig for å tenke oss, da terroraksjoner med kanskje flere hundre drepte alt har foregått i Norge. Jeg tror det ville ha myket sterkt opp i holdningene til mange.

  En annen sak er at, på tross av krisetilstanden, må man f.eks. forholde seg til Instruks for militære vakters bruk av våpen og tvangsmidler, siden det ikke er krigstilstand. Der står det bl.a. at man ikke kan bruke automatisk ild. Det er derfor svært problematisk å disponere våpen som MG3, som ikke kan skyte enkeltskudd. Man kan nok bruke nødvergeparagrafen her, da må det i hvert fall være klart at bruk av MG3 er siste mulighet, etter at "lempligere midler" har vært forsøkt.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 18. #17
  Oversersjant
  Ble medlem
  Sep 2005
  Innlegg
  10.970
  Liker (gitt)
  0
  Liker (mottatt)
  8
  Nevnt
  5 innlegg
  Sitert
  10 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  8

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av Supernils2008
  To gode innvendinger.
  Når det gjelder innkjøp av disse enhetene så er min erfaring at "penger er ingen hindring" når det er snakk om sperremateriell som er permanente og som har lang levetid. Slik jeg leser oppdraget så er det snakk om en innarbeidet "institusjon" som har sitt virke i et relativt nytt og moderne bygg, noe som for meg er en indikasjon på at de vil bli værende en god stund. Og selvfølgelig, det er jo snakk om leveringstid, men etter mine kontakters etteretninger finnes slike i nærliggende teig og kan leveres ila. 12 timer.. I mellomtiden, vann/sandtønner og traktordekk i tillegg til kjøretøy et utmerket for improviserte veisperringer..
  Ok, da misforstod jeg. Trodde det kun var snakk om 30 dager med mulighet til forlengelse. Hvis det er snakk om permanent sikring av bygg og områder og penger ikke spiller noen rolle, har man jo uante muligheter. Skuddsikre vinduer, forsterkning av selve bygget. Pullerter rundt hele objektet for å hinder kjøretøy Høye gjerder rundt hele bygget. Gjennomlysningsmaskiner og portaler ved innpassering. Sikring av luft anlegg slik at gass angrep ikke skader osv. Men alt dette er jo ting som tar tid og koster masse penger.
  "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

 19. #18
  Sersjant klasse 1
  Ble medlem
  Feb 2009
  Innlegg
  7.340
  Liker (gitt)
  196
  Liker (mottatt)
  24
  Nevnt
  7 innlegg
  Sitert
  28 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  5

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av isak
  Sitat Opprinnelig skrevet av Supernils2008
  To gode innvendinger.
  Når det gjelder innkjøp av disse enhetene så er min erfaring at "penger er ingen hindring" når det er snakk om sperremateriell som er permanente og som har lang levetid. Slik jeg leser oppdraget så er det snakk om en innarbeidet "institusjon" som har sitt virke i et relativt nytt og moderne bygg, noe som for meg er en indikasjon på at de vil bli værende en god stund. Og selvfølgelig, det er jo snakk om leveringstid, men etter mine kontakters etteretninger finnes slike i nærliggende teig og kan leveres ila. 12 timer.. I mellomtiden, vann/sandtønner og traktordekk i tillegg til kjøretøy et utmerket for improviserte veisperringer..
  Ok, da misforstod jeg. Trodde det kun var snakk om 30 dager med mulighet til forlengelse. Hvis det er snakk om permanent sikring av bygg og områder og penger ikke spiller noen rolle, har man jo uante muligheter. Skuddsikre vinduer, forsterkning av selve bygget. Pullerter rundt hele objektet for å hinder kjøretøy Høye gjerder rundt hele bygget. Gjennomlysningsmaskiner og portaler ved innpassering. Sikring av luft anlegg slik at gass angrep ikke skader osv. Men alt dette er jo ting som tar tid og koster masse penger.
  Nope, du misforstod ikke. Jeg har bare vært frisinnet nok til å tenke fremover, på den dagen vi må tilbake hit på oppdrag. Og hvis objektets funksjon er så viktig at man i en krisesituasjon vurderer 016 styrker og skarp bevoktning med begr. politimyndighet, altså "hele pakka", ja da er sannsynligheten stor for at dette vil skje igjen. Og det å gjøre en objektplan "bra" første gangen, for så å gjøre den "bedre" neste gang er et godt prinsipp.

  En objektplan blir aldri "perfekt".. Det er i hvertfall min erfaring. Det kommer alltids en eller annen rakker og stikker noe ubehagelig opp i dine mørke hulrom når du minst aner det. Du bør bare håpe at du klarer å reagere med lukkemuskelen raskt nok..

  Objektsikring er i grunnen ganske artig!
  Bumpibump TM

 20. #19
  Korporal klasse 1
  Ble medlem
  Mar 2008
  Innlegg
  7.493
  Liker (gitt)
  0
  Liker (mottatt)
  0
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  6

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt
  Får ikke tid til å gå gjennom dette skikkelig før i kveld, men jeg synes Supernils2008' vurdering av Vannglass' forslag virker veldig fornuftig. I oppgaven het det at flere store og spektakulære terrorangrep alt hadde foregått i Norge. En ting er hva diverse sivilister sier under en HV-øvelse, en annen ting er hva de ville si i en situasjon vi har litt vanskelig for å tenke oss, da terroraksjoner med kanskje flere hundre drepte alt har foregått i Norge. Jeg tror det ville ha myket sterkt opp i holdningene til mange.

  En annen sak er at, på tross av krisetilstanden, må man f.eks. forholde seg til Instruks for militære vakters bruk av våpen og tvangsmidler, siden det ikke er krigstilstand. Der står det bl.a. at man ikke kan bruke automatisk ild. Det er derfor svært problematisk å disponere våpen som MG3, som ikke kan skyte enkeltskudd. Man kan nok bruke nødvergeparagrafen her, da må det i hvert fall være klart at bruk av MG3 er siste mulighet, etter at "lempligere midler" har vært forsøkt.
  En kan bruke automatisk ild, men utelukkende til å besvare ild.
  Who needs 72 virgins? How about 72 slutty women who know what they are doing?

 21. #20
  Oversersjant
  Ble medlem
  Sep 2005
  Innlegg
  10.970
  Liker (gitt)
  0
  Liker (mottatt)
  8
  Nevnt
  5 innlegg
  Sitert
  10 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  8

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av Supernils2008
  Objektsikring er i grunnen ganske artig!
  Litt OT, men det er spesiellt "artig" i fredstid når arkitekten eller riksantivaren er vrang ;-))

  Noen ganger kan man lure på hva som er viktigst sikkerhet eller estetikk?
  "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

 22. #21
  Sersjant klasse 1
  Ble medlem
  Feb 2009
  Innlegg
  7.340
  Liker (gitt)
  196
  Liker (mottatt)
  24
  Nevnt
  7 innlegg
  Sitert
  28 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  5

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av isak
  Sitat Opprinnelig skrevet av Supernils2008
  Objektsikring er i grunnen ganske artig!
  Litt OT, men det er spesiellt "artig" i fredstid når arkitekten eller riksantivaren er vrang ;-))

  Noen ganger kan man lure på hva som er viktigst sikkerhet eller estetikk?
  Eller når objekteier en en stooor ISPS havn..
  "Hva vil du ha og hvor vil du ha det.." Hørte jeg termisk overvåking?
  Bumpibump TM

 23. #22
  Sersjant klasse 1
  Ble medlem
  Feb 2009
  Innlegg
  7.340
  Liker (gitt)
  196
  Liker (mottatt)
  24
  Nevnt
  7 innlegg
  Sitert
  28 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  5

  Re: Tactical Decision Game 2

  Nå som det har kommet etteretninger om at FI har fått klarsignal om oppstart av aktivitet inn mot objektet ønsker man å "skru til " litt på sikkerheten. Politimesteren har i samarbeid med objekteier, Oslo kommune objektsjef og HV-styrkesjef utformet følgende endring i sikkerhetsinstruksen:
  1. Kjøretøy skal ikke hensettes innenfor 100 meter fra bygget eller 50 meter fra eskortekorridorer. Disse fjernes av Falk eller Viking.
  2. Søppelcontainere og andre "løse" objekter innenfor samme som pkt. 1 skal fjernes.
  3. I samarbeid med Oslo kommune skal samtlige undergrunnsåpninger kontrolleres og sveises igjen.
  4. Det etableres fjernovervåkning via videofeed fra omkringliggende cctv systemer.
  5. Nytt regime for autorisasjon utstedes.
  5.1 Personell klareres for GRØNN, GUL og RØD sone. Vitale mål og kjernepersonell autoriseres for RØD, virksomhetskritisk personell autoriseres for GUL og øvrige autoriseres for GRØNN.
  5.2 Personell autorisert for GRØNN kan kun oppholde seg på objektet innen GRØNN sone og kun mellom kl. 07.30 og 17.00.
  5.3 Personell autorisert for GUL kan kun oppholde seg på objektet i GRØNN og GUL sone og kun mellom kl. 06.00 og 20.00.
  5.4 Personell autorisert for RØD kan kun oppholde seg på objektet i RØD sone mellom kl. 08.00 og 16.30, og ellers under streng bevoktning i eskortekorridorer.
  5.5 GRØNN sone er alle områder på objekt hvor det er naturlig å ferdes, så som kantine, fellesområder inne og ute, toaletter etc., GUL sone er alle områder i umiddelbar nærhet av RØD sone. RØD sone er vitale måls kontorer, toaletter, spiseområde og rettsaler (se pkt. 5.6), samt i umiddelbar nærhet av vitalt mål og dets vaktstyrke, inntil 15 meters avstand.
  5.6 Ved rettegang skal vitale mål ha en beskyttende "buffersone" mellom publikum og vitale mål. Typen buffersone avhenger av situasjonens natur. Buffersonen og vitale måls umiddelbare omgivelse er å betrakte som RØD sone.

  Ønsker å legge frem dette som et ønske fra "en av objektsjefene" som en naturlig videreføring av objektplanen som endres ut fra erfaringer gjort over tid og nye etteretninger.
  Bumpibump TM

 24. #23
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  15.572
  Liker (gitt)
  345
  Liker (mottatt)
  892
  Nevnt
  88 innlegg
  Sitert
  520 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  27

  Re: Tactical Decision Game 2

  Øyh! Hvor har du liksom disse etterretningene fra?

  Dessverre for dere kom de for sent til å avverge attentatet. Hah!
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 25. #24
  Moderator
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  14.780
  Liker (gitt)
  139
  Liker (mottatt)
  597
  Nevnt
  78 innlegg
  Sitert
  389 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  21

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester
  Dessverre for dere kom de for sent til å avverge attentatet. Hah!
  Og det tror du? Noen av oss følger stadig det gamle jungelordet: "HV overalt alltid."
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 26. #25
  Visekorporal klasse 1
  Ble medlem
  Nov 2007
  Innlegg
  472
  Liker (gitt)
  0
  Liker (mottatt)
  0
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  5

  Re: Tactical Decision Game 2

  Dungeons and Dragons: HV-edition.
  Sleep is for the weak
  Caffeine is my sacrament
  ...are those spiders real?

 27. #26
  Battle Captain
  Ble medlem
  Mar 2005
  Innlegg
  19.983
  Liker (gitt)
  498
  Liker (mottatt)
  271
  Nevnt
  35 innlegg
  Sitert
  361 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  16

  Re: Tactical Decision Game 2

  Rød sone definsjonen her er litt rar - da dommerne blir noe ensomme i rettssalen. Det vil vel ikke være så greit med masse soldater i en rettsal - så du må ha en metode og bemanning for å klarere andre inn til de forskjellige sonene - og evnt eskortere disse.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 28. #27
  Sersjant klasse 1
  Ble medlem
  Feb 2009
  Innlegg
  7.340
  Liker (gitt)
  196
  Liker (mottatt)
  24
  Nevnt
  7 innlegg
  Sitert
  28 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  5

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av Sofakriger
  Rød sone definsjonen her er litt rar - da dommerne blir noe ensomme i rettssalen. Det vil vel ikke være så greit med masse soldater i en rettsal - så du må ha en metode og bemanning for å klarere andre inn til de forskjellige sonene - og evnt eskortere disse.
  Rettssalene er pr. def. RØD sone. Det gis "disp" for publikum, journalister, tiltalt med forsvarer, autorisert før innpassering til OBJEKT. Og denne disp gjelder kun fra innslusingen 30 minutter før rettssaken starter til 30 minutter etter avsluttning. Ingen andre utenom personell autorisert for RØD kan bevege seg inn i disse arealer.
  "Buffersonen" mellom dommere og øvrigheten kan variere mellom skuddsikkert glass, soldater, politi, enkelt halvhøyt gjerde etc. Alt ut fra trusselvurderinger.
  Bumpibump TM

 29. #28
  Sersjant klasse 1
  Ble medlem
  Feb 2009
  Innlegg
  7.340
  Liker (gitt)
  196
  Liker (mottatt)
  24
  Nevnt
  7 innlegg
  Sitert
  28 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  5

  Re: Tactical Decision Game 2

  BTW, Skal vi unngå å kikke i RED TEAMs tråd, eller er det nærmest å forvente at de vil kikke i vår for info, eller hvordan spilles dette videre? Har litt info for spillets del som kanskje gjør ting litt interessant for REDs..
  Må innrømme at jeg, etter å ha snoket intel om FI så har jeg ikke lest i den tråden, men brenner etter å snoke mer....
  Bumpibump TM

 30. #29
  Korporal klasse 1
  Ble medlem
  Mar 2008
  Innlegg
  7.493
  Liker (gitt)
  0
  Liker (mottatt)
  0
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  6

  Re: Tactical Decision Game 2

  Tja. De fleste fora har mulighet for å opprette skjulte (eller offentlige, men stengte) underfora med adgangsbegrensning. Her har admin mange muligheter, med to eller flere lag som kun har adgang til sin underkategori, samt en offentlig tråd hvor en kategorileder (en slags stridsdommer, gjerne han som "oppfant" casen) kommer med hendelsesforløp, så gis det tidsfrist til å diskutere mottiltak, og så videre, til casen er ferdig.

  Men i og med at admin sannsynligvis er litt for opptatt, krever vel dette at han delegerer ansvar, og at noen er villige til å påta seg det ansvaret. Dessuten vet jeg ikke helt hvordan det er med de tekniske sidene av dette.
  Who needs 72 virgins? How about 72 slutty women who know what they are doing?

 31. #30
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  15.572
  Liker (gitt)
  345
  Liker (mottatt)
  892
  Nevnt
  88 innlegg
  Sitert
  520 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  27

  Re: Tactical Decision Game 2

  Min opprinnelige ide var å ta et øyeblikksbilde av situasjonen på objektet slik den var etter ditt innlegg som respons på Vannglass'. Og så la RED TEAM spille ut fra situasjonen da, uavhengig av hva som senere ble gjort på denne tråden.

  Jeg ser jo potensialet til å lage 'Dungeons & Dragons' ut av dette, men det kan fort bli litt komplisert og tidkrevende å være 'Dungeon Master'...
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 32. #31
  Battle Captain
  Ble medlem
  Mar 2005
  Innlegg
  19.983
  Liker (gitt)
  498
  Liker (mottatt)
  271
  Nevnt
  35 innlegg
  Sitert
  361 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  16

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av Herr Brun
  Tja. De fleste fora har mulighet for å opprette skjulte (eller offentlige, men stengte) underfora med adgangsbegrensning. Her har admin mange muligheter, med to eller flere lag som kun har adgang til sin underkategori, samt en offentlig tråd hvor en kategorileder (en slags stridsdommer, gjerne han som "oppfant" casen) kommer med hendelsesforløp, så gis det tidsfrist til å diskutere mottiltak, og så videre, til casen er ferdig.

  Men i og med at admin sannsynligvis er litt for opptatt, krever vel dette at han delegerer ansvar, og at noen er villige til å påta seg det ansvaret. Dessuten vet jeg ikke helt hvordan det er med de tekniske sidene av dette.
  Dette er litt mye jobb - og erfaring med skjulte fora tilsier at enkelte kan tro at det blir en slags 2 nivå løsning og dermed får feil holdninger til Begrenset etc. Det er ikke noen hemmelighet at milforum har skjulte fora (feks for moderatorer) men disse har ikke noe operativt tilsnitt nettopp av denne grunn.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 33. #32
  Korporal klasse 1
  Ble medlem
  Mar 2008
  Innlegg
  7.493
  Liker (gitt)
  0
  Liker (mottatt)
  0
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  6

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av Sofakriger
  Sitat Opprinnelig skrevet av Herr Brun
  Tja. De fleste fora har mulighet for å opprette skjulte (eller offentlige, men stengte) underfora med adgangsbegrensning. Her har admin mange muligheter, med to eller flere lag som kun har adgang til sin underkategori, samt en offentlig tråd hvor en kategorileder (en slags stridsdommer, gjerne han som "oppfant" casen) kommer med hendelsesforløp, så gis det tidsfrist til å diskutere mottiltak, og så videre, til casen er ferdig.

  Men i og med at admin sannsynligvis er litt for opptatt, krever vel dette at han delegerer ansvar, og at noen er villige til å påta seg det ansvaret. Dessuten vet jeg ikke helt hvordan det er med de tekniske sidene av dette.
  Dette er litt mye jobb - og erfaring med skjulte fora tilsier at enkelte kan tro at det blir en slags 2 nivå løsning og dermed får feil holdninger til Begrenset etc. Det er ikke noen hemmelighet at milforum har skjulte fora (feks for moderatorer) men disse har ikke noe operativt tilsnitt nettopp av denne grunn.
  Det har du selvfølgelig rett i. Det var bare en tanke, feel free til å skyte den ned.
  Who needs 72 virgins? How about 72 slutty women who know what they are doing?

 34. #33
  Sersjant klasse 1
  Ble medlem
  Feb 2009
  Innlegg
  7.340
  Liker (gitt)
  196
  Liker (mottatt)
  24
  Nevnt
  7 innlegg
  Sitert
  28 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  5

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester
  Min opprinnelige ide var å ta et øyeblikksbilde av situasjonen på objektet slik den var etter ditt innlegg som respons på Vannglass'. Og så la RED TEAM spille ut fra situasjonen da, uavhengig av hva som senere ble gjort på denne tråden.
  forstått

  *løper for å lede REDs tråden*
  Bumpibump TM

 35. #34
  Sersjant klasse 1
  Ble medlem
  Feb 2009
  Innlegg
  7.340
  Liker (gitt)
  196
  Liker (mottatt)
  24
  Nevnt
  7 innlegg
  Sitert
  28 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  5

  Re: Tactical Decision Game 2

  Ok, da har jeg tegnet litt og slik tenker jeg objektplanen, overordnet.
  Som tidligere skissert: Til avgrensing av objektet tenkte jeg å benytte innleid gjerde, type brukt på byggeplasser, 2m høyt med piggtrådfeste, montert på trekant betongkloss. Se http://osn.imaker.no/cgi-bin/osn/imaker?id=5668. Disse "kles" med pressenning slik at direkte innsyn hindres.
  For inn- og utpassering tenkte jeg brukt VKP sluse for kj.tøy basert på tønner fyllt med vann. Alternativt å benytte tilgjengelig entrepenørfirma til å grave opp veien og montere nedsenkbare kj.tøy sperrer (chassiknuser).
  For ansatte tenkte jeg bruk av rotasjonsgrind og id-kort system for aut. personell.
  For publikum tenkte jeg en sluseløsning med enkel visitasjon, alternativt med bistand av bombehund for sniffing på publikum for å forhindre innsmuggling av sprengstoff. Derfor er denne slusen vid, slik at vi skal ha større kontroll.
  For å forhindre at publikum "virrer" rundt på objektet i pauser og ved røyking etc., i tillegg til evakueringsplass hvis brann ol. har jeg laget en "innhegning" som publikumsområde. Dette området ligger under pri. 1 stilling på taket slik at det er stor grad av oversikt over området.
  Containere stables tett og i to overlappende lag. Mulig at vi og tar i to høyder.
  Flombelysning av alle områder innenfor objektets avgrensninger.
  Vet ikke hvordan det er i dag, men med kommunens hjelp får vi gjort Blindernveien forbi objektet til en "All stans forbudt" sone.
  Mine prinsipper er å ikke gjøre objektets område større enn hva vi har mulighet til å kontrollere uten å spre styrken, stor fysisk avgrensing av objektet, redusere bevegelsesfriheten til personell, stor grad av kontroll på inn og utpasseringer og ellers la verden fortsette som før..
  Bumpibump TM

 36. #35
  Korporal klasse 1
  Ble medlem
  Oct 2007
  Innlegg
  7.030
  Liker (gitt)
  0
  Liker (mottatt)
  0
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  6

  Re: Tactical Decision Game 2

  Sitat Opprinnelig skrevet av Supernils2008
  Kommer en infiltratør igjennom så er vi ferdige, spesielt hvis han har våpen." Jepp, det, i tillegg til avstandsleverte våpen er de to største trusslene ved objektsikring. Bilbomber og direkte anslag kan man "effektivt" hindre / avverge ved godt dybdeforsvar, men har man kommet på innsiden så har man bæsjet på leggen..
  I objektsikring kan du aldri være paranoid nok, men for stor grad av paranoia gir store samarbeidsproblemer med det sivile virket på objektet.
  Et gjerde stopper ikke lastebil nei. Som jeg skisserte i min grovplan vil nedgraving av nedsenkbare chassiknusere på alle tilfartsveier til objektet være hensiktsmessig.
  Jeg tok utgangspunkt i det som hvlt skriver, at vi skal ta over fra beredskapstroppen og at vi skal lage en plan. Mistenker at det vil ta for lang til å få på plass chassisknusere eller andre fancy tiltak, derfor hesco. Når det gjaldt bil/lastebilbomber så tenkte jeg på Timothy McVeigh, måtte han brenne i helvete, og lastebilbomber i Baghdad og Beirut med veldig mange døde. Muligens også med en tidsinnstilling eller en fjernutløser som en "fail deadly"-garanti. Derfor den store avstanden inn til objektet.

  Sitat Opprinnelig skrevet av Supernils2008
  Sitat Opprinnelig skrevet av Vannglass
  Blindernveien
  Personer til fots slipper forbi uten kontroll. Sykler og motorsykler må fysisk stoppes, ikke bare biler. Dette medfører en stor og kraftig sperre (hesco) og en mindre sperre (trang svingdør).
  Nå kjenner jeg ikke til hvor traffikert denne veien er, men fullstendig kontroll på denne veie kan vi nok ikke ha, gitt den "lille" styrken vi har. Tror jeg heller ville benyttet meg av gjerde helt ytterst på fortauet slik at det ikke var mulig å gå til fots på objektets side av veien. Ville da stablet containere 2-3 meter fra objektets vegg i hele dets lengde, slik at vi ville fått en "buffersone" mellom gjerde og container og container og vegg. Med diagonalstillinger på taket ville buffersonen være overvåket til enhver tid.
  Det er ikke meningen å ha soldater til å bemanne sperringene på Blindernveien, hensikten er å stoppe bomber som er så store at en mann ikke kan bære de. Jeg lurte litt på containere rundt bygget, men det krever langt over de fem containerne hvlt nevner, samt at det kan bidra med skjul/ dekning. Jeg har ingen peiling på bomber, ei heller hvilken beskyttelse containere gir. Men, når jeg ser din skisse så ville jeg blitt litt bekymret for en lastebil fra SØ med en ~10 tonns bombe som pløyer igjennom gjerdet ved det Ø hjørnet av objektet. I Beirut så klarte ikke USMC-vaktene å stoppe selvmordbomberen, og jeg tviler på at vaktene her vil klare det.

  Sitat Opprinnelig skrevet av Supernils2008
  Her møter du noen av paradoksene ved objektsikring i urbane strøk. Vi har "vår måte å se verden og løse oppdraget på, mens det sivile samfunn har veldig liten forståelse for våre vurderinger og handlinger, særlig i en situasjon som dette da det ikke er erklært krigsskueplass, men "kun" en krisesituasjon.
  Tror du ville fått store problemer med å få lov til å snauhogge... Men en veldig god tanke for egen kontroll på umiddelbare omgivelsene til objektet. Men kan det tenkes at vi kan benytte vegetasjonen til egen fordel? Høy og tett vegetasjon hindrer innsyn og bruk av avstandsleverte våpen, eller?
  Fjernet en kommentar om at parkvesenet kommer til å elske meg. :) Om det i utgangspunktet er en god ide å fjerne vegetasjonen? Nei, kanskje ikke. Hvis vi hadde folk&kontroll på nabobygningene så hadde jeg ikke fjernet trærne, men når takvaktene er alt som er tilgjengelig så mente jeg at de bør fjernes.

  Sitat Opprinnelig skrevet av Supernils2008
  Sitat Opprinnelig skrevet av Vannglass
  Annen inn/utpassering og transport
  Alle andre enn dommerne som skal inn i bygget må gå til fots fra ytre kontrollpunkt, der pass kontrolleres opp mot liste over ansatte, samt håndholdt metalldetektorkontroll og ransaking. Pass, portalmetalldetektor, hund og gjenkjenning av sin avdelingsleder for de ansatte ved indre kringvern. Ytre kontrollpost bruker bil som flyttbar sperre. Indre kontrollpost bruker bærbar og låsbar ”piggtrådbukk”, men helst låsbar port med 2m høyde. Ytre kontrollpost og korridoren inn til indre kontrollpost må være innenfor skuddfeltet til et fast bemannet MG-reir. For å få avstand mellom indre og ytre kontrollpunkt legges disse på den tomme parkeringsplassen sør for bygget. Alle vareleverandører/ bud må møtes av relevante ansatte ved ytre port. Alle møter mellom ansatte og utenforstående holdes utenfor kringvernet, hvis mulig. Hvis dette er umulig, samme prosedyrer som under rettsdagene.
  Autorisert personell bør kunne, i normalsituasjon passere tilnærmet uhindret. En rotasjonsgrind med eget utstedt id-kort gir oss en relativ kontroll.
  Det er veldig viktig å tenke på mannskapene. At man skal være så "på" hele tiden sliter på mannskapene og man må, dessverre, veie innsatspunktene opp mot hverander, i tillegg til situasjonsnivået. Er det normalsituasjon så er man på normalbemanning. Er det en eller annen beredskap, VIP innpassering eller likn. så øker man bemanningen og evnt. sperrer av all annen innpassering av personell, "rydder unna" sivilister og andre som ikke har naturlig tilhold i umiddelbar nærhet av eskortekorridoren etc.
  Tæring på mannskaper og objektets ansatte: Tenkte litt på dette, men håper at det går så smertefritt som mulig. Skrev en del som jeg ikke postet; bl.a. kontakt med Rettens kontorsjef og begrensning av støttepersonale (2 vaktmestere, 1 vaskedame og 1/ 2 kantineansatte). Velg noen som har hatt den samme jobben i mange år, og som ikke er konvertitter (denne er muligens uakseptabel).

  Sitat Opprinnelig skrevet av Supernils2008
  Ellers vil jeg si at det var en ambisiøs og spennende plan du har laget. Tror du kan ha en god objektsjef i deg.
  Det var da hyggelig! OT: Jeg er ikke i HV, og kommer nok aldri til å havne der. Jeg har egentlig litt lyst, men ikke på HV-I. Manglende treningsdager i F/O og "anviser og parkeringsvakthistoriene" fra Landsskytterstevnet gjør at jeg benytter meg av den muligheten jeg har til å holde meg unna HV.
  DYT-DYYYYYT-DYT

 37. #36
  Sersjant klasse 1
  Ble medlem
  Feb 2009
  Innlegg
  7.340
  Liker (gitt)
  196
  Liker (mottatt)
  24
  Nevnt
  7 innlegg
  Sitert
  28 innlegg
  PONDUS
  Basert på brukerens evne til å gi ris/ros (stjerna), mottatte likes, antall innlegg og fartstid
  5

  Re: Tactical Decision Game 2

  Er denne da å betrakte som ferdig?
  Bumpibump TM

Milrab militært utstyrTrådinformasjon

Users Browsing this Thread

1 stk leser denne tråden nå (0 er registrert og 1 er gjester)

Om Milforum
Milforum ® er det militære debattforumet. Siden 2004 har vi holdt deg oppdatert på det som er skjer innen Forsvaret, Heimevernet (HV), NATO, det geopolitiske spenningsforholdet mellom ulike religioner og utviklingen geopolitisk mellom øst og vest i tillegg til å motivere sunn og oppegående ungdom som ønsker å forberede seg til en militær karriere, til opptak og tjeneste i Forsvaret.
Nyttige linker
Marinejeger.net - temaside om MJK
Fallskjermjeger.net - temaside FSK/HJK
Milforums Nettbutikk
Milrab.no - utstyr til Politiet og Forsvaret
Haugen Bok

Wickr: @milforumwickr - for innsending av tips og meldinger på en trygg måte.
Sosiale Medier