Ubåtmannskapene ble litt frynsete I kantene om de levde mer enn to tokt.

Det var kanskje lurt å ha noe annet a løse det med enn enorme mengder alkohol.
Den tyske marinen kjøpte opp alkohol for a la mannskapene selvmedisinere.