Commando Raid 2009 – Rena Leir 28 – 30. august.

NROF ved idrettsutvalget arrangerer Commando Raid på/ved Rena Leir i perioden
28 – 30 august 2009. Rammen rundt konkurransen er dagens trusselbilde, lederskap og krisehåndtering.

Fremmøte:
Rena Leir. 2450 Rena fredag 28. august 2009 innen kl 19.00.

Bestemmelser:
Konkurransen er en lagkonkurranse. Merk: Hvert lag består av fire menn og/ eller kvinner. Lagfører/patruljefører må være offiser. Det er kun en klasse.
Videre kreves det at deltakerne er helsemessig friske samt at laget er i stand til å ta seg fram i ukjent lende.
Selve raidet vil foregå i lyset og noe i mørke, lengden vil være ca. 30 km. med 12-25 poster innlagt. Tiden laget bruker på gjennomføringen av raidet, vil telle relativt mye.
Hver deltaker skal bære en pakning på minimum 7 kg gjennom hele konkurransen eller minimum 28 kg på hele laget. Laget må være forberedt på å få utlevert materiell i tillegg til personlig pakning. Lagets utrustning, som det selv må bringe med bør inneholde: kompass, skrivesaker, førstehjelpsutstyr, kniv, mat/drikke for perioden i felt og nødvendige klær i henhold til årstiden.
NB! GPS og egne kart tillates ikke.

Antrekk:
Feltuniform eller arbeidsuniform med feltstøvler.

Administrasjon:
Raidet går f.o.m. tidlig lørdag morgen og avsluttes sent lørdag kveld. Innkvartering med nødvendige fasiliteter. Ta med sovepose og liggeunderlag. Etter raidet, på lørdag kveld, blir det sosialt arrangement og premieutdeling på søndag formiddag.

Påmelding:
Innen fredag 30. juli 2009 til NROF, postboks 908, sentrum, 0104 Oslo
Tlf: 22 47 82 51, faks: 22 33 27 23 eller på e-post: sekretariatet@nrof.no eller via NROFs hjemmeside www.nrof.no Maks 30 lag deltar hvorav maks 10 utenlandske.

Deltakeravgiften er kr 250.- pr. deltaker og betales inn på konto: 5033 05 09241 senest innen
7. august og merkes ”Commando Raid”.

Kontaktperson og ansvarlig for raidet er:
Håkon Thoresen, Tord Pedersensgate 19, 3014 Drammen. Tlf. privat:32 83 27 79,
arbeid:32 84 99 13, mobil 418 51 551, e-post: thoresen@magasinet.no